عربی

بحثت فی کتاب الاوفیا من الاف الی الیا عن صدیق من الاصدقا یستحق المحبه والوفا فوجدته یبدا وینتهی بک یا اعزاالاصدقا

بحلم بیک انا بحلم بیک و فی اشواقی مستنیک ون مسالتش بیا یبقی کفایه علیا عشت لایلی هنییه بحلم بیک
تحبنی خطوه احبک سفر تعشقنی لحظه اعشقک عمر تشتاق لی ساعه شوقی لک بحر
تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !
تدری شنو A .B .C .D اکید ماتدری، A یعنی احبک، B بوسه علی خدک، C سلمنی علی قلبک، D دمرنی حبک
توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه
ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم
تیزاب احط بالعین واعدم نظرها و الروح اذا تنساک شلی ابعمرها
جمال الیل بنظره عیونک ونورالبدر مرسوم بجفونک وکل الکون مایسوی بدونک
حبک ذبحنی حیل عیونک ورتنی الویل غرامک سهرنی اللیل وینک حبیبی وین؟؟؟
حبیبی انا من الوله احبک لدرجه ماعرف اعبرعن مشاعری اه لو تعرف قد ایش احبک
حزینه الروح بغیابک شعرنا وقصاید بیک یمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابی ایعود من تسال علیه
خلاص الحین ابی ارحل و انا فینی الم غدرک اباخذ قلبی من قلبک وخلی قلبک بصدرک
خلیک یم الگلب وخل الگلب جارک وشما داربیک الوکت لاتگطع اخبارک
دلونی اعله محد حته امشی اویا . ( هیچکس را برایم پیدا کنید ) لان احبابی گالو محد ایحبک . ( چونکه دوستان گفتند که هیچکس تو را دوست دارد )
دمع تمساح دمعک منتهلهه وانت قمه الخیانه و منتهلهه یزی اتزامـط یخایـب منتهلهه ترید ابن الکــفو وسداد فیه
دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی
راح اگلک کلمه وحده و أنت گلی شما ترید * یبقه حبک وسط گلبی شما صرت عنی بعید
رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاک/لا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنه(بی تابی میکنه)/نه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم
روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنک/گتلهه راح انسا.گالتلی فنک… دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفت/بهش گفتم میخوام فراموشش کنم.گفت: اگه میتونی این کارو بکن.
سئلت الگلب منهو اعلی من الروح؟/گلی اکتب رساله وشوف وین اتروح!! از دل پرسیدم کی از جون بالاتره؟/گفت یه اس بنویس ببین کجا میره!!
سلام الشوق أرسلک على قدر الفضا وال سلام کثر حبی لک تصور کیف یکــــون
سمیتک هوای ور احتی ابدنیای و سمیتک دوای و مرهم اجروحی سمیتک نفس و النفس یعنی الروح اذا راح النفس یعنی انتهت روحی
شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک
شکتب شرد اعلیک یخجل کلامی تدری انت ضیف العین حتی ابمنامی
شنهو السبب یهوای ماکو رسایلانته علی مختاض لو عل موبایل؟(دلیل چیست ای دوست خبری از پیام نیست تو بامن قهری یا با موبایل؟)
عطنی من احروف الغلا کلمه اغلیک
واعطیک قلبٍ ماحلم فیه مخلوق
عمری ما فکرت فیک .. وما خطر فی البال حبک .. لین قلبی قال أبیک .. وقالت عیونی أحبک
عینیا بتحبک و قلبى بیحبک و حضنى بیضمک
عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک

چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست , آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید

عینیا بتحبک وقلبی بیحبک وحضنی بیضمک. ترجمه:چشمم تورادوست دارد وقلبم عاشق توست وآغوشم تورا میخواهد.
غرگ گلبی ابمحیط الشوگ شلهه @ وجروح الصارت امنجفاک شلهه @ تلوم الناس بیه وبیک شلهه @ قصدهم بس یبعدونک علیه
قلت اکتب لک رساله کلها لوم وعتب ولما انهیت الرساله غیر احبک ما انکتب
قلم گلبی تداین ورقه منک . وبدماکو بصفاتک وارقه منک احلفت.مایوم اعوفک ارقمنک احبک وتضل غالی علیه
قهوتی انت حلاها…وزعلتی انت رضاها..ۀوعلتی انت دواها…ونظرتک عمری فداها
کل لحظه موکل یوم لعیونک اشتاگ خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ

ترجمه : هر لحظه ، نه هر روز مشتاق چشمانتم ولی میترسم دور بمانی و این دوری مرا بکشد .

کل یوم احبه تانی ویزید هوا فقلبی اه من لی هیجرالی لما یعیش جنبی
کم تحسفنا علیک …ما نبی غیرک نبیک… تونا حسینا بغلاک…یا تحبنا یا نحبک
لا تحزن ولا تهتم انا عنک اشیل الهم انا احبک بکل جنون انا افدی دموعک دم
لا تزرع الحب فی قلبی اخاف یکبر ولاتسقیه
وت انت سبب جرحی وهمی فیه
لا تضن انت منسی/انت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظ/مثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدی/تو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظی/مثل ایه الکرسی
لا تظن انت منسی انت اغلی من نفسی انت بلگلب محفوظ مثل آیه الکرسی
لا خبر لا مکتوب لارف گلبکم ؟هیچ احنه صرنه ابساع ما نسوه عدکم؟
لا ی على بالک إنی أحبک وأعزک لا یا بابا اصحى إنت قطعه من قلبی
لاتظن یوم انساک لو ما اخابر مشتاگ گلبی الک بس گول صابر
لک قلبی لک عمری ولک باقی سنینی انت هوی نفسی و شوقی و حنینی ولو حکیت ما حکیت ما راح اوفی حقی کلمه احبک ما تکفی و بالنهایه ایه احبک
لمحه زعل من عیونک تموتنی بلا عله
وبسمه رضا من شفاتک تعیشتی العمر کله
لو الگلب ینساکللسوگ اجیبه/اکتب علیه للبیع.خاین حبیبه اگه دلم فراموشت کرد میبرمش بازار روش مینویسم برای فروش!به عشقش خیانت کرده
لو انسه کل الناس بس انت اذکرک… انت العشت بلروح اشلون انکرک
لو عرف النحل طعم شفتیک لترک العسل واتى الیک
لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفول لو طال بینه العبد ساکن تظل بلروح
لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم. ترجمه: چرا دنیا ظالمه واونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم
لیش الفرح لحظات و الهم لیالی هوّ الفرح ممنوع،لو سعره غالی ترجمه: چرا خوشی چند لحظست وغسه چندین شب خوشی یا ممنوعه یا خیلی قیمتش بالاس
ما أقول احبک
یکفی
“متولع فیک”
کلمه احبک قالها
الف غیری …!!
ماشی ومقبوله منک طبعا هذا لأنک حبیبی وانت یاحبیبی غالی …
ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکم(نه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم)
مجنون بیک اعترف وبروحی ظمیتک من دون کل البشر بس انته حبیتک
مطلوب فی قسم الشرطه الحب…بتهمه سرقه قلبی …و ماتطلع الا بکفاله قدرها۵۰۰۰ بوسه
معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک
معک:
لآخر نبضه بقلبی
لآخر خطوه بدربی
لآخر حرف
لآصعب ظرف
لآخر صوت
لحد الموت
من السهل ان تضع یدک علی فمک کی لا تتکلم لکن من الصعب ان تضع یدک علی قلبک کی لا تتالم
مو بیدی حتی انساک او لا اهیه بیدک الامر امر الروح هیه التریدک ترجمه: دست من نیست که فراموشت کنم ونه حتی دست تو کار، کار دله اونه که تو رو میخواد
موطبع بیه انساک ولا طبعی اعوفک بس الوکت با لذات حارمنی اشوفک
هلا یا کل هالدنیا غیابک حیل دمرنی ابی ارجع مثل اول حبیبی لا تخلینی
هم انته ساس البیت هم انته داری! اوکل ماگول انساک یصعد فشاری
ترجمه : تو هم خانه و هم اساس زندگی منی ! هر وقت میگم فراموشت کنم فشارم میفته
هم اگدر اوصل قاد واشتم عطرکم واصرخ واصیح ابصوت دمرنی حبکم
وینک بغیت أحط واحد بدیلک
واحد بغى فی الحب یاخذ مکانک
واحد لعب بی لعب والله وکیلک
لو ما نهیت القلب روح زمانک
یمکن اخذنی الوکت و اتاخر المرسال …بس انت وسط الگلب ماغبت عن البال
پیامبر اکرم (صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله): أعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما لا یَعْنِیهِ. پُرارج‌ترین مردم کسی است که آن‌چه را که به او مربوط نیست رها کند
کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگ/خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه: هر لحظه،نه هر روز مشتاق چشمانت میشوم/میترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد.
کم اتمنه ان اعود للوراء لکه اعانق ارواحا لم تخبرنی بموعد رحیلها. ترجمه: چقدر آرزو دارم به گذشته بر گردم وکسانی را بغل کنم که هنگام رفتنشان خبرم نکردند.
کنت احسب هواک طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی
کیف اعبر عن غرامی وانت الغرام کیف اعبر عن اعجابی ونت اعجابی ما دریت ایش اکتب عنک یاهوى بالی؟؟؟غیر انی احبک وبس وعذرنی
یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه. پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است.
یغالی الحال بعدک ماله راحه / و دلیلی اخلاغ عینک ماله راحه / و حق عینک یا غالی ماألی راحه / ألراحه ویاک من نکعد سویه
یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا" مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهم/ببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود
یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال

العین تبچی ابحزن والشوگ رامینی وافراگک مثل الجمر کل لحظه یچوینی

ترجمه:

چشم ام با غم گریه می کند و عشق در به در ام کرد

ودوریت مانند زغال هر لحظه منو می سوزاند

.

أحبک حب ما بعده حسافه

أحبک والهوى یجمع ثلاثه

قلب وقلبک والمسافه

.

اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی

ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد..

.

الزمن مایوم دللنه وسرنه——- وعله دربک تعنینه وسرنه——- محدکشف خوتنه وسرنه ——— وتظل وسط الگلب الحد المنیه

.

اگه گفتی چینی ها به معتاد چی میگن؟؟؟

میگن چینگ چانگ خاشوگه کز انعالک لا بوگه !

.

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

.

توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه

ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم

.

جمال الیل بنظره عیونک ونورالبدر مرسوم بجفونک وکل الکون مایسوی بدونک

.

حزینه الروح بغیابک شعرنا وقصاید بیک یمدلل شعرنا الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا شبابی ایعود من تسال علیه

.

ما أقول احبک

یکفی

“متولع فیک”

کلمه احبک قالها

الف غیری …!!

.

موطبع بیه انساک ولا طبعی اعوفک بس الوکت با لذات حارمنی اشوفک

.

هم انته ساس البیت هم انته داری! اوکل ماگول انساک یصعد فشاری

ترجمه : تو هم خانه و هم اساس زندگی منی ! هر وقت میگم فراموشت کنم فشارم میفته

.

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش، گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش.

ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری، منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک

حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک

ترجمه:

اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت

دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

أبلمس شعاع الشمس

واکتب بالسمااسمک

أخلی النور مایغرب

واکتب علیکل نجمه

أحبک

اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت….

ترجمه: اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم..

عایشالک احلی سنین فی العمر یا ضی العین و فقلبی یا غالی حنین و غرام من اول یوم بهواک…
لو حبنا غلطه

ترکنا غلطانین

ما زال عشقانین

مع بعض مرتاحین

اگر عشق ما خطاست

بگذارید خطاکار بمانیم

ما هنوز هم عاشقیم

و در کنار هم احساس آرامش میکنیم

معک:

لآخر نبضه بقلبی

لآخر خطوه بدربی

لآخر حرف

لآصعب ظرف

لآخر صوت

لحد الموت

موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک
یصاحب طال هجرک مر علـــــــــــینه وحتى ألزاد بعدک مر علـــــــــــینه أذا بعدک تحبنه مر علـــــــــــینه تعال وکروه ألتکسی علـــیه
گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک

وحته الرماد ایصیح للموت اریدک

ترجمه:

تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن

بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

“لا تفعل المستحیل لشخص لم یفعل الممکن لاجلک” ترجمه: ناشدنی ها را برای کسی انجام مده وقتی که برات ممکنها را انجام نمی دهد.
*****سابتسم فهو اسهل من ان اشرح للاخرین احزانی***** ترجمه: خنده هایم آسان تر از ان است که غم هایم را برای دیگران شرح و بازگو کنم.
أبلمس شعاع الشمس
واکتب بالسمااسمک
أخلی النور مایغرب
واکتب علیکل نجمه
أحبک
أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!
أحبک حب ما بعده حسافه
أحبک والهوى یجمع ثلاثه
قلب وقلبک والمسافه
أف .. حتى فی الحلم على بالی ..
تعرف لیش .. لأنک والله غالی .
أیقنت أننا حین نحب بصدق ,، نسرف فی الدعآء .. (یقین پیداکردم: زمانى که صادقانه عاشق میشویم در دعا اسراف میکنیم)
ابوجودک کلوکت طیبه حوالای
اورطب چف المجد بیده حوالای
صحیح اطیاب ملتمه حوالای
لچن ذکرک مدیم ایعن علیه.
ابی تلمس دفاشوقی وبرداللیل بعروقی وابی لحظه تحس انی اموووووووووت حزن بغیابک
اجمل هندسه فی الحیاه ان تبنی جسرا من الامل فوق بحیره من الیأس ترجمه: زیباترین هندسه زندگی این است که پل ای از امید بسازی بالاتر از دریایی ناامیدی.
احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک
اخجل ادگ اعلیک خایف تملنی بس گلبی نص الیل عنک سالنی

ترجمه : خجالت میکشم بهت زنگ بزنم ولی قلبم نیمه شب از تو میپرسد…

اخوى انته اوعله العینین والراس اودیلک سلام ابشوق واحساس عرج حبک اب وسط القلب نداس عزیز اویصعب فراقک علیه
اذا حبیت فی حیاتی فحبیتک أنت و اذا فهمت معنى الحب ففهمتو بطریقتک أنت صعب علی یلی نادیتک حبیبی یستسلم ألبی أو یخضع لحب غیر حبک أنت
اروع القلئب قلبک واجمل لکلام همسک واحلی ما فی الدنیا انی عرفتک
از راه که میرسی خیس از بارانی…گونه ات را می بوسم وپیش خودم فکر میکنم: از کی تا بحال قطره های باران هم شور شده اند…….!!!!!!!!!
اسمک ابگلبی انکتب بحروف من نور و ذهب و خذمنی هذا العهد ابقی احبک لل ابد
اضحک و حاچى الناس بس گلبى مجروح رسمک یضل بالعین من بالى میروح
الابتسامه هی اللغه التی یفهمها جمیع الشعوب ترجمه: خنده لغتی است که تمام اقوام ان را می فهمد.
الثلج هدیه الشتا…والشمس هدیه الصیف…والزهور هدیه الربیعۀ..وانت هدیه العمر
الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی. خلتنی شجره موز بین الشواذی
الزمن مایوم دللنه وسرنه——- وعله دربک تعنینه وسرنه——- محدکشف خوتنه وسرنه ——— وتظل وسط الگلب الحد المنیه
الشوق مجننی والبعد مذوبنی یاریت ادوس علی موزه؟؟ ولعندک تزحلکنی
العمر زهره…والحیاه فتره…والحب مره…فتذکرنی اذا کنت استحق الذکری
العین تبچی ابحزن والشوگ رامینی وافراگک مثل الجمر کل لحظه یچوینی ترجمه: چشم ام با غم گریه می کند و عشق در به در ام کرد ودوریت مانند زغال هر لحظه منو می سوزاند
القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه تغیب عادی وانت غیابک عذاب
اللهم من فتح هذا المسج …. اکشف غمه و أسعد قلبه و لا تحرمنى منه
اللیله احساسی غریب عاشق وانا مالی حبیب حبیت …
کل الناس لامونی حبیت …
کل احبابی باعونی قلت احبءالحب احسن قلت احبء الحب اضمن
الهم انک کما احب فاجعلنی کما تحب ترجمه: خدایا تو آنچنانی که من می خواهم و مرا آنچنان کن که تو می خواهی
اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک
اموت حسره وقهر لوانت تنسانی… وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی
انت النفس والروح وانت حیاتی صدگنی افکر بیک حتی ابصلاتی ترجمه: تو نفس و روح منی تو زندگی منی باور کن بهت فکر میکنم حتی سر نمازم
اگه گفتی چینی ها به معتاد چی میگن؟؟؟
میگن چینگ چانگ خاشوگه کز انعالک لا بوگه !
ای “من” جدا، ز من،ای همیشه با من با هم نساختیم و نمی سازیم تو آن عزیزترین نیمه ی منی
اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *