عاشقانه ۷

سریع ترین راه دریافت عشق بخشیدن دیگرانه

عشق یعنی:

عشقتو پیش همه یه فرشته ی بی نظیر جلوه بدی در صورتی که در باطن تو این رابطه خیلی چیزا رو تحمل کرده باشی…

من هم چون خورشید. . .

آخر شهریور. . .

نهایت تلاش را. . .

برای گرم کردن دلت بکار میبرم. . .

پاییز را یا تو عاشقی. . .

یا من تنها.

راسته که میگن از هر دستی بدی از همون دستم پس میگیری?
خدایا نفرینش نمیکنم ولی یه کاری کن بفهمه دوستش داشتم.
عشق تويي,عاشق منم
دريا تويي,قايق منم
روزي اكر دزديدنت
غصه نخور,سارق منم
يک مترسک خريده ام!
عطر هميشگي ات را به تنش زده ام!
درست مثل توست،
فقط اينکه روزي هزار بار از رفتنش مرا نمي ترساند…
وقتی نباشی ٬
فرقی نمی کند که شنبه است یا سه شنبه…
تمام ِ روزها جمعه است ٬
و زندگـی تعطیـــــــــــ ­ل….. !
این روزها هیچ چیز سرجایش نیست! جزتو…
چه زیباجاگرفته ای در كنج دلم…
از گم شدن همه می‌ترسیم

اما

زیباترین روز زندگی‌ام

روزی بود که با تو در میانه جنگل

گم شدیم

ﻣـﯿــﺪﻭﻧــﯿــﻦ ﺩِﻟــَــﻢ ﭼـــﯽ ﻣـــﯿـــﺨـــﻮﺍﺩ!
ﺧــُــــﺪﺍ ﺑــــﯿــــﺎﺩ ﺑــِــﻬــِـﻢ ﺑــِــﮕــــﻪ:
ﺩﯾـــــﻮﻭﻧــَــﻢ ﮐـــَـﺮﺩﯼ ﺑـــﯿــــﺎ ﺍﯾــﻨـــَـﻢ ﻫـــَـﻤــﻮﻧــﯽ ﮐـــﻪ ﻣـــﯿــﺨــــﻮﺍﺳــــﺘـــــﯽ…
یادت پرچم صلحیست درمیان شورش این همه فکر…..
عشق حقیقی در پی پاداش نیست ،اما لیاقتش را دارد.
دل آرام را بي تاب ميكنى دل بي تاب را آرام
آخر نفهميدم تو دردي يا درمان
ﻗﺮﺍﺭﻣﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩ…
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﯿﺮﻫﺎﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﺸﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ…
ﺍﻣﺎ ﺑﺒﯿﻦ،

ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ…!

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ …

ﺍﻣﺎ …!

ﻧﻪ ” ﺧﯿﺎﻟﺖ ” ﻣﯿﺮﻭﺩ ﻭ ﻧﻪ ” ﺗﻮ ” ﻣﯿﺎﯾﯽ…

ﻣﻦ ﻣﯿـــــــــــــــــــﺮﻭﻡ.!!!!!!!!!!!!!!!

برنگرد

مــنو تــو ایــن حآل و روز نبینی بهــتره !!!

گاهـــی …
میان وسعــــــــت دستان خالیـــم
حس می کنــم …
تمــــــــام دار و ندارم نگـاهتوســـت….!
برایت یک بغل گندم،
دلی خشنود ازمردم.
برایت سفره ای ساده،
حلال و پاک وآماده.
برایت شورپاییزی،
که برگ غم فرو ریزی،
برایت هرچه خوبی هست
دعا کردم دعایم کن.پيشاپيش عيد بر شما مبارك⭐️
هیچ کجا جز خواب روی شانه هایت امنیت را برایم معنا نمیکند…
بیا مثل اون کسی باش که یه شب قصد صفر کرد دید یارش داره میمیره موندشو صرف نظر کرد
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﻭﺯﺥ ﭼﯿﺴﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺮﺯﺥ ﭼﯿﺴﺖ
ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻦ …
فکر میکردم سیاهی چشمانت پر از رمز و راز عاشقی است
زهی خیال باطل !
مرموز را چه به تمجید . . .
هوایم را داشته باش. . .

وقتی تــــــــو هوایم را داری. . .

هوا هم خوب میشود. . .

اصلا هوا هم به هوای تو خوب میشود.

ای خدایی که عشق را آفریدی
عشقت مثل عسل شیرینی است
بازی عشق بسیار تلخ
و عشق بازی بسیار شیرین
دلت به تلخی دچار نشود
تمام برگ هاي دفترم تمام شد

قلمم به پايان رسيد

دستم سست شد

چه سرمشقي دادي به من …؟

هنوز هم مي نويسم :

” دل دادن خطاست “✔

نمی دانم از چه بنویسم!!!از دله پر دردم یا از قلب شکسته ام؟؟؟از دلتنگیه بی موردم یا روزگار تلخم؟؟؟از تنهاییم که کسی درکش نکرد یا از کسانی که………نمیدانم چه بنویسم!!!;-)
زندگی را با تو می خواهم ,خندهای شیرین را بر لبان گرم تو می خواهم ,جز تو هرگز با کسی از عشق ,امید ,امروز,فرداها نخواهم گفت ,زندگی را با تو می خواهم با تو میگریم با تو میخندم و روزی در آغوش گرم تو می میرم ,تنهایم نزار
از نوشیدن این قهوه های تلخ
خسته که نمیشوم
هیچ
مشتاق تر میشوم
گویی نام تو
در ته فنجان بعدی دیده خواهد شد!
میخواستم واسه ازدست دادنت گریه کنم ولی دیدم تمام اشکهایم رابرای بدست اوردنت ریخته بودم.
ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ
ﻧﻪ ﺧﺎﻃــــﺮﻩ
ﻧﻪ ﺑـــــﻐﺾ
ﻧﻪ ﺍﺷـــــــﮏ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺭﺩﯼ ﺍﺯﺕ ﺩﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ..
ﻣﯽ ﺷﯿﻨﯽ ﻭ ﺯﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ
ﺯﺍﻧﻮ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻐـــــــــﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ
ﺩﯾﮕــــــــــــــﻪ ﺯﻭﺭﻣـــــــــــــ ﻧﻤﯽ ﺭﺳــــــــــــﻪ
تـََمــــــــٰٰــام ِِ تـََــرسـََـمْ ایــــــن اســــت. . . .؛

کــــِِــه

یـِِک شــــََــــــب بـِِخـــــــواهی بـــــه خــــوابــََمْْ بـیــٰٰٰــایی. . . .؛

و ََََََ . . . .

مــََـــــــــــن بـیـــْـــدار بـــٰٰٰٰٰاشـََـــــــمْ. . . .

‧٠•◆●♦▶┃ℳ┃◀♦●◆•٠‧

عشق یعنی :
هر پدری دوست داره بچه اش از خودش بالاتر باشه
عاقبت خود چشم تو جا می کنم**** یا که من خود را حقیر یا چشم تو وا می کنم
ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮﺵ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ. ﭼﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ
ﺷﺪ . ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ . ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭﺍﮔﯿﺮﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ….
ﻧﺎﻻﻥ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﮐﻨﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﮔﻔﺖ”: ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ
ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ! ﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !؟”ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭ
ﮔﻔﺖ”: ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ !! ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ “!
نمی دانم چه تاثیری است در عشق که بیمارش به صحبت نیست مایل
گفت :بیا بغلم
گفتم نه نمیخوام نمیتونم
گفت چرا
گفتم نمیخوام تو بغله کسی ک تمامه وجودمه بغضم بترکه اینو گفتم و دیدم چشماش مثله ابره بارونی ب گریه افتاد
خدایا نذار هیچ عاشقی گریه و زجه زدنه معشوقشو ببینه…
عزیز قصه هـای من !
جـای بوسه هـایی کـه
روی لب هـایم نگذاشتی
درد می کند
و حالــا
پــائیـز شدهِ و انــار سرخ
لبانت گل داده
وقتـ اش رسیده مهمـانم کنـی
بـ یک نـوبرانه ی شیــرین . . .
ﺑﺒﯿﻦ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ؛
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﻡ ﺭﺍ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﯼ غﺰﻝ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ مﺜﻨﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﻢ”…
عاشق ترين مرد ، آدم بود
كه بهشت را به لبخند حوا فروخت
يك دوست،يك عشق و يك حس خوب بين دو آدم،هر كدام كه باشد فرقي نمي كند،مهم اين است كه امروز يادم بود كه تو يكي از آنهايي…
چقدرسخته ساعتها تو خیالت باهاش حرف بزنی ولی وقتی که دیدیش چیزی جز سلام نتونی بهش بگی..
بودنت را دوست دارم
وقـتی پنـجه در کمـرم حلقه میـکنـی …
و به اغوشت سفت مرا می فشـــــاری… و وادارم مـیـکنـی …
که به هیـچ کـس فـکـر نـکـنـم …
جـــــــز تــــــــو …
مـــَن – تـــُو = هــــیـــچ

/ تــــَبـــصـــَره / هـــَم نــَدآرَد…

چه رسم عجیبی…10تا دخترتورو بخوان ,اما توفکر نفر,یازدهمی هستی که تورو نمیخواد…!
‎….(¯`v´¯)
….. •.¸.•´
…¸.•´
.. (
©/
/▌♥♥
/
دوست تون دارم
دیگر از مسیر خواب به رویا رسیدن بس است
می خواهم
در یکی از همین کوچه ها که با اولین بوسه های خورشید بیدار می شود.
به تو برسم در بیداری
در یکی از همین کوچه ها که لبخند را فقط می شود
از لب کودکان دست چین کرد ،
به لبخند ت برسم
و در یکی از همین کوچه ها ی خالی از معجزه
چون هزاران هزار اتفاق تکراری
اتفاقی به هم برسیم
بدبختی وقتیه که بی معرفتیش رو با تمام توان ثابت کرده باشه… اما تو حتی نتونی بد بودنش رو باور کنی…
اونقدرعاشقت شدم که اسم خودمم یادم رفت
نمیدونی بی توشب هاچه جوری خوابم رفت
عشق یعنی تاابدبی سرنوشت
عشق یعنی زندگی تازیرصفر
نمیگم نامهربونی یاکه شیرین زبونی
فقط اینومیدونم همونی که میخوام بمونی… دیگه از اینجا اومدنم خسته شدم از نوشته هایی که نوشته میشن و خونده نمیشن.خسته ام خسته از ندیدنت ….
ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﯽ ،
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯼ ﻏﺮﻭﺭﺗـــــ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ !
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺩ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﺭ
پَس مے زنمــ لحظه هآ را تآ برسمــ به بُلنداے آغوشِ مردانه اَت که در آغوشمــ بگیری و من… دنیایمــ رآ ببازم در پَسِ عطر تنت
هوای عصرهای من عجیب تو را کم دارد!
آغوش تو را کم دارد!
نفس های تو را کم دارد!
ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﻧﮑﻦ
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﺍﺭﯼ ،
ﻗﻠﺐ ، ﻏﺮﻭﺭ ، ﭘﯿﻤﺎﻥ ،
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ،
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ، ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺗﻮ ، ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ
نه قدیس من باش…

نه ابلیس من…

انسان باشى برايم کافی ست!

ميگن عاشقا، عشقشون رو زيبا مي بينن، اين دفعه كه ديدمت خيلي زيبا شده بودي.
نمي دونم تو هر دفعه داري زيباتر ميشي
يا من عاشقتر؟!!
یلدا
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐِ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩﺷﺎﻥ ﮐﻨﻢ
ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﻡ
از قدیم میگن برای کسی بمیر که برات تب کنه …
قدیمیا چه پر توقع بودن !!!
من برات میمرم ولی خدا نکنه تو تب کنی عشقم !¡¡¡
ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺗﺐ ﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺍﺳﻢ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻢ ﺟﺎ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺩﻟﺶ ﺍﺑﺮﯼ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺷﺪ ، ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺑﺎ ﺳﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﺶ ﻋﮑﺲ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ، ﻋﮑﺲ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩﻡ .
قیامتی است از لحظه ای که صدای تلفن بلند میشوداز جا می پرم….!تا لحظه ای که….مثل همیشه تو نیستی……
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﻣﺘﺮﻭﮐﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻢ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
…ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻣﻦ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﻧﺴﯿﻢ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎﺭ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﻦ
ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻡ ﻣﻦ
ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﮒ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎ
ﮐﻨﻢ …
من را از هر طرف كه نگاه كني…

باز عاشق تو از آب در ميآيم

مرا از من بدزد و در گوشه ای از قلبت پنهان کن !بگذار همه به دنبال من بگردند و نیابند مرا
مرا در قلبت پنهان کن
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ , ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺮﻭﺩ …
*=*
گوته میگه:
یابمان وامیدفردایم باش،یادیروزم رابرگردان برو…
ﻟﺒﺨﻨﺪ ِ ﺗﻮ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﯼ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺭﺅﯾﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﻝ ِ ﺁﺩﻡ
ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ..
اگرعشق نبودازگرسنگی میمردیم خداراشکرکه عشق هست خون دل میخوردیم تابمانیم
میدونی کم جمعیت ترین جای جهان کجاست؟…..قلب منه که فقط توتوش ساکنی.
ﺳﻬﻢ ِ ﺗـﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؛
ﺳـﭙـﺮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺩ !
ﺳﻬﻢ ِ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗــﻮ
ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑـﻮﺩ ؛
ﻫـﺴــﺖ ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﯼ ِ ﺁﻏﺎﺯﯾﻦ !
ﻋـﺰﯾـﺰ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻣـﺶ
ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧـﺒـﺾ ِ ﺑـﻮﺩﻥ
ﺗﺎ ﻟﺤـﻈـﻪ ﯼ ﺳـﭙــﺮﺩﻥ ﺑـﻪ ﺧــﺎﮎ
کاش ماه هميشه پشت ابر بماند,
نميخواهم بدانم،شب مهتاب بى من چه ميکنى ……
ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ
يكﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺘﯽ.
آخرین تصمیم من دست های تـــــــــو بود !
گرفتم و دور شدم ….
روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد
اگر باران بند بیاید از این خانه می روم
رخی رخشنده چون ماه داری
نگاهی پرعطش چون آه داری
تو هرکی هستی ای گلبانگ هستی
به قلب کوچک من راه داری.
از خود میپرسم، با خود چه کردی؟!!!که همچون باران میباری… همچون باد گریزانی…
و همچون تاریکی در هراسی…
حتی چشمانت را در کلبه ی وجودش نیافتی!!
تو خود، او بودی و او تو نبود…
چه بد کردیم به خود… هر چیز زمانی دارد، نفس هم که باشی دیر برسی من رفته ام . . .
هیچکس حق نداره از طرفش بپرسه

تو برا من چی کار کردی؟

تو ٧ میلیارد انسان تورو پیدا کرده ،

دیگه چیکار کنه !

ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ….
ﻣﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻣﻦ …..
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺷﺮﻡ !
ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ….
ﻣﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻩ ﺑﻮﺩﻥ، ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﺨﺎﻭﺕ، ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ …
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻬﺖ،ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻧﻬﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ!!!
ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﯼ ِﻣﻦ …
ﻣﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺭﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ !
ﺗﻮ ﻣﺮﺩﯼ …
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﻡ..✘
.

++-_+++<( )>

تا سیاره اورانوس ، یه آتلانتیس پر از بوس

واسه شیرین ترین دوست ♥

ﻦ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺑﺎﺭﺍﻧﻢ ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ ﮐﻪ ﺁﺑﺮﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﻣﻦ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺒﺎﺭﻡ
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺴﯽ ….
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ
ﮐﺎﺵ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ
ﻣﯿﮕﻔﺖ .. :
ﺩﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!
مغزم واریس گرفته…
از بس پای فکر نبودنت ایستادم!
نمی شود که تو باشی
درست همین طور که هستی
و من هزار بار خوب تر از این باشم
و باز هزار بار عاشق تو نباشم…
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ” ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻏﺮﻭﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺪﻩ
ﻣﻦ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺗﺮﯾﻨﻢ ، ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﯽ . . .
پا
مي رفت
مي رفت
مي رفت
غافل از دلي كه جا مانده بود !
اسمان میبارد…
چشمهایم را شستم…
جوردیگر دیدم..
بازهم فرق نداشت…
توهمان خوب “دل” من بودی..
ک هنوز هم هستی..!
هوای دلتنگی سرد. فصل پاییز سرد. دستانت را میخواهم, دلم آغوشی گرم میخواهد
اگه پیشت نبودم نگو نیس بگو به یادمه!
اگه ازت دورم نگو دوره بگو قلبش بامنه!
اگه ناراحتت کردم نگو نامرده بگو میبخشمش!
اگه رفتم نگو رفت بگو زود برمیگرده!
اگه خواب بود نگو خوابه بگو خوابمومیبینه!
اگه مردم نگو مرد بگو رفته نمیذارن بیاد
لامصب وقتی میگیرد ول نمیکند !
دلم را میگویم…
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ
ﺯﯾﺮ ﺁﻥ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﺒﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﺴﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﻌﺒﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﺴﯽ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﺪ
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﺣﻢ ﻫﻢ
ﮐﺴﯽ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﺰﯾﺪ
ﭘﺲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻢ
ﺍﺷﮏ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻧﻢ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺷﮏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ
ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺴﯽ
ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﯾﺪ
میـرسـه روزی کـه دلتنگ من بشـی و مـن از آسمـون بهت لبخند بـزنم …!
مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!
خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:
بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼ‌ﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻧﻢ، ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺧﺪﺍ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺩﻭﺭﻡ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺩﻝ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ . . .

یعقوب یادم داده است :دلبرت وقتی کنارت نیست کور بودن بهتر است…
آهـــــــــای فلانی ! یـــادت باشــد … کـــم حوصلـه ســت .. ظـاهـــرش جـــدیست ..امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است ! بــد قـول نــیـست .. امـــا گرفتار است با او راه بیا….! خــستـه کـه بــاشـد .. تــنهـایش بــگــذار …! تودار است .. اما صبر کن خودش بعد حرفهایش را…
مهم نبودبرای من، توبامن چه میکنی بیا ببین برای تو من باخودم چه میکنم..
وقـتت را نـميگـيرم
فـقـط به لـب هـايـت بـگـو لـب هـايـم گـفـتن :
” مــــاچ
قــول مــی دهــی هوایم را داشتــه باشــی ؟
خنــده دار است .. نــه ؟
تو مـن را هم نــداری
چــه برســد به هوایم
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﺎ ﯾﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﺍﯾﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻥ ….
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﻮﻧﯿﻨﺸﻮﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﻪ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ …..
ﺩﺍﯾﻮﺭﺕ ﻣﯿﺸﯿﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ…
BoOse yani lezate deldadegi, lezat az shab, lezat az divanegi,
BoOse yani hese khube tame eshgh, tame shirini be range sadegi,
BoOse aghazi baraye ma shodan, lahzei ba delbari tanha shodan,
BoOse sar fasle ketabe asheghi,
BoOse ramze varede delha shodan,
BoOse atash mizanad bar jesm O jan,
BoOse yani ESHGHE MAN BA MAN BEMAN… :-*:-*:-*
عشق يعني اينكه پشت خطيش باشي.. و بهونه هاشو قبول كني..
يعني بدوني باكسي غيراز تو هم هست،اما ب روش نياري..
عشق يعني از خستگي نتوني چشاتو باز كني ولي اگه اون اس داد سريع جوابشو بد
ﭼﺎﺭﻩ ﺟﺰ ﮐﻮﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﮐﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ ﻣﻨﯽ ✘
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﮔﯿﺮﺕ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺸﺎﻥ ” ﺍﻩ ” ﮐﺸﯿﺪﻡ …
رای به گریه انداختـــن مـــــــن

نیازی به داد و فریــــاد نیست

بغض لعنتـــــی من

این روزهــــا

با عزیــــزم… جانـــــــــم….میشکــَند!!

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﭘﺸﺖِ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮑﻮﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺶ |:|:
چیزی برای از دست دادن ندارم
وقتی تمام شب را به این فکر میکنم که چطور میشود به تو فکر نکرد؟؟؟؟
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ؟
دوستت دارم یا دوستت ندارم
بازی با کلمات است
من قلبم برایت می تپد حتی اگر دوستم نداشته باشی…
آغشته به تو می شود
روحم
نفسم
بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت
بوسه باران می شوم
ﺩﺭﺩ … ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﻈــﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤـــﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﮐـ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻧــﻪ؟!
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـــﻢ ﺩﺭﺩ .…
ﺗﻮ ﺑــﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﻓﮑﺮ ﻧﮑـــﻦ ﮐـــﻪ ﺟﺴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤـــﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺷــــﺪﯾﺪ ﺑﮑﺸﺪ !!
ﻧـــــــﻪ؛ ﺭﻭﺣــــﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺎﻑ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ .
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ: ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ
ﻏﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ
ﮐﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻭﻧﻮﺑﺪﺭﻗﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ… ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺩﺭ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
یک قدم جلو آمد یه قدم عقب رفتم چشمانم رابستم دوستش داشتم با تمام وجودم برخورد بینی اش را با بینی ام احساس کردم قلبم به شدت می تپید میخواستم فریاد بزنم اما نمیتونستم که برخورد لبش را با لبم احساس کردم یک لحظه فکر کردم نفسم بالا نمی آید چشمانم را باز کردم که متوجه شدم بازم مثل همیشه تو رویاهام باهاش قرار گذاشته بودم…✔
ﻫﺮ ﭼﻘــﺪﺭﻡ ﻛﻪ ﺗﻨــﻬﺎﻳﻲ ﺳﺨــﺖ ﺑﺎﺷــﻪ ﺧﻴﻠــﻲ ﺑﻬــﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳــﻨﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴــﻲ
ﺑﺎﺷــﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕــــﺮﻱ ﻣﻴــــﮕﻪ ﻋــﺰﻳــــــﺰﻡ
به من می̃گویند بی إحساس…
نمی̃دانند روزی این دل من لبریز أز شوق و إحساس بود…
آنقدر بر سر إحساسش کوبیدند…
که حالا گوشه گیر شده…
آری…
من بی إحساس ترین با إحساس زمینم…
ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺾ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
قلب ها ۷۲ بار در دقیقه می زنند
حتی اگه قلب تو یک بار در دقیقه بزند، باز هم زنده می مانی
چون قلب من ۷۱ بار برای تو می زند
بهای عشق چیست؟
به جزعشق
به رسیدن معنی آغاز باهم ماندن یعنی زندگی
زندگی باعشق
یعنی کامیابی
وفا ! یعنی این که
بعد از رفتنت
حتی نگذاشتم کسی بفهمد مرا دور زدی و راحت رفتی
عشق يعني….

تو مرا ميراني….

من به صد حوصله مي آيم باز….

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ. . .
ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ. . .
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩ ….
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ :
ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻱ ؛
ﻣﻦ …
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺻﺒــــﻮﺭﻡ …
ﺭﻭﺯﻩ ﻋﺸﻖ
ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ؛
ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ !!
ﺍﺫﺍﻥ ﺍﻓﻄﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ . . .
ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ
ﮐـــــﺠــــــﺎﯼﯼ؟؟
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺗــــــــــ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧــــــــــــــــــﺪ
تنها یک سقوط است که جاذبه زمین مسئول آن نیست: فرو افتادن در عشق
قد هزارتا قابلمه.باهر چي لب تو عالمه. ميبوسمت قبل ازهمه به شرطي که باورکني دوستت دارم يه عالمه
دستم نه
اما
دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد…
ﻻ‌ﺷﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔَﻨﺪﯾﺪ
ﻭﻗﺘﯽ
ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺗِ ﻫﻤﯿﺸﻪ!
ﺗﻘﺪﯾﻤﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ…!
ﺑﻌﻀﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑـُﺮﻩ
ﺯﺧﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ
ﺣﺘﯽ ﺧﺮﺍﺵ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﻨﺪﺍﺯﻩ
ﻓﻘــــﻂ ﺩﺭﺩﺕ ﻣﯿﺎﺩ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻨـﺪ ﻣﯿﺎﺭﻩ !..…
عشق♥
مثل ي قهوه ي،تلخ ميمونه كه نميذاره
شب خوابت ببره و وقتي هم تموم بشه هنوزتلخيش روحس ميكني….
واي برمن كه اين تلخي هيچ وقت درس عبرتي برام نميشه.
من دیگه نمیخوام تورا تو رویاهام تصور کنم…
معنای باهم بودن یه حس دیگه ای داره…
اگه یکی تو رو نمی خواد دلیل این نیست که تو خواستنی نیستی ، بدون شك تو يكي از بهترين ها هستی !
اما… توی یه مسیر اشتباهی خوردی به پست يه آدم‌ اشتباهی..!
من با تو میخندیدم ولی از این روزا میترسیدم حالا که تو ام مثله بقیه شدی با یادتم میجنگم… ولی خودم هم میدانم یادت پیروز میدان است….و قلبم هر دفعه بیشتر زخمی میشود….
نگاهم کن
می خواهم چشم هایم را به چشم هایت بدوزم!
می خواهم به این دنیا نشان دهم که عاشق ترین خیاط منم . . .
ز لب های تو می نویسم و زنبورهای عسل در دفترم سرگردان می شوند
شعرهایم رامیخوانی ومیگی روان پریش شده ام

پیچیده‌است قبول….

امامن چشمهای ترامینویسم!!!

توساده ترنگاه کن….

ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣــﻦ ،
ﺩﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﮕﻴـــــﺮ !!
ﺣﺮﻣـﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﻟﻌﻨﺘــــــــﻲ …
ﺏ ﻓﻬﻢ…
ﻣـــﻦ،
ﻣﺤﺘـﺎﺝ ﺩﺭﮎ ﺷــﺪﻥ ﻧـﯿﺴﺘــﻢ …
ﻓﻘـﻂ ﺩﺭﺩﻡ ﻣـﯽ ﺁﯾـﺪ
ﺧــﺮ ﻓـﺮﺽ ﺷـﻮﻡ
آمدنت را حيران بنگرم،يا رفتنت را مات بمانم؟! 
باد آورده را باد مي برد قبول!! دلم را كه باد نياورده بود.
ناشناسی بی کس، نیمه شب هم حتی!
اگر از کوچه ی تنهایی قلبم گذرد،
عطر بدرود و درودش سالی،
در دلم خواهد ماند….
تو که دیریست در این کوچه اقامت داری..
هرچه کردم تا بداند دوستش دارم نشد، تلخی نا باوریهایش دلم را پیر کرد.
↓
 ← →
 ↑
تكون نخورنشونه گرفتم ميخوام بوست كنم‎.‎
عاشق این سوالم:
من کجای زندگیتم؟
بعد طرف بگه :دیوونه تو خود زندگیمی…
امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز، چِش تو چشات، میندازم/ امید دارم هنوز، دوباره میایی و کنارِ تو راحت خوشبختیو میسازم…
نفرینت کردم… گرفت.. الان به حال و روزم گرفتار شدی..
شنیدم عاشقش هستی و او با دیگری میپرد..
گه گاهی دیگر نفس کشیدن برایم سخت میشود
دلم یک تو میخواهد که گاهی به دیدار هر شبم بیایی
و عاشقانه شعر عشق برایم بخوانی
از یک طرف مست نگاهت شوم
از یک طرف صدای زیبایت خوابم میکند
عمق نگاهت تا همیشه سهم من است
دوست دارم همه کسم
وقتی با همیم ثانیه ها همچون ضربان قلب من تند و تند میآیند و میروند گویی آنها نیزاز دلواپسی غروب آفتاب سر در گم اند.
به من بیاموز لبخند را فقط برای عشق تفسیر نکنم , شایددوباره کودکانه بخندم.. به من بیاموز که دمادم یادت نکنم شایدتاب سکوت بیابم..به من بیاموز انتظار را دردرونم حلاجی نکنم شایدآرام بگیرم…به من بیاموز هر نبودن رابی تفاوتی تعبیر نکنم ,شاید برای خودم بمانم…به من بیاموزدوستت نداشته باشم شاید,شاید,شاید…..نمی دانم شاید چه شود.
زیبایی تو شایسته ی براق ترین آیینه هاست,در پیشگاه زیبایی پر شکوهت خرده نگیر خیسی چشمانم را ,,,,,,,
تنهابنایی که هرچه بیشتربلرزه محکمترمیشه”دله”
از ادما خستم از همه چی سیرم بی تو همین روزا از غصه هام میمیرم…
هر وقت دلم را خالی میکنم پر میشود از یادت… چه برکتی دارد این مهرت
سخته یه عمر عاشقی حاصل نداشته باشه
اونکه همه کست بود تنهات گذاشته باشه
سخته قبول کنی عشق یعنی جدایی ساده ست
آینده ی دلبستگی آلوده به درد و گریه ست
سخته برام درک عشق این احتیاج مبهم
برای ادامه ی عمر هنوز تو شک و شبهم
ﺩﻭ ﺧﻂ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﻫﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯼِ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟
ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﺮﻭﺏ ﺷﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻢ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ
بوسه يعنى لذت دلدادگى،لذت ازشب ازديوانگى،بوسه آغازىبراماشدن،لحظه اىبادلبرتنهاشدن،بوسه آتش ميزندبرجسم وجان،بوسه يعنىعشق من بامن بمان
قرار است از تو عبور کنم
بگذار کفش هایم را در بیاورم
تو هنوز هم برایم مقدسی
به من نخند یه روز دلت دل به کسی میبنده اون روز میبینی عاشقی گریه داره نه خنده!!

منهم یه روز میخندیدم به اشک سرد عاشق باور نمیکرد دل من ناله و درد عاشق…!!!

وقتی معلم پرسید عشق چندبخش زود دستم وبالا گرفتم وگفتم:یک بخش اماازوقتی توراشناختم فهمیدم عشق 3بخش:1.عطش دیدن تو 2.شوق باتو بودن 3.اندوه بی تو بودن.
دوست دارم اسمتو باصابون تو ابرا بنویسم تا وقتی بارون میاد؛ همه کف کنند
ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺷﺒﻬـﺎﯾﯽ ﺑــﻮﺩﻩ ﮐﻪ…
ﺧﯿﻠـــﯽ ﺩﯾﺮ ﺻـﺒﺢ ﺷﺪﻩ
غصه دار که ببینــــمت نَـــفَس هَــــــــم
به کامَــــــم تلــــخ می شود.
مسافت نمی تونه به محبت فاصله بده با اینکه کنارهم نیستیم اما مهربونیتوحس می کنم؛
درساحل آرزوهایم نامت را زمزمه میکنم.شایدکه دریا آرزوهایم رابه گوش خدابرساند.
نور دليل تاريكى بودوسكوت دليل خلوت.تنها عشق بى دليل بودكه تودليل آن شدى…
دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم ؛
الفبای زندگی را ..
میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند .
دلم میخواهد اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان
هر چه میخواهید بکشید
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو !
ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮ
ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ
ﮐﺎﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ
ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫَﻨــــــــــﻮﺯ …
ﺑﺎ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ
ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﻭ …
ﺩﺭﮔﯿﺮﻡ! ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ!
من تو این دنیا سه تا دوست دارم …
خورشید و ماه و تو .
اولی رو واسه خودم
دومی رو برا شبام
ولی تو رو واسه تک تک لحظه هام میخوام
درمان تمام دردهايم لبهاي توست!
بوسه نميخواهم…
فقط حرف بزن…!
ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ …
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻧﻮﺍﺯﺷﺖ
ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺮﻡ ﻧﻤﯿﻜﺮﺩ …
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺍﻣﺎ
ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ
ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻣﯿﻜﻨﻢ
دوست داشتن را نه می نویسند نه میگویند ، ثابت می کنند
{§زندگی کاروانیست زود گذر، آهنگی نیمه تمام. تابلویی زیبا و فریب دهنده.میسوزدو می سوزاند و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمیگیرد جز محبت…!
وقتی لبخند به دنبال جایی میگردد،آرزو میکنم لبانت درآن نزدیکی باشد …
میخواهم غزلی را برای پرواز بهانه کنم و
پرواز را برای رسیدن به تو
و تو را بهانه زندگی
آلـزایـمـر بـودﮮ یـا عـشــق !

از روزﮮ ڪـﮧ
مُـبـتـلایَـﭞ شُـدم
خـود را از یـاد بُـرده بودم …!

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺑﺎ ﻋﻄﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎﯼ ﻣﺘﺮﻭﮎ ﯾﮏ
ﺁﻏﻮﺵ ﺳﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ!
ﻏﺮﯾﺒﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ،
ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ،
ﮐﻪ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎﻡ
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺯﺩﯾﺪ !
ﻭﻣﻦ،
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﻡ ………. ﺍﯼ ﻋﺸﻖ
درمیان دست هایت عشق پیدامیشود
زیرباران نگاهت نسترن وامیشود
باعبورواژه هاازگوشه لبهای تو
مهربانی ومحبت باتومعنامیشود
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮﯾﺪ ….

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺩﺭﺩﺍﻧـــــــﻪ ﯼ ﻣﻨﯽ …

ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ !!..

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺍﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ !..

ﻧﻪ ﺳﻘﻔﺖ ﻫﻢ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ !…

ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ !…

هروقـت که قهـــر مي کنـي با مـن

بيشتـــر حس مجنـــون را درک مي کنـــم…

پـرنــــــــدگان ؛

به هـــــم که می رسند. . . .

آشيـــــانه می ســـــازنــد. . . .؛

مـــــــــن . . . .

و

تــــــــــــو. . . .

خـــــــــــــــاطـــره. . . .

ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﺎﮎ
ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺖ ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﮔﻮﺵ ﻧﻬﺎﺩﻡ
ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮔﻔﺖ
این قرص های رنگی آرومم نمیکنند…
حتی آنهایی که رنگ چشمان توست
ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﺩﮤ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﺮﻭﮐﻢ
ﮐﻪ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺳﺖ ﺧﻮﺍﺑﺶ
ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺧَـــﻔﻪ ﺷﻮ ﻭ ﺑُـــﺮﻭ …
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺟُﻤﻼﺕ ِ ﺭﻭﺷﻦ ﻓِﮑﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒَﺮﯼ
عمری زندگی کردم بدانم عشق چیست

عشق یک فرصت است ،

تکرار آن ممکن نیست !

عشق گناهكارمن،،،توچشماي من نگاه كن،،، من كه ازت گذشتم،،،،پس ازاين هرچه قدر خواستي گناه كن
تنها گوشه ای از نگاه خدا برای خوشبختی کافیست!
تو را به تمام نگاهش میسپارم
اسم : شبگرد

شهرت : آواره

شغل : عشق باخته

آرزو : رسیدن به عشق

امید : وصال ،

تاریخ تولد : باد خزان ،

وفات : برگ ریزان ،

محل تولد : در آغوش یار !

شناختى…!؟

بس است برگرد…

باور کن ديگر صبر ندارم…✔

شعر که میخوانم ، چشمانت را نبند.تو که میدانی ، حافظه ی خوبی ندارم…!
عاشق نیستم؟!
خب..!
ظاهرا من فقط بخت برگشته ی دیوانه ای هستم
محکوم به غم خوردن…!
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ . . .

ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮐَﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ . . .

ﻧﻪ . . . !!

ﻓﻘﻂ . . .

ﻣَﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻡ . . .

تلخیه عشق برای من برای اینه که من تو رو میخوام ولی تو نمیخوای….
هرگز هیچ حسرتی در دنیا،اینچنین در یک جا جمع نمیشود که در این سه واژه ی کوتاه جمع شده
او دوستم ندارد
ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﮕﻪ
” ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ ”
ﺍﻭﻧﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﯾﻦ …
قـر ار بـگـذار …
هــر جـای دنـیـا کـِه بـاشی به دیـدارتــو خـواهـم آمد
چـمـدان خـاطــره ها را هَم خواهـم آورد
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻏﺮﻭﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺪﻩ،
ﻣﻦ ﻣﻐﺮﻭﺭﺗﺮﯾﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﯽ
شعر هه ورامانئیمشه‌و جه‌سته‌ی من…ئیمشه‌و ئه‌ر مه‌دیش، که‌سێ جه‌سته‌ی منحاڵی په‌شێویای جه‌سته‌ی خه‌سته‌ی مننائۆمید مه‌بی، په‌رێ جه‌سته‌ی منده‌روون جه‌ دووری مه‌گریا به‌ تاوجه‌ چه‌م مه‌تکیا په‌یاپه‌ی هووناوناڵه‌ی ناڵینم وه‌ پای عه‌رش یاواروخسارم نه‌ رووی زه‌مین مه‌ساوانه‌ گاهێ راحه‌ت نا لادێ ئارامتا سوب سپی بی به‌ی ته‌ور، ویارامکه‌سێ په‌ی قیبله‌ش یه‌ ژیانش بۆپه‌یش که‌مه‌ن به‌ی ته‌ور،ئه‌ر سه‌د گیانش بۆ
قرارمان بهشت

پای درخت ممنوعه

تو بگویی

“سیب”

من از لبت بچینم این بار.

بـــا تــوام دخـــتــر جــــان: پسری که از این سرِ شهر میکوبه میاد دنبال تو, پسری که بدون ترس و محکم, همه جا دستاشو دورت حلقه میکنه, پسری که اس ام اساش کوتاه هست اما پر احساسه, پسری که دستات رو تو چراغ قرمزِ خیابونا محکمتر میگیره, … پسری که ب…ی هوا برات اس ام اس های غمگین میفرسته, پسری که تو بیرون رفتنای دسته جمعی ساکت تر از همیشه است, پسری که وقتی داری حرف میزنی تو صورتت لبخند میزنه, پسری که موهاتو از جلوی چشمات میزنه کنار, پسری که وقتی تو خودتی, قلقلکت میده؛ این پسر رو حق نداری اذیت کنی؛ حق نداری..حق نداری…;
ﺍﻏﻮﺷﺘﻮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻭﺍ ﻧﮑﻦ
ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﻮ ﺍﺭﺍﻣﺸﻢ ﺟﺪﺍﻧﮑﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺍﻏﻮﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﮏﯾ ﻧﻔﺴﻪ
ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺍﺗﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﻪ
ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺗﺮﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ
نمیدونم امشب بهونه ی اولین قطره ی اشکت

چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولی اگه واسه آخرین قطره ی اشکت بهونه نداشتی من را

بهونه کن……….

ﺗﻮﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺵ
ﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺵ
گفتم اگر بوسه دهی توبه کنم, که دگر با تو از این گونه خطاها نکنم, بوسه دادی و چو برخواست لبت از لبه من, توبه کردم که دگر توبه بی جا نکنم,,,,,
اگه به آسمون نگاه کردی وهیچ ستاره ای ندیدی،حاضرم تا صبح برات چشمک بزنم به شرط اینکه وقتی خورشید در اومد ستاره ات رو فراموش نکنی
ﻣﻦ ﺩﻟــﻢ ﻋﺠﯿــــــﺐ ٫
ﯾﮏ
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘـــــــﻈﺮﻩ ﯼ
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ
ﻣﯽ ﺧــــــﻮﺍﻫﺪ … !!!
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯽ ﭼﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ُ ﭼﻪ ﻗﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺒﺰﺕ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
از لحظه ای که چشــــــم بــــاز میکنم

کــــْْــارم شــــروع می شود ؛

نظــــارت و بررسی کیفیـــت تـک تـک اعضــــای بدنــم ؛

“قلبــــم”. . .

“چشمــــــــم”. . .

“گوشــــــــــــــم”. . .

که مبـــــادا ذره ای از عــاشـــق

“تــــــــــــــــــــــو”

بــــودن

منحــرف شــــده باشنــد . . . .

‧٠•◆●♦▶┃ℳ┃◀♦●◆•٠‧

اومدی دلم رو بردی و گفتی :
دوسم داری عاشقم کردی
تا فهمیدی عاشقت شدم گفتی باید بری. . .
رفتی عشق و حالتو کردی
همه رو امتحان کردی و
برگشتی میگی پشیمونی
کسی مثل من پیدا نکردی و میخوای بمونی
حالا حرف من یک کلمه است :
هررررررررررررررررری……….
گور بابای قسمت و سرنوشت ….
من تورو میخوام …
هيچ خوشي بي توكامل نميشود,حتي اگرمحض دلخوشيت بگويم:هي خوش گذشت…!
پناهگاه
تــو هنـــوز…

بــا تمـام نبـودنت…

تنهــا پنــاهگــاه مـن…

از ایـــــن آدمهــــــایـــی…

ﭘــــﻼﮎ
ﮐﻮﭼـــﻪ ، ﺣـــﺘــــﯽ ﺁﺩﺭﺱ
ﺧﺎﻧـــــﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻋـــــﻮﺽ ﮐــﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﭼﻪ ﻓﺎﯾــــﺪﻩ ،
ﯾــــﺎﺩ ﺗــــــــــــــﻮ
ﺩﺭ ﭘــــﺮﺕ ﺗــــﺮﯾﻦ ﺧﯿـــﺎﺑـــﺎﻥ ﻫﺎﯼ
ﺍﯾﻦ ﺷـــﻬــــﺮ ﻫـــﻢ ﻣـــــﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣــﺘــﯽ
ﭘـــﯿــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐـــﻨـــﺪ .…
هواسرده…ولي خوشبحال اونايي که اين روزا غرق درگرمترين آغوش هايند…!!!
ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﻧﺒﺮﺩ
ظرفیت ۲نفر، خودمو خودت!!!!!!
اسپانیایی ها میگن
عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است.
ایتالیایی ها میگن:
عشق یعنی ترس از دست دادن تو
ما ایرانی ها هم میگیم:
عشق سوء تفهمی است بین دو احمق که با یک ببخشید تمام میشود!!!
میدانی! عاشق روزهایی هستم که خوشحال ببینمت، حتی اگر نفهمم چرا؟
مــــن از تـــــو
کــادوی آن چــــنانی نمی خـواهم
مــــاشین شــــاسی بلــــند و …
انگـــــشتر برلــــیان نمی خــــواهم
من از تــــو هـــــــر روز دوستـت دارم نمی خـــــواهم
دیوانگی هایـــت بـــه دردم نمی خــــــورد
من فــــــــقط از تــــو کمی انسانیت
کــــمی احــــــساس
کــــمی درک مـــــردانه
و گـــــاهی کــه پـــــر توقع بــــــاشم
فقـــط کمی آغوش گــــرم میخـــــــواهم
می فـــــــــــهمی
گفتي مابه درد هم نميخوريم؛اما ندانستي كه من تورابراي دردهايم نميخواهم!
باور کن آن “میم” مالکیتی که به آخر اسمم اضافه میکردی

بزرگترین و زیباترین عاشقانه ای بود که شنیده ام . .

اگه دیدی روی زمین خیس راه میری و کف پات خیس نشده بدون دل یکی فرش زیر پاته
ميخوامت به اندازه چراغ قرمزى كه بدون عربده كشى ، يه خيابونو ميبنده.
هفته هاي من هفت روزنيست،هفته هاي مراتوتعيين مي کني،هفته ازديدن توشروع مي شود وتاهفت بارديدنت تمام ميشود!
يک سمت تويي و عشق: مرگي ساده!
يک سمت جهان ب قتل من آماده!
ميترسم! مثل بچه گنجشکي که در دست دو بچه شرور افتاده!
*«ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ‌ﻓﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼﻛﻪ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ، ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»*
دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــن بگذار فقط تصــــــور کنم ..که در دستانتــــ برایـــم کمی عشق پنهـــان است
می دانی اگر هنوز هم تو را آرزو می کنم برای بی آرزو بودن من نیست!شاید زیباتر از تو آرزویی سراغ ندارم…

آب رسانا نیست، وگرنه زیر باران به تو رسیده بودم…
دستِ من و آغوش تو، هیهات که یک عمر
تنها نفسی با تو نشستن هوسم بود
سیمای مسیحاییِ اندوه تو، ای عشق
درغربت این مهلکه فریادرسم بود
لب بسته و پر سوخته از کوی تو رفتم
رفتم، به خدا گر هوسم بود، بَسَم بود
کاش دستانم آنقدربزرگ بودکه میتوانستم چرخ دنیارابه کامت بچرخانم! اماکسی رامیشناسم که برهمه چیزتواناست، تورابه اومیسپارم!
می خواهم بنویسم…
امانمی دانم آیا تو آنهارا می خوانی یانه؟..
بر برگی از یاس شعرهای بهاری باتو بودن را می نویسم،..
با نگاه سحر به افق دیده ات لبخند می زنم،..
سیاهی را رنگ میزنم تا وقت زودتر بگذرد وتو زودتر بیایی،..
بی تو بودن عمر مرا به انتها می رساند…
باتو بودن همچون آتشی است که مرا در عشق تو مذاب می کند،..
لبخندت راهمچون آیینه ای به من بسپار تا هردمم عاشقانه با نگاههای تو خاکستر شود،..
ماه شو ومرا از نقاب سیاه شب نجات بده،..
چه بگویم در تو اثر کند و تو مرا از هرچه پوچی است نجات دهی؟،..
به نگاهت قسم که خیال مرا ازتو گریزی نیست،..
همیشه این منم که برای پرسشی ساده،پریشانم:
“آیا مرا دوست داری؟” ؟؟؟…
قهر میکنم تا دستم را محکم تر بگیری
و بلندتر بگویی : بمان…
نه اینکه شانه بالا بیندازی
و آرام بگویی : هرطور راحتی
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎﺭ ” ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﺩﻟﻢ” ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﯼ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﻫﺎﯾﺶ
ﺍﺯ ﮐﻼﻍ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!
تفاوت عشق و وابستگی
تفاوت عشق با وابستگی

“کسی که خود را اسیر هوس می کند، به سوی نابودی پیش می رود، امّا آن که عاشقانه بر
عشق بوسه می زند، همچون پرنده ای به سوی طلوع و آزادی، پرواز میکند” “ویلیام بلیک”
وابستگی چیست؟
وابستگی به احساسی گویند که کسی با اسارت و بستن دست و پای خود، نفر مقابل را نیز
اسیر خود می کند و به اعماق چاه می کشاند. اگر کسی در یک رابطه احساس ترس و عدم
امنیت کند و دائماً فکر از دست دادن یار خود باشد، ناخودآگاه وابسته می شود.
وقتی وابسته کسی می شوید، بر او تکیه می کنید و هر چه که بگوید و انجام دهد، برای
شما خوشایند است و در این بین است که به او نزدیک تر و به نوعی با وی آمیخته می
شویم. وابستگی با نزدیکی ارتباط با شخص مقابل، رابطه ای مستقیم دارد.
ما با خیال عشق، نزدیک تر و وابسته تر می شویم تا اینکه منیّت خود را از دست می
دهیم و محو می شویم. وابستگی به حالاتی چون، کنترل طرف مقابل، حسادت و محدود کردن
آزادی منجر می شود، در این وضعیت، ما تابع احساسات فوق هستیم و تمام ابعاد زندگی ما
را همچون زنجیری احاطه میکند.
این وابستگی تمام زندگی ما را در بر می گیرد و همچنان ادامه می دهیم تا وقتی که یکی
از طرفین یا چیزی، اوضاع را تغییر دهد، با کوچکترین تناقضی، نسبت به یار خود، عکس
العملی تند نشان داده و متعاقباً در این جرّ و بحث، کلماتی رد و بدل می شود که باعث
ایجاد حس تهدید، از دست دادن وی و به آتش کشیدن روح ما می شود و نتیجه ای جز، احساس
حقارت، انتقام جویی و خودخوری در بر نخواهد داشت. اگر وابسته ی کسی شوید، دوست
دارید که همه چیز طبق خواسته و نظر شما پیش رود و به دلیل عدم اجراء و تایید آن،
احساس می کنید در زندگی طرف خود زیادی هستید و سردرگم و گیج می شوید.
چارلت کاسل در کتاب خود(اگر بودا ازدواج می کرد)، می گوید: “در وابستگی، دو طرف
وابسته ی تحسین، تصدیق، سکس، امنیت خاطر و حالات و عواطفی هستند تا بتوانند ارزشهای
خود را باور کنند. جملاتی تکان دهنده چون، “من با تو احساس خوبی ندارم” یا در
مقابل، “تو به من احساس خوبی می دهی”، این ها علائم وابستگیست، چرا که در صورت عدم
وجود طرف مقابل و نظرات او، شخص اعتماد به نفس خود را از دست می دهد. این به آن
معنی نیست که کسانی که فقط وابسته نیستند و عاشق واقعی هستند، این تأییدات، جملات

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت شایدازجانب ماخاطره ای منتظرلمس نگاهت باشد
ﺧـﺪﺍﯾـﺎ . . . ﯾـﺎ ﻓﺮﯾـﺎﺩ ﺩﺭ ﮔـﻠـﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﮕـﺮ ﯾــﺎ ﺑﻐﺾ ﮔـﻠـﻮﮔﯿـﺮﻡ ﺭﺍ . . . ﻫــﺮﮐـﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺩﯾـﮕـﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺴﺘـﻪ . .
گل مغرور قشنگم من فراموشت نکردم بیتو اینجارو نمیخوام میرمو برنمیگردم..
♥♥♥|Π__
””=O¤¤¤¤O—
این نیسان حامل صدتا بوسه از طرف من براي تو فقط قربونت زود خاليش كن رانندش اعصاب نداره
آنچنان میل تو دارد دل من، که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد،
قدمش میبوسم.
زيبايی دلت را به رخ آسمان ميکشم تابه مهتابش ننازند!
بعضیا رو هرچقدرم که بخواهی ؛تمام نمیشوند…همش به آغوششان بدهکار میمانی!حضورشان گرم است؛سکوتشان خالی میکند دل آدم را…آرامش صدایشان را کم میاوری!هردم هرلحظه کم میاوریشان…آخ که چقدر کم دارمت…
قرارمان یک مانور کوچک بود
قرار بود تیرهای نگاهت مشقی باشد
اما ببین
یک جای سالم بر قلبم نمانده است
هزاران بارمرورت میکنم ولی آخردوباره تورا با اشتباه باید بخوانم تا ببینم
توآن حس غریب وآشنایی که من هرروز به آن مغرور هستم
منم عاشق به تو که ناآشنایی…
بیا گاهی با هم قهر کنیم

اگر تو نمیتوانی

اشکالی نیست

من قهر خواهم کرد

چشمانم را میبندم

و بوسه ها را آغاز میکنم

زمان آشتی

شروع بوسه های تو خواهد بود

اگر میخواهی به من تکیه کنی
تکیه کن…
فقط بدان که من
دیواری ترک خورده ام
تحمل تکیه دارم،
اما ضربه را نه…!! 
اما ضربه را نه…!!!
گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده می پری ،با دیوار بلند خیالم چه می کنی ؟
برای بوسیدنم شتاب کن

اگر من آغاز کننده باشم

هیچ گاه متوقف نخواهم شد

ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺍﻡ …
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﮑﺮﺩﻡ …
ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻋﺸﻖ
ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻢ …
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ …
ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ …
ﺑﯿﺎ ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ …ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ … ﻟﺤﻈﻪ
ﺍﯼ …✘
هميشه ميترسيدم تو را از دست بدهم ، هميشه ميترسيدم رهايم کني ،مرا تنها بگذاري
اما…. تو آنقدر خوبي، که به عشق و دوست داشتن وفاداري
که حتي يک لحظه نيز فکر نبودنت را نميکنم
همين مرا خوشحال ميکند ، همين مرا به عشق هميشه داشتنت اميدوارم ميکند
ﻣﻦ …
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ
ﻣﻦ …
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ
ﻣﻦ …
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﻭﺯ ﺷﻮﻕ ِ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮست
ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ …
پروﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !!!
یک بار وقتی منتظرت نیستم به سراغم بیا. . .
بگذار خیالم غافلگیر شود. . .
گاهي سخت مي شود…

دوستش داري و نمي داند

دوستش داري و نمي خواهد

دوستش داري و نمي آيد

دوستش داري و سهم تو از بودنش

فقط تصويري است رويايي در سرزمين خيالت

دوستش داري و سهم تو

از اين همه، تنهايي است…

زیبای من…
یک منحنی باز شد
وقتی که تو …
چرخ زدی در برابر دیدگان عاشقم
و دهان تمام دایره ها باز ماند…
از اعجاز ناز تو
بهترین حس وقتیه که … دسته عشقتو تو خیابون گرفتیو داری قدم میزنی یه دفعه دوستتو ببینی.دوستت بپرسه این دیگه کیه دوست دخترته؟؟
تو هم با تمام غرورت جلوی دختره بگی نه این *عشقمه*
ﮐﺎﺵ ﺩﻟﻬﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ” ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ”
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺒﻮﺩ…
ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺭﺍ
ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺵ ﺭﺍ
عشق اگر با عفت توأم شود گوهريست گرانبها و در عشق فاصله بين خطا و پاکى يک بوسه است
ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ … —–
زنده باد.اونیکه بااینکه درمورد هزارتا چیز صحبت میکنه ولی توفکرش فقط یه چیزه عشـــــــــــــــــقش.
عشق فراموش کردن نيست، بخشيدن است
گوش کردن نيست، درک کردن است
ديدن نيست، احساس کردن است
جا زدن و کنار کشيدن نيست، صبر کردن و ادامه دادن است
حتي اگه دور از هم باشیم عاشقتم . . .
مهربانيت را مرزى نيست يقين دارم فرشته اى قبل ازآفرينشت قلبت رابوسيده.
دلم مى خواهد نامت را صدا كنم!
يك طور ديگر!
جورى كه هيچ كس صدايت نكرده باشد!
يك طور كه هيچ كس را صدا نكرده باشم!
دلم مى خواهد نامت را صدا كنم!
يك طور كه دلت قرص شود كه من،هستم….!
يك طور كه دلت قرص شود تا آخر عمر عاشقت مى مانم…!
هی…تو بی من بودن برات سرده الان گرمی نمیفهمی…
نفسم میدونم توی بازی عشقت بازنده ام ..امامیخوام عاشق باشم و توروازکوچه پس کوچه های دنیا گدایی کنم..
روزگـــــــــارم خنده را از لبــــــانم برده است
تیــــــر یأس وناامیدی به وجودم خورده است
دیـــــــــــــــگر از عشق، نپرس در من نیست
قلب من پیش از خود من مرده است

دلاتاکی منت یارکشم دلاتاکی همچومجنون پای درخاروخاک کشم دلاتاکی
من منتظرم … منتظر یه اتفاق شیرین و یهویی !
وقتی که گوشیم زنگ بخوره … نگاه نکنم ببینم کیه … !
جواب بدم “الو” …
وبعد …
صدای تو … !
منتظرم کمى زود….
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ…
ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ .
… ﺧـــــــوبــــــــم…
زنهاهرگزنمی گویندتورادوست دارم ولی وقتی ازتوپرسیدندمرادوست داری بدان درون آنهاجای گرفته ای..
عاشقانه هایم تمامی ندارند
وقتی..
تو.. 
بهترین اتفاق زندگی ام هستی
گاهي ازگلچين اميدهايت چتري برايم بفرست تاخيس دلتنگي هايت نشوم…
برای عشق تو در قلبم سه کوه ساختم اولی کوه وفا دومی کوه صداقت سومی……. کوهی که هر وقت بهم گفتی دوست ندارم از بالاش بندازمت پایین
دنيا را ميدهم براي لبخندت;هراسي نيست،شادکه باشي دوباره دنياازآن من است
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﮏ ﻭ ﺑﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻦ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
من چشم هايم را بستم و تو قايم شدى…
من هنوز روزها را مى شمارم…و تو پيدا نشدى…
يا من بازى را بلد نيستم يا تو جر زدى…
هرگاه دستانت به لبانم برسد

بوسه بارانش میکنم

خواه از دعوت به سکوت باشد یا ناز کردنت

انتخاب با تو

خواه میخواهی دستانت را بیاور

یا لبانت را

در»بودنت« به نبودنت ودر »نبودنت« به بودنت مى انديشم اى همه ى بود ونبود من
ﻣﻴﺎﻥِ ﺩﻭ ﺣﺲِ ﮔُﻨﮓ ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻧﻢ . . .

ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡِ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ . . .

و ﻧﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡِ ﺑﻮﺩﻧﺖ . . .

کــــاش یــک لحظـــه زمـان برمیگـشـت

تــا دگــر بــار اسـیــرت نشــوم

کـــاش….

کـــــــاش…..

کـــــــــــاش……

وای بر من که نه یک بار چو صد بار زمان بر گردد

بر سر عشق تو من خواهم ماند

در ره عشق تو جـان خواهم داد

دلم کوه صبر است،آبش مکن،گرفتار رنج و عذابش مکن بیا خانه قلب من مال تو،ولی مرد باش و خرابش مکن…
یکی از بدترين حس ها مالِ وقتی که ازش جدا میشی
میای خونه…
دستات بوی عطرشو میده ………………………………!✔
ﻗــﺮﺍﺭ ﺑــﻮﺩ ﺗــﻤــﺎﻡ ﺗــﻮ ﻣــﺎﻝ ﻣــﻦ ﺑــﺎﺷــﺪ
ﭼــﻪ ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﻣــﻌــﺎﺩﻟـﻪ ﯼ ﻋــﺸــﻘــﻤـﺎﻥ ﺁﻣــﺪ
ﮐــﻪ ﺩﺭ ﺁﺧــﺮ ﺳــﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻓــﻘــﻂ ﺣــﺴـﺮﺕ ﺷــﺪ ……
اینجاهمه خوابندخیالت راحت؛اینجامنم وچهارهم صحبت:من،عشق،خدا،عقربه های ساعت
دلم آینه درد است نمی دانی تو
کلبه ام ساکت و سرد است نمی دانی تو
بی تو سردترین خاطره ها می دانند
فصل هایم همه سرد است نمی دانی تو
دیر سالیست که در دست جنون چون مجنون
دل من بادیه گرد است نمی دانی تو
عاشقم کردی و رفتی و کنون با دل من
غم عشق تو چه کرده است نمی دانی تو
دو قلب دارم!!

یکی در طرفِ چپ….

و دیگری در طرفِ راست….!!

آغوشت را تنگ تر کن…..

من این تنِ دو قلب را دوست دارم….!!!

دوستت خواهم داشت با “سکوت”
مبادا در صدایم توقعی باشدکه خاطرت را بیازارد
همیشه از فاصله ها گله مندیم ،
شاید یادمان رفته که در مشق های کودکیمان
گاه برای فهمیدن کلمات
“فاصله “هم لازم بود
من ابر شدم
گفته بودی كه خورشیدی
یادت هست
تا زیباتر بتابی
چقدر گریستم؟
همه لحظه ها بى تو خاموش شده اند…

چراغى روشن کن…

من از بى تو بودن ميترسم…✔

ﺍﺯ ﺩﻝ ﻧﻮﺷﺘــﻪ ﻫﺎﯾــﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﻧَــﮕﺬﺭ ،
ﺑــﻪ ﯾــﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘــﻪ ﺑــﺎﺵ ،
ﺍﯾـﻦ » ﺩﻝ ﻧﻮﺷﺘــﻪ « ﻫــﺎ ﺭﺍ ،
ﯾــﮏ » ﺩﻝ « ﻧﻮﺷﺘــﻪ…
بهترین بغل اونیه که تو زمستون وقتی خیلی سردته عشقت دستاشو باز ه و بگه عزیزم بیا تو بغلم گرم شی
مــرا چه به فلــسفه ؟؟؟من هنــوز در منطــق چشــمانت مــانــده ام ! نباشی قندها هم شيرين نيستند . . . به همين چای يخ كرده قسم. . . . . سـخت است ! فـرامـوش کـردن کـسـی کـه بــا او هـمه چـیز و هـمـه کـس را فـرامـــوش کـردم….
گل سرخي به او دادم ، گل زردي به من داد
براي يك لحظه ناتمام ، قلبم از تپش افتاد
با تعجب پرسيدم : مگر از من متنفري ؟
گفت : نه باور كن ،نه ! ولي چون تو را واقعا دوست دارم ، نمي خواهم
پس از آنكه كام از من گرفتي ، براي پيدا كردن گل زرد ، زحمتي
به خود هموار كني
مےپرسے چہ مےکُنم ؟؟!

کارے جُز سکوت در بَرابَرِ یک آغوش بَسْتِہ

وجود دارد مَگَر؟؟!

به جز غم خوردن عشقت غمي ديگر نميدانم
چو شادي بر همه عالم ازين خوشتر نميدانم
ﺍﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮِ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﺍ !
ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﺎ
ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎ، …
ﺭﻧﮓِ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ..…
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ..…
به كسي عشق بورزكه لايق عشق باشدنه تشنه عشق زيراتشنه روزي سيراب ميشود✘
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ…

ﺍﻭ ﺏـﺍﺵــﺩ. .

ﻣﻦ ﻩـﻡ ﺑﺎﺵــﻡ. .

ﺍﻡـــﺍ ﻕـﺱـﻡـﺕ ﻧﺒﺎﺵــــﺩ!!!

طلوع خورشید دروغ بزرگیست
وقتی صدای صبح بخیر گفتنت در گوشم نمیپیچد…
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ …
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧــﺸﺎﻥ ،
ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻧــﺸﺎﻥ
عشقم خسته ام از اینهمه دو گانگی….زبانت گاهی آنقدر نرم است که تمام بدنم در مقابلش شل میشود و گاهی آنقدر سخت که قلبم را میشکند….
ابدار ميبوسمت تا بخندم ب اون اشکی ک رژشو به من ترجيح ميده
ﺑﯿﺎ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺎ ﻫﺮ ﺩﻭﯾﻤﺎﻥ ﺯﺍﯾﯿﺪﻩ ﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺸﺘﯿﻢ!
ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻭ ﺗﻮ
ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ …
ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﻭ
ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ !
ﺑﯿﺎ …
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ!
ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺸﻮﯾﻨﺪ!
ﺑﯿﺎ … ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
چه فایده داشتند این همه دلشوره هایم برای خوشبختیت…؟
وقتی…
حتی نتوانستند نمک گیرت کنند!
قــیـامـتی سـت !
از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود ..
از جـــا مــی پَـــرم !
تــا لـحـظه ای کـه ..
مــثـل ِ هـمـیـشه ..
تــــو نـــیـستـی !
کاش دل مثل کبوتری بودکه هر صبح رهایش می کردم به آسمان و هر غروب دوباره به سینه می نشست .
واقعا برام سواله..!
حسود نیستم ولی چرا بقیه انقدر شادن در حالی که تو فقط مال منی….؟؟؟
من از تو راه برگشتی ندارم………….
ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾـﻬــﺎ ﺭﺍ

ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨــﻢ !

ﻣﯿﺪﺍﻧــﻢ ﺑﺎﻼ‌ﺧﺮﻩ

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ

ﺑﻪ ﻣــﻦ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﭘــﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨـــﯽ …!

عاشقي با قلب من بيگانه شد / خنده از لب رفت و يک افسانه شد
حس و حالي بعد عشق آمد پديد / بعد آنشب زندگي غمخانه شد.
دوستى من شبيه باران نيست كه گاهى بيايد 
و گاهى نه…
دوستى من
 شبيه هواست ،
ساكت،
اما هميشه دراطراف تو…
من تازه از آخره عشق آمده ام

عشق یعنی شکستن غرور در برابر آدمی مغرور…

عشق یعنی فریاد زدن تمام احساس در مقابل آدمی بی احساس…

عشق یعنی وقتی از احساساتت صحبت می کنی مسخرت کنن…

عشق یعنی به کلمه دوست داشتن خندیدن…

عشق یعنی خرد شدن…

عشق یعنی با تمام وجود خواستن و نرسیدن…

عشق یعنی بی وفایی…

عشق یعنی تنهایی…

پاتو بردار… میگم پاتو بردار… اخیش داشتم خفه میشدم درسته خاک زیر پاتم ولی قرار نیست خفمون کنی!!!!!
نگاهم کن، تا دریابم احساس اعماق وجودت را،..
نگاهت، حرف میزند، نوازش میکند،گرمم میکند،..
گوشهایم کر میشوند از فریادهای چشمانت،..
دستانت را کنار بگذار،بانگاهت به آغوشم بکش،
کلمات را کنار بگذار. . .
با “نگاهت” حرف بزن
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﻨﺪﯼ، ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺒﻮﺳﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
مهلتم ندادی بخوانمت بانو….
کاش کسی پیدا شود
تمامِ تو را ….
خط به خط
برایم ترجمه کند
تمام خنده هايم را نذر کرده ام
تا تو همان باشي که صبح يکي از روزهاي خدا
عطر دستهايت ، دلتنگي ام را به باد مي سپارد
صدا بزن مرا
مهم نيست به چه نامي
فقط ميم مالكيت را آخرش بگذار
مي خواهم باور كنم ، مال تو هستم
چقدر خوبه وقتی با عشقت قهر میکنی و برخلاف میلت بهش میگی،دیگه دوست ندارم و نمیخوامت ………..
و این جمله رو ازش بشنوی :
غلط کردی چه بخوای چه نخوای مال منی…..!!!!!!!!
کاش چشمهایت می دید

چطور در دل

احساس با پاهای برهنه

روی شعله ها چاچا می رقصد…

و تو هر روز با شِکوه هایت

روی این آتش

بشکه بشکه نفت میریزی…

کاش کمی هم با من

در این رقص خون و لذت

روی شعله ها شریک می شدی…

کاش کمی مرا درک میکردی…

بگزار دوست بمانیم،عشق همه چیز را خراب میکند.
سال ها رفته و باز
تپش گرم ترین خاطره ها
می فشارد دل خاموشم را
به تو می اندیشم
و به آن ثانیه هایی که گذشت
و به بی تابی قلبی که شکست
تو بیا باران باش
و بر این تازه گل خسته ببار
تو بیا آتش باش
تو بیا جاری باش
تو بیا باور کن
عشق هم حس غریب تپش آینه هاست
تو بیا آینه باش
امیدوارم تو زندگیت , جزو اون دسته از افرادی باشی که اگه یکی از پشت چشماتو گرفت,
فقط یه نفر بیاد تو ذهنت ….!!!
بوسه تنها تصادفی است
که پلیس دران دخالتی
ندارد و آغوش تنها پارکینگی است که جریمه ندارد.میای درون پارکینگ تصادف کنیم.؟
چشمهایم را می بندم و در میان کوله بار تلخ کامیهایی که از آدمها برایم مانده
به شیرینی باتو بودنها می اندیشم و انتظار دیدارت را میکشم!!
میبیی
بزرگترین ارزوی من
چ کنم حرف است؟!
تو. . .
ﭼﮕــﻮﻧــﻪ ﺗــﻮ ﺷﻌــﺮ ﻣــﯽ ﺷــﻮﯼ ﺩﺭ ﺫﻫــﻦ ﻣــﻦ ﻭ
ﺟــﺎﺭﯼ ﻣــﯽ ﺷــﻮﯼ ﺑــﺮ ﮐــﺎﻏــﺬ ﭘــﺎﺭﻩ ﻫــﺎﯾــﻢ ﻭ
ﺍﯾــﻦ ﺩﻭ ﺧــﺎﮐﺴﺘــﺮ ﻧﻤــﯽ ﺷــﻮﻧــﺪ؟
ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …
ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ …
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ …
ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ …
ﻣـــــــــــــﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …
ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭﺩﻟﺶ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ …
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮ ﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻩ ﯾﮏ ﻣـــــــــــــﺮﺩ …
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ …
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ …
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﺁﺳﺎﯾﺸﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ …
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﻖ ﻫﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﻭ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ
فقط روز هایی از تعطیلاتم را خوش حالم که در آغوشت هستم و تو برایم عاشقانه میخوانی….
قاب عکستو زدم جای ساعت دیواری. از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحظه هام.
ذره ذره ی تنت پر از یادگاری های من است….نفس هایت را پک میزنم ریه هایم غرق بوسه میشوند….دشت های تنت را سفری ناتمام باید…
گاهي دلم براي خودم تنگ ميشود…. دائم براي تو…
اﻳﻦ ﺩﻝِ ﺷﮑﺴﺘﻪ . . .

ﺑﻪ ﻋﺸﻖِ ﺩﻟـﮯ . . .

ﺷِـ ـﮑَـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻪ . . .

من”مرد”هستيم!
دستم ازتو زبرتر و پهن تر است
صورتم ته ريشى دارد
قلبم به وسعت دريا!
جاى گريه كردن به بالكن ميروم وسيگار دود ميكنم
من با همان دستان پهن و زبر،تو را نوازش ميكنم
با همان صورت ناصاف و ناملايم تو را ميبوسم و تو آرام ميشوى
آنقدر مرا نامرد”نخوان”!!!
آنقدر پول وماشين و ثروتمان را”نسنج”!!!
نخ بده تا زمين و زمان را برايت بدوزم!!!
کاش میشد پاییز را به بهار
شب را به صبح
ماه را به خورشید..
بوسیله اشک بهم رساند
چون در انصورت سهم من در دنیا کثیر که نه، بلکه اکثر میشد و ما هم به یار میرسیدیم.
اسان تر نگاهم كن…دلم تا عشق بيشتر نمي داند…
چشمهایت..برای من کتابی است خط به خط ستاره باران!..
چشمهایت برای من یک آسمان است،
یک آسمان احساس برای
دوست داشتن…
همیشه در تعجبم،تو چطور توانستی این عظمت هستی را،این ناشناخته ی عجیب را درک کنی؟..
تو چطور توانستی محبت را با تمام حقیقت تلخ و شیرینش بشناسی؟..
تو چطور عشق را فهمیدی؟..
برایم حرف بزن،از گذشته های دور بگو،از آن زمان که قلبت با اشتیاق یک پرنده برای رویایی می تپد،..
برای من از شبهایی حرف بزن که مهتابش خاطره بود و ستاره اش اشک،..
برای من از عشق بگو…
یک شب از چهره معشوقه ربودم بوسی
شکوه سر داد که هم بی ادب و هم لوسی
گفتمش چیست گناهم که چنین میگوی
گفت که لب رها کرده و رخ می بوسی
باران وچتروکوچه باهم هستند
تا به هم نزدیکترباشیم
یه چیزی هست به اسمه بغل…….لامصب دوای هر دردیه
نگاه تو
انعکاس صامت گرفتگی یک فریاد است
به من نگاه کن
بگذار در سکوت نگاه تو
تراژدی مرگ همه ی فریادها را تجربه کنم.
عکسهایت رامرورمیکنم…تمام اجزای صورتت برایم اشناس…انگار روزی بود من تمام انهارا لمس کردم..عکس اند اماوجودت رادوباره برای زنده میکند
يه منبع آرامش ميخوام …

يه شونه …

يه کوه دلخوشي …

يه ” تو “

ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﭼﻴﻪ . . . ؟
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻱ . . .
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺨﻮﺍﺩ . . .
ﻭﻟﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺨﻮﺍﺩ
نمیگم تودلمی چون تودلم پرازغمه.نمیگم توگلمی چون عمرگل خیلی كمه.نمیگم توجونمی جونم برات خیلی كمه.فقط میگم تواونی كه مثل توخيلي كمه.
نباشی میخوام دنیا نباشه!!!

نمی دونم بدون تو من از اینده چی میخوام….

قایقی خواهم ساخت که مرا به عمق قلبت برساند…
قایقی خواهم ساخت تا بتوانم از دریای وجودت عبور کنم…
قایقی خواهم ساخت که با نفس هایت به حرکت درآید…
قایقی خواهم ساخت تا مرا به آرزویم برساند….
انقدی که راه رسیدن به عشق لذت بخشه،
خود وصال نیست………….
ﻫﻤــــﯿﺸـﻪ ﺩﻗــﯿﻘﺂ ﻭﻗـــــﺘﯽ ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﺣـــﺮﻓﯽ
ﻭﻗﺘـــﯽ ﺑﻐــــﺾ ﻣﯿﮑـــُﻨﯽ
ﻭﻗﺘـــﯽ ﺩﺁﻏﻮﻧــــﯽ
ﻭﻗــــﺘﯽ ﺩﻟــِﺖ ﺷﮑــــﺴﺘـﻪ
ﺩﻗﯿﻘــــﺎ ﻫﻤﯿـــﻦ ﻭﻗـــــﺘﺂﺍﻧﻘــــﺪﺭ ﺣـﺮﻑ ﺩﺁﺭﯼ ﮐــﻪ ﻓﻘــﻂ ﻣﯿﺘﻮﻧــﯽ
ﺑﮕـﯽ :
” ﺑﯿﺨـــﯿﺂﻝ …”
ﺳَـﺮَﺕ ﮔَـﺮﻡ ﺍﺳـﺖ !!!
ﺁﻧــﺠـﺎ ﯾـﺎ ﻫﯿـﭻ ﮐُـﺠـﺎ ﻓَﺮﻗـﯽ ﻧِﻤـﯿﮑُـﻨَﺪ !
ﻣُـﺰﺍﺣِـﻤَـﺖ ﻧِـﻤﯿـﺸَـﻮَﻡ ! ، ﺍﻣّـــــﺎ…
ﺣَــﺮﺍﺭَﺕِ ﺳَـﺮﮔَـــــــــﺭﻣﯽ ﻫـﺎﯾَــﺖ ﻣَـــﺮﺍ ﺳـــﻮﺯﺍﻧــــــﺪ ..✘
میدانی؟
دلم یک من میخواهد برای تو؛
یک تو تا ابد برای من….
دل بستم به سختی به دلت

رسیدم از خودم به امن ساحلت

بی تردید من عاشقت شدم

شریک لحظه ها و دقایقت شدم

ترسیدی از اینکه بد بشم

چی دیدی از دلم که از تو رد بشم

من بی تو یه مرگ مزمنم

یه آرزوی پوچ که غیر ممکنم

احساس منو عوض نکن

بمون و خونه رو برام قفس نکن

کابوس نبودنت غمه خیال رفتنت برام جهنمه

میمیرم برای تو هنوز به پای من نشین به پای من نسوز

تردیدت غرورمو شکست

به دست غم سپرد ه هرچی بود و هست

دلگیرم از این هجوم درد که تو خیال تو

غم آشیونه کرد

آشوبم من از نبود تو

به من نمیرسه تب وجود تو

صداقت و مهربانیت را میستایم؛صداقت را از کلامت و مهربانی را از نگاهت.
چقدر راحت عاشق میشی فقط با یه نگاه چقدر راحت دلت میشکنه ولی بی صدا….
“ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ”
ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻨﺎﺭ ﻫـﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻗـﺸـﻨـﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮﮐﻴـﺐ ﺩﻧـﻴـﺎﻳﻴﻢ
قشنگترین عاشقانه ای که هرگز نشنیدم ازتو “میم” مالکیتی بود که میتونستی به اخراسمم اضافه کنی ونکردی…
از دوریت هم دلم می سوزد هم جگرم ، دوگانه سوزم کردی عزیزم…
هر چی میگم برای توعه
پیشکش به کسی که قد دنیا دوسش دارم
با همه چیزایی که داره و نداره دوسش دارم
به همه چیزم
عشق آن نیست که به هم خیره شویم عشق آن است که هر دو به یک سو بنگریم
درقانون مسیح آمده است که هرکس بمیردبرسرمزارش صلیبی بیاویزندپس توبرسینه خودصلیبی بیاویزتاهمگان بدانن سینه تومزارمن است
ﺧﺪﺍﯾﺎ …
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﻢ،
ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ …!
و زندگے از جايے شـــروع مے شود

كه بے هوا

بوســـيـــدهـ شـــوے

سلام ای بی وفا ای بی مروت
سلام ای ساز گیتار محبت
سلام کردم نگی تو بی وفایی
وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !
لعنت به من!که ساده عاشقت شدم…
ﻋــــــــــــﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷُﺪﯼ . . .

ﻳﺎﺩَﺕ ﺑﻪ ﺧِﻴﺮ . . .

آدما نیاز دارن بغل بشن
درست مثل اینکه آدما نیاز دارن مسواک بزنن که دندوناشون خراب نشه،
آدمی که بغل نشه ، خراب می شه..!!
می گویند غروب جائیست که آسمان زمین را می بوسد
می خواهم غروب کنم
کجایی آسمان من…
لحظه قشنگیـــه

وقتی اونی که دوستش داری از پشتــــــ بغلتـــــــ میکنه

دستاشو حلقـــه میکنه دورتـــــــــــ

و نفسـای گرمش میخوره به گردنتــــــ

و آروم زیر گوشتــــــ زمزمـــه می کنه

دوستتــــــ دارمـــــــ ـ…

به عاشقانه ها که راهمان نمی دهند….
سهم ما همین کوچه هاست
بگذار پروانه ها
روی این شعر…
حسرتی تلخ را بال بزند…..
گاهی اونقد دلتنگت میشم که دیگه نمیتونم تحمل کنم و بهت زنگ میزنم تا فقط بگی الو… و من آروم بگیرم و بگم ببخشید اشتباه گرفتم. اما وقتی بهت زنگ میزنم…
مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد…
دل بریدم از تمام زندگی، درتو گم گشتم بنام زندگی، باتو بودن شد برایم هرنفس، معنی ناب کلام زندگی
من درختت ميمونم …

تو تبر هم که بشي و بخواي منو قطع کني ، آخرش يا دستمال ميشم واسه اشک چشمات

يا قلم و کاغذ ميشم واسه دلتنگيات !

وقتی کنارم نیستی . . .
زندگی یک تکلیف بی معنیست !
نگاه کردن به کبوترها دیگر جذاب نیست . . .
آسمان یکدست،خاموش و ابریست !
کاش میشدبوسه بارانت کنم جان عشق رابه قربانت کنم ای که دوراز من درقلب منی باوفاباش که دنیای منی
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺑﻪ ،
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺑﻪ،
ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﭼﻴﻨﻴﺖ ﻧﺸﻜﻨﻪ …
ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﻭﺳﺖِ ، ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻪ ﺳﮑﺲ ﻻﺯﻣﻪ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺖ ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻪ ﻣﻲ
ﮔﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﺶ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ .
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﮑﺲ ﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻲ ، ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻢ .
ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻲ ، ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻲ ﮐﻪ ﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻱ …
ﺍﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ .
ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻲ ، ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺟﻠﻒ ﻣﻴﺸﻲ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ، ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﻴﻜﻨﻪ .
ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺷﺘﺖ ﺭﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﻨﻲ ، ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻳﻮﻥ ﺭﮒ ﻏﻴﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ﺑﺎﻻ.
ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺷﺐ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻪ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻱ ﻻﻻ ، ﺁﺧﻪ ﺩﺧﺘﺮﻱ
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺶ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮﻥ ، ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ
ﺁﺧﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ …
ﻓﻜﺮ ﭼﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ … ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻝ …
ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻧﺎﺯ ﺑﺎﺵ … ﻳﻪ ﺫﺭﻩ ﻫﻢ ﻟﻮﺱ ﺑﺎﺵ … ﻫﻤﻪ ﭼﻲ ﺣﻠﻪ ،
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻥ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻦ .
ﺍﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﺫﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺘﻪ .
ﻳﻪ ﻣﺪﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩ …
ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ …
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ .
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻛﻨﻪ ،
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﮕﺬﺭﻩ
ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻱ
»ﺯﻥ « ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﻫﺎ
ماه رویاآفرینم…
دل جادوشده به طلسمت راپیشکش چشمان
بی همتایت می نمایم…
زیررگبارنگاهت شیشه ی نخوت شب را
میشکنم…
دربیشه های سرسبزخیال باتوبه شهر
آرزوهای محال سفرمیکنم…
بانوازشهای سیمرغ گونه ات قلب
شکسته ام راالتیام میبخشم…
اصلا رهاکن این تخیلات عاشق گونه را…
فقط بمان برایم همانگونه مهربان تا…
پایبندت بمانم!!!
گاهی با زخمای تازه تر ميشه دردای قدیمی رو از یاد برد، اما هر قدر به خودم زخم زدم،جاي خالیت تو رو یادم آورد
ﺗﻤﺎﻡِ ﺷَﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪَﻥ . . .

ﻣَﻦ ﺍﺯ ﻓﮑﺮِ ﺗــــــــﻮ ﺑﻴﺪﺍﺭَﻡ . . .

من اصلا حسود نیستم
اما
الهی بمیره اون که بد من دستاتو می گیره
عشق چیست؟ برگ کاهی بر سر آب روان، می رود هرجا که خواهد او بدان نیست مقامی نزد این کاه دون،آب روان است می دهد او را مقام
ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﻩ ﻣﻲ ﮐﺸﻢ،

ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﮑﺶ !

ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ . . .

ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻘﺖ ﺭﺍ . . . !

“اینجا مهم نیست کجاست ،بی تو همه جا دور دست است”
ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪﻋﺬﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ!
واســـه من کافیـــه. اينكه تو از من خـــاطره داری بيادشون كه ميفتي واسه من وقت ميذاري
ﺯﻧﺎﻧـــــــــﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪ
ﻣﺮﺩﺍﻧــــــــــﻩ ﺑﻤﺎﻥ
ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻦ

ﮐﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ !
وقتی شخصی حتی برای کارهای احمقانه، بیش ازحد می خندد، مطمئن باشید ک او غم سنگینی دردل دارد!
هنگامی ک شخصی بیش از حد می خوابد مطمئن باشید ک احساس تنهایی می کند!
وقتی کسی سر هر موضوع کوچکی بهم می ریزد پیله می کند واعصبانی می شود این نشان می دهد ک عاشق شده است!
بنابراین سعی کنید اینها را ببینید وخوب بشناسید ودرک کنید!
خواهید دید ک بیش از گذشته آنهارا دوست خواهید داشت!!!
يك روز مي بوسمت !
يك روز كه باران مي بارد،
يك روز كه چترمان دو نفره شده
يك روز كه همه جا حسابي خيس خيس است ،
يك روز كه گونه هايت از سرما سرخ سرخ شده ،
ارامتر از هر چه تصورش كني ،
اهسته می بوسمت….!!!
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻨﺪ
ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺍ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﻢ
ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻟﻘﺒﻢ ﺍﯾﺰﺩ ﭘﺎﮎ
ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﻦ …
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪ ﺳﻮﯾﺖ
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﮐﻦ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﻡ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩﺕ …
دوست داشتن تو خرج دارد ، دل مايه دار مي خواهد …
ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﻢ
ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﯾﮕﺮ . . .
ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺷﺖ
ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺍﻡ !
ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺩﻭ ﺩﻭ ﻣﯿﺰﻧﺪ
ﻋﺒﻮﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ﺑﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺿﺮﯾﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ
ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﺘﭙﯿﺪﻥ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺳﺎﺯ ﮐﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﯼ
ﻫﺠﻮﻡ ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
طبق گزارش هواشناسي دل من با نفوذ بادهاي خاطره انگيز بدجوري هواتو كرده!
من ميتوانم همه ى ﺩردهاى عالم را تحمل کنم اگر تو.. !کمى دلتنگ من باشى
Мιgαи нι¢н єѕнgнι †ø doŋyy męş єѕнgнє αναℓιи иιѕт мιgzαяє ує σмяι αмα αz кнєуαℓєт яαfтαиι иιѕт
دوست دارم هاي دنيا برام فرقي ندارد

ولي وقتي تــــــــــــو

وقـــــــــــــتي تو ميگويي دوستـــتــــــ دارم

غوغاي دلم را هم نمـــــــــتواني تصور کنـــــــي!

مـی خــواهــم خــودم را بُــــر بــزنــم

خــدارو چــه دیـدی ، شـایـد ایــن دســت … تــو بیــایــی !

دریا عشقم را در خودش غرق کرد … چرا کسی مجازاتش نمیکند….
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ
ﻟﻤﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ
ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ‌ ﺷﻮﻡ
من ســراپا همـــه زخمــم ،

تـــو ســراپا همــــه انگشت ِ نــوازش بــاش……

کفشات رو در بیار ، جدی میگم کفشات رو در بیار !

چرا؟

آخه تو توی یک سرزمین مقدسی !

آره شک نکن تو توی قلب منی !

من …

جام چشمــــــــــهایت را

با عشـــــق،

یک جا سر کشیدم

و تــــــو چه بی هــــــــوا…

تمام هستی ام شدی….!

مردن هميشه پرش از ارتفاع نيست بلکه افتادن از چشمه کسيه که خيلي دوستش داري
دست از سرم بردار…بگذار روي دلم! آرام مي شوم…
چه قشنگ است عشق بزرگ تو در قلب کوچک من…
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪﮐﯽ ﺭﺍ ﻓﻮﺕ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
گاهی وقت ها … فقط گاهی وقت ها
دوست دارم کسی دستهایم را در دستش بگیرد زل بزند به چشمانم
و بگوید…
“حق با توست ”
حتی اگرحق با من “نباشد”…
درنگاهت جا مانده ام ،چشم هایت را اسوده ببند ،خیال رفتن ندارم.
ﺍﻓﺴـ ـﺎﻧـﻪ ﻫـ ـﺎ ﺭﺍ ﺭﻫـ ـﺎ ﮐـ ـ ـﻦ ..
ﺩﻭﺭﮮ ﻭ ﺩﻭﺳـ ـﺘــﮯ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳــ ـﺖ؟ !؟ !
ﻫﻤﯿـ ـﻦ ﻓـ ـﺎﺻـ ـﻠـ ـﻬـ ـ ﻫـ ـﺎﺳـ ـﺖ ﮐـ ـﻪ ﻋـ ـﺸﻖ ﺭﺍ ﻣـ ـﮯ
ﺑﻠﻌــ ـﻨﺪ
ﻣـ ـﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﺒـ ـﺎﺷـ ـﻢ ﺩﯾﮕـ ـ ـﺮﮮ ﺟـ ـﺎﯾـ ـﻢ ﺭﺍ ﭘـ ـﺮ ﻣـ ـﮯ ﮐﻨـ
ـﺪ
ﺑـ ـﻪ ﻫﻤـ ـﯿﻦ ﺳـ ـﺎﺩﮔـ ـﮯ !!…
ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﯼ
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ
ﺯﻣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﮔﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ
کفرم را که در مي آوري، ايمانم به عشق بيشتر ميشود!
ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺧﺰﺍﻥ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺧﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺒﯿﻦ ، ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ!
گـــاهــی وَقــتا دِلـــم فَـقــط سـَنـگـیـنــی نـِگـــاهَــت رو مـیـخــواد

کِـــه زُل بـِــزنــي بِـهــم

و مَـــ ـن بـِــه روی خـــودمــ نـیــــارَمــ .

ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ منی،ﮐﻪﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﯿﺪﻡ…
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ؟
با من بیا … !
برای تنهایی همیشه وقت هست
برای عاشقی…. نه ….
بیا با من…
نگاهت را به من بسپار …
و دستهایت به دستانم …
دلت را بر دلم بربند …
و با من، عازم این راه بی تاب شو…
بیا با من…
به جایی دور…
به دشت سادگی هایم…
بیا با من…
نگاهت را …
دلت را…
دست هایت را…
به من بسپار…
بیا با من ….
قلبم آسمان میشود به شوق تابیدن ستاره ی وجودت.کاش از میان تمام ستارگان سهیل نشوی.
همیشه آبی باش تا سر به هوایت باشم…
نمیگویم فراموشش نکن,گاهی به یاد آور,
اسیری را که میدانی,نخواهی رفت از یادش….
عشق کلام پایداریست که هر کس درکش کرد ترکش نکرد عشقمون پایدارو جاودان
عشق یک مرد را
زمانی به دلت راه بده
که “دوستت دارم” را…
در اوج آرامش به تو بگوید و ببوسدت
که در آن لحظه برقی از شهوت در نگاهش نباشد
وگرنه برای یک ساعت نامت را معشوقه نمی گذارد
هر چیز زمانی دارد؛ نفس هم که باشی اگر دیر برسی من رفته ام…
همیشـــه می گــفتی:

هیــــچ کــس بــــرایـــم تـــو نــمی شود

نمیـــدانـــم این تـــو کـــه بـــود؟

مــن که نبـــودمــ ؛ بــی شــک✔

دره منزل ليلي كه خطرهاست دران شرط اول ان است كه مجنون باشي
آنقــــدر
بـه پـــاي ِ عشـقت نشـستم ..
کـه راه رفـتن
يــــادم رفــت!
گـــفــتــم از عـــــاشــــق شــدن مـــــیـتـرسم

گــــفـتـی مــــــن فـــــــرق دارم…

آره تـــــــو فــــرق داشـــــتــی …

قــــــشــنــگــتـــر دروغ مـــــیــگــفــتــی ……

آدم دوس داره گاهی غرق شه
غرق شدن همیشه تو آب نیست
تو غصه نیست
تو خیال نیست
آدم دوس داره گاهی تو یه آغوش غرق شه
وقتی دیر رسیدم وبا دیگری دیدمت… فهمیدم گاهی هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است ….¥
یک نگاه با عشق…
بهتر از هزار بار گفتن دوستت دارم بدون عشقه..
من سکوت میکنم
تو خوب به چشمان من نگاه کن…
عاشقانه عاشقتم برعکس تو امیدوارم تو هم عاشقم شی حتی اگه شود حقیرانه
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Boos
Tahala kasi in hame ba gher o naz ye ja bo0set karde bood eshgham?
بگذارعشق خاصیت توباشدنه رابطه خاص تو باکسی
وای که چقد قشنگه عشقت جلوی همه بهت بگه نفسم حالت خوبه وای که چه لذتی داره عشقت دستتو بگیره تو دستاشو یواشکی تو گوشت بگه غصه نخوری ها من باهاتم …
دلشو شکوندم….. خدایا ببخش منو
بهش گفتم برو,اگه میدونست چه حالی دارم وقتی بهش گفتم اخرش اینجوری نمی گفت
♡فصل امتحان و من جزء مرور رنگ چشات وخط کشیدن زیر دلتنگی هام هیچ درسی ندارم
میخواهم کاری کنم که خدا
مرا ببرد تو لباسهای تو
و تو
توی لباسهای من دنبال خودت بگردی…
مهم نيست ادما چي پشت سرم ميگن
من تورو دارم يارام
من ديدم
اميدو تو ميدى
وقنتى كه درا بستست
همه دلا خستس
رفته خوبي از دست
ازمن پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟
گفتم زندگیمو. قهر کرد و رفت…
ولی هیچ وقت نفهمید که همه ی زندگیم بود√
یکی بود یکی نبود وقتی این یکی بود اون یکی نبود تو این بود ونبود این یکی دوست دآشت که اون یکیم بود ولی نبود که نبود بعد از سآلهآ بودونبود اون یکی دلش گرفته بود رفت پیش این یکی که خسته بودی حآلآ وسط قصه شده بود این یکی بود اون یکی هم بود همچی بود وبود وتآ بود خوب بود ولی حآلآ یکی دگه امده بود این یکی دیگه عآشق اون یکی نبود بآزم اخر قصه اون یکی بود ولی این یکی نبود
چه بی تابانه میخواهمت!!ای دوریت آزمون تلخ زتده به گوری!!،،
به او گفتم تنها یک عشق دارم.پرسید:او کیست?جواب دادم:تو //او هم گفت فقط یک عشق دارم.ولی منه احمق نپرسیدم:کیست??حال امروز گفت کس دیگری عشقم بود ولی تو نپرسیدی
میدونے قشنگترین احساس چه وقتیه.؟
وقتے ســرِ یه کلاس مشتــرک برمیگردے ..
یواشكے به عشقت نگاه كنے ….
مے بینے كه اونمـ داشته بهت نگاه میكرده !!
✍می دانم در آن سوی خیال من کسی است که برای او می نویسم…
او آرام می آید و می بیند و می خواند و می رود.
همین کافی است…
مگر عاشق از معشوق چه می خواهد؟!
گاهی اوقات باید گوشی رو برداشت زنگ زد و گفت
لعنتی دلم واست تنگ شده…میفهـمــــــــی؟
ﺣﻮﺍﺱ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺩ
ﺟﻤﻊ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ
ﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ..
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮﯼ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ !
ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻡ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎ یی یک ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺻﺤﺮﺍ ﮔﺮﺩ ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻥ ،
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎﺯ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﮐﻮ ﺑﻪ ﮐﻮ ،
ﺁﻭﺍﺭﻩ ﻭ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
عشق یعنی از دیدن چهره همیشگی خسته نشی…
کاش در آسمان سکوتت لکه ابری بودم تا برای همه دلتنگیهایت میباریدم(بیشتر از ضربان قلبت دوست دارم)
من آن یاس کبودم
و دلم میخواهد از عطر گیسوانم
تو را مست کنم.
و با زیباییم
چشمانت را خیره نمایم.
ولی به یاد داشته باش
مرا تنها در آن عطر و زیبایی نبینی.
آنچه را که هستم نگاه کن
و اگر آن را زیبا و معطر یافتی
از عشق سیرابم کن.
مرا اینگونه بخواه.
ﭼﻤـﺪﺍﻥ ﺍﻣﯿـﺪﻣـ ﺭﺍ ﻣــﮯ ﺑﻨﺪﻣــ ﯾﺎﺩﻣــ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻨـﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﺳــﮧ ﻫﺎﯾﻤـ ﺭﺍ ﺟﺎ ﻧﮕـﺬﺍﺭﻣــ ﺁﺭﯼ ﻣﺴﺎﻓــﺮﻣــ ﺗﺎ ﺩﯾﺎﺭ ﺁﻏــﻮﺵ ِ ﺗـــــــــﻮ ﭼﻨـﺪ ﻓﺮﺳﺨــﮯ ﺑﯿــﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪﻫــ ﮐﻤــﮯ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕــﮯ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣـــ .. ﺑــﮯ ﺗﺎﺑـــ ﻧﺒﺎﺵ ﮐــﮧ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺼـﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻣﺒﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫــﺪ ﺷـــﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧــﮯ ﮐــﮧ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧــﺶ ﻧـﮕﺎﻩ ِ ﺗـﻮ ﺑــﺎﺷﺪ ﺩﯾﮕـﺮ ﺭﻓﺘﻨــﮯ ﻧﯿﺴت
ﺩﯾﺮﯾﺴﺖ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺍﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﺯ ﻏﻢ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ” ﺍﺳﯿﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﻭﯾﻢ ”
ﺑﺮ ﻟﻮﺡ ﺩﻟﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ !
ﺑﺎﺭﺍﻥ ! ﺩﻝ ﻣﻦ ﭼﻮ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﻏﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻡ . ﻭﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ !
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟؟؟
ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺯ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺭﺩ !
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮِ ﻣﻦ ﺑﺒﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﯿﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺁﻩ ﺍﯼ ﺩﻝ ﻧﺎﺻﺒﻮﺭ، ﺻﺒﺮﯼ
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻤﺎﻥ، ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪﺭﯼ ..
چه ســـــاده فرامــــوش

شـــد آنکـه به عشــــــق

تـــــــــــــو بیمار شد.♥

قيمت زمين تو قلب شما گرونه ما كه فقيريم
ميشه تو خاطرات شما قدم بزنيم!
“عاشقانه”اعتراف دست است برتنت وقتی عاشقانه لمست میکنم.
اگرقراراست برای چیزی زندگی خودرا خرج کنیم بهترآن است که آنراخرج لطافت یک لبخند ویانوازشی عاشقانه کنیم
چون پاره سنگی،عاشقم به گنجشکی هراسان و هربار ناامید برمیگردم به خاک!برمیگردم به خویش..
جدا شده ای از نخ نگاهم چون بادکنک ماه،از تو دورم دور دور……..
واژه ي دوستت دارم براي عظمت و شکوه قلب مهربانت چقدر بي رنگ است وقتي تو سرچشمه ي تمام خوبي ها هستي . . .
هر از گاهي كه شادم يا كه دلگيرم، قلم در دست ميگيرم،
نويسم حال و احوالم، براي نازنينم ‌‌‌‌‌
و گه گاهي دو خط شعري، كه گوياي همه چيز است و خود ناچيز‌،
کارگر خرابه های قلبتم سیمان محبت بفرست کارمون لنگه.
محبوب من،ارامش پاییز مال تو ،این روزهای خوب و شورانگیز مال تو،یک لحظه زیبای دیدارت از ان من، دنیایی از عشق و غزل لبریز مال تو!
من همان دختری هستم که بعدها به دخترت نشان میدهی و می گویی : این را
دوست میداشتم..
او از تو خواهد پرسید چه شد که جدا شدید؟
بگو تقصیر خودش بود
دیوانه بود…
نشانه اش هم این است که او هنوز هم عاشق من است…
امشب همه چيز رو به راه است…
همه چيز آرام…..آرام … باورت مي شود ؟
ديگر ياد گرفته ام شبها بخوابم ” با ياد تو ”
تو نگرانم نشو !
همه چيز را ياد گرفته ام !
راه رفتن در اين دنيا را هم بدون تو ياد گرفته ام !
ياد گرفته ام که چگونه بي صدا بگريم !
ياد گرفته ام که هق هق گريه هايم
را با بالشم ..بي صدا کنم !
تو نگرانم نشو !!
همه چيز را ياد گرفته ام
ياد گرفته ام چگونه با تو باشم بي آنکه تو باشي !
ياد گرفته ام
نفس بکشم بدون تو
و به ياد تو !
ياد گرفته ام که چگونه نبودنت را
با روياي با تو بودن
و جاي خالي ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم !
تو نگرانم نشو !
همه چيز را ياد گرفته ام
ياد گرفته ام که بي تو بخندم
ياد گرفته ام بي تو گريه کنم
و بدون شانه هايت
ياد گرفته ام
که ديگر عاشق نشوم به غير تو !
ياد گرفته ام که ديگر دل به کسي نبندم
و مهمتر از همه ياد گرفتم که
با يادت زنده باشم و زندگي کنم !
يك سلام قشنك،تقديم به كسى كه نامش دربهارمن،يادش در انديشه من،عشقش در قلب من وديدارش آرزوى من است_
یادت است ای دوست زمان با هم بودنمان گفتی من را هم فراموش خواهی کرد مثل بقیه…
حال تو بگو من فراموش کرده ام یا تو ای عزیز تر از جانم
ﻓﻬﻤﯿـﺪﻩ ﺍﻡ
ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺵ ﮐـﺮﺩﻥ
ﺑﻬﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﻣـﺎﻧـﺪﻥ ﮐﺴـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺭﺍ
ﻧﻤﯿﺨـﻮﺍﻫـﺪ
ﺧــﻮﺍﺳﺘــﯽ ﺑـﺎﺵ
ﻧﺨــﻮﺍﺳﺘــﯽ ﻧﺒـﺎﺵ
امروز
زنی را دیدم
که بوسه از لبش می چکید
خدا را شکر
پس هنوز مردی است که عاشقانه می بارد….
یک شب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم
چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم
همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود
همه تکرار تمنای تو بود..
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺗﻮ ?!
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺖ ، ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎﻓﻬﻤﯿﺪﻡ…
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻨﺖ ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ…
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﺍﺯ ﻗﻠﺒﺖ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﯼ ﭼﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ… ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺻﺒﺮ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ…
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﻮ ﺯﺣﻤﺘﺶ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﯼ… ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺮ ﮐﺮﺩ، ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﺎﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻓﺘﻨﯽ… ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻤﺖ ، ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﻢ ﺟﺰ ﺧﺪﺍ ﭼﯿﺰﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ…
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ …… !!!
چه فرقی میکند کجای دریای چشم هایت گم شده باشم؟!
من به زودی ساحل آرام قلبت را خواهم یافت!!!
ﺑﻔﻬﻢ لعنتى. . .

ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻔﻬﻢ !!

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻤﺶ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ. . .

ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺯﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﯽ !

ﻋﺮﻭﺳﮑﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ !!

ﺍﺳﻤﺶ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ. . .

ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮ. . .

ﺭﻧﮓ ﺩﺍﺷﺖ. . .

ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ !!!

ﺗﻮ ﺳﺮﺩﺵ ﮐﺮﺩﯼ

ﺳﻨﮕﺶ ﮐﺮﺩﯼ …

ﺗﻨﮕﺶ ﮐﺮﺩﯼ …

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻡ !!!

ﭘﺲ ﺑﺪﻩ …

ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ …✔

ملحفه ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ِ ﺣﻀﻮﺭﺕ
ﭘﺎﮐﺸﺎﻥ ﮐﻨﺪ
ﺁﺧﺮ ؛ ﺑﻮﯼ ِ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺗﻨﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﺳﺖ !!..
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺷﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺪ
ﮐﺎﺵ ﻫﻨﻮﺯﻫﻢ ﺑﻮﺩﯼ .
ﮐﻮﻩ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺩﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺯﻧﺠﯿﺮﺵ ﺧﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ –
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻡ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻢ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ …
ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻧﺪ …
ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮑﻢ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ، ﺻﺪﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ …..
تنهامیخوام دمی سربرشانه ی توبگذارم وبه اندازه دوردست مرداب ودرنهان گریه کنم .دیگراینکه چراشانه ای نمی یابم؟جوابش درچشمای توست….✔
کار پر دردسری است دوست داشتنت من هم که همیشه سرم درد میکند برای دردسر
دیروز دستم را گرفتی و تمام دنیای من کف دستان تو جا ماند…!
قهر که میکنی
طبیعت هم قهرش میگرد
شاید خدا را فراموش کرده باشیم!!
اما من که تورا فراموش نکردم
چشمانت را اگر داشتم
تمامم را
میان نگاه هایت
بُر میزدم
اینگونه عـــمـــیــــق
میخواهمت!
راز ماندگاری عاشق اینه که توی قلبش خونه داشته باشی!اینجوری مطمین باش جای امنی داری…
امشب عشقم بهم گفت لیاقته منو نداره؟ ب زندگیم فک کنم. اخه خدااا چرا وقتی کسی لیاقت عشقو نداره سر راهه من قرارمیدی؟ خدایامرگ
فریب خوردم به من میگن عقب مونده…!

راستی من عقب مونده ام که به تو نرسیدم

محبت هایت را شمردم !
درست بود اما این عشقت را پس بگیر ، گوشه ندارد
باران بود،من بودم وتو و یک جاده… که ای کاش… هرگزبه آخر نمیرسید
کجای این مسیر،کدام جای زیباست که من و تو درآن عکس یادگاری نداریم؟
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻡ ، ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﺴﭙﺎﺭ . . .
ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻡ
ﭼﺸﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ
ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪﻡ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻫﻤﯿﻨﻪ
میدونی چرا دیگه نه بهت زنگ میزنم نه اس ام اس میدم؟؟ واسه خاطر اینکه میترسم تو نشناسیمو جواب بدی شما؟؟؟؟؟ اون موقعست که من دردم ۲ تا میشه. بزار خیال کنم تو خیالت زندم
يک عمر با نگاهم گفتم دوسـتـت دارم

اما گوش نمي کردند چـشـمـهـايـت !

ای عقل که وامانده ی صدها رازی
تا چند به چون و چند می پردازی؟
یاران سفر عشق به پایان بردند
تو مرد نه ای،هنوز در آغازی
قیصر امین پور
“ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺴﺖ
ﺩﻝ ﻣﻦ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻳﻚ ﻋﺸﻘﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﻧﮕﺮﺩ
ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﮔﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ
ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺍﻱ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
چترها را دوست ندارم
يادآور خاطرات تلخي هستند
چشمان خيسي كه باريدند
تويي كه چتر گرفتي عاشق نشوي
اويي كه زير چترت آمد و عاشقت كرد
زير باران ميروم
بدون چتر
مي خواهم از عشقت پاك شوم…
واسه همیشه بخشیدمت باتمام بدی هات شایدیه روزبرگردی
درد هایم دلنشین می شوند وقتی درمان تویی !
همانطور که به زیبایی تو خیره شده ام ، با خود می اندیشم
آیا هرگز فرشته ای را دیده ام که در ارتفاعی چنین پایین پرواز کند ؟
دلـ ـم رمان عاشقانه میخــواهد

که تــــــو آن پسرک بالا بلــند سینه ستبرش بـاشی

و مــــن دختركـی سر بـه هـوا

کـه با تمام سر بـه هوا بودن هایـ ـش به راه آورد تـــــو و دلــ ــت را!

دلـ ـم برای یک بار هم که شده پایان خــوش می خواهد ….!

يك شب كنار چشم تو کافيست تا سياهى را بيشتر از هررنگى دوست بدارم..
و پيراهن ِ هيچ فصلي خيس تر از بهاري نخواهد بود که عاشقت شدم
تمام خوشبختـــی ام را در دستان عاشــقــَت میگذارَم … همه دنیایـــَم را میبینَــم در چشمآن ِ قهوه ای رنگـــَت… و چهـ ساده چشــمانـــ ِ سیآهـــَمــ رنگـــ میبازَند در مقابل ِ پاکی ِ نگاهـــَت… دلــَم میخواهــَد چنان عاشــقانه نگاهــَت کنــَم تا همه دنیـــآ مات ِ نگاه ِ ما شوَد…………!
هی پیامک برو پیش اونی که بهش فکر می کنم
اگه کار داشت مزاحمش نشو
اگه خواب بود آروم
ببوسش و برگرد اگه تو رو خوند بهش بگو دوستش دارم
زود برگردی ها
بيچاره دلم
با ديدنت باز هم لرزيد
نميدانست تو همان بي وفاي ديروزيبيچاره دل است
عقل ندارد
به خدا خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تو رو تو قلبم بگیرن گفتم : ببخشید اینجا جای دوستمه ، الان برمیگرده …!!!
گفتي دوستت دارم و من به خيابان رفتم … فضاي اتاق براي پرواز کافي نبود
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ….
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ !
ﺣﻖ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ …….
ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ، ﻭﻗﺖ ﻭ ﺑﯽ ﻭﻗﺖ،
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ،
ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ……
مــــن مهــ ـربـان ندارم!… نـــامهــــربان مــــن کـــــو…؟
همه ی هستی من
آیه ی تاریکیست ،
که تو را
در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد.
من در این آیه ،
تو را آه کشیدم ، آه
من درین آیه تو را
به درخت و آب و آتش پیوند زدم…
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ
.
ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻭ ﺧﻴﺲ
.
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺑﻤﺎﻧﻢ . . !
.
.
.
.
.
” ﺍﺯ ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺑﻨﺪِ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﻴﺬﺍﺭﻡ”
چقدر خوبه. . . یکی باشه
یکی باشه که بغلت کنه سرتو بزاری روی سینش آرومت کنه
هرم نفس هاش تنت رو داغ کنه عطر دستاش موهاتو نوازش کنه
چقدر خوبه
چقدر خوبه که آروم دم گوشت بگه : غصه نخوری ها
صدای نفس هایم را می شنوی ؟!
اینجاهمیشه …

یک حس ِ آنی

شانه های امن ِ من برای تو
روز های ِ خوب ِ من فدای ِ تو

یک پیاله از شراب ِ تلخ هم
خونبهای ِ مرگ ِ بی صدای ِ تو

ماه آمده کنار ِ پنجره
گریه می کند پس از دعای ِ تو

بین ما فقط سکوت واقعی ست
مثل ِ آخرین سروده های تو

با خودت قدم بزن که سال هاست
هیچ کس نمی رسد به پای ِ تو …

“رویاهایم” را امشب پشت در میگذارم،،بیچاره رفتگر عجب بار سنگینی دارد!
میخوام بیام بغلت
سرم رو بذارم رو شونه هات
های های گریه کنم
منو ببر پیش خودت
عــزیز دلم …چه تفاوتی می کنــد آنســوی دنیــا باشیم !یا چند کوچــه آن طرف تــر ؟!پــای عشق که در میان باشد ،دلتنگــی دمــــار ِ آدم را در مــی آورد
چقد سخته پیام بدی به عشقت بگی عزیزم دلم واست خیلی تنگ شده کاش پیشم بودی کاش کنارم بودی…
بعد اون پیام بده فقط بگه *مرسی*…
نبض آشفتگی دنیای ما

برتن لطیف وگمنام وجودمیزنددیوانه وار

ودراین هیاهوبرچسب سکوت چنگ میزندکه بیرون

کندفریادمحبوس مجنون را

مابین ردپاهای غریب درپیاده روی این جاده ی بی پایان

درپی آشنای دیروزگم میشویم

نشان غریبانه گم میشود

ای آشنای دیروزمن ازتونشانی ندارم…

دراین آشفته بازارنگاهت را گم کرده ام..چمدان خاطره

هر چقدر هم که صدایم کلفت باشد…ته ریش داشته باشم…. بازوانم قطور باشدهر قدر هم که غرور داشته باشم…..هر قدر هم که دلم پر باشد از عالم و آدم وقتی میگویی جوووووونم خون به مغزم نمیرسدجاذبه ی زمین هم کمتر می شودسفری در زمان میکنم و…می شوم همان 5 ساله ای که لپ های قرمز داشت عاشقت میشم وبا تموم وجودم میمیرم برات ♥
شال کلاه کن آسمون خیسه چترتو باز کن گریه بارونه//حال هوای برف زیرونه چشماموپاییزم نمیدونه***پروانه ها وقتی که میسوختن تقدیر تو دوختن به تقدیرم///هروقت دلت میگیره میسوزم هر وقت دلت میسوزه میمیرم
ﮔﻔﺘﻢ : ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﻱ؟
ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ …
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻨﻢ ﺑﻴﺎﻡ؟
ﮔﻔﺖ : ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﻡ ﺟﺎﻱ 2 ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻪ 3 ﻧﻔﺮ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺮﻣﻲﮔﺮﺩﻱ؟
ﻓﻘﻂ ﺧﻨﺪﻳﺪ …
ﺍﺷﮏ ﺗﻮﻱ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ،
ﺳﺮﻣﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ،
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺯﻳﺮ ﭼﻮﻧﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﻮ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩ
ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺮﻱ؟
… ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻴﺮﻡ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻲ …
ﮔﻔﺖ : ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﻳﺎ, ﻳﮑﻴﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺒﺮ …!
ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﻡ ﺟﺎﻱ 1 ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻪ 2 ﻧﻔﺮ!
ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﻣﻲﮔﺮﺩﻱ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺭﻓﺖ …
ﻭﻟﻲ ﺍﻭﻥ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﺵ
فقــــــــــط
… ﺧﺎﮎ ﻣﺰﺍﺭﻣﻮ میشوره …
ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ، ﺑﯽ ﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻧﺎﺯﮎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﺸﮑﻨﺪ ؟
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ . .
نقش کردم در دلم رخ زیبای تو را خانه دل ویران شد و آن نقش بماند
هی لعنتی ..

کــــــاش داشتــــنـــــت

بــــه راحتـــــــی

دوستـــــ داشتــــنـــــت بــود … !

به روز بدرقه فکر می كنم که جیبی باشد که پنهان کند لرزش دستانم را
دستانت را دور گردنم حلقه کن بانو…

اين دوست داشتنى ترين…
شالگردن شب هاى سرد من است…

باور کن…✔

همیشه گفتن و میگن یکی بود یکی نبود ولی من میگم یکی هست یکی نیست اونکه هست اونکه دوستت داره منم تو نیستی نبودی نخواستی نذاشتی
همه میتونن اسمت رو صدا کنن اما….
کم هستن کسایی که وقتی اسمت رو صدا میزنن لذت میبری
و با تمام وجود دوس داری در جوابشون بگی:
جاااانم …
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ …
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻟﻢ ﺵ ﮎ ﺱ ﺕ …
ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻟﻤﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺷﻨﯿﺪﻡ …
ﭼﻘﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﭘﺴﺘﻦ ﭼﻘﺪ
كاش نگاههاحرف دلهارا ميخواندند،،تابراي اثبات علاقه نيازي به سوگندنبود.
مهربونم یه روزی از عالم و آدم میکشیدم
ولی خوشحال بودم
چون تو بودی
مث کوه پشتم
همدمم کنارم
وقتی خندت رو میدیدم همه دنیارو برات میاوردم و هر جور بود من میبردم
الان چی
عالم و آدم به کنار
تو چرا عذابم میدی
نباشي؛
براي من هيچ اتفاقي نمي‌افتد!
فقط گاهي موهاي صورتم سفيد مي‌شود
گاهي موهاي سرم مي ريزد . .
777روضربدر20کن جوابشم ضربدر13کن.جوابش هرچی اومدهمونی!!!!
سنگینتر از آنم که با گریه سبکتر شوم!
من بدون تو شاعر خواهم شد
تو بدون من چه خواهی کرد ؟؟؟
وابسته شدم به تو ، بي آنكه بدانم
‌وابستگيها‌
وام هاي كوتاه مدتي هستند
با بهره هاي سنگين . .
اگر بتوانی دیگری را همانطور که هست بپذیری
و هنوز عاشقش باشی ،
عشق تو واقعی است.
ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
تابستونم تموم شد کم کم هوا داره سرد میشه..
دیگه واسه سردیه دستات میتونی هوا رو بهونه کنی
ان بوسه که از روى در خواب گرفتم
گل بود که از شاخه ى مهتاب گرفتم
هرگز نتوانى زمن دور بمانى
چون در دل خود عکس تو را قاب گرفتم
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮ …
.
.
.
.
.
.
.
.

.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻧﺪ …

این که تو با دیگری باش و من با خیاله تو صد شرف دارد به این که من با تو باشم و تو با فکر دیگری….
چیزے نـِمے نـویسـَم !
چشم هــآیم رآ کـﮧ بخـوآنے…
بـَرآے ســآلهـآ از تــُــو نـوشتـَـטּ کــآفیست…
ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺗﺮﺍﺯﻣﻮ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺗﺮﺍﺯﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺟﺪﺍﯾﯽ ﭘﻠﯽ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ .
ﺣﺘﯽ ﺁﻧﺰﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ .
تلفن همراه پیرمردى که توى تاکسی کنارم نشسته بود. زنگ خورد

پیرمرد به زحمت تلفن را با دستهاى لرزان از جیبش درآورد
هرچه تلفن را در مقابل صورتش عقب و جلو کرد…

نتوانست اسم تماس گیرنده را بخواند./رو به من کرد و گفت:
… ببخشید آقا، چه نوشته؟

گفتم نوشته..”همه چیزم”

پیرمرد: الو، سلام عزیزم…

یهو دستش را جلوى تلفن گرفت و با صداى آرام و لبخندى زیبا و قدیمى به من گفت:
همسرم است

هوايم : هواي تو دلتنگيم:براي تو تنهاييم :به يادتو زندگيم :فداي تو
صرف کردنم هرگز خوب نبوده است؛
بودم، بودی، بود
ماندم، رفتی، مُرد!
بیچاره عشق…
♥ اولين كسي كه عاشقش ميشي دلتو ميشكونه و ميره . دومين كسي رو كه مياي دوست داشته باشي و از تجربه قبلي استفاده كني دلتو بدتر ميشكنه و ميزاره ميره . بعدش ديگه هيچ چيز واست مهم نيست و از اين به بعد ميشي اون آدمي كه هيچ وقت نبودي . ديگه دوست دارم واست رنگي نداره .. و اگه يه آدم خوب باهات دوست بشه تو دلشو ميشكوني كه انتقام خودتو ازش بگيري و اون ميره با يكي ديگه …… اينطوريه كه دل همه آدما ميشکنه
از آن‌چه همه دارند
من تنها در دل‌َم یک خدا دارم
من از منطق،
هیچ نمی‌دانم
راست بگو
مرا،
تنها با دلی پُر از خدا
با دریایی از احساس وُ صداقت دوست داری؟
بﻭﻭﺳﻪ . . .

ﮐﺎﺑﻮﻭﺳﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﮮ ﺩﻟﺘَﻨﮕﻴﺴﺖ . . .

ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺧﯿﺴﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻦ
ﺑﺒﯿﻦ ﻟﺒﺎﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ !
شده حتی بارها خواسته ام نبینمت اما همین که چشمانم را می بندم از گونه هایم سرازیر می شوی …
ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺭﺳﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﻢ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ
ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﮐﻨﯽ
ﻭ ﻧﺒﺾ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺣﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﺍﻡ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
” ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ”
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺨﻨﺪ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ
ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ
ﺧﺪﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ
ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ
ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺭﺳﻮﻻﻧﺶ ﺑﻮﺩ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺟﻬﻨﻤﯽ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﺪ …
ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺨﻨﺪ ….
عــــــــــشـــــــــق!!!!!!!!

عشق،یعنی نرسیدن به بخشی از روحت . . .

که کنده شده توسط یه شخصی . . .

ﺩﺭﺩِ ﻣﻦ ، ﺩﺭﻣﺎﻧَﺶ ﺗﻮﻳـﮯ . . .

ﻧَﺮﻭ . . . !!

ﺩﺭﺩَﻡ ﺭﺍ ˝ﺩﺭﺩِ ﺑـﮯ ﺩﺭﻣﺎﻥ˝ ﻣﮑُﻦ . . .

چشم خطا میکند دل خطا میکند ذهن خطا میکند ولی انگار خطای همه اینها فقط دوست داشتن توست وفقط من هستم که چشم میپوشم به همه این خطا ها
تا عشق دوید از دهانم بیرون نام تو کشید از دهانم بیرون گفتم که به تو حرف دلم را بزنم یک بوسه پرید از دهانم بیرون
کوه ها جابجا شدند
وقتی که بسامد صدایم را
بادوستت دارم امتحان کردم !
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻫﻢ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ …
ﻣﻦ ، ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ !
هیچی تو دنیا به اندازه بغل محکم و عاشقانه ی کسی که دوستش داری به آدم آرامش و امنیت نمیده !
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻢ
ﯾﮏ ﻃﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ
ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻢ
ﯾﮏ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﺹ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﯾﮏ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻗﺮﺹ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ ، ﺗﻮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﯽ
ﭼﻘــﺪﺭ ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﺣﻀــﻮﺭﺕ ﻫﺴﺘــﻢ !
ﮐــﺎﺵ ﺗﺼــﻮﯾــﺮﺕ، ﻧﻔــﺲ ﻣــﯽ ﮐﺸﯿــﺪ . . .
از تمام دنيا يک صبح سرد
يک چاى داغ
و يک صبح بخير تو
برايم کافيست
از تمام روزنه های نا امیدی ام که عبور میکنم….
کافیست تنها نام تورا بشنوم….
تمام نا امیدی هایم امید میشود…
خــــــــــــــــــــــــدایا.♥
دلارامی که داری دل در او بند:دگر دل از همه عالم فروبند:
ﺍﺧﺮ ﻳﻪ ﺷﺐ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﻱ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻴﺒﺮﻩ
ﻋﻄﺮﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻲ ﻣﻴﭙﺮﻩ
نزدیکترین نفسهایم را با دورترین آرزوهایت گره خورد هنگامی که در حریم قاب دلتنگی ات قدم زدم و چشمهایم برای غصه دل مهربانت ترانه سر داد،
ای تمنای غریب بیا تا به سردی فاصله ها عادت نکنیم
ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻠﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍت ﻣﻴـﻔﺮﺳﺘﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﯼ
ﺍﻣﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗــﺒﺮﻡ ﮔﻞ ﻣﻴﺬﺍﺭﯼ
ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﺑﻬﻢ ﻧﺪﯼ
ﺍﻣﺎ ﻳﮏ ﺭﻭز ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﮑﺸﯽ
ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ
ﺍﻣﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ
ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺣﺮﻭم ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﻣﺎ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮم ﺭﻭ ﺁﻏــﻮﺵ ﻣﻴﮕﻴــﺮﯼ…
پتروسم كجايي؟
شكافي در چشم هايم پيدا شده!
دير برسي دنيا را آب ميبرد…
ميدوني چرا خدا به همه دو تا دست , دو تا پا , دو تا چشم داده , اما فقط يكي دونه قلب داده؟ براي اين كه بگردي , اون يكيش رو پيدا كني
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ
ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ. ..
هــــــوس کـــــرده ام دیگـــــــه خـــــــوب نـــبـــاشـــــم….
شــــــاید حـــــالم را بـــپـــرســی !
در قانون عشق؛بر خلاف رسم زندگی؛قلب ها ربودنی و سارق ستودنیست ….
احساس من و تو فرسنگها فراتر از مرز عاشقیست…
عشق منو تو همان تحقق آرزوهای هردوی ماست…
چه تحقق زیبایی…
چ تحقق پرمصمایی…
تحقق من حمیرای من،وتحقق تو بودن با من…
چ رویای زیبایی…
همین که قاصدک را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست.
آنچنان مرا سرد کرد از خودش….از عشق… که حالا بجای دل بستن یخ بسته ام
علت سقوط ناگهانی من از چشم هایت را فقط باید در جعبه سیاه دلت جستجو کرد
بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛
“تمام” نمی شوند ….
همش به آغوششان بدهکار میمانی !
حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …
آخ که چقدر کم دارمت ….
ﭼﻪ ﺷﺪ ﺁﻥ ﻗَـــــــﺮﺍﺭﮮ ﮐﻪ ﺩﺭ

ﺑـﮯ ﻗَــــــــﺮﺍﺭﮮ ﮔُﺬﺍﺷﺘﻴﻢ . . . ؟؟

وقـــتي امـــروز

ديـــدم کنـــارم نيـــستي

ايـــمان آوردم

که مـــرگ…تولـــدي دوبـــاره اـــست…

روز مـــرگم مـــبارک!!! همــــــين…✔

دوست دارمش…

مثل دانه ئی که نور را

مثل مزرعه ای که باد را

مثل زورقی که موج را

یا پرنده ئی که اوج را

دوست دارمش…

“فروغ فرخزاد”

کابوس یعنی؛
خوابی. که. تو. در. آن. نباشی!!!!
ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩﻱ….
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ….
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ…
ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ…
رمانتيک ترين داستان عاشقانه قصه رومئو و ژوليت نيست که با هم مردند بلکه قصه پدربزرگ و مادربزرگيست که به پاي هم پير شدند
ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
..
ﮐﺴﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ، ـ
ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ…
زندگــــــی “بهـــــــانه” است مــــــــن هــــــوا را بـــــــه امید هــــم نفسی بـــــــــا تـــــــــــو تنفس مـــــی کنم.
چرا آدما نمیدونن بعضی وقتها خداحافظ یعنی”نذار برم” یعنی برم گردون… سفت بغلم کن …سرمو بچسبون به سینه ات و بگو “خداحافظ و زهر مار بیخود کردی میگی خدافظ مگه میزارم بری؟مگه الکیه؟از رو جنازم باید رد بشی!
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ !
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﻡ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﺘﻮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ !
ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮﺩﻥ
ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻥ ﻣﺮﺍ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ …
ﻓﻘﻂ ” ﻣﯿﻢِ” ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺭﺍ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﮕﺬﺍﺭ …
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ … ﻣـــﺎﻟــِ ﺗـــﻮ ﻫﺴﺘـــﻢ
شادی هایم هدیه به  تــــــــ♥ــــــو  

کم بودنش را بر من خرده مگیر

این تمام سهم من از دنیاست

زندگی چیزی نیست جز لبخند مستانه ی تو حتی در غم انگیزترین لحظه ی آن
چیزایی که نه شروعش دست خودته نه تموم شدنش، غمگینن مثل زندگی، مثل دوست داشتن، مثل حال این روزای من.
ﺭﺳﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻧﺮﻡ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﻨﺪ .
میدانے چِطور گیــجــ مے شَوَمــ ؟

وَقتےـــهَرچـﮧ مے گَردَمــ

مَعنـے نِگــــآهَتــ

دَر هیچـــ فَرهَنـگ لُغَتے پـِــیدـآ نِمے شَــود … !✔

ﺍﺻﻼ‌ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯽ..
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ..
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺮﺍ ﯼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻡ..
ﺧﻼ‌ﺻﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ‌ :
ﻫﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺸﻖ ﭘﯿﭽﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ …
ﺗﻮﻟﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ, ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﺗﺒﺮﻳﻜﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ !!..
قبل ازاینکه بیایی … خواهش میکنم این را بخاطربسپار، که من جدایی بدون تورا از بس باخواب های مصنوعی که ازموادافیونی بود سپری کرده ام که الان بادیدن ،گل وسبزه وصندلی های چندنفره وحیوان های جفت …
حساسم …
یاهمان الرژی دارم …
سازشت را بیشترکن قول میدهم زود خودم را جم وجور کنم …
ميگفتى دوستم دارى به تعداذ قطره هاى بارونى كه به صورتت ميخوره.!
من هم دوستت دارم بدون توجه به چترى كه به دست گرفتى…!
من خودمو مثل مداد رنگی میبینم شاید رنگ مورد علاقه ی تو نباشم ولی مطمئنم که روزی برای کامل کردن رنگ نقاشیت به من احتیاج میکنی و شاید اون روز دیگه خعلی دیر شده باشه، شاید اون مداد رنگی رو قبلا شکسته باشی…
آهاى مردم!!
او رفت…
و من عاشقانه هاى بى مخاطبم را…
به حراج گذاشته ام…
مى خريد ؟!!…
پسر:بزرگترین آرزوت چیه؟
دختر:اینکه عشقمو زیر بارون بغل کنم
-توچی؟
پسر:اینکه کسی که زیر بارون بغلش میکنی من باشم ♥
ﺗـﻤـﺎﻣــ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺘـــ …
ﺗـــــــــﻮ ﻫﺮﮐـﺎﺭﯾـ
ﻫـﻢ ﺍﻧــﺠــﺎﻡ ﺩﻫــﯿـ
ﺑـــــــﺂﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾـ ﻣــﻦ ﺧـــــــﻮﺑـــــــــــﯽ ♥
هيچ ميداني؟
جاي ‌عزيزم غصه نخور‌ هاي تو را ديازپام گرفته است
tagsire to nist khodam nakhastam cheraghe gadimi khatereha khamosh shavad khodam sherhaye shabaneye ashk ra faramosh nakardam khodam kenare arezoye amadanat ordo zadam halane gerye haye man dini bar gardane to darand
من, عاشق شدم…
تو, شلاق غرور بر بدن احساسم شدی…
من, گریه شدم…
تو, انکار شدی…
من انتقامت را به خدا سپردم…
تو, عاشق شدی…
وقتی که عاشق چشمات شدم تازه فهمیدم که زیبایی چیست؟
وقتی که تو رو در قلب کوچکم جای دادم تازه صدای ضربان قلبم راشنیدم!
وقتی که دست در دستان تو نهادم تازه معنای گرمی رادرک کردم!
لحظه ها وثانیه هایی را که باتو سپری میکنم بیشتر پی به معنای زندگی میبرم!
هنگامی که بیادتوهستم میفهمم که آرامش چیست!
وهرگاه به جدایی می اندیشم کنار خود سایه مرگ رامیبینم….
ﺍﺷﺘﺒــﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ … ﭘﺮ ﺭﻧـــﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻣـﺖ … ﺑﻪ ﺳﺨﺘــﯽ
ﭘــــــﺎﮎ ﻣﯽ ﺷـــﻮﯼ … ﻭﻟـــــﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ !!!
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﮑﺴﺘﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ
ﺁﺧﻪ ﻓﺮﺩﺍﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﺭﻕ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻢ
ﺗﮏ ﺩﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ
چندیست دست به سینه راه می روم؛نمیخواهم کسی ردپای تو را بر روی قلبم ببیند…
ﺧﺪﺍﻳﺎ

ﺑﺖ ﺑﻮﺩ ؛ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻱ

ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﻀﻢ ﺑﻐﺾ ﺷﮑﻦ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻱ . . . ؟

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻫﻤﯿﻦ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻫﺎ
“ﻋﺰﯾﺰﻡ” ﻫﺎ
“ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ” ﻫﺎ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ !
ﻫﻤﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﻫﻤﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ “ﺁﺷﻖ” ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺩﺍﯼ”ﻋﺎﺷﻖ” ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ!
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻋﺸﻖ!
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺳﺮﺵ ﮐﻼﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ،
ﻧﻪ ﻻﯾﻖ ﻋﺸﻘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ !
یـّــه روز. . .

پـّشـّیـّمـّون مـّیـّشـّی. . .

وقـّتـّی دیـگـّه کـّسـّی. . .

نـّصـّفـّه شـّب. . .

پـّــشـّت یـّک دنـّیـّا سـّـیـّـم. . .

دلـّش واسـّه خـّنـّده هـّات. . .

نـّلـّرزه…✔

ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮ
ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ
ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ
ﺳﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﯾﺪ
ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ….
به همه لبخند بزن
اما……بایک نفر بخند
همه رو دوست داشته باش
اما……بایک نفر
کافیست تو را به نام بخوانم
تا که ببینی
“لکنت”عاشقانه ترین لهجه هاست…
و میبینی چگونه لرزش لب های من
دنیا را به حاشیه میبرد
آن هنگام که تو را”عشق من”می نامم
ماندن به پاي كسي كه دوستش داري
قشنگ ترين اسارت زندگي است !
دورى و دوستى كدام است؟….
افسانه هارو رها كن…
فاصله هايند كه عشق را ميبلعند…..
من اكر نباشم…
ديكرى جايم را بر ميكند…
به همين سادكى. …
آنهایی که رنگ پریدگی پاییز را وست ندارند نمیفهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده است
آرزویم برایت این است:
در میان مردمی که می دوند برای “زنده بودن”
آرام قدم برداري
براي زندگي كردن
هی لعنتی..مرا ببخش که نمیتوانم جبران کنم اینهمه نا مهربانی ات را…!
ﻧــــــــذر ﮐـــﺮدم اﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿــــــــﺎدﻩ از ﯾـــــــﺎدت ﺑـــﺮم

هیچ وقت ازت نمی پرسم کجایی واسه اینکه می دونم همیشه تو قلب منی
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺸﻮﻕ .
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺸﻖ،ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺮﮎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ .
ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺲ .
ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ ،ﺭﺍﻩ ﻓﻨﺎﺳﺖ .
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﺩ .
ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺑﺸﺮ ﺑﻤﯿﺮﺩ،ﺗﺎ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻧﻬﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻡ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﺎﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﺩ .
چه خوشبختم من که دستان من بوی تو می دهد هنوز…!!✔
از ” تو ” نوشتن کار عاقلانه ای نیست،میترسم کسی جز من عاشقت شود…
کاش …
اگه کسی رو دوست داشتیم حداقل میدونست
کاش
وقتی بهش میگفتیم دوست دارم میگفت منم همین طور
کاش
هیچوقت یه نفر دیگه بین خودمون و عشقمون نبود
کاش
زخمی شلاق شکنجه های بی تأثیر عشق نبودیم…
اگرواقعاعشق رايافتي.
به آن پرواز بده و رهایش کن
اگر خودش ماندن را انتخاب کرد
به این معناست که عشق واقعی تو همان است.
ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭﺩ
         ﻭ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯﺵ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ
           ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﺮﯾﺰﻡ
                            ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﭙﺎﺷﻢ
ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺒﺨﺸﺎﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺻﻨﻮﺑﺮ
ﺗﻘﻼ‌ﯼ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﺑﺒﺨﺸﺎﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺧﻢ ﺑﺎﻝ ﮐﺒﻮﺗﺮ
                                    ﺑﻪ ﮐﺘﻔﻢ ﻧﺮﻭﯾﯿﺪ
ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ؟
ﭼﺮﺍ ﭼﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ؟
ﭼﺮﺍ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻄﺸﻨﺎﮎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
                                              ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﮕﻔﺘﻢ؟
ﭼﺮﺍ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪﻡ ﻭ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻡ؟
ﺑﺒﺨﺸﺎﯼ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ
ﺑﺒﺨﺸﺎﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﭼﯿﺪﻡ
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻮﺗﻪ
                 ﺁﺗﺶ ﮔﺸﻮﺩﻡ
ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎ
ﻫﺮﺍﺱ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﺁﻫﻮ
                             ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ
 
ﺑﺒﺨﺸﺎﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺸﮑﻔﺎﻧﺪ
ﻭ ﺷﻌﺮ ﺷﮕﺮﻑ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﺟﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪ
 ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻭﯾﻢ
 
ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ؟
ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟
ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻻ‌ﻝ ﺑﻮﺩﻡ؟
ﭼﺮﺍ ﺗﺎﻭﻝ ﺩﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ
                    ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﻠﺮﺯﺍﻧﺪ؟
ﭼﺮﺍ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺭﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
                           ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺑﯽ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﻧﺪ؟
 
ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺐ ﯾﮏ ﺟﻀﻮﺭ ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺖ
ﺩﻝ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟
ﻭ ﭼﺸﻢ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺠﻠﻪ ﯼ ﻫﻖ ﻫﻘﯽ ﺗﻠﺦ
                                   ﺟﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ؟

ﻏـــﺼﻪ ﻣــﺮﺍ ﮐــُﺸﺖ!!!…
ﻭﻗــﺘﯽ ﺩﯾــﺪﻡ ﺩﺳــﺖ ﺑـﻪ ﺳﯿــﻨﻪ ﺍﯾﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ …
ﺗـــﻤﺎﻡ ِ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﯼ ﺁﻏــﻮﺷـَﺖ ﺩﻭﯾــﺪﻩ ﺑــﻮﺩﻡ ﺑــﯽ
ﺍﻧــﺼﺎﻑ.. ؟؟!!
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻥ ﻣﯽ*ﻣﻮﻧﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﯾﺪﻥ
ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺁﺳﻮﻧﻪ
زیباترین نگاه، نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود
زيباترين سخني که شنيدم سکوت دوست داشتني تو بود
زيباترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود
زيباترين انتظار زندگيم حسرت ديدار تو بود
زيباترين لحظه زندگيم لحظه با تو بودن بود
زيباترين هديه عمرم محبت تو بود
زيباترين تنهاييم گريه براي تو بود
زيباترين اعترافم عشق تو بود
زندگي را تو بساز، نه بدان ساز که سازند و پذيري بي حرف…زندگي يعني جنگ، تو بجنگ ، زندگي يعني عشق ، تو بدان عشق بورز …
ترنم باران را نصار چشمانت ميکنم نازنينم ، تا شبنمي شود بر سرخي گونه هايت و داغي بوسه ام را به پيشاني ات به يادگار ميگذارم و دست نوازشم را به موهايت هديه ميکنم ، که تا عمر داري مرا از خاطر نبري…
ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻓﯽ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﯼ !
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ
ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﺗﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩ …
غريب تر از زنى كه اشك ميريزد مرديست كه هنوز نميداند چگونه او را آرام كند.
یک به یک،با مژه هایت،دل من در کار است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟!
مرده آن است كه احساس ندارد ‌
من اما ‌
مرده تر م ‌
احساس دارم ‌
صد حيف که تو را ندارم
وقتے بہ نبودنت فکر میکنم…
بے اختیآر لبخند میزنم…
نمیدآنے کہ این لبخند؛ تلخ ترین لحظہ ی زندگے ام رآ بہ تصویر میکشد
وقتی هستی نیستم،وقتی نیستی هستم،وقتی هستم نیستی،وقتی نیستم هستی ،ای همه ی نیست شده ی هستی من،هستی من نیست میشودوقتی تونیستی.
چقد سخته بعد از یه مدت عشقتو جایی ببینی اما نتونی چیزی بهش بگی و با یه لبخند که از گریه غم انگیز تره از کنارش رد شی…
لعنت ب قطاري ک هروقت منتظرش بودي دير ب ايستکاه ميرسيد وان روزي ک براي ماندنت خون ميگريستم زودترازهميشه پيدايش شد
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺪﻭﻧﻪ ﻭ ﺍﺳﻴﺮ ﺩﺭﺑﻨﺪﺵ ﻣﻨﻢ …
ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﻭﻧﻲ ﺍﻥ ﻭ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺩ ﻛﻤﻜﻢ …
ﻧﻤﻲ ﺯﺍﺭﻩ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻏﺼﻪ ﺑﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪ …
ﻣﻴﮕﻪ ﻫﺮﺟﺎﻛﻪ ﺑﺮﻱ ﺁﺳﻤﻮﻧﺶ ﻫﻤﻴﻨﻪ …
ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻪ ***
ﭼﻴﺘﻮﻭ ﻳﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ …
ﻳﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﻫﻲ ﻣﻲ ﺟﻨﮕﻲ . ﻛﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﺸﻲ ﻫﻼﻙ …
ﺍﻣﺎ ﻣﺮﻩ ﺟﺎﺕ ﻣﺰﺍﺭﻩ ﻣﻴﻮﻥ ﺧﺸﺖ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﺎﻙ …
ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺣﺮﻓﻪ . ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻪ …
ﻧﻤﻲ ﺷﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺎﺩ . ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﻦ ﺷﻪ …
ﻧﻤﻲ ﺷﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻨﺪﻳﺪ . ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻛﻤﻪ …
ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻧﮓ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﺎﺗﻤﻪ …
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﺘﺮﻡ …
ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﺗﺮﺵ ﻣﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ …
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺩﺍﺩ …
ﻭﺍﺳﻪ ﺷﻤﻊ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺩ
گاهی واژه ها راویان خوبی برای دلتنگی نیستند.سکوت میکنم بانگاهم باسکوت مطلق دلتنگتم
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﻣﻦ
ﺁﺗﺸﻲ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺖ
ﺷﺒﻴﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺍﻱ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺷﺐ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ
پس می زنم لحظه ها را
تا برسم به بلندای آغوش آرامش بخش تو
که در آغوشم بگیری
و من…
دنیایم را ببازم در پس عطر تنت..
کاش جوابشو پیدا کنم جواب اینو که تو هم به من فکر کردی یا نه. دلتنگتم..
شاید فقط بخواهم برای دستیابی دوباره به گرمای وجودت تو را لمس کنم شاید فقط بخواهم به تو شیرین‌ترین لذات را بچشانم نمی‌دانم چرا، ولی دوست دارم تو را گریان ببینم
نمی‌دانم چرا چنین احساسی به من دست می‌دهد
آیا باز هم لحظه‌ها را درک می‌کنی
هنگامی که می‌دانی قلب تو هم می‌تواند بشکند من در درون تو هستم من در اطراف تو هستم
و فقط می‌خواهم دوباره
صدای گریه‌ات را بشنوم
نمی‌دانم چرا دوست دارم تو را گریان ببینم
نمی‌دانم چرا چنین احساسی به من دست می‌دهد
نمی‌دانم چرا ولی دوست دارم گریه کردنت را ببینم
و نمی‌دانم چرا چنین احساسی به من دست می‌دهد
نمی‌دانم این موضوع چقدر تو را می‌رنجاند
آن هنگام که تو در بازوان من آرمیده‌ای و قبل از فرارسیدن صبح
من تو را ترک می‌کنم آخر نمی‌دانم چرا ولی دوست دارم تو را گریان ببینم.
وقتی عشقت تنهات گذاشت… 
نگران خودت نباش که بعداز اون چی کار کنی؟ 
شرمنده ی دلت باش که به تو اطمینان کرد!!!

گاهی دلم تنگ تو می شود …
به تمام دلایلی که نیستی …
و به اجبار آروم می گیرم …
چه اجبار تلخی …
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺮﻣﺎﯼ ِ ﻧﻔﺲ َﺵ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ … ،
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺭ …
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﮒ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺍﺳﺖ
دل این دل ما فانیِ در هست شماست
از مشتاقان ضربه ی شست شماست
ای عشق بیار هر بلایی به سرش
کلاً دل ما اجازه اش دست شماست
کسي را که خيلي دوست داري، زود از دست مي دهي پيش از آنکه خوب نگاهش کني. پيش از آنكه او را در آغوش بگيري . پيش از آنکه تمام حرفهايت را به او بگويي ، پيش از آنکه همه لبخندهايت را به او نشان بدهي مثل پروانه اي زيبا، بال ميگيرد و دور مي شود ، و تو خيال ميكردي تا آخر دنيا مي توني هر روز طلوع آفتاب را با او تماشا كني
زندگی چیست ؟
اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم؟
اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟
اگر زندگی است چرا می میریم ؟
اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟
اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟
گفتی مسافری و من آنقدر عاشقم که
سال هاست نماز دلم را شکسته میخوانم . . .
نگو کسي به فکرت نيست…

و نامت را دنيا…

از ياد برده است…

شايد دنيا…

تويي و من

و نام ما مهم نيست در جريده عالم…

با حروف درشت چاپ شود…

همين که جانانه بر لبي جاري شود…

تا ابديت خواهد رفت…✔

قلب كال من،در فصل دست هاي تو ميرسد!فصلي براي تمام روياها…دستي براي تمام فصل ها…
من حواسم را هر کجا پرت کردم کنار تو افتاد، نميدانم چرا‌
یه دست رو موهات بکش
یه تار مو میاد تو دستت
این همونیه که من به دنیا نمیدمش…
ﻭ ﺁﺧﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻧﻘﻄﻪ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ …
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ !…
ﺑﻴﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ …
eshg mojudi nist k an ra biyaband. eshg yek honar ast, bayad an ra amukht va an ra afarid!
ﻟﻪ ﺩﻟﻢ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻮﻭﺍ ﺭﻩ ﺷﭙﺆﺷﯽ؟
ﻟﻪ ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻪ ﺭﺍﺏ ﻫﻪ ﺭﻏﻪ ﻡ ﺋﻪ ﻧﺆﺷﯽ
ﻭﺗﯽ ﺑﺆ ﯾﺎﺭﻡ ﻣﻦ ﺯﺅﺭ ﭘﻪ ﺭﺅﺷﻢ
ﺋﻪ ﻭﻩ ﻧﺪﻡ ﺧﺆﺵ ﺩﻩ ﻭﯼ ﺯﯾﺎﺗﺮﻟﻪ ﺧﺆﺷﻢ
ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺍﺯﺩﻝ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺷﯽ،ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻮ
ﻏﻢ ﻣﯿﻨﻮﺷﯽ. ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺑﻬﺮﯾﺎﺭﻡ ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ،ﺩﻭﺳﺘﺶ
ﺩﺍﺭﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺯﺟﺎﻧﻢ.
از روزی كه
میخ نگاهت شدم
مدام بر سرم می كوبی !!
پاییز مرا عاشق میکند.
باران عاشقتر!
تو بگو
باران پاییزی بامن چه ها که نمیکند!!
پاییزت قشنگ و آکنده از شادی های مدام
همه ی بغضم تقدیم غرورت باد.غروری که لذت دریارابه چشمانت حرام کرد…
بارونو دوس دارم چون میشه قطراتش قطره فطره اشکتو پنهون کنی که حتی عشقتم نبینه تا یه وقت دلش بگیره.
مرا چه باک ز باران
که گیسوان تو چتری گشوده اند
مرا چه باک ز مرگ
که بوسه های تو پیغام های قیامند
بدرودهای تو
تکرارهای سلامند
ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ…ﺗﻮ ﻭﻟﻰ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻯ….
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﮔﺮﻣﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻴﺪﻡ…
ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﺳــــــــرد شدن زدى…
فقط کافیست لب تر کنی بانو
سر می کوبند
بر صخره ها…
امواج سهمگینِ
آرامترین اقیانوس
ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻣـے ﺷﻮﻧﺪ . . .

ﺍﻳﻦ ﺳﺨﺘـﮮ ﻫﺎ . . .

ﺑـے ﺗــــــــــــﻮ . . .

سعی کن عاشق کسی شی که دلش انقدر بزرگ باشه که واسه جا شدن تو دلش لازم نباشه خودتو کوچیک کنی
نداشتن تو ميداني يعني چي؟
يعني اينكه ديگري تورا دارد…
نميدانم نداشتن ات سخت است يا تحمل اينكه ديگري تورا داشته باشد…
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻤﻢ ، ﮔﻔﺖ ﺑﻪ راﻫﺶ ﻣﯽ دار ﮔﻔﺘﻢ ﺟﮕﺮم، ﮔﻔﺖ ﭘﺮ آﻫﺶ ﻣﯽ دار ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﻟﻢ، ﮔﻔﺖ ﭼﻪ داری در دل . . . ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ، ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ دار
کـــاش دســـتانـــم آنـــقدر بـــزرگ بـــود

کـــهـ مـــی تـــوانــســـتــم

چـــرخ و فـــلک دنـــیــا را

بـــهـ کـــام تــــــو بــچـــرخـــانــم..

از ـچــ ــه میتَرسیـــ ـ ـــــ ؟
از اشـــــ ــــــك هایــ ـــــم؟
از بی قـَراری هایـــ ــــــ ـــــمـ ــــ ــ؟
نَتـَرس دیـــــ ــ ـــــــوانگیـَم مُسری نیست
مَن فقـــ ـــــ ـــَط عآ شـــ ــــ ــقـــــ ـــ ـــــ ـــــم…… .
مصنــوعی لبخنــد زدنت را می گــذارم به حساب هر چیزی الا اینکــه دلت را زده باشــم
ﻫــﺰﺍﺭ ﺑـﺎﺭ ﺁﻣـﺪﻡ ﺧﻄــﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﺯ ﻗﻠﺒﻢ ….
ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﺗـــ ﺭﺍ …
ﯾــﺎﺩﺗـــ ﺭﺍ …
ﺍﺳﻤــﺖ ﺭﺍ …
ﺍﻣــﺎ …
ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺒــﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـﻪ !!!…
.

رفتم به نزد طبیب ز شدت طب

۶ بوسه نوشت ز گوشه لب

۲ تا صبح

۲ تا ظهر

و ۲ تا شب♥

.

شهرتنهایی من خسته ام حوا دوباره سییب بچین بگذارازاینجاهم بیرونمان کنند.
گفت شعرچیست شاعر کیست ؟گفتم تو شعر منی ومن شاعر تو;چرا که شعر درد است وتو درد منی; پرسید که هر دردی شعر هست؟گفتم نه چرا که هر بیدردی هم شاعر نیست.
دلم یک
عاشقانه بی ریا و محکم و ساده میخواهد
بروم بنشینم روبروی خدا
بگویم خدایا آخرش وصلت را چشیدم
آخرش به تو ای خدا رسیدم
و خدا هم بگوید چقدر ها منتظرت نبودم..
کجا بودی تو عاشق سر گشته…. .
بعد بنشینم و بخندم و بگویم ..
عاشقانه دوستت دارم خدا…
امروز را برای بیان احساست به عزیزان غنیمت بدان،شاید فردا،احساسی باشد،اما عزیزی نباشد
هرچه خواهم دوریت رادردلم پنهان کنم سینه می گویدکه من تنگ آمدم فریادکن.
نمیـــــــدانَــــم

دل دل کَــــــردَنتــــ بَــــرای چیستــــــ ؟

بَـــــرای دل دادن،

دل بُــــــردن،

یــــــا دل بُــــــریدَن؟

مشترک مورد نظراین روزهایت کیست
که دیگر دردسترس بودن ونبودن من برایت مهم نیست…؟
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ
ﻣﯿﺎﻡ !
ﮐﺴﺎﯾـــــــــــ ﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛
ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــــﺎﻓﯿﻨﺪ …
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧـــــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻇﺎﻫــــــــﺮﻡ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﻫﻤﻮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻤﻮﻧﻨﺪ ﻭﺍﺳﺸـﻮﻥ
ﮐﺎﻓﯿــــــــــــﻪ … .
عشق اندازه یک حبه قند است…….
گاهی می افتد توی فنجان دل ما
حل می شود آرام… آرام……….
بی آنکه اصلا ما بفهمیم و…………….
روحمان سر می کشد آن را…….
عاشق می شوی به همین سادگی……..
در شناسنامه;بی نام
در خانه;بی نام
در خیابان;
هیچ کس…
می دانم,من کسی نیستم
جز آنچه
تو صدایم بزنی.
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ!
ﻭﻟﯽ …
ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ …
کاش منو یکم دوست داشتی, ولی این دوست داشتن همیشگی بود
عطر شعرهايم هنوز
بوى گيسوى تو را دارند.

زلف سياهت را كه پريشان ميكنى،
شهر از عطر شعرها
سر بر جنون دارد.

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺻُﺒﺢ . . . !!

ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﻣـے ﺁﻳـے . . .

ﺯﻭﺩ ﺳَﺤَﺮ ﻣـے ﺷﻮﺩ . . .

ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ نیست که تو

 ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ …

 ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ….

 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻭﺍﺳﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻩ !!!

اموزگارم بمن آموخت انقدر از نردبان عشق بالا نرو که بترسی به پایین نگاه کنی
سه ستاره تقدیم تو باد:
یه ستاره پربوسه که دلم بی تو نپوسه
یه ستاره پرامید واسه هرکسی که تورو دید
یه ستاره پررویا که قشنگه باتو دنیا.
لعنت بر همه ضرب المثل هاى جهان ک هر وقت لازمشون دارى بر عکس از آب در ميايند؛ مثلا همين حالا ک من تو را ميخواهم و طبق معمول خواستن نتوانستن است.
♥ ﻣﯽ ﮔﯽ ﮔﻞ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﭽﯿﻨﯿﺶ… ﻣﯿﮕﯽ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻣﯿﺮﯼ ﺯﯾﺮﺵ… ﻣﯿﮕﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﻔﺲ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺶ… ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻧﺘﺮﺳﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟
به دروغ گفته ام…به خوابم می آیی…تاچشمانم دمی…پلک برهم بگذارند
کجايي ي کلمه ي ساده نيس!گاهي خيلي معني داره! کجايي يعني چراسراغم نمياي؟! چيکارميکني؟! چرا پيشم نيستي؟!کجايي
ب معني فضولي کردن نيس!ب این معنيه ک برام مهمي!!
دلم برات تنگ شده…!
ب يادتم…نگرانتم…! ازکنارکلمات ساده نبايدگذشت….حالا کجایی
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﯼ .. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ … ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؛
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﻭﺍﻧﻢ ، ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ … ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ …
;
ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ـ ﺗﻦ ـ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ …(-_//)
یکی از لذت هایی که تا اخرعمر دارم اینه كه بخوابم و هی تورو خواب ببينم
@#ΘΘwVΛ
نمي دوني يعني چي؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@
دورت بگردم
#
اسيرتم
ΘΘ
نور چشمامي
W
تاج سرمي
VΛ
بالا بري پايين بياي دوستت دارم:-*
دیواری که کوتاه تر از دیوار من نبود

آمدی

سرک کشیدی

رفتی

بی آن که ببینی

آن سوی ویرانه ها

پیچکی غریب خواب آفتاب می بیند ….!!!

15 ﻧﻮﻉ ﻗﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ،
ﺍﺯ 1 ﺗﺎ 15 ﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﮕﻢ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﻪ ﻗﻠﺒﯿﻪ؟
ﺧﺪﺍ ﻭﮐﯿﻠﯽ ﻧﺒﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﺪﺩ ﺑﮕﻮ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-1 ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ
-2 ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭ
-3 ﺩﻝ ﺭﺣﻢ
4 – ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
-5 ﻋﺎﺷﻖ
-6 ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
-7 ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
-8 ﺳﻨﮓ ﺩﻝ
-9 ﺟﺬﺍﺏ
-10 ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ
-11 ﺑﯽ ﻭﻓﺎ
-12 ﻧﻔﺮﺕ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ
-13 ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻡ
-14 ﺣﺴﻮﺩ
-15 ﺧﯿﺮﻩ ﺳﺮ
وقتي با كاميون عشقت از سربالايي پيچ دل ما بالا ميرفتي , ميدونستم چيزي جز گرد و غبارت واسه ما جا نمي مونه
دیشب من را بردن بیمارستان گفتن دل نداری نفهمیدن دسته تو است.
وگرنه مامانم زنگ میزد ۱۱۰ میومد میگرفتت میفرستادت ۱۰ سال اب خنک بخوری
ای ادم دزد
ﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ…ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟.. ﮔﻔﺖ : ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻦ.. 20 ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ 10 ﺗﺎ ﺷﻮﻥ ﺧﻮﺍﺑﻦ ﻭ 9 ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ.
مي خندي، مي لرزد دلم…!انگار که قلبم…روي گسل لب هاي توست…
میتونم بپرسم چه عطری میزنی؟؟؟
.
.
.
بوی خوشبختی میدهی انگار…!!!
ﺳﺮﺩﯼ ﻫﻮﺍﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻨﺖ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﻢ
ﻣـــــﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗـــــﻮ ﭼَﺘــــــ ـﺮﯼ ﺑﯿـــــﺶ ﻧﺒﻮﺩﻣـ ،
ﺑـــــﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤـــــﺎﻣـ ﺷﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷـــــﻤـ ﮐﺮﺩﯼ . . .
ﺗــــﻮ ﺗﻨﻬـ ـﺎ ﻫﻤـ ﻗـــــﺪﻣـ ِ ﺑﺎﺭﺍﻧـ ـــــﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘـ ـﯽ !
ﺍﻣّـــــﺎ . . . ﻣـــــﻦ
ﺧﻮﺩ ِ ﺑـــــﺎﺭﺍﻥ ﺷـــــﺪﻣـ ﺑﻌـــــﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ . . ! .
ﺳﻘﻒ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺍﻣﺸﺐ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺭﻩﺱ.
ﮐﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺶ ﺯﯾﺮ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﻪ …
ﮐﺎﺵ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻧﺒﺎﺷﻪ… ﮐﺎﺵ ﺟﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰﺷﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ):
دوري ازچشمان تو جام بلاست باتوبودن آخر عشق وصفاست گل براي توفرستادم ولي،
گل براي گل فرستادن خطاست
ﺧﺪﺍﯾﺎ . . .
ﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﺳﻬﻞ!
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ، ﺯﻫﺮ!
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ . . .
ﺑﯿﺎﺭ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣـ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻳﺒﻠﻌﻤـ . . .
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ . . !
هر وقت صدايم ميکردي دلم ميريزد ,الانم همينطور است با اين تفاوت که الان سرد صدايم ميکني واز ترس ميريزد نه از سر شوق
قلب ها شیشه های احساسند،تقدیم به وجودی که احساس قلبش منم.
وقتی واسه عشقت کوه هم بکنی
میگن عاشق نیس
کنس!
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﺖ،
ﮔﺮﺩﺍﮔﺮﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ، ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ
ﻣﺮﺍ ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﻫﺎ، ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
بانوی من؛ امشب مرد قصه هایت آغوشش را به
به وسعت ستاره های
آسمان باز کرده است،
طعم عشق را مزه مزه کن
لبهایم
واگیر ندارد!
هنوز هم بوی سیب
می دهد….
چقدر سخته گوشيت يعالمه ميس كال داشته باشه اما هيچ كدوم از طرف اون كسي نباشه كه منتظرشي…✔
به نام خداي مهربان
عشق فراموش کردن نيس,بلکه بخشيدن است.
عشق گوش کردن نيس,بلکه درک کردن است.
عشق ديدن نيس,بلکه احساس کردن است.
عشق جا زدن و کنارکشيدن نيس,بلکه صبر کردن و ادامه دادن است.
من عشق را در تو,تو را در دل,دل را در موقع تپيدن,و تپيدن رو ب خاطر تو دوست دارم.

ميترسم از نبودنت!

دیگر لبهایم هم با قلبم همصدا شده اند و با هر بار تپش تو را میخوانند
همه میگن تو رو به خاطر خودت دوس دارم
به خاطر خودخودت!
خب آره راست میگن
اگه صورتت توی یه سانحه ای داغون بشه ،تو دیگه تو نیستی که !
عوض شدی
اگه بهش بگی تو هم دوسش داری
و همش یاداوری کنی عاشقشی
خب تو دیگه اون توی قبلی نیستی که توی عاشقی ،توی ….
اون توی لجباز قبلی رو دوست داشت

حق داره دوست نداشته باشه،نه؟؟؟

پلی ازبرق نگاه من وتو
پل من گریه نبین
پل من گریه تورا می شکند….
گفتم کمی نفس بده
لبهایم رابوسیدی؛
نفس بر شدم!
نگاهت آفتاب،دلت دريا،دوست داشتنت زيبا،وجودت می ارزد به تمام دنيا.
چقدر سفت شده پدال دوچرخه دو نفره دوستی مان ! یا من خسته ام , یا شیب زیاد شده ,شاید هم تو دیگر رکاب نمیزنی…
من كه هستم هنوزم نفس ميكشم مرا به دستان او نسپار
عشق.صفا.محبت
I LOVE YOU
بشدت.
میبینمت به ندرت.
دوست دارم با قدرت.
لحظه ای مکث…ارزویم این است:نرود خنده از عمق وجودت هرگز…
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻢ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ
.
ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ، ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ
…ﻣﯿﺨﻮاﻫﻤﺘــــــــــــــــــــ …وﻟــــﯽ …دوری …ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ دور ﻧﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧـــــــﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ … ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺘــــــــــــــــــ
کاش کبوتري بودم درآسمان عشق تو پرواز مي کردم. در دلت لانه مي کردم و در دستان زيبايت آرام مي گرفتم.
یکی گفت واسه خوشبختیت بیا جدا بشیم موندم خیلی زیاد دوسم داشت یا یکی دیگه رو پیدا کرد.معنی عشق اینه دیگه نمیخوام باور کنم یکی دیگه پیدا کرد
اگه یه روز چشات پراز اشک شددنبال یه شونه گشتی که گریه کنی صدام کن… بهت قول نمیدم که ساکتت کنم ولی بهت قول میدم که پات به پات گریه کنم..
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺎﺳﺖ …
ﺯﻧﺪﮔﯽ !
آشق!ازاين به بعداينگونه بنويس؛چون هميشه سرش كلاه ميرود§
مرا به یاد بسپار
مرا به خاطر بسپار وقتی که دور شدم
آنقدر دور تا ،سرزمین سکوت
زمانی که دیگر نه تو می توانی مرا در دستانت نگه بداری
نه نیمی از من هنوز میل به ماندن دارد
نه دیگر شعری می نویسم نه نوشته ای
نه شعر سیاه و نه سفید
و نه شعری بی آینده و تاریک
و نه تلخ و نه شیرین
مرا به یاد داشته باش زمانی که دیگرهر روز
نمی توانی به من بگوئی آینده کجاست ، فردا چگونه روزی است
آسمان فردا چه رنگی است و
و یا چگونه عاشق می شوی
وقتی که باران می بارد
فقط مرا به یاد داشته باش ، تو خوب می فهمی!
فراموش نميشوى هيچ وقت مثل ماه که باهيچ دستمالى از روى پنجره پاک نميشود
مروارید دلم توی غزلم گلم توی
به کجا سر بزنم عزیزم توی
عشق یعنی:وقتی شبا عشقت بهت زنگ میزنه ونمیتونی حرف بزنی جواب سوالاشو فقط با فوت بدی اونم منظورتو بفهمه!!!وقتیکه میبینه نمیتونی حرف بزنی بگه تا 3 میشمرم باید بلند اسمو فامیل منو بگی خانومی؟جواب من:فووووووووووووووووووووووت!!!!!بگه:اوه اوه ببخشید عشقم بعد بلند بلند بخنده از اینکه تونسته منو اذیت کنه و من اینور تو دلم قربون صدقه خندهای قشنگش برم!!!!!
عشق بازی به همین آسانیست.

که گلی با چشمی
بلبلی با گوشی
رنگ زیبای خزان با روحی
نیش زنبور عسل با نوشی.

کار همواره ی باران با دشت.
برف با قله ی کوه
باد با شاخه و برگ
ابر عابر با ماه

برکه ای با مهتاب
و
نسیمی با زلف
دو کبوتر با هم
و شب و روز طبیعت با ما

عشق بازی به همین اسانیست.
پرسشی از اشکی

و چراغ شب یلدای کسی با شمعی

و دل ارام و تسلا و (مسیحای) کسی یا جمعی.
عشق بازی به همین اسانیست.

گر بدانی که چقد تشنه دیدار توام
خواهی آمد عرق آلود به آغوش مرا
نمی دانم دیوانه عاشق می شود یا نه . . .

ولی شک ندارم . . .

عاشق دیوانه می شود . . . !!

ﺳﯿـﺐ ﺳـﺮﺧﯽ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿـﺪ ﻭ ﺭﻓـﺖ
ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﺑﺮ ﻋﺸـﻖ ﻣـﻦ ﺧﻨـﺪﯾـﺪ ﻭ ﺭﻓـﺖ
ﺍﺷـﻚ ﺩﺭ ﭼﺸﻤــﺎﻥ ﺳـﺮﺩﻡ ﺣﻠﻘــﻪ ﺯﺩ
ﺑـﯽ ﻣـﺮﻭﺕ ﮔﺮﯾـﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﯾــﺪ ﻭ ﺭﻓـﺖ
ﭼﺸـﻢ ﺍﺯ ﻣـﻦ ﻛﻨـﺪ ﻭ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣـﻦ ﺑﺮﯾـﺪ
ﺣـﺎﻝ ﺑﯿﻤـﺎﺭ ﻣــﺮﺍ ﻓﻬـﻤﯿــﺪ ﻭ ﺭﻓـﺖ
ﺑـﺎ ﻏـﻢ ﻫﺠــﺮﺵ ﻣــﺪﺍﺭﺍ ﻣـﯽ ﻛﻨـﻢ
ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮ ﺯﺧﻤــﻢ ﻧﻤﻚ ﭘﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺭﻓـﺖ
اگه تو معنی بعضی حرفارو میفهمیدی خوب بود
میگی من رمانتیکم یعنی تو همه رمانات یه تیکی
یایه رمان تیکه وپاره هستی
حال من که عاشقم معنیشو میفهمم حداقل…
دوست داشتم می توانستم

بگویم

بگویم

وبگویم

تا لبخندی نقش ببندد برروی لبهایت

احساسی نقش ببندد درون قلبت

وپاک شود خاطره ای دردآور ازفکرت

تولبخندبزنی ودنیا زیبا شود برای هردویمان

حیف که توصدایم را نمی شنوی

ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻢ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨــﻮّﺭ ﺑﺰﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻢ
ﻣﯿﻦ ﺧﻨـﺜﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ
ﻫﯿﭻ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﺗﮑﺎﻧﻢ ﺑﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺝ ﺗﻮ ﺩﭼﺎﺭﻡ ﺑﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮ ﺷﻮﻡ .
کیستی تو
که من هنوز
از میان ِ عکس‌های تو
تکه‌های خواب‌هایم را
جستجو می‌کنم !
کیستی تو که اینگونه
بیخیال ِ خیالم می‌شوی،
دور می‌شوی،
نزدیک می‌شوی
ماه می‌شوی
مِه می‌شوی
کیستی تو !
مهربان ، چگونه از ياد ميروی؟
وقتی که بر صخره ی وجودم کتيبه ای
نترس.. نه به گناه میفتی، نه جهنم میری.. من و تو به هم محرمیم.. ‘دستمو بگیر’..
ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺯ ﻟﺒﺖ ﺩﻩ ﻭ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺯ ﺭﺧﺖ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﭼﺸﯿﺪﻩ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ !
کدوم رو دوست داری برات بفرستم؟
قل(ب)م!؟
ر(و)حم!؟
ج(س)مم!؟
يا حروف توی پرانتز
نمی خاهم برایت تابستان باشم که بسوزانم ، پاییز باشم که بخشکانم ، زمستان باشم که بلرزانم ، بلکه می خواهم برایت : بهار باشم که برویانم.
..
ﺩﻟﻢدردیدن رویت همیشه میکندفریادبه یاد
اولین دیدارکه مهرت در
دلم افتاد.
دنیا هرچقدر هم کوچک باشد تو از من دور شده ای و این تمام واقعیت است
هربارکه صدای تورامیشنوم عجیب میشکنم تااینکه باخاطراتت دوباره زنده میشوم…
اماانگارمعتادشدم به این شکستن!
آن سو
ریسمانی تو را می کشد ،
که به پایت بسته شده

این سو
ریسمانی ، که به قلبت

پایت اگر جدا شود ،
زنده خواهی ماند
قلبت اما …
خودت می دانی.

دستمال خیس آرزو هایم را فشردم. همین سه قطره چکید!
با، من، بمان
هفت شهر عشق. شهر اول: نگاه و دلربایی. شهر دوم: دیدار و اشنایی. شهر سوم: روز های شیرین و طلایی. شهر چهارم: بهانه، فکر، جدایی. شهر پنجم: بی وفایی. شهر ششم: دوری و بی اعتنایی. شهر هفتم: اشک، اه، تنهایی.
دوستش دارید نه به خاطر اینکه زیباست.زیباست چون دوستش دارید.
ﻧــﺒﻮﺩﻧﺘــــ ــ ــ ﺩَﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ…

ﺍﻣــّــﺎ ﺑـــِﻤـﺎﻧﮯ

ﻭ ﺩﻭﺳﺘـــَـﻢ ﻧـﺪﺍﺷـﺘــﻪ ﺑـــﺎﺷﮯ ﻭ 

ﺩﻟــــﺘــــ ﺑـــﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺷَـــﺪ…

ﺩﺭﺩﻧـــﺎﮐــ‌‌ ﺗــَــﺮ ﺍﺳﺘــــــ !!!

عزیزدلم….
زندگےِمن بہ اندازہ ے کافے شبیہ فیلم ھاے ھندی بےسر و تَہ است ….
تو دیگر پشت درخت ھاے تقدیر و حادثہ پنہان نَشو !!!
دیگر از داشتنت گذشتم همین که می دانم زیر همین آسمانی که من هستم در همین هوایی که من نفس می کشم زندگی می کنی برایم کافیست..
تقدیم به اوکه آسمانی ترین شبهای زندگیم باوجودش معنایافته است
آسمان چشمهایم مال تو
اشکهای جانگدازت مال من
خنده های دلگشایم مال تو
بی قراری دردوغربت مال من
باغ سرسبزخیالم مال تو
دشت غمناک وجودت مال من
خنده های وقت وصلت مال تو
انتظار،صبر،هجران ،مال من
وقتی که تو این قفس توبامن باشی همین قفس برای من دنیاست….
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺍﺷ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ﻧﺘﺮﺱ ﺗﻮﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
.
ﭼﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ، ﭼﻪ ﻧﺪﺍﻧﯽ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ، ﭼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﯽ
ﻭﻗﺘﯽ ” ﺧﻮﻥ” ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺟﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ
” ﺷﻌﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ”
.
ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
.
.
ﺷﻌﺮ ﺍﻣﺸﺒﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ :
.
.
.
.
.
.
.
” ﺗﻮ ”
* ﺷﺐ ﺧﻮﺵ*
وقتی یه دختری یه پسری رو دوست داره هیچ کسی از این موضوع خبر نداره به جز خود دختره
ولی وقتی یه پسری عاشق یه دختری میشه همه ازین موضوع خبر دارن به جز خود دختره!!!
*۱۴۴*بوس#

درخواست شما انجام شداز حالا به بعد لپ شما تا ۱۰ روز به صورت شگفت انگيز روزي ۱۰ بار بوسيده ميشود

محکوم شده ای
به میلیون ها بار انفرادی
در سلول هایم. . .
میــــــگویند بــــــاد آورده را
بــــــاد میبرد

مـــــــرا باد برایـــــت آورده بود

کـــــه به دســـــت بـــــاد
سپردیـــــــم؟؟؟

ﺩﯾــﺮﻭﺯﺭﺁ ﺑِﻪ ﯾﺂﺩ ﺑــﯿﺂﻭَﺭﯼ . . . ؛
ﺍَﻧﮕــﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺑــَﺮﺍﯼِ ﻓــَﺮﺩﺁﻫـَﻢ ﻧــَﺪﺁﺭﯼ . . !!!.

ﻭَﺣﺂﻟﻬــَﻢ ﮐِﻪ . . .؛
ﮔﺂﻫﯽ ﻓــَﻘــَﻂ ﺩِﻟــَﺖ ﻣﯿﺨﻮﺁﻫــَﺪ . . . ؛
ﺯﺁﻧﻮﻫﺎﯾــَﺖ ﺭﺍ ﺗــَﻨﮓ ﺩَﺭﺁﻏﻮﺵ ﺑــِﮕﯿﺮﯼ . . . ؛
ﻭَﮔﻮﺷــِﻪ ﺍﯼ ﺍَﺯﮔﻮﺷــِﻪ ﺗــَﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷـِﻪ ﺍﯼ ﮐِﻪ ﻣﯽ ﺷــِﻨﺂﺳﯽ . . . ؛
ﺑــِﻨـِﺸﯿﻨﯽ ﻭَﻓــَﻘــَﻂ ﻧــِﮕﺂﻩ ﮐــُﻨﯽ . . !!!.
ﮔﺂﻫﯽ ﺩِﻟﮕــﯿﺮﯼ . . . ؛
ﺷﺂﯾــَﺪ ﺍَﺯﺧﻮﺩَت
من اشتباه کردم!
به خیالم بوسه هایت، تعهد هستند
آغوشت، سر پناه
هدیه هایت، قول وقرار
من اشتباه کردم!
هر چه بودی، عادت بودی
نه فقط با من، با همه این طور بودی
وقتی احساس کردی که به معشوقه خود نمیرسی و بیهوده دستوپا میزنی بدان که تو عاشق شدی
همه کسم

کاش می تونستم بهت بگم که بعضی شبها مثل دیشب که دیونت می شم اشکام عکست و خیس می کنه من و ببخش…..

نمیدانی امروزچندبارفروریختم فقط بخاطرکسی که فقط لباسش شبیه توبود.
ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺳﻮﺳﻮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ …
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﻬﺎﯾﻢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ
ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺪﯾﺪﻥ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ
ﻭﺳﻂ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮﺍﺑﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ …
ﺑﺒﯿﻦ …
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ …
دلت میاد صدایم نزنی و جانم نشوی؟؟!
کاش بدونی ….
دلم برای تمام حرفهایت
که دیگه نمیزنی ……
تنگ شده !!!!
اگه خوبم
اگه اینجام
یه نفر هست توی دنیام
که مثل کوه پشتم موند همیشه
یه نفر که یه پدیدست…
اتفاقی ناب و ویژست
زندگیمو خالی کرده از کلیشه
مثل مکث زیر بارون خود عشقه
عشقو توی یه شب سرد تو وجودم منتشر کرد
یه سواله، یه ترانه
فوق العادست
فرشته عزيز

ننويس…

براي من گناهي ننويس…

باور کن من مقصر نیستم…

قرار ملاقاتمان را خودش گذاشت…

خودِ خدا…

درهمين پارك. . .✔

چه صبحي ميشه اون صبحي که با صداي گوشي از خواب بيدار ميشي صدات در نمياد.. ولي از پشت خط يه صداي مهربون ميگه:

تنبل کوچولوي من پاشو ميخوام روزمو با شنيدن صدات شروع کنم!!!!

زمین را دیده ای ؟…………
به هنگام بارش باران بهاری….
یخ دلش که آب شد….
طفلک….
هر چه دارد….
رو می کند….
از گل و گیاه و سبزه….
حکایت چشمهای تو
برای من همین است…..!
زندگی معنی پیچیده ای نداره. همین که تو کنارم باشی این تمام زندگیست
گـَـــرچـــه هــَـــــوای ایــــن شــَـهر آلــــــوده است….
اما مـَــــن درایــــن شهـــــر فقــــــط به”هـــَـــوای تــــو” نفــــس میکشـــــم و زنــــده ام…
يادت چو باران است, ميداني؟ ميشورد غبار دل! طراوت ميدهد جان را ! چه سبزم من زير بارش نگاه مهربان تو !…
شبی ازعشق توباپونه گفتم”دل اوهم برای قصه ام سوخت
غم انگیزست توشیداییم را”به چشم خویش فهمیدی ورفتی

چه بایدکرداین هم سرنوشتی ست”ولی دل رابه چشمت هدیه کردم
سرراهت که میرفتی تو ان را”به یک پروانه بخشیدی ورفتی…

کاش میدونستی اینای که برات می نویسم چقدر دلمو خالی می کنه و چشمامو پر…
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻡ …..
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ….
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ….
ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﺎﻝ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟﻌﻨﺘﯽ ….
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻋﺬﺍﺏ …..
ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺖ ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺍﺭﺕ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ❤ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ( )
میخواهم امشب طعم شیرین خواب را از چشمهایت بگیرم
میخواهم فقط برای تو چشمهایم را
نذر باران کنم….
قحط سالی هرگز سراغ دلهای بارانی نمی رود
ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺵ
ﻧﺴﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺁﻣﺪ ﺑﺎﻍ !
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮﻁ ﺑﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﺘﻮ ﻧﯿﺎﻭﺭ
ﮔﺮﻣﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ
تفاهم به معنای درک کردن نیست ، بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست .
همه چیز از یه بطری بازی شروع شد ؛ کمی بعد از نیمه شب ، روی یک میز شش نفره . . . !
بطری چرخید ، چرخید و چرخید . . .
همه چشمها به چرخشش بود !
حرکتش کم شد ، کم تر و کم تر . . . !
تا بالاخره ایستاد !
سر بطری به طرف من بود به هر حال من باید اطاعت می کردم !
با چشم مسیر سر تا انتهای بطری رو طی کردم !
آخرش رسید به اون . . .
نگاهم کرد و خندید ! بلند بلند می خندید !
دلیل خنده هاش رو نمی فهمیدم تا اینکه ساکت شد و خیره به من !
به لباش چشم دوخته بودم منتظر اینکه بگه رو دستات راه برو یا صورتت رو با سس بشور . . .
یا یه چیزی مثل همینا . . . !
که یهو کوبید روی میز و ابرو هاشو تو هم کرد . . . !
گفت : حکم ؛ عاشقم شو . . . !
و من باید عمل می کردم این قانون بازی بود . . . !
ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ”اﻟﻒ” ﻧﺪاﺭﺩ
ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؛؛
ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻳﺪﻣﺶ ﮔﻔﺖ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻣﻴﺎﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻴﻢ؟
ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯﻳﻤﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﻪ ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ؛؛
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﺸﺎﻡ ﻫﻤﺶ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﻭ
ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﻢ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ؛ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داداﺷﻪ ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ؛
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﻣﻦ ﺳﺎﻗﺪﻭﺷﺶ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داداﺷﻪ
ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ؛
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺯﻳﺮﻩ ﺗﺎﺑﻮﺗﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﺴﺖ
ﺣﺮﻑ
ﺑﺰﻧﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داداﺷﻪ
ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ؛؛
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻓﺘﺮﻩ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺸﻮ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺳتﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ
ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﮕﻢ؛ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داداﺷﻪ ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ.
شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش!
منکه شب بودم
و شب هستم
و شب خواهم بود
به امیدی که تو فانوس شب من باشی!
دَسـﭟهـآیـمــآטּ رآ بــہَــمـ قـفـل ڪـُنـیــمـ (!)
 
فـقـط یــآدﭞ بــآشـَـد
 
ڪلیــد رآ جـآیــﮯ بگــذارـﮯ
 
ڪﮧ یــآد هیـچ ڪـدآمِمــآטּ نـمـــآنـد
 
عــــشق !!!
زبــــان ِ فاصــــــله را نمیفهمــــد …
تــــو اگــــر میخواستــــی …
تــــا مـــــن فاصلــــه ای نـــــبود !
مـن سپـــرده ام

تـا خـــون بهـــــای مــــرا

از تــو نگیـــــرنـد

مـن خــود داشتـــم مـی مُـــــردَم

کــــه تــو مــــرا کــُشتــــی

ﺁﺩﻣﯽﺯﺍﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻜﻮﺷﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷ
ﺭﺍﺣﺖ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭ!!!
ﺍﺯ ﺗﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻓﺎﻝ ﺗﻮ ……..
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻌﻤﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﭽﺸﯽ …..
یه وقت هایی است که نه یادش آرومت میکنه نه عکساش
فقط باید خودش باشه
فقط خودش
ﺳﺎدﻩ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺎدﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺳﺎدﻩ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارم زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺟﺮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺳﺎدﮔﯽ را ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺠﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮم ﺷﻬﺮم …ﺳﺎدﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ …ﺳﺎدﻩ ﻣﯿﻤﯿﺮم …اﻣﺎ … ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭘﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ را *.
پوستم به استخوان رسید…!!!

استخوان به خاك هم برسد تو به من نمی رسی اما …

چشم از در بر نمی دارم

كاش فقط يه نفر بود… كه وقتى بغض ميكردى … بغلت ميكرد و ميگفت: گريه كنى ميكشمت…
من حواس فاصله ها را پرت میکنم فقط تو بیا
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻨﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﻼﻓﻪ ﺍﻡ …
ﺑﺸﯿﻨﻢ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺩﻧﺞ
ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﺒﺎﻓﻢ…
ﺧﯿﺎﻝ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺖ؛
ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮﮒ ﻫﺎ،
ﺑﺮ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻤﺎﻥ …
ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ!
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ؛
ﻧﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ،
ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ…
گفت : دوستت دارم هر چه گشتم مثل تو پیدا نشد. گفتم : خوب گشتی ؟ گفت : آره. گفتم : اگه دوستم داشتی نمی گشتی …
من به دو چيز عشق مي ورزم يكي تو و ديگري وجود تو، به دو چيزاعتقاد دارم يكي خدا وديگري تو، من در اين دنيا دو چيز ميخواهم يكي تو وديگري خوشبختي تو
چه سخت بر من گذشت…
ان لحظه ای که برایم ارزوی خوشبختی کردی…!
عشق یعنی یه دعوای مفصل کنی و گوشی رو بذاری رو سایلنت و بری زیر پتو…
ولی هر چند دقیقه یه بار گوشه پتو رو بزنی کنار ببینی نوری از گوشی افتاده رو سقف یا نه…!!!
وضـو را

دوسـت دارم

اما دسـتـهایـم تـیـمـم

بـا تـن تـورا

مـیـخـواهـد

مـنـاجـاتـش بـا هـم

ثـوابـش بـاتـو

گـناهـانـش بـا مـن..

ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧِﻴﺮ . . .

ﺍِﻣﺸﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟم ﺩُﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ . . .

ﺷﺐِ ﺑﯽ ﺗـــــﻮ . . .

ﻧﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ . . .

ﻧﻪ ﺧِﻴﺮ . . .

ﺑﻌﻀــﯽ ﻫــﺎ ،ﺑﻬﺘـــﺮ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺣــﺪّ ِ ﯾـﮏ ﺁﺭﺯﻭ ﺑــﻤﺎﻧـﻨﺪ !
ﺑـــﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪﻧﺸــﺎﻥ ،
ﺑﻪ ﺑﻬــﺎﯼ ِ ﺷﮑـﺴﺘﻦ ِ ﺩﻟــﺖ ﺗﻤــﺎﻡ ﻣﯽ ﺷـﻮﺩ
سالها در حسرت یک لحظه دیدار ماندن،

و شنیدن خبر عشق بازیت با “او”…

این است حکمت “بوسه”

بر ترَک های دیواری که،

زخمی عکس های توست…!

هنوز برايت مي نويسم
درست شبيه پسركي نابينا كه هر روز براي ماهي قرمز مرده اش غذا مي ريزد ..
من برف بودم تو کوه برف آب شد به پای کوه اما کوه….
عشق گذشتن از مرز وجوده…………
هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنمبا یک علامت سوال … “؟”
و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟
ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ،
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ؛
ﺣﺘﯽ ﺗﻮ !!!
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ،
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ …
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ؛
ﺟﺰ ﻣﻦ !!!
آهـــــــــاي دخـــتر خانووووووم باشمـــام؟؟؟

با شــمام که دارى اين پســــتُ ميخونى؟؟؟

بله با خودتـــــم……

اين پســــرايي که صداشون مردونست !

اينايــــي که وقتي ازشون جدا ميشي تا يه ساعت دستات بو عطرشونو ميده !

همونايي که وقتي کنارت نشستن بهت اس ام اس ميدن دوســـــت دارم !

اينايــــــي که وقتي ازت دلخورن باهات حرف نميزنن دوســــت داري محکم بغلشون کني !

اينايــــــي که شبا موقع شـــــب به خير گفتن ميگن مال خودمي !

اينايــــــــي که بد دهــــن نيستن وقتي فحش ازت ميشنون ميگن بي ادب !

اينايـــــــــي که دستاشونو با دوتا دستت بايد بگيري !

همونايي که وقتي عصباني ميشــــــي و داد ميزني بغلت ميکنن و ميگن باهم حلش ميکنيم!

اينا خيلي دوست داشتنين اره خيلي !

اگه يکـــــــــــي ازينارو دارين به راحـــــتي از دستش نديـــــن!!!!!!

کاش ميدانستي ناديده گرفتنت نشدني ترين کار دنياست…✔
نامه اي ازمن اگر سويت نمي آید نرنج، هرچه رامن مينويسم اشك پاكش ميكند.
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺕ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ
ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯼ !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺭﺙ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻧﯿﻨﺪﺍﺯ !!
ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺘﻲ ﺩﻧﻴﺎ
ﺗﻮﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻳﮏ ﻓﻨﺠﻮﻥ ﭼﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻗﻠﻮﭖ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ ﺍﺯﺵ ﻳﻪ ﻗﻠﻮﭖ ﻣﻦ ..
مگر که تو آغوش بگشایی !
وگرنه این جهان
تنگ تر ار آن است
که تمام حجم اندوهم را در خود جای دهد…
در فنجان خالی میشوم

شبیه عابران خسته

مرا قورت میدهی و من راه قلبت را پیش میگیرم

در قهوه ای که به رگ هایت جاری است!

هنـــــوز هـــم صدقـــه هایم به نیت سلامتی توست؛
هـــــــــــــــــــــی عشق پاک من
zajr asheghi bad tar az marg khanevade nist ke man cheshidam
ﺧﺪﺍﯾﺎ ….
ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺩﻟﻤﻮﺷﮑﺴﺘﻦ !
ﺑﯿﺎﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮﺍﻏﺸﻮﻥ ؛
ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺪﻡ ،
ﺗﻮﺑﺒﺨﺸﺸﻮﻥ … !!!
هرگز به دست اش ساعت نمی بست…!!
روزی از او پرسیدم…!!
پس چگونه است..!!
که همیشه سر ساعت به وعده می آیی…؟؟!!
گفت:
ساعت را از خورشید می پرسم…!!
پرسیدم…!!
روزهای بارانی چطور…؟؟!!
گفت:
روزهای بارانی…!!
همه‌ی ساعت ها ساعت عشق است…!!
– راست می گفت…!!
یادم آمد که روزهای بارانی…!!
او همیشه خیس بود…!!
دوباره اشک ها جاریست تورا گم کرده ام امروز،
وحالا لحظه های من, گرفتار سکوتی سردوسنگینند.. و چشمانی که تا دیروز به عشقت میدرخشیدند, نمیدانم چه غمگینند…
نمیدانم چه خواهدشد؟..
پر از دلشوره ام ,بیتاب ودلگیرم, کجا ماندی که من, بی تو هزاران بار درهرلحظه میمیرم….؟
قول داده ام گاهی هرازگاهی؛
فانوس یادت را میان این کوچه های بی چراغ و بی چلچله، روشن کنم؛
خیالت راحت، من همان منم؛
هنوز هم در این شب های بی خواب و بی خاطره؛
میان این کوچه های تاریک پرسه می زنم؛
اما به هیچ ستاره ای دیگر، سلام نخواهم کرد…!
یهودستمو گرفت گفتم چیه ؟گفت :ترسیدی!؟گفتم آره.
گفت:توکه از عشق میترسی پس چرا عاشق شدی؟
.
دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود .
مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را ..
رویِ لـبـانـت..
جـا گـذاشـتـه ام√
زخم ها خوب می شوند

اما خوب شدن با مثل روز اول شدن

خیلی …

فرق دارد …

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﭘﯿﭻ ﺩﺭ ﭘﯿﭻ ﺑﺸﺮﯼ
ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ..ﺩﻻﺭ ﺳﮑﻪ ﻭﻧﺎﻥ
ﺍﺯ ﺟﻨﮓ … ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ
ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯾﻬﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺭﺳﻤﯽ
ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ
ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﭼﻤﻬﺎﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ ….
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﻮﺱ
ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻣﺮﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺳﺖ ……
ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :
ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ …
ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﻫﯽ …
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭﺩ ﺑﻐﻀﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﺩ …
ﺍﻓﺴﻮﺱ !!
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ … ﭘﯿﺮ
ﺷــــــــﮏ ﻧﮑــــﻦ !…
” ﺁﯾﻨــــﺪﻩ ﺍﯼ ” ﺧﻮﺍﻫـــﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ,
” ﮔﺬﺷﺘــــﻪ ﺍﻡ ” ﺟﻠﻮﯾــــﺶ ﺯﺍﻧـُــــــﻮ ﺑﺰﻧــــﺪ !…
ﻗـــﺮﺍﺭ ﻧﯿـــﺴــــﺖ ﻣــــﻦ ﻫــــﻢ ﺩﻝِ ﮐﺲ ﺩﯾـــﮕﺮﯼ ﺭﺍ
ﺑﺴــــﻮﺯﺍﻧﻢ !…
ﺑﺮﻋـــــﮑــــﺲ ﮐﺴــــﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿــــﻢ ﻣﯿﺸــــﻮﺩ ,
ﺁﻧـــﻘـــﺪﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨــــﻢ ﮐـــــﻪ ,
ﺑﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟــﺎﯼ ” ﺍﻭ ” ﻧﯿـﺴﺘـﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ” ﻟﻌﻨـــﺖ
” ﺑﻔـــﺮﺳﺘـﯽ …
چقدر سخت است……
روزی که تو اشک می‌ ریختی ، من گونه هایت را پاک میکردم……
حال!
حال من اشک میریزم و ؛
بالشم تنها غمخوار شب هایم شده…..
ﺁﻣــﺪﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ
ﻧــﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻧــﻔﻬﻤﯿﺪﻡ
ﻓــﻘﻂ ﺁﻣــﺪﻡ !
ﺭﻓــﺘﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ !
ﺗــﻮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻣــﺎﻧﻢ
ﺣــﺘﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺳــﻮﺯِ ﺳﺮﺩِ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺑــﻬﺎﺭ ﺑﯽ ﺧﺒــــــــﺮ . . .
ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐـﻮﭼﮑﻢ ﻓﺮﻣـﺂﻧﺮﻭﺁﯾـﯽ ﻣـﯿﮑﻨـﯽ
ﺑـﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨـﻪ ﺍﯼ
ﮐـﺴـﯽ ﻧﻤﯿـﺪﺁﻧـﺪ ﭼـﻪ ﻟﺬﺗـﯽ ﺩﺁﺭﺩ
ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﭘـﺎﺩﺷـﺎﻩ ﺗـﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﻝ ﺩﺍﺷــﺘـﻦ..
دل بستم به پاییز
شایدسرمهربیایی
ﭼﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ .. ؟؟
ﺗــــــﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺗــــــﻮ ﺭﻭ ﺑﻮﺳﯿـــــــﺪﻥ ..
ﮐﻨﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﮐﻨﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ
ﮐﻨﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﺧﻮﺍﺑﯿـــــﺪﻥ
ﻟﻤﺲ ﺩﺳـــــــﺘﺎﻥ ﺗـــــﻮ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﺗـــــﻮ
ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻓﻘــــﻂ ﺩﺭ ﮐﻨــــــــــﺎﺭ ﺗــــــﻮ . . .
لعنتی
تمام این مدت دل داشتی و حکم لازم نکردی!؟
همه ساعت ها را عقب بکش…
جز ساعت دلت را!
می خواهم هر روز یک ساعت
بیشتر مرا دوست بدارد!

وقتی حتی دردورترین خاطراتم,نزدیکیت رااحساس میکنم…شک نکن که بهترینی!
بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . .

نـگـاهـم نـڪـنـنـد …

بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم

سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . !

نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . .

نـه !

حـواسـم نـیـسـت . . . عـاشـقـت مـی شـوم . . .

در شبان غم تنهايي خويش
عابد چشم سخنگوي توام
من دراين تيره شب جان فرسا
زائر ظلمت گيسوي توام.
اینو مینویسم برای هرکسی که معنی واقعی عشق رو نمیدونه ویا تازه وارده وهوس راباعشق اشتباه می گیره
عشق یعنی
ع :علاقه
ش :شدید
ق :قلبی
اگه دوست داشتین یکروز معنی هوس رامیگم
عشق يعني جسم و جانم مال تو / عشق يعني پرسش از احوال تو / عشق يعني از خودم من خسته ام / عشق من، به تو دل بسته ام.
عشق یعنی سربه داراویختن عشق یعنی زندگی روباختن
قابل توجه!
بسیاری از«من هم دوستت دارم» ها نتیجه ی رودربایستی ای هستند که«دوستت دارم»ها ایجاد میشود،زیاد جدی نگیرید.
چقدر سخته دوسش داشته باشی ولی نتونی بگی !
آرام باش همین آرامیت هست که جذبم میکند….
يادته؟
اون روزا ك هردقيقه باهم بوديم…
پيشم عاشقانه از ديگري ميگفتي…
ب من ك ميرسيد
بي حوصله بودي
خسته بودي
ولي
ولي
حالا ك دور شديم ازهم…
اين دقايقي ك باهم نيستيم
بيادمي؟
اگه بيادمي
فك نكن خوشم
تو جمعم
تو اوجم

هوام بارونيه.

هر گاه می گریم. . .

تو را در اشکهایم می بینم. . .

آنگاه اشکهایم را پاک می کنم تا کسی تو را نبیند…✔

ﻫﻨﻮﺯ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ؛ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﺁﻧــﻘـــﺪﺭ ﺗــــﻤــــــــﯽـــﺰ ﺑﺨﻨﺪﻡ ؛
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻢ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﻨﯽ…
ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ! ﻧﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ…
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﺷﺮﻁ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ
نـیمـکتِ بـا هـم بودنمـان تنـهاسـت مـن دل نـشستـن نـدارم ، تــو دلـیـل نـشستـن !…
ﺍﻧﺘــﻬﺎﻱ ﻋــﺸﻘــﻤﺎﻥ ﺍﻳﻨﺠـــــــﺎ ﺑــﻮﺩ …

ﺟــﺎﻳﻲ ﺷــﺒــﻴﻪ ﺟــﻤــﻌﻪ ، ﻧﻮﺷــــﺘﻪ ﺍﻧــﺪ :

ﺍﻧــــﺘــﻈــﺎﺭ …..

تحمــ ـل میکنم بے تو به هر سختے
به شرطے که بدونم شادو خوشبختے
به شرطے بشنوم دنیات آرومه
که دوسش دارے از چشمات معلومه…
یکے اونجاست شبیه من یه دیوونه
که بیشتر از خودم قدرت رو میدونه
چیکار کردے که با قلبــ ـم بخاطر تو
بے رحمم!!!
تو میخندے چه شیرینه گذشتم تازه میفهمم
تو رو میخوام تموم زندگیم اینه

دارم میرم ته دیوونگیــ ـم اینه!
نمیرسه به تو حتے صداے من تو خوشبختے
همــــ ـین بسه براے من…
♥。loveles。♥
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﺖ
ﺗﺮﺱ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ

ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ
ﺗﺮﺱ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺖ ﺭﺍ . . .
به كوه گفتم عشق چيست؟! لرزيد
به ابر گفتم عشق چيست؟! باريد
به باد گفتم عشق چيست؟! وزيد
به پروانه گفتم عشق چيست؟!ناليد
به گل گفتم عشق چيست؟! پرپرشد
به انسان گفتم عشق چيست؟! اشك از ديدگانش جاري شد و گفت: ديوانگيست
از تو بتي ساختم كه هيچكس قادر به شكستنش نبود،به جز خودت!!
عاشقی را دیر فهمیدی چه سود
عشق دیرین را گسسته تارو پود
رام من نمی شوند این واژه های حسود

بگذار فریبشان دهم

می نویسم:

” دوستت ندارم! ”

اما

تو بخوان . . . . .

مرده شور تو و آن عشق ات را ببرند

كه همه برای عشق شان ” گل ” می چینند

اما تو …

تنها چیزی كه برای من می چیدی…….

” صغری , كبری ” بود

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی “عاشقتم” که قدرت پس زدن هر کسی جز اونو داشته باشی
ﻣﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺯﯾﺴﺘﻦ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻡ …
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ،ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ
ﺑﺎﻭﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ
ﻣﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ …
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺪﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺖ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺍ
ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯼ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺖ
ﺁﺭﯼ …
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ …
ﻋﺰﯾﺰﻡ!
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺭﻭﺯﯼ،ﺟﺎﯾﯽ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﻭ
ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺳﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺸﮑﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻫﺮﮔﺰ!
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﮑﻦ،ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﺍ،ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺣﺘﯽ
ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻧﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﻢ ﻭ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﺗﻮﯾﯽ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺗَﺮَﮐﻬﺎﯾﻢ
ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ
ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﻓﻘﻂ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺍﯾـــﻦ ﻫﻤــﻪ ﺣﺴــﻮﺩ ﺑــﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘـــﻢ!
ﺣﺴـﺎﺩﺗـــــــــ ﻣﯽ ﮐﻨـــﻢ

ﺑـــﻪ ﭼﺸــﻢ ﻫــﺎﯼ ﺁﺷﻨــﺎ

 ﻭﻗﺘـﯿﮑــﻪ ﻧﮕـﺎﻫﺘــــــ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨــﺪ

ﺑــﻪ ﺭﻧﮕــــ ﺩﯾــﻮﺍﺭ

 ﻭﻗﺘـﯽ ﺍﺗﻔـﺎﻗـﯽ ﺳﺎﯾـﺶ ﺑﺪﻧـﺘـــــ ﺑـﻪ ﭘﻮﺳﺘــﺶ ﺭﺍ ﺣـﺲ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ

ﺑــﻪ ﺁﻓﺘـﺎﺑـــــ

 ﻭﻗﺘــﯽ ﺑــﺎ ﻧــﻮﺍﺯﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﭘﻮﺳﺘﺘـــــ ﺑــﻪ ﺗـــﻮ ﮔــﺮﻣـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺨﺸــﺪ

ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـــ ﮔﯿـﺎﻩ

 ﻭﻗﺘـﯽ ﺩﺭ ﮔﻠـﺪﺍﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

 ﻭ ﺣﺮﮐﺘــــ ﺗــﻮ ﺍﺯ ﮐﻨـﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨــﺪ

ﺑــﻪ ﺗﺨﺘـﺘــــ

 ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑـﻪ ﻫــﻢ ﺁﻏــﻮﺷـﯽ ﺷﺒـﺘـــــ ﭘـﺮﯾﺸـﺎﻥ ﻭ ﺑﻬــﻢ ﺭﯾﺨﺘــﻪ ﺍﺳﺘــــــ

ﻭ ﺑــﻪ ﺍﺗــﺎﻗﺘـــــ 

 ﮐــﻪ ﻟـﺬﺗـــــ ﺑــﻮﺩﻥ ﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻣـﯽ ﭼﺸــﺪ

ﻭ ﺑــﻪ ﺁﯾﯿﻨــﻪ ﺍﺗــــ

 ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﮔــﺮﻣــﯽ ﻧﮕــﺎﻫـﺘـــــ ﺭﺍ ﺣـﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨــﺪ…

یاد آنروز بخیر که در صفحه شطرنج دلت شاه عشق بودم و با کیش رخت مات شدم
لطفــا دوستم نداشته باش !

از آخریــــــن باری که دوستم داشتند

تـــــــا امروز
.
.
خیلــی سخــــــــت گذشت

عشق احساسی سطحی و زودگذر نیست.عشق،قدرت و تعهد است.
عشق،شهامت است.
عشق احترام قائل بودن برای،خود و دیگران است.
عشق،جستجوی خوبی های،مردم است.
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﻠﻘــــــــــــﻩ ﺩﺍﺭﯾﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺖ …
ﻣﻦ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ !!!…
تـو را از خـاطــرهـ هــا پــاکـــ نـمـیـکـنـم ؛

مـیـگــذارم بـمــانــد …

تــا یــادم بــاشـد

چـهـ طـعــم تـلـخـی دارد

/”دروغ”/

کـهـ مـیـتـوانـد حـتـی

شـ ـیـریـنـی /”عـشـ ـق”/ و /”اعـتـمــاد”/ را

زهــرمـــار کــنــد…..✔

و من برمی خیزم.
چراغی در دست
چراغی در دلم
زنگار روحم را صیقل می دهم.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم
تا از توابدیت بسازم
تلخ ترین لحظات زندگی روکسی بوجودمی آوردکه شیرین ترین خاطرات رو بااوداشتی…
لیوان چای روی میز در انتظار جرعه است…
نه تو می آیی و نه او گرم می ماند…
چه گناهی دارد سماوری که داغ دیده است…
ﻣــــــﺎﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﺍﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﮔﺎﻫﯽ …
ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !!..
هیچگاه ادعای خاص بودن نکردم،
اما خاص بودن عشق تو….
مرا هم خاص کرد…!!
نمی خواهد نقاش خوبی باشی
ناشیانه نقاشی کن
مرا شبیه ِ پریزاده ها
خودت را شاهزاده
روزی آمده بودی
که من تمام نشانی ها را نوشتم
با خط بد نوشتم
و تو تمام خانه ها را گم کردی
بمن نگفتی
همسایه ها گفتند
دیر آمدی
پنجره بوی رطوبت داشت
به من نگفتی
که بیرون از خانه باران است
گذشتی و نگذشتم که خاطرت باشد
کسی که پای دلش مانده است یعنی چه
یه غم(تونیستی کنارم) یه امید(توهستی دریادم) یه دلخوشی(کاش ببینمت) یه آرزو (فراموشم نکن) یه حقیقت( دلم برات تنگ شده)
احساس … سیری چند؟؟!

آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا !

دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت

دلبستــن شـــان غریـــب است

و رفتــن شان آشنـــا……….

شروع به خانه تكاني كردم,به خانه دل كه رسيدم محبتت رابرداشتم نه غباري داشت ونه كهنه شده بود.مهرت جاودانه دردلم خواهدماند!
~~~~~~~
”” ”” ”” ””
”” ”” ””
”” ”” ”” ””
اندكى بر زیر این باران بمان!
ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند.
✔بی منطق ترین عضو بدنم چشم هایم هستند…

✔میبینند که دیگر دوستم نداری…

✔ اما هنوز تشنه دیدنت هستند…

ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻣﻬﺮ ………
ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺳپﺘﺎﻣﺒﺮ ……….
ﻭﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ……….
ﻭﺗﻮﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻱ !
پﺲ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﻨﻢ ……..
ﺩﺭﻭﻍ ﺍﻭﻝ پﺎﯾﯿﺰﻡ ﺭا ……..
” ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺗﻮ ” ….
” ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ …. ”
” ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ “
نه باران گرفته
نه نامه ای سرم خراب شده است
تنها کمی از من
هوای کمی از تورا دارد….
همین….
اینها کم است در بر –
آن لحظه ای که شب/لب بر لبش نهاده میفشارمش
آرزوم تو رو ببینم ستاره دلم شی.تو آسمونا مثل ستاره میدرخشی.آرزوم تورو ببینم بگی تورو میخوامت بگی شدم اسیر عشق تو نگاهت.دل نگرونم دیگه بى تو نمیتونم عزیز جونی بزار پیشت بمونم.درباره میگم دل نگرونم دیگه بى تو نمیتونم عزیز جونی بزار پیشت بمونم.( )
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻭ ﻻﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎﺳﺖ.. ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯿﻢ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ…
ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ
ﮏﯾ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ . . . .
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ !
ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ …
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻧﺪ !
ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ .
ﭘﺸﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥﻫﺎﯼ ﺗﻮ
ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﻧﺒﻀﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ
ﺗﯿﮏ
ﺗﯿﮏ
ﺗﯿﮏ
ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﯿﺴﺖ
… ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ .
ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽﺍﻡ ﺷﻮﺩ
ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﯼ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﯿﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻧﺒﻮﺩ
ﻧﺒﻮﺩ
ﻧﺒﻮﺩ
ﺑﺎﺯ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻟﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ
ﺧﺪﺍﺍﺍﯼ ﻣﻦ !!!!
ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﻫﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻮ … ﺩﯾﮕﺮ … ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺁﺑﻲ
ﺩﺭﻳﺎ
ﺍﻓﻖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﺒﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺳﺖ
دنیایی از عشق تقدیم کسی که از پشت اسمون تنهایی سراغی از دل ابریم میگیرد
نادان تر از آنم
که باورم کنی
و داناتر از آنکه ایمان بیاورم
به هرچیز احمقانه ای!
مرا کشف نکن…
این جزیره
نه گنج نهفته ای دارد
نه قوم آدمخوار.
تنهادرمن کمی زندگی کن
کمی قدم بزن!
سخت ترین دوراهی عشقه ،یک بارمیروی و بعد پشیمان میشوی که چرا انتظار نکشیدی و یک بار میمانی و بعد پشیمان که چرا ماندی وزودتر از اینها به فکر رفتن نبودی !؟
گاهگاهی که دلم تنگ و نگاهم ابری ست به خودم می گویم کاش میشد که تو را می دیدم اما افسوس از این اسب سرکش و لجباز که مرا هر جایی نمیبرد
پرنده به درخت می نازد و ماهی بدریا ومن به شب اگر تو ستاره آن باشی.
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﯼ …
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻏﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ …
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﮑﻔﺘﻦ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺎﻗﯿﺎ …
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺸﻖ …
ﻭ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺭﺍ …
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺩﻓﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻧﺜﺎﺭ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﻢ …
ﻭ ﻣﻦ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔِﺮﯾَﻢ …
ﻋﺎﺷﻖ
غصه مهمان قلبم شد … وقتى فهميدم تو باز حرفهايم را نفهميدى !!!
اَگــــَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هست که بـآ دیدَنــَش
رَنگ رُخســآرَت تغیـــیر میکنــَد،
و صــِدای قــَلبـَت اَبرویــَت را به تــآراج میبــَرد
مــهـم نیــست که او مـآل تــو بــآشــَد
مــهــِم این استــ که فـــَقــَط بــــآشـَد
زِندگیـــ کــُند ، لــِذَت ببرَد و نــَفــَس بـــکشــَد
پای امید دلم اگرچه شکسته ست دست تمنای جان همیشه دراز است تا نفسی میکشم ز سینه ی پر درد چشم خدا بین من بروی تو باز است
دوستت دارم یک کلمه است با دنیایی از مسئولیت.گفتنش هنر نیست !
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ !!!
………………………………..
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؟؟؟
هرگز فراموش نخواهم کرد برای داشتن تو دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت**
اگه رفتی سوپری دلت لواشک نخواست….
اگه رفتی پارک، سوار تاب نشدی…
اگه وقتی با دوستات میری بیرون دیگه مسخره بازی در نمیاری…
اگه دیگه بستنی چوبی و پفک نمیخوری….
فکر نکن که بزرگ شدی!!
بشین فکر کن چی به سر دلت و احساست آوردی….
روزگار ؛ نبودنت را برایم دیکته می کند،،
و نمره ی من باز می شود صفر،، 
هیچ وقت نبودنت را یاد نمیگیرم
عشق یعنی اونی که اگه صددفعه هم ناراحتش کنی هربارمیگه این دفعه ی آخریه که می بخشمــــــــت..
برای زنده ماندن دو خورشید لازم است:
یکی در آسمان و یکی در قلبت
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺸﻢ …
ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ :
ﺗﺎ ﮔﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ …
شب بود؟!
آسمان گریه می کرد او سر بر بالینم نهاد گفت:
زیباترین قصه ها را برایم بگو
گفتم چشمانت را ببند تا زیباترین قصه ها را برایت بگویم :
چشمانش را بست ومن آرام و آهسته بر روی لبانش خم شدم وقصه بوسه را صد بار برایش بازگو کردم
فرشته ای از خدا پرسید:چرا مرا انقد زیبا آفریدی؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خدا پاسخ داد:این که چیزی نیست،اینی که داره این اس رو می خونه از تو هم زیباتره
ﻫـــﺮﺟـــﺎ ﻫﺴﺘـــﯽ، ﺧـﻮﺷﯿﺘــــــــ ﺁﺭﺯﻭﻣـــﻪ!

ﺍﻣـــﺎ ﺍﮔـــﻪ ﺧﯿــــﺎﻟﺘـــــــ ﻭﻗﺘـــــــــ ﺩﺍﺷﺘــــــــ ، ﺑــــﻪ ﯾـــﺎﺩﻡ ﺑـــﺎﺵ…

ﺩﻟــــﻢ ﻣﯿﮕﯿـــــﺮﻩ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﻓﮑـــﺮ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ،

ﻧﮑﻨــــﻪ ﺑـﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤــﻪ ﺑﯿﻘـــــﺮﺍﺭﯼ ﻣــــﻦ،

ﺣﺘـــﯽ ﺑــﺮﺍﯼ ﯾــﻪ ﺛﺎﻧﯿـــﻪ ﺍﺯ ﺧﯿـــﺎﻟﺘــــــــ ﻧﮕــﺬﺭﻡ…

ﭼــــﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘــﺪ ﻣﻄﻤﺌــﻨﻢ ﻣﺤــﺎﻟـﻪ ﺩﻭﺳــــﻢ ﻧــﺪﺍﺷﺘــﻪ ﺑــﺎﺷـﯽ

ﺣﺘـــﯽ ﯾــــــــــﻪ ﺫﺭﻩ؟

ﺩﻟﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺍﺩﺑﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﺑﺎﺯﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻭ
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ
ﭼﺸﻤﺶ ﺷﻮﻡ
ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﺷﺘﯿﻬﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯾﺶ
ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ
دلـــت بخـــــاد !
دلــت نـخـــــاد !
دلــم فقـط تـــو رو ميخـــاد
ﺯﻧﺪﮔﯽ…
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ….
ﻫﻤﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ
ﻳﻌﻨﯽ:
ﺯﻧﺪﮔﯽ
پنداشتی گذشته مرد ؟آن بوسه ها چو دانه های الماس در گوشواره از یادم آویزان است . . .
پله ها را بالا رفتم
پایین آمدم ،
عطرت
یک جابَند نمی شود !
ﻣﻄﻤﺌטּ ﺑﺎﺵ
ﻭﻗتے ﺑﺮﺍﻱ ڪسے مهم ﺑﺎشے
ﺍﻭ همیشہِ ﺭﺍهے ﺑﺮﺍے ﻭﻗﺖ
ﮔﺬﺍﺷﺘטּ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎטּ ﺧﻮﺍهב ﻳﺎﻓﺘ…
ﻧہِ ﺑهانہِ ﺍے ﺑﺮﺍے ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﻧہِ בﺭﻭغے ﺑﺮﺍے ﺗﻮﺟیہِ… /.
‎زندگی كن ولبخند بزن به خاطرانهايی که ازنفست ارام ميگيرندوبایادت خاطره ميسازند.نميدانم درزندگيت(بهترین)چگونه معنا ميشود من همان بهترين را برايت ارزو ميكنم.وشاخه گلی ازتمام رنگ های عالم باتمام زيباييهايش برای امروزت,خوشبختی برای فردايت,شادكامی برای اينده ات وصداقت راتابی نهايت تقديمت ميکنم.(‏
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﻣُﺣﺘﺎﺝِ ﺗﻮﺃﻡ . . .

ﺟﺎﮮ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ . . .

ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻳـے ﺑﻪ ﺳُﺮﺍﻏﻢ . . .

ﻧﻔﺴـے ﻧﻴﺴﺖ . . .

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو
باید برای خودم
کار دیگری دست و پا کنم . . .
درمنی واین همه ازمن جدا،بامنی ودیده ات به سوی غیر،بهرمن نمانده راه گفتگو،تونشسته گرم گفتگوی غیر،غرق غم دلم به سینه می تپد،باتوبی قراروبی توبی قرار،وای ازآن دمی که بی خبرزمن،برکشی تورخت خویش ازاین دیار،سایه توأم به هرکجاروی،سرنهاده ام به زیرپای تو،چون تودرجهان نجسته ام هنوز،تاکه برگزینمش به جای تو،شادی وغم منی بحیرتم،خواهم ازتودرتو آورم پناه،موج وحشیم که بی خبرزخویش،گشته ام اسیرجذبه های ماه
ﯾﻪ ﺟـﺎﻫﺎﯼ ﻗﺸﻨـﮕﯽ ﺗﻮ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺖ …
ﺑﻪ ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﯼ، ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺮﻧﺠﻪ ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺮﻩ، ﺯﻭﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ . ﻭﻟﯽ
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺮﻧﺠﻪ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺮﻩ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻩ …
غروب رادوست دارم چون رنگ شراب است…شراب رادوست دارم چون خون است…خون رادوست دارم چون دررگهایم جاری است …رگهایم رادوست دارم چون به قلبم متصل است …قلبم رادوست دارم چون نام تو درآن می تپد…
مدتی است که درهارو باز گذاشته ام… نه تو می آیی نه خیالت میرود!
همه ی آدما یه روزی میمیرند ولی من امید وارم اگه مردم برای تو بمیرم
اﮔـــَـــــﺮ دﯾﻮاﻧﮕﻲ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﭘَﺲ ﭼﯿﺴﺖ ؟؟؟

وﻗﺘﻲ در اﯾﻦ دُﻧﯿﺎي ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔــــﻲ !!…دﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻫـــــَـــــﻮاي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯿﮑﻨﺪ
(O_x)

هر ساعت برایت دلتنگ میشوم، ستاره قلبم! هیچ صدایی به غیر از صدای دلنشینت، قدرا انتقال شادی را ندارد……
دوست دارم ستاره قلبم……
ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ!
  ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
  ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺗﻮ…!
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻢ.
ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻟﻢ .
ﺍﻓﺴﻮﺱ. . .
زندگی زیبایی های زیادی داره که پر از تیکه پازلایی هستش که میشه باهاش پازل زندگیمون رو تکمیل کنیم پس انقدر نگید دنبال نیمه گمشدت بگرد دنیای ما پر از نیمه های ماست که گم نشدن فقط کافیه کمی عاشقانه تر نگاه کنی و یکی رو که خیلی دوست داری انتخاب کنی
بگذار زندگی کنم،..
بگذار زیر سایه ی مهربان وجودت بودن و وجود داشتن را احساس کنم،..
مرابفهم،..
آرزوهایم راببین،..
کمی به من بیاندیش،..
اجازه بده که زیر بارش نگاهت معنی هستی را درک کنم،..
ای بهترین یار،ای امید آینده مبهم،..
باور کن که بدون تو این سرزمین قفسی بیش نیست،..
این دریا،این آسمان،..
نقاشی بی احساس که نمی فهمد من دنیا را فقط با تو می خواهم،..
من زندگی را،عشق را با تو می خواهم،..
باتو،..
توکه همیشه می گریزی،..
اما ایرادی ندارد،تحمل،نخ رنگینی است که من در حاشیه همه اخلاقم کوک می زنم واز هیچ کس آدرس خشم را نمی پرسم…
مهربانانه به اشکهایم بیاندیش…
چقدر سخت بود…
چقدر سخت بود آن روز…
میدانی کدام روز را میگویم؟
آن روز عذایی که تو اشک می‌ ریختی و من تنها گوشه ای نظاره گر اشک هایت بودم که بر روی گونه هایت سر میخورد……
آنروز دلم میخواست جوری به هم محرم بودیم که کنارت می آمدم و دستت را محکم میفشردم و با لحنی آرام و غم انگیز به تو میگفتم
عزیزم طاقت دیدن اشکاتو ندارم،تو رو خدا گریه نکن،آخه تقدیرش همین بود
و تو دستم رو محکم میفشردی و میگفتی،تقدیر؟
همانی که مارو به هم محرم کرد؟
منم بگم آره عزیزم،همان
کاش انروز میتوانستم کمی آرامت کنم
کمی فقط
کاش جای آن دستمال سفیدی بودم که اشکهایت را با آن پاک میکردی،کاش
کاش به اندازه همان دستمال ازم بر می آمد،کاشافسوس
افسوس که اینها همه دل نوشته های من است و تو
تو همان دختر آرزوهای من…
ﻭﻗﺘـے ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑَﺩ و ﺧﻮﺏ ﻫﺎﮮ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﮔﺬﺷﺘـے . . .

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﮮ . . .

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻩ ……
ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻣﻦ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻮﻥ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭﺭﺭﺭﺭﺭ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻦ
ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ
فرقی ندارد..

سقفی بالای سرم باشد یا نه..

وقتی چهار دیواری دستانت

 مال من است . . .

چه دمدمی مزاج شده احساسم
گاهی آرام
گاهی بارانی
چه بی ثباتم بی تو ….
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻡ
ﺗﻮ ﻗﻤﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺯﻡ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺩﻧﯿﺎﻡ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻏﺮﺑﺖ ﻏﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﻓﺮﺩﺍﻡ
چقدر دوست دارم با خیال راحت
یک نفس عمیق بکشم
نفسی که پر باشد

از بوی آرامش وجود تـــو …

چه کـرده ای ” تـو ” با دلـــم ؟
که از تـو پیـش دیـگران گلـایه هـم که می کـنم
شــعر حـساب می شـود…
من به چشمان تونگاه میکنم ,وتو به چشمان من,تو به که نگاه میکنی و من به که..
چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی
یکی که بهش اعتماد داری
بهت اعتماد داره
از دلتنگی هاش برات میگه
از دلتنگی هات براش میگی
اروم میشه
… اروم میشی
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه
كشيدن انگشتــان كشيـــده تو روي گــونـــه هــاي من
لــــذتي انـــكار ناپـــذير است
من دنبـــال بهــانـــه مي گــــردم
تـــا آسوده دستـــان شفـــابـــخش تو را در دست بگيــــرم . . .
Bia sib ra ba ham gaz begirim;gure babaye behesht,beheshte man anjast ke to ra bi sharmane be aghush mikesham!
چراوقتي به يه پسرميگي عاشقتم ميگه بي حياست اخه لامصب اعتراف كردن عشق جرات ميخادكه هركسي نداره
ندیدنت سخت است…. ولی همین که هستی یه دنیا می ارزه
چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای

آنجا که تو ایستاده ای

صدای مرا هم نمی شنوی

چه برسد به دلتنگی.

نگران نباش ….
تکرارت” رادوست دارم….
ب اندازه ى تمام لحظات خوشى
ک در زندگيم هيچوقت تکرار” نشد!
ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺯﺧﯽ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺗﺶ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻢ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺎﻝ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .
ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮﺩﻡ
ﺁﻥ ﭼﻬﻞ ﺣﻮﺭﯼ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽﺍﺕ
ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻥ
فهمیدم. . .

چطور شدکه عادت هایت را ترک کردی!!

نوازش دستهایم

گرمای آغوشم،

وسوسه بوسیدنم،

و دوست داشتن های دروغیت. . .

مگر. . .

ترک عادت

موجب مرض نیست…!!!

شاید

زبانم لال

مریض شدی…✔

چه قدر بده عاشق کسی بشی که یک دم جلو چشاته بعد دختر باشی نتونی بهش بگی
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻻ‌ﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﺷﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ…
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﯿﺮﻩ…..
ﯾﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﺪﻩ…..
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ…..
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﻪ….!
ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﮐﻢ ﮐﻦ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﯿﺎ !
غیرتی شدن ب هارتو پورت کردن و گیر دادن و
جاسوسی کردن نیست
غیرت ینی زن مورد علاقت هیچ وقت احساس تنهایی و بی پناهی نکنه…
نباشم روزي كه نباشي
من عاشقم,اكه نباشي قبر رو به.زندكي.ترجيح.ميدم
نميدانم گنجشك هايي كه شبيه هم هستند،
همديگرراچگونه ميشناسند،
ونميدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگرمرا نمیشناسی؟؟؟
پروانه نیستم اما
سالهاست دور خودم می چرخم و می سوزم
رفتنت در من
شمعی روشن کرده است انگار
دوست داشتن یعنی مدت زیادی دنبال یه اس ام اس با معنا بگردی واسه کسی که دوستش داری..
هيچ ميداني
جزئيات چشمهايت
کليات زندگي من است !؟
روح من باش که من مرده چشمان تو ام…..عاشقم باش که من چشمه جوشان تو ام.
هَـــــوا داره سَــــرد میشه

مَـــــن هَــــمش نگـــــران اینم کـــــه

سَــرمــــا بخورم

سُـــــرفه کنَـــم

ولی…..

کسی نباشه که بِـــــگه

وای عشِــــقَــــم…..
تو کـــــه باز مراقب خودتــــــ نبودی

کنار او در باران قدم میزنم. چتر برای چه؟!
خیال که خیس نمی شود…
مانده ام سکوتت را جواب ابلهان بدانم ! یا علامت رضایت وقتی بهت میگویم دوستت دارم….
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺯﯾﺎﺩ ﻃﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ
ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!!!
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

ﺩﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﺖ “ﻟﮏ”ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ!!

اگه روزی عاشق شدی
به قلبت بگو خفه شو بدرد نخور
به خاطر تو بود که همیشه
از عالم و آدم کشیدم
وقتی چشمـانم را روی همه می گذارم
خواب مـرا نمی بــرد،
تــو را می آورد !
از میان فرسنگ ها
فاصله…!
سلام ای موج های دریا امدم تا منو از دنیا بگیرید
دیگه نمی خوام زنده بمونم
اروم منو تو بغل بگیرید
خداحافظ دردها و غم ها
همتون باهم بمیرید
دیگه برنمی گردم به ساحل         
خداحافظ غصه های دل                    
خداحافظ هق هق و ماتم                              
خداحافظ ای بی خبر از عشق
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﯽ ﺗﻮ
ﻭ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ ﺩﯾﮕﺮ
ﺳﺨﺖ
ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ
عاشق دیوانه ام از خود ندارم خانه ای

عاشقان کی خانه دارند دل مگر دیوانه ای

عاشقت گشتم گفتی که من دیوانه ام

عاقبت عاشق شدی دیدی که خود دیوانه ای

می دونی چراقلب ادم دوبارپشت سرهم می زنه چون یکی واسه زنده موندن خودش یکی دیگه به خاطرموندن عشقش
تنم یه اغوش گرم میخواهد با طعم عشق نه هوس…. این لحظه ها … لبانم رطوبت لبهایی را میخواهد با طعم محبت نه شهوت ……………این لحظه ها گیسوانم نوازش دستی را میخواهد با طعم ناز نه نیاز……..این لحظه ها تنی میخواهم که روحم را ارضا کند نه جسمم را…..
نور ضعیفی در اتاقم و لرزش خفیفی روی میزکنار تختم،چشمانم را میمالم یک پیام جدید…تا لود شود آرزو میکنم تو باشی…چشمانم را میبندم…آرزوی بی جایی بود..
روزم که به شب رسید،شب را چه کنم
با درد شدم رفیق،تب را چه کنم؟
گیرم که هوس را به ادب خواباندم
بی خوابی عشق بی ادب را چه کنم؟
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ
ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﻬﺶ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺪﯼ
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺯﻫﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﻃﻞ
ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ
ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻭ ﺍﮔﻪ ﺳﯿﺮ ﺑﺸﻪ ﻣﯿﺮﻩ
ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻫﺴﺘﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯﺵ ﺩﺭﯾﻎ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺸﻪ
ﻣﻮﻧﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
یه صفحه سفید، به همراه یک قلم
این بار حرف ،حرف نگفته ست
یک حرف تازه
نه از تو …
هی فکر می کنم
هی با قلم به کاغذ سیخ می زنم
اما
دیگر تمام صفحه ها معتاد نامت اند
انگار این قلم
جز با حضور نام تو فرمان نمی برد
در تمام صفحه های دفتر شعرم
در گوشه های خالی قلبم
در لحظه های تلخ سکوتم و فکرهام
چیزی به جز تو نیست که تکرار می شود
مثل درخت در دل من ریشه کرده ای
ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﮯ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﮯ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﻼﻗﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﺿﮯ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﮯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﮯ ﺩﺭﮐﺶ ﮐﻨﮯ ﺧﻮﺩﺧﻮﺭﮮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﮐﻨﻢ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮﻡ ﻭﻟﮯ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﺑﺸﮑﻨﮯ ﭘﺲ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻧﺸو….!
درد كه ميگيرد قلبم… لبخند ميزنم!!
يادگارى توست.
کاش میشد در سایه ی مژگانت ، لحظه ای به تماشای دریای خوشرنگ چشمهایت می نشستم .
ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﻌﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻮ
ﺯﯾﺴﺘﻪ ﺍﻡ ،
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻣﺪﻧﺖ ، ﺩﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﯿــــﺎ !!
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠــﺎﯼ ﺗـــﻮ ،
ﺑــﺎ ﺟــﺎﯼ ﺗــﻮ ، ﺍﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ….
معشــــــوق ِِِِ مـــــــََـن

ستاره ی سُُــهیلـی است ؛

کـــــــــــــــه

عـُُـمــــــرم ؛

به قرار های عــــاشقانه اش ؛

قــََََـــــــــد نمی دهـــد. . . .

دیدگانت ازهمیشه شادتر/شهرقلبت زنده وابادتر/غصه هایت دم به دم ای مهربان/برگذرگاه زمان بربادتر
ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺟﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺍﺳﺖ…
ﺑﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭﺵ ﻣﮑﻮﺵ✔
اگه قرار بود لیلی و مجنون به هم برسند که دیگه نه لیلی،لیلی بود و نه مجنون،مجنون.عشق واسه رسیدن نیست؛عشق حسرت رسیدنه
ﻣﻮ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺯﻥ ﺍﺳﺖ … ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺶ ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻮﺍﺯﺷﺖ ﺭﺍ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻕ ﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ
شـوری سرا پا کن مرا
شیـدای شیـدا کن مرا
بغضِ گلـویم را ببین
عقــده دل وا کن مرا
از نوشِ خود نوشم بده
شیـرین و عذرا کن مرا
مجنون ترا زمجنون بشـو
لیـــلای لیـــلا کن مرا
زیبـای زیبـا می شوم
از نو تماشا کن مرا

همچون کویر خسته ام
ســرشارِ دریا کن مرا

با کسی باش که ….
وقتایی که دلت گرفته ….
حوصله نداری ….
ناراحتی ….
حس می کنی یه دنیا غم داری !
بلد باشه شادت کنه !
راه قلبتو بلد باشه !
تنهات نذاره
ﺷﻌﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﺭﺍ ﺭﺩﯾﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ،
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎ . . .
L3WVSOq!W
WVZ!ZV

motevaje shodi ? Na ? ? ? ? Khob goshito baraks kon (;-)

من ادم میشم اما تو لازم نیست حوا باشی
مهم نیست “حکم “چیه؟!
مهم اینه که تو همیشه لازمی …

ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺷﺐ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻦ …
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺷﮏ
ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﺸﻮﻥ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺭﻭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﺷﻮﻥ …
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﯿﻢ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﮔﺴﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ .
آینده پنهانست اما مهم نیست،همی کافیست که تو راه را میبینی و من تو را.
یادته گفتی اگه یه روز اشکتو. ببینم دق میکنم؟
کجابودی شبی که خودت به گریه انداختیم……
مثل باران های بی اجازه
وقت وبی وقت
درهوایم پراکنده ای
ومن بی هوا
ناگهان خیسم از تو!‌
لبخند که زد

توی چال گونه اش افتادم

پای منطقم شکست ..!

و من

عاشق شدم …

تمام لذت ها در ادم ها هستند،اما لذت بوسیدن روی عزیزان خیل فرق میکنه،عزیزمی میبوسمت
نقاشی تورامیکشم ولی به جای رنگ قرمز به قلب فلزی ات ضدزنگ میزنم! تاازآسیب اشک هایم در امان باشد!
برای ترک همیشه دکتر و دوا نیاز نیست
گاهی
تلخی نگاهی
سنگینی حرفی
خوب ترکت میدهد
بر بزن يك بار ديگر حكم كن اما نه بي دل!
حكم دل: هر كه دل دارد بياندازد وسط، منوتودلهايمان را روكنيم،دل كه روي دل بيافتاد عشق حاكم ميشود،پس به حكم عشق بازي ميكنيم.اين دل من، روبكن حالا دلت را! دل نداري؟ بر بزن انديشه ات را،حكم لازم: دل گرفتن،دل سپردن،هر دو لازم!
اگر عشـــــــق را …
در خــــانه نیامــــوزی ،
آموختنـــش ….
در هر جای دیگری ….
مشـــکل است …
بــــاران که می‌بارد
دست‌های خیـال چیـزی کم دارد؛

نفس‌هایـت،
که پیچیده لابلای رایـــحه ی خنده ها

و لبـــهایـت و قطره ای بــــاران
که می‌شوید گاه به گاه رد ِ بوســـه‌های خاطره را✔

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ …
ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﮔﺮﻡ ﺷﺪ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ . . .
عوارض جانبی بعداز یک شکست عشقی
در آوردن گوشی ازحالت سکوت
نبردن گوشی به دستشویی از رمز درآوردن اینباکس گوشی
پاک کردن آثارجرم
خواب راحت،
زندگی راحت
و آرامش همراه با گریه
تموم نشدن 2ساعته شارژ ایرانسل و
من همینم.نه چشمان آبی دارم نه کفشهای پاشنه بلند
همیشه کتانی میپوشم.روی چمن ها غلت میزنم.عشوه ریختن را خوب یادم ندادند.
وقتی از کنارم رد میشوی بوی عطرم مستت نمیکند…
نگران پاک شدن آرایشم نیستم…اصلا اینها در زندگیم کاربردی ندارند…
لاک ناخنم از هزار متری داد نمیزند..
گاهی از شدت غصه بلند فریاد میزنم..خدایا تورا با تمام دنیا عوض نمیکنم…
بعضی ادمهای اطرافم را نیز با دنیا عوض نمیکنم…
شب ها پای پرسه زدن ذر خیابان و مهمانی نیستم..
بلد نیستم تا صبح پای گوشی پچ پچ کنم و بگویم دوستت دارم.وقتی حتی به تعداد حروف دوستت دارم هم دوستت ندارم.عزیزم من خالصانه همینم و تو هم صادقانه این را نمیخواهی…
این شـــــــعرها را باید گذاشــت درکــــوزه
و آب شـان را خــــورد!

زمانی که عرضــــه ندارند
تــــو را عــاشــــق کننــــد !

هر روز صفحه نیازمندی ها را زیر و رو میکنم، میدانم بالاخره
یک روز…
به من لعنتی نیاز پیدا میکنی!!!
این ساعت مچیمه عقربه هاشو برداشتم تانفهمم چند وقت ندیدمت
نمی ذارمـــ ـــــــ تو رو از » مــــــــــن » بگیرند

حتی تو عالــــــــم عکســ و نقاشی ــ

روی پیشونیــــ سر نوشته

تو باید فقطــــــــــــــــ مالــــــــ خودم باشیــــــــ ـــــــــ

ﻣــﻦ ﺍﺯ ﺗــــﮑﺮﺍﺭ ِ ﻧـــﺎﻡ ِ ﺗــﻮ
ﺩﺭ ﻗـــﻠـــﺐ ِ ﺧــﻮﯾــــﺶ
ﻫـــﺰﺍﺭ ﺷــــــﻌﺮ
ﻣﯿﺴﺎﺯﻡﺗــﻮ
ﺑـﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺩﺳــﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫـــﺎﯼ ِ ﻣــﻦ
ﻧﺨـﻨﺪ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ
ﺑـــــﺎﻭﺭ ﮐــــﻦ
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ
ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ .
.
….
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﭼﺮﺍ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .. ؟؟
ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻏﺮﻳﺒﻲ …
چگونه بگویم که توعشق منی
زندگی وهستی و نفس منی
چگونه بگویم که باورم کنی
من بدون تو به بهشت هم نمیروم
بامن بیا
باهم به دیارخوشبختی سری بزنیم ….
ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮ
ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻢ،ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺸﺪ.ﻟﭙﺎﺕ ﮔﻞ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺑﻮﺱ ﺁﺑﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ ﻣﯽ
ﮐﺮﺩﻣﻮ ﻣﺰﻩ ﺍﺷﮑﺎﺕ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ.
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻟﺨﺘﺖ. ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﭘﺮﺕ ﻣﯽ
ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﻡ .
ﺍﺭﺯﻭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺷﺒﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ، ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺑﻢ، ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ
ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻣﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺒﺮﻡ
هواشناسی اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته اینجا دل یک نفر خیلی هواتو کرده….
عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر یا بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا
شهيـدتــــ مــي کنــــم …

تـا نـــام کوچــه دلــم شــويــــ …!!

ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺪﻫﻢ
ﺗﻮﯾﯽ
ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ
دستانت رابه من بسپار….
من هنوزهم نمیخواهم تورابه دست خاطرات لعنتی بسپارم…
یـــــــه روزایی

یـــــــه جاهایی

یـــــه لحظه هایی

یــــــه آدمایی

یـــــــه جورایی

واسه یــــــــه چیزایی

رو یـــــه دلایی

که نمیشناسن اسمشون رو حک میکنن و میرن

اون وقت یـــــــه دل میمونه و یه اسم بی نشونه

یه آرزوی محص و یـــــــه عالمه بهونه …

ﺩﻟـــﻢ ﻣــﯽ ﺧــﻮﺍﻫــﺪ ﻧــﺎﻣـــﺖ ﺭﺍ ﺻـــﺪﺍ
ﮐــﻨـــﻢ …
ﯾـــﮏ ﻃــﻮﺭ ﺩﯾـــﮕــﺮ
ﺟـــﻮﺭﯼ ﮐـــﻪ ﻫــﯿــﭻ ﮐــﺲ ﺻــﺪﺍﯾــﺖ ﻧـﮑــﺮﺩﻩﺑــﺎﺷـــﺪ
ﯾــﮏ ﻃـــﻮﺭ ﮐـــﻪ ﻫــﯿــﭻ ﮐــﺲ ﺭﺍ ﺻــﺪﺍ
ﻧـﮑــﺮﺩﻩ ﺑـﺎﺷﻢ
ﺩﻟـــﻢ ﻣــﯽ ﺧــﻮﺍﻫـــﺪ ﻧــﺎﻣـــﺖ ﺭﺍ ﺻـــﺪﺍ
ﮐــﻨــﻢ …
ﯾــﮏ ﻃــﻮﺭ ﮐــﻪ ﺩﻟـﺖ ﻗﺮﺹ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦﻫﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻗﺮﺹ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻥﻣﻦ ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯽ
مَـــرآ به دیگــری وامگـذار؛
روزیـ می بینیِمــآن،تــآب نمی آوَریـ….
آمدنت را یادم نیست چه بی صدا آمدی اما الان برای ماندنت التماس میکنم
سیبی که در نگاه تو می چرخد
آدم را وسوسه میکند
بیا ازاین جهنم فرارکنیم
اندازه ی همین یکی دو سطر فرصت داریم
از تیررس نگاه این فرشته ها که دور شویم
بهشت که نه
نیمکتی را نشان تو خواهم داد
که مثل یک گناه وسوسه انگیز است.
ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ؟؟؟؟
ﻳﻚ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ …….
ﺑﻲ ﺭﺣﻢ ﻫﺎ !!!!!!
ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮﺩﻭﻳﻤﺎﻥ ﺷﻨﺎ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ……
ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮاﻱ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩاﺭﻩ ﭼﺸﻤﺎﻱ ﺧﻴﺴﻢ ﻭاﺳﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺸﺎﺕ ﺑﻴﻘﺮاﺭﻩ اﻳﻦ ﺭاﻩ ﺩﻭﺭﻡ ﺧﺒﺮ اﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﺪاﺭﻩ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﺪاﺭﻡ ﻳﻜﻴﺸﻮ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻡ ﻭاﺳﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺸﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻲ ﺩﺧﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﻨﺪﻡ
❈ ﭼﻨــﺪﺍﻥ ﻫـــﻢ ﺩﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘــــﯽ ؛ ❈
❈ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﯾﮏ ﻧﻤﯿـ ــﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﻣــﻦ ﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘــﻪ
ﺍﯼ ! ❈
❈ ﺁﺭﯼ ، ” ﻧﻤﯿـــﺪﺍﻧﻢ ” ﮐﺠـــﺎﯾﯽ ؟ ❈
یکی ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﺭﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻨﻪ
ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺸﺪﻩ…
بيا با هم قدم بزنيم ، با هم بگوييم از خودمان ، از خدايمان ، از. اينده مان و از خاطراتمان ،،، اما ، هوس ، به پوکي ، به سيگارم ، بازم ميدارد که برگردم ، نميتوانم ، تو خود تنها برو ، دوست من
همین فردا
شاید بمیرم..
توزندگی راتمام کن!
بگذار فکر کنند ما باورش کردیم…
وقتی آرام نگاهت را ورق می زنم!……..صفحه ای می بینم که دوست دارم صفحه اول دفترم باشد!!……..اما چه حیف که حرمت چشمانت…….. کندنی نیست!!……
سهم هرکسی که باشی خوش به حال روزگارش،آخه پاییز و زمستونش میشه به رنگ بهارش….
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻪ…
ﺑﺒﻮﺱ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ…!!
ﺩﺭ ﺷﻌـــﺮ ﺑﻌــﺪﯼ ﺍﻡ ﮐــﻪ ﺁﻣـــﺪﯼ . . .

ﻟﺒﺎﺱ ﭼﻬــﺎﺭ ﺧـــﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑپﻮﺵ . . .

ﺑــــﺮﺍﯼ ﻣــنه ﺑـــﯽ ﺧــــــﺎﻧﻪ . . .✔

همه دلواپسیم اینه
بره تنها بدون من
بپرسم یاد من هستی؟
بخنده و بگه اصلا…
ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﻢ….
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ……
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ….
ﺁﺧﺮ ﺷﺒﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﻨﺪﺩ
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ.
مثل اينكه برايش خيلي مهم بودم !چون براي هميشه دورمو خط كشيد
نیش هیچ عقربی کشنده تر از عقربه های ساعت نیست بدون تو !
گفتم آرزوم خوشبختی توست
گفتی من هم همینطور
من به آرزوم رسیدم،حالا تو خوشبختی با اون…
ولی هیچ وقت تو به آرزوت نخواهی رسید…
عزیزم دیدی این دفعه را من بردم!!!
هميشه به عشق ميخنديدم الان اين عشقِ كه به من ميخنده ….
درست وســـــط پیشــــانـــی ات
می شـــود قبلـــــه گــاه لبـهــای مــــــن
بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم.
یـــــك سَــــلآمـــ پُـــــر رَنـگــــ
و چَنـــــد نقطـــه چینــ …
بــــه عَــلآمـَتــــ جَـــوآبــهــــآییــــ
كـــه هَــرگــز نـــدآدی
و یـكـــــ دَقیقــــه سـُــكوتـــــ
بـــه احتــــرآمــ تمــــــآم لَحظــــــه هــــآیی
كـــه در انتظــــآر پـــآسخــــ تـو مـُــــردنـــد…..
قرار است تو به ملاقات من بیایی و اگر این راست باشد باید چین های صورت معصومم را اتو دشت پژمرده وغمگین آهوان چشمانم را رفو وگیسوان برفی ام را با سرعت نور زیر گرم ترین ظهر تابستان بلوچستان شرابی کنم قرار است که تو به ملاقات من بیایی
ﻋـــــــﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ . . .
و
ﻋـــــــﺎﺷﻖ ﻣﺎﻧﺪﻥ . . .

ﻣﺴﺌــﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ . . .

عشق یعنی وقتی دور هستید دلتنگ شوید اما از درون احساس گرما کنید
چون در قلبتان به هم نزدیکید.
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭِ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺁﻏﻮﺵِ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ * ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺒﺎﺭﺩ
ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﺘﺮﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍﺳﺖ !
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺍ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩ
ﻏﺮﻭﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ
ﺗﻒ ﺑﻮﺩ
ﺗﻒ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ!…
طعنه بر طوفان نزن ایراد بر دریا مگیر
عاشق ساحل شدن موج را دیوانه کرد
بردرو دیوار قلبم نوشتم ورود ممنونع عشق امدوگفت بیسوادم…
غــرق شــدن همیشـــه تــو آب نیــست ، تــو غصــه نــیست ، تـــو خیـــال نـــیست ، آدم دوســت داره گاهـــی تــو یــه آغــوش غــرق شــه … ‎
صندوق آرزویم رامیگشایم تانگویندازهیچ پراست یادتوافتخاریست در دارایی دلم.
چه فايده اگـــر .. زيباتــــرين شعرهاي عالم را بسرايم و تــــو با حجب و حيايي زنانه فقط بگــــويي : خيلي قشنگند… وقتيکه چشم هاي تـــو قشنگتر از شعرهاي من هستند و من هيـــــچ وقت نتوانسته ام چشم در چشم تـــو بدوزم و بگــــويم : خيــــلي قشنگنــــد ♡♡♡…
هنوز منتظرم…شایدفهمیده باشی تو هم بی من چقدر تنهایی…
كفشهاى آخرين ديدارمان را برق مياندازم
چقدر به پايم كوچكند…!