سخن مشاهیر – 3

یادمان باشد شایدشبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشود، پس به امید فرداها محبتها یمان را ذخیره نکنیم.
(کورش بزرگ)

یادمان باشد که زمان ما محدود است….
پس زمانمان را با زندگی گردن در زندگی دیگران هدر ندهیم!
استیو جابز
یه لبخند ساده بسیار بهتر از یه لباس گران قیمت است
(پرمودا باترا)
یک آموزگار ناپخته می تواند سالها شاگردان خود را گمراه و سرگردان کند. ((اُرد بزرگ))
یک بوسه مادرم مرا نقاش کرد. رافائل
یک جمله جالب از آلبرت انشتین
دو چیز در جهان پایان ناپذیرند:
۱- کائنات
۲- حماقت انسان ها!!!!
یک روز چو شیر زیستن به از صد سال گوسفند وار
(سیلونه)
یک زن، تنها زمانی می تواند به مقام دوستی با یک مرد دست یابد که ابتدا آشنا و سپس معشوقه او بوده باشد. (آنتوان چخوف)
یک ساعت اندیشیدن در خیرو صلاح از هزار سال عبادت بهتر است
امام صادق (ع)
یک لیوان آب که تا نیمه داشته باشد،
ازنظر یک فرد بدبین، خالی؛
و از نظر یک فرد خوش بین، نیمه پر است..!
یک وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه

و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی…

بعدشم بگی به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم…!!!

یکی از راههای رسیدن به کامیابی وپیروزی داشتن اگاهی و پول است (البرت کامو
یکی بود یکی نبود زیر کنبد کبود سه تا پری نشسته بود
زاروزار گریه می کردن پریا مث ابرای باهار گریه می گردن پریا
(شعربه یاد ماندنی احمد شاملو)
یکی بچه گرگ می پرورید چو پرورده شد خواجه را بر درید
یگانه داورى که گناه مارا هرچه باشد میبخشد!!
مادر است…
۳پسام از کوروش کبیر:
اگرکلید دری را نداری قفلش نکن
اگرکسی را دوست نداری خوردش نکن
و اگر دستی را گرفتی رهایش نکن….
“… مگر نه عشق تنها با اشک سخن می‌گوید؟… ”
♥مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم♥
♥که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم♥
*سعدی*
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻼﺕ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻮﻫﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ
ﺣﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ. ﻫﯿﺘﻠﺮ
ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﻲ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ. ﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ” ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ” ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ…
(ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ)
ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﻳﻢ ﻣﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎ، ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﺍﻧﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺎﻣﺘﻢ ﺷﻮﺩ..
*کورش بزرگ*
آریایی باشی احساس غرور میکنی…
ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺍﺭﺍﺯ ﺷﺐ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺳﺎﺯﺩ. ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻜﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻴﻮﺩﺭ داستایوسکى
ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻨﺴﺖ
ﻓﺎﺭﻍ ﺑﻮﺩﻥ ﺯ ﮐﻔﺮ ﻭ ﺩﻳﻦ؛ ﺩﯾﻦ ﻣﻨﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﻫﺮ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ
ﮔﻔﺘﺎ ﺩﻝ ﺧﺮﻡ ﺗﻮ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ. ﻻﺋﻮ ﺗﺰﻭ
ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ
ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ, ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا…
ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ:
ﯾﮏ ﺑﻬﺎﺭ، ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ!!
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﺴﺖ…
ﻧﺎﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﺴﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮﺩ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺶ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﯿﻼﻥ
ﻛﻮﻧﺪﺭﺍ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﻲ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻲ، ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﺍﻣﻀﺎﻳﺶ ﮐﻨﻲ ﻭﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ.
one day you will miss me…

یه روز دلت برام تنگ خواهد شد

حقيقت مثل خورشيد است؛ مي تواني مدتي روي آن را بپوشاني، اما جايي نمي رود.((الويس پريسلي))
خوشبختي بر سه ستون استوار است : فراموش كردن گذشته، غنيمت شمردن حال و اميدوار بودن به آينده.((موريس مترلينگ))
اگر همواره به لبخند فكر كني، صورتت جوان و شاداب خواهد ماند.((فرانك گلت بارگس))

این یکی از تضادهای زندگی ماست

که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد . . .

( چــارلـی چـاپلـیـن )

در زندگی یک مرد ۲ روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد. ویکتور هوگو

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست ! (رنه کوتی)

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود . آگاتا کریستین

هرگاه قصد شوخی دارم، حقیقت را بیان می‌کنم

این بزرگترین شوخی جهان است . . .

(جرج برنارد شاو)

چين و چروك ها صرفاً از جايگاه لبخندها حكايت مي كنند.((فرانك گلت بارگس))

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم

فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم

(لئو بوسکالیا)

گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است. شاتو بريان

. “اينطورشد”رابه”اينطور خواستم”تغييردهيد(نيچه)
. آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . .
. احساس می کنم در این مثنوی بزرگ طبیعت مصرع هایی ناتمامیم . بودنمان انتظار یک بیت شدن . دکتر شریعتی
. اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است (دهخدا )
. از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. (دیپاک چوپرا)
. از “گناه” تنفر داشته باش نه از “گناهکار” . . . (گاندى)
. اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا
. انسان شکست نمی خورد،بلکه دست از تلاش بر می دارد.(ارنست همینگوی)
. اينكه همه‌ چيز به روال هميشگي پيش مي‌رود، خود همان فاجعه است! والتر بنیامین
. اگر انجام دادن، به اندازه دانستن نیک از بد آسان بود، نمازخانه­ها کلیسا بودند و کلبه درویشان قصر پادشاهان. «« شکسپیر»»
. اگر روزگاری شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . . (افلطون)
. اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است.”مارکس”
. براي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي کرد .ديل کارنگي
. برای اینکه دوستان واقعی گردیم باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم . (تولستوی )
. برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد
. بزرگترین تراژدی انسان آن است که وقتی هنوز زنده است ، چیزی در درونش بمیرد ( آلبرت شوایتزر )
. بسياري ازما درتلاش براي زندگي بهتر،زندگي راازيادميبريم.مارگارت فولر
. بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.(افلاطون)
. تاخم نشويد كسى نميتواند سوارتان شود (مارتين لوتركينگ)
. تشويق ها، روياها، آه ها، آرزوها و اشكها از همراهان جدايي ناپذير عشق اند. (ويليام شكسپير)
. تمام شان و عظمت انسان در فکر است.پاسکال
. تنها چیزی که “بدی” نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. – ادموند بورک
. خدا با آن عظمتش خودش را کوچک میکند تا در ذهن ما جا بگیرد (ملاصدرا)
. در دعا کردن باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است . . . (اسکوال شین )
. درجستجوي قهرمان نباشيد،بلكه خودقهرمان بشويد.آنتوني رابينز
. درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی
. دكتر علي شريعتي: ترجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا فكركنم تا اين كه در مسجد بشينم و به كفشهايم فكر كنم
. دل منطقي دارد كه عقل از آن بي خبر است.(بلز پاسكال)
. دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم / همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب اوحدی مراغه‌ای
. رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. – جیم موریسون
. زينت انسان سه چيز است1-علم 2-محبت 3-آزادي(افلاطون)
. شادی هر کس بستگی به این دارد که در ذهن خود را تا چه اندازه شاد می داند. آبراهام لینکلن
. شاید این جهان ،جهنم سیاره ای دیگر باشد ”آلدوس هاکسلی”
. صداقت دربرابرسياست ديگران سادگيست و سياست دربرابرصداقت ديگران خيانت…… ::شريعتي::
. صورت شما کتابیست که مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند… “ویلیام شکسپیر”
. عشق هنگامی که شما را می پرورد ، شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . (جبران خلیل جبران)
. كسانيكه ب آنان عشق ميورزيم از بيشترين قدرت براي آزردن ما برخوردارند “فرانسيس بومو”
. لذت داشتن دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه ی گرم زیره برفه!!!!! درسته هوا رو گرم نمی کنه ولی تو رو دل گرم میکنه
. ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )
. من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم .. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. شکسپیر
. موفقيت متشكل از يك سري پيروزي هاي كوچك روزانه است. لادي هوتار
. هدف به زندگي روشناي مي بخشد و انگيزه ساز ميشود
. هر زمان كه ارزشي به دنيا مي آيد هستي معنايي تازه پيدا مي كند و چون ارزش مي ميرد بخشي از آن معنا مي ميرد – جوزف وود كروچ
. هرچه خواستم بفهمند فقط خندیدند(چارلی چاپلین)
. هرگز از مرگ نهراسيده ام اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود هراس من باري همه از مردن در سرزميني ست كه مزد گوركن از بهاي آزادي آدمي افزون باشد.(شاملو)
….نه كنجكاو ونگران بهشتم نه جهنم چون هم خنده ي مادرم را ديده ام هم گريه اش را .!!! ” اوزدمير آصف”
«مادرم صبحی می گفت: موسم دلگیری است // من به او گفتم: زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست»سهراب سپهری
آدم بايد هميشه عاشق باشد، از اين رو مرد نبايد ازدواج كند.((اسكار وايلد))
آدم شجاع يك بار مي ميرد، اما ترسو هزار بار.((الين چانك))
آدمي نه تنها بايد از استعدادهاي خداگونه‌ي دروني خويشتن آگاهي داشته باشد، بلكه بايد محدوديت‌هاي وجودي انسان را نيز بپذيرد.((آبراهام مازلو))
آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود كه همه انسانها برابرند.((مارتين لوتركينگ))
آزادي زن اين است كه در قفسي زنداني شود، اما ميله هاي آن از طلا باشد.((ارنست ايبسز))
آزادي چيزي است شبيه سلامتي؛ تا زماني كه اين دو را از دست ندهيم، قدرشان را نمي دانيم.((والتر))
آسوده باشيد كه در طول زندگي، هر چيزي كه نياز داشته و خواهان آن باشيد، زندگي در دسترس تان قرار خواهد داد.((گيل ليندن فيلد))
آشپزي در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نيست. پدر بزرگ هاي ما در مورد اين كار نظر ديگري داشتند، از نظر آنها اين كار، يك فرصت بود.((بيل گيتس))
آموزگاران در را باز مي کنند، اما اين تويي که بايد وارد شوي.((گاليله))
آن كه به خداوند پاك و مهربان بيش از ديگران اميد و بيم بسته است، بيش از همه شايسته ستايش است.((بزرگمهر))
آنان كه زندگاني را بستري از گلهاي سرخ مي دانند، هميشه از خارهاي آن شكايت دارند.((ويليام آلن وايت))
آنچه آينده به شما خواهد داد، بستگي به اين دارد كه شما خودتان، امروز چه سرنوشتي را براي فردايتان ذخيره مي كنيد.((كاندز))
آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.((آنتوني رابينز))
ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند
احساس مسئوليت نسبت به جامعه، هسته اصلي داد و ستد را تشكيل مي دهد.((كونوسوكي ماتسوشيتا))
احساسات، منطقي نيستند. مردي خطرناك است كه احساساتش را با منطق توجيه كند.((ديويد بورنشتاين))
احمد چته؟عاشق شدم !نگران نباش ! اين شتريه كه در خونه هر خري ميخوابه. (حميد لولايي – خانه بدوش)
احمق ها تحسين مي كنند و خردمندان تاييد.((الكساندر پوپ))
از دست دادن اميدي پوچ و محال، خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است.((ويليام شكسپير))
از دشمن خود يكبار بترس و از دوست خود هزار بار.((چارلي چاپلين))
از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او مي توانيد درباره اش قضاوت كنيد.((فرانسوا ولتر))
از عجايب روزگار اين است كه زن در عين زيبايي، وفادار هم باشد.((اسكار وايلد))
از وقتي كه انيشتين در سال 1905 خبر داد كه سكون و آرامش مطلق وجود ندارد، از آن به بعد اين گونه شد. تا پيش از آن، سكون و آرامش خوبي وجود داشت.((استيون ليكاك))
از وقتي که تصميم گرفتم ديگه نبينم، خيلي چيزا ديدم (پرويز پرستويي-بيد مجنون)
از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار.((گاندي))
ازدواج كنيد، به هر وسيله اي كه مي توانيد. زيرا اگر زن خوبي گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگي خواهيد شد.((سقراط))
ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كساني كه داخل شهرند سعي مي كنند از آن خارج و آنها كه خارج [ آن ] هستند، تلاش مي كنند تا به آن داخل شوند.((بنجامين فرانكلين))
ازدواج چيز شگفت آوري‌ است، گاه شيران را روباه و گاه روبهان را شير مي‌كند.((ويكتور هوگو))
ازفكرمصيبتهاي بيشماري رنج بردم كه بيشترآنها اتفاق نيفتاد(ب.ويلسون)
اشتباه ما در اين است كه گمان مي‌كنيم تنها داوري ديگران اهميت دارد نه داوري خودمان.((استيو چندلر))
افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. – جورج ادوارد مور
افرادي كه دائماً دلواپس و نگران فرداي خود هستند براي چيزي نگرانند كه اصلاً وجود ندارد.((سر ويليام آسلر))
البته كه سياستمداران بايد از دادن حق رأي به كودكان بترسند، زيرا كودكان همه چيز را مي بينند و به ماهيت همه چيز پي مي برند.((اشو))
امروزه جوانان تصور مي‌كنند كه پول، همه چيز است و زماني كه بزرگتر شدند، يقين پيدا مي‌كنند كه اين چنين است.((اسكار وايلد))
اميد براي كساني وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق براي كساني وجود دارد كه برايشان دادن به معناي گرفتن است.((فرناندو پسوا))
اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.((مارس آشار))
اميد در زندگاني بشر به همان ميزان اهميت دارد كه بال براي پرندگان.((ويكتور هوگو))
اميد و آرزو آخرين چيزي است كه دست از گريبان بشر برمي دارد.((ژان ژاك روسو))
اميدوارم در تمام طول زندگي چنان همديگر را دوست داشته باشيم كه انگار هرگز ازدواج نكرده ايم.((جورج گوردون بايرون))
ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. – چالرز داروین
انتقام، دليل سبكي عقل و پستي روح است.((سقراط))
اندكي از مردم را مي توان براي هميشه فريب داد. همه مردم را نيز مي توان براي مدت اندكي فريب داد. اما نمي توان همه مردم را براي هميشه فريب داد.((آبراهام لينكلن))
اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی. مولانا
انسان آرزومند جهاني است كه در آن خير و شر آشكارا تشخيص دادني باشند، زيرا در او تمايل ذاتي و سركش داوري كردن پيش از فهميدن، وجود دارد.((ميلان كوندرا))
انسان به دليل نداشتن حوصله، كارش به طلاق مي كشد و بر اثر نداشتن حافظه، دوباره ازدواج مي كند.((مارس گرانشو))
انسان بي قراراست چرا كه مي داند”اين خانه خانه ي او نيست”دكترعلي شريعتي
انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادي مي گردد، اما انسان دانا آن را در زير پاهاي خود پرورش مي دهد.((جيمز اوپنهيم))
انسان هميشه براي چيزهايي كه آرزو مي كند قدرت كافي دارد؛ فقط سستي اراده است كه نمي گذارد او در راه رسيدن به آرزوي خود گام بردارد.((ژان ژاك روسو))
انسان وقتی بلند حرف میزند صدایش را میشنوند،اما هنگامیکه آهسته صحبت میکند به حرفش گوش میدهند.(پل رینو)
انسانها نه به نسبت تجربه هاي خود، بلكه به نسبت ظرفيتي كه براي تجربه كردن دارند عاقل هستند.((جرج برنارد شاو))
انسانهاي باهوش مسائل را حل مي كنند، نوابغ آنها را اثبات مي كنند.((آلبرت انيشتين))
اين حقيقتي است كهن كه در سياست بايد اغلب از دشمنان آموخت.((ولاديمير لنين))
اين عشق نيست كه دنيا را مي چرخاند؛ عشق چيزي است كه چرخش آن را ارزشمند مي كند.((فرانكلين پي جونز))
اينكه براي انجام خوبي يا بدي، فداكاريهايي انجام مي دهيم ارزش نهايي اعمال ما را تغيير نخواهد داد.((نيچه))
اگر آدمي بتواند نيمي از آرزوهاي خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاري هايش مي افزايد.((بنجامين فرانكلين))
اگر آينه نبود، من هميشه خود را جوان مي دانستم.((پابلو پيكاسو))
اگر از خودخواهي کسي به تنگ آمده اي، او را خوار مساز؛ بهترين راه آن است که چند روزي رهايش کني.((اُرد بزرگ))
اگر از طبقه بالا زن بگيريد، به جاي خويشاوند ارباب خواهيد داشت.((لئوپول))
اگر انسان تنها در روزهايي كار كند كه همه چيز بر وفق مراد است در عمرش كاري از پيش نمي برد.((جري وست))
اگر انسان فقیر و گرسنه باشد،بهتر از آنست که پست و بی عاطفه باشد.”چارلی چاپلین”
اگر با ثروتي اندك بخشنده و بزرگوار نباشيد، با ثروت زياد هم ناگهان بزرگوار و بخشنده نخواهيد شد.((جان د. راكفلر))
اگر بازي، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بي‌قانوني خو مي‌گيرند و زماني كه بزرگ شدند، مردان وظيفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.((افلاطون))
اگر بتوانيد آرزوهاي خود را تجسم كنيد، بي‌گمان به آنها دست پيدا خواهيد كرد.((والت ديسني))
اگر برنده شوي نياز نداري كه شرح دهي … اما اگر بازنده شوي بهتر است آنجا نباشي تا مجبور شوي شرح بدهي.((آدولف هيتلر))
اگر به قضاوت مردم بنشيني، ديگر زماني براي دوست داشتن آنها نخواهي داشت.((مادر ترزا))
اگر تمام شب براي ديدن خورشيد گريه كني لذت ديدن ستاره ها را از دست خواهي داد!((ويليام شكسپير))
اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري، در اشتباهي؛ اميد بايد با حركت همراه باشد.((محمد اقبال))
اگر در شهري، دارايي و توانگري ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نيكي و نيكوكاران كاسته مي‌شود.((افلاطون))
اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد. مولانا
اگر دو ماه شيفته‌ي ديگران باشيد، دوستان بيشتري به دست خواهيد آورد، تا اينكه دو سال بكوشيد ديگران را شيفته‌ي خود كنيد.((ديل كارنگي))
اگر زماني مقام تو پايين آمد، نااميد مشو. زيرا آفتاب هر روز هنگام غروب پايين مي رود و بامداد روز ديگر بالا مي آيد.((افلاطون))
اگر زنجيري به گردن ديگري بيندازيد، سر ديگر آن به گردن خودتان گره مي خورد.((رالف والدو امرسون))
اگر شاد بودي آروم بخند تا غم بيدار نشه و اگر غمگين بودي آروم گريه كن تا شادي نااميد نشه.((چارلي چاپلين))
اگر عدم خشونت، قانون هستي ماست، پس آينده از آن زنان است.((گاندي))
اگر فقط طلب عشق كني، نابالغ خواهي ماند، بچه خواهي ماند. تا زماني كه بالغ نشوي و نتواني عشق را نثار كني، هنوز از بچگي در نيامده اي …((آچاريا))
اگر كسي از حمله و بدگويي نسبت به من دست بكشد، هرگز گذشته را براي تلافي به خاطر نخواهم آورد.((آبراهام لينكلن))
اگر كسي يك بار به تو خيانت كرد، اين اشتباه او است و اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد، اين اشتباه تو است.((دالايي لاما))
اگر كسي، ديگران را به سبب شكست‌هاي خود، گناهكار بشمرد، جاي آن دارد كه به سبب كاميابي‌هايش هم ديگران را ستود.((هاوارد نيوتن))
اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي هنريم متعجب نمي شدند.((ميكل آنژ))
اگر منتظر بمانيد كه ابتدا احساس را به دست آوريد و بعد دست به كار شويد، ممكن است هرگز اشتياقي در خود نيابيد.((جان ماكسول))
اگر مهربان باشيد ممكن است مردم شما را متهم به چاپلوسي كنند، با وجود اين مهربان باشيد.((مادر ترزا))
اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي، يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاري كن كه قابل نوشتن باشد.((بنجامين فرانكلين))
اگر مي خواهيد شما را دوست بدارند، اشتباهات خود را بيش از نيكي هاي خود بگوييد.((بارون ليتون))
اگر مي‌دانستيد كه يك محكوم به مرگ، هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آن‌گاه قدر روزهايي را كه با غم سپري مي‌كنيد، مي‌دانستيد… “ابوعلي سينا”
اگر نخواهيد دست كم، برخي از قوانين ديگران را بپذيريد و پاس بداريد، نبايد اميدوار باشيد كه ديگران، بر پايه ي قوانين شما رفتار كنند.((آنتوني رابينز))
اگر نمي خواهي درباره تو قضاوت شود، درباره ديگران قضاوت نكن.((آبراهام لينكلن))
اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن چیز را به خوبی درک نکرده اید. – آلبرت اینشتین
اگر پدران و مادران مي‌فهميدند كه از پس هر دوره‌ي تلخي، دوره‌‌اي شيرين در راه است، شايد ازدواج‌ها پابرجاتر مي‌بود.((آل پاچينو))
ای سرو که اسباب جوانی همه داری با ما به جفا پنجه مینداز که پیریم اوحدی مراغه ای
این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی خردمند
این ما نیستیم که عیب و نقص هامون رو انتخاب می کنیم، اونها بخشی از وجود ما هستن که باید باهاشون کنار اومد. (مری و مکس)
با زني ازدواج کن که اگر «مرد» بود بهترين دوستت مي شد.((بردون))
با شوخ طبعان نيك مي توان شوخي كرد؛ آن كه غلغلكي است به سادگي مي توان غلغلك اش داد.((نيچه))
با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش ‏ [دکتر شریعتی]
بايد يكي از هدف‌هاي آموزش و پرورش اين باشد كه بياموزيم زندگي گرانبهاست.((آبراهام مازلو))
بخش عمده تاريخ حدس است و بقيه تعصب.((ويل دورانت))
بدبختي پولدار شدن اين است كه بايد با پولدارها زندگي كني.((لوگان پير اسميت))
بدبختي، مربي استعداد است.((ويكتور هوگو))
بدگماني نسبت به يك دوست، به مراتب بدتر از اين است كه به راستي، فريب او را خورده باشيد.((پرمودا باترا))
بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا
براي برآوردن ميزان هوشمندي يك حاكم، نخستين روش اين است كه ببينيد چه افرادي را به دور خود گرد آورده است.((جان ماكسول))
براي ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافي نيست، بايد راه خرج كردن را هم به خوبي دانست.((بنجامين فرانكلين))
براي جوانمردي و مروتي كه در حق هر كس مي كني، اميد هيچ پاداشي نداشته باش.((پابلو پيكاسو))
براي زنده ماندن بايد خود را تطبيق داد و براي تطبيق بايد در خود تغيير ايجاد كرد.((كرت لوين))
براي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم، نياز به پيري داشتم، اكنون براي خوب به پا كردن آنچه كه مي دانم، نياز به جواني دارم.((ژوبرت))
براي يك مرد هيچ شكنجه اي بالاتر از آن نيست كه به او ترحم كني.((ناپلئون بناپارت))
براي پي بردن به قلب و ذهن كسي، به آرزوهاي آينده‌ي او بنگريد، نه به دستاوردهاي گذشته‌اش.((جبران خليل جبران))
برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم << زنده یاد خسرو شکیبایی >>
برده فقط يك آقا دارد، اما شخص طمعكار نسبت به هر كسي كه او را ياري كند، برده است.((رالف والدو امرسون))
برگزيدن پدر و مادر، دست خود انسان نيست، اما برگزيدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.((پرل پاك))
بزرگترين درس زندگي اين است كه گاهي احمقها هم درست مي گويند.((وينستون چرچيل))
بزرگترين نيكي شما در حق ديگران اين نيست كه بخشي از ثروت خود را به آنها ببخشيد، بلكه اين است كه ثروتهاي خودشان را بر آنان آشكار سازيد.((ديزريلي))
بزرگي مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار مي شود.((توماس كارلايل))
بسياري از نتيجه گيري هاي نادرست به دليل فقدان اطلاعات است، نه داوري غلط.((لويزا دبرنادز))
بــه مــن گــفــتــی کــه جــور مـن نـهـان مـی‌دار از مـردم تـو هـم نـوعـی جـفـا مـی‌کـن کـه بـتـوان داشـت پـنـهانش – هاتف اصفهانی
بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري.((آندره ژيد))
بكوش تا نيك را از بد بشناسي و از خود نام نكو باقي گذاري؛ بيش از اين دو، چيزي مخواه كه همه چيز را از دست خواهي داد.((گوته))
به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین
به دنيا نيامدن بهتر از آموزش نيافتن و نادان ماندن است؛ زيرا جهالت، ريشه ي همه بدبختي ها است.((افلاطون))
به سبب جذابيت زن، نه، بلكه به سبب مَنشي كه دارد، درباره‌‌‌ي او داوري كنيد.((پرمودا باترا))
به عنوان يك كارگردان خودم را در مقام بازيگر دوست ندارم و به عنوان بازيگر خودم را در مقام كارگردان دوست ندارم.((رابرت ردفورد))
به فرزند عشق خود توانيد داد، اما انديشه تان را هرگز، كه وي را افكاري ديگر به سر است؛ تفكراتي از آن خويشتن.((جبران خليل جبران))
به كساني كه گمان مي‌كنند خودشان همه چيز را مي‌دانند، نمي‌شود چيزي ياد داد.((اسكيپ باربر))
به كسي رأي دهيد كه كمتر از همه وعده مي دهد، زيرا كمتر از ديگران، خود و شما را نااميد خواهد كرد.((برناردپاروخ))
به كسي عشق بورز كه لايق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزي سيراب مي شود …((ويكتور هوگو))
به كسي كه حقيقت را جستجو مي كند باور داشته باش و به كسي كه مدعي دستيابي به حقيقت است شك كن.((آندره ژيد))
به هر اندازه كه زن، آرام و فرمانبردار و با عصمت و با عفت باشد، به همان اندازه قدرت فرمانروايي او شديدتر و استوارتر است.((ميشله))
به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.((ويليام شكسپير))
به چيزي دل ببند که دل داشته باشه (محمدرضا فروتن- مرسدس)
بهتر است براي چيزي كه هستي، مورد نفرت باشي تا اينكه براي چيزي كه نيستي محبوب باشي.((آندره ژيد))
بهتر است ثروتمند زندگي كنيم تا اينكه ثروتمند بميريم.((دكتر جانسون))
بهترين درمان براي قلوب شكسته اين است كه دوباره بشكند.((سام منتز))
حبیب،خواری من خواست بر مراد رقیب خدا مراد دل هرکسی روا نکند ادیب نیشابوری
حجت به قاضي: من همه زندگي مو باختم. منو از حبس مي‌ترسوني؟ برو از خدا بترس (شهاب حسيني-جدايي نادر از سيمين)
حرفاي خوب هميشه مال آدماي خوب نيست (هانيه توسلي- شب هاي روشن)
حسد همچون مگس است كه همه جاي بدن سالم را رها مي كند و بر روي زخمهاي آن مي نشيند.((چايمن))
حقيقت داروي تلخي است كه نتايج شيرين دارد.((گاندي))
خانواده‌اي كه هم‌اكنون داريد، بسيار مهم‌تر از خانواده‌اي است كه از آن مي‌آييد.((رينگ لاردنر))
خدا اميد و خواب را براي جبران غم هاي زندگي به ما ارزاني داشته است.((فرانسوا ولتر))
خدایا! رحمتی کن… تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از آنان که پول دین را میگیرند و برای دنیا کار می کنند. دکتر علی شریعتی
خرد ابزار توانايست و خردمند باشکوه دانش و انديشه پاک خويش مي آفريند ، او زايشگر رخدادهاي امروز و فرداهاست . ارد بزرگ
خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند
خرد، به هيچ رو، بر دل حكم نمي‌راند؛ فقط همدست او مي‌شود.((ماينن مك لافلين))
خردمند آن نيست كه چون در كاري مي افتد بكوشد تا از آن كار بيرون آيد، خردمند آن است كه بكوشد در كاري نيفتد.((غزالي))
خردمند براي رسيدن به هدف، ممكن است حتي دشمن خود را بر شانه‌هايش سوار كند.((پنچا تنترا))
خردمندترين فرد كسي است كه حتي يك دَم هم گمان نكرده خردمند است.((نيكولا بوئالو))
خستم ، خستم از اینکه تموم راه رو باید تنها برم ، مثل یه پرنده زیر بارون… مسير سبز
خسته شد بال و پرم بس در بیابانها دویدم کاش منهم آشیانی داشتم بر شاخساری ابوتراب جلی
خسيس براي ثروت خود نگهبان است و براي وراث، انباردار.((بوذرجمهر))
خشم زن مانند الماس است؛ مي درخشد، اما نمي سوزاند.((تاگور))
خطاهايي كه برنده‌ها انجام مي‌دهند به مراتب بسيار بيشتر از خطاهايي است كه بازندگان انجام مي‌دهند و به همين دليل است كه آنها برنده‌اند.((اندرو متيوس))
خوار كردن ديگران با هدف بزرگ نمودن خودمان، نشان ناتواني‌ست. بيشتر سبب دلسوزي است تا خواري؛ چرا كه نشان مي‌دهد چه نوميدانه آرزو مي‌كنيم كه دوست‌مان بدارند.
خود را همان گونه كه هستي بشناس، بي هيچ ايده آلي، بي هيچ قضاوتي و بي هيچ سرزنشي.((اشو))
خودت باش؛ شايد بدترين پندي باشد كه به برخي مي توان داد.((تام سامسون))
خودخواهي، در بالاترين حد خود، كار چنداني نمي كند، اما عشق، در جزيي ترين حد خود، بيشترين كار را مي كند.((زيگ زيگلار))
خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند.”الیزابت بیسکو”
خوشبختي، فاصله اين بدبختي تا بدبختي ديگر است.((چارلي چاپلين))
دارايي، دارايي مي‌آورد و تهيدستي، بچه.((گاس كان))
داشتن دانش بهتر از داشتن ثروت است، اما نداشتن ثروت بدتر از نداشتن دانش است.((ويليام شكسپير))
دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند
دانش بدون دين لنگ است، دين بدون دانش كور.((آلبرت انيشتين))
دانش حقيقي اين است كه همه بدانيم كه نادانيم.((سقراط))
دانش پزشكي در طي چند سال گذشته چنان پيشرفت حيرت انگيزي داشته كه امروز براي يك پزشك غير ممكن است در بيمار خود، عضو سالمي پيدا كند.((اريل ويلسون))
دانشمند كسي است كه بكوشد تا از درد و رنج خود بكاهد.((ويكتور هوگو))
دانه از خال سیه داری و دام از سر زلف وای بر حال من و مرغ دل غافل من – فرصت شيرازي
در آرزوي ديدن كسي هستم كه بر خلاف مقام و مرتبه بالاي خود، بيشتر روحيه تاييد و پسند و رضايت داشته باشد تا روحيه انتقاد و خرده گيري.((چارلز شواب))
در انتخاب دوست مي توان دقت كرد، ولي دشمن را نمي توان به خوبي تشخيص داد.((اسكار وايلد))
در جستجوي گناهكار در ستارگان نباشيد، سبب در خود ماست.((ويليام شكسپير))
در جهان تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران ننشينيد و همه چيز را از خود بخواهد.( فردريش شيللر )‏‎
در دنيا جاي كافي براي همه هست. پس به جاي اينكه جاي كسي را بگيري، سعي كن جاي خودت را پيدا كني.((چارلي چاپلين))
در زندگي بايد دو عامل را هدف قرار داد: رسيدن به آنچه كه مي خواهي و لذت بردن از آن.((لوگان پيرسال اسميت))
در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.((ارسطو))
در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري ندارد.((آلبرت انيشتين))
در شهر طبیبی ست که داند همه رنجی او نیز ندانست که مجروح چه تیریم؟ اوحدی مراغه ای
در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی .سعدی
در پشت هيچ در بسته اي ننشينيد به اميد اينكه روزي باز شود، [ بلكه ] در ديگري را جستجو کنيد و اگر نيافتيد، همان در را بشکنيد.((اُرد بزرگ))
در گذشته انسان مي خواست شهرت پيدا كند، اما امروز اين كار ديگر كافي نيست، زيرا بازار بيش از حد گسترده شده است.((نيچه))
درمان فقر جسماني، ورزش؛ فقر روحاني، دين؛ فقر مالي، تلاش و فقر معنوي، دانش است.((ژان ژاك روسو))
دست مرا از تابوت بيرون گذاريد تا مردم بدانند كه با اينهمه رنج چيزي از دنيا با خود نبردم.((اسكندر))
دل در آرزوي آنچه دسترسي بدان امكان پذيز نيست نبايد بست، به اين دليل كه مايه رنج تن و بلاي جان است.((بزرگمهر))
دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.((سعدي))
دليل اين كه نمي خنديد آن نيست كه پير شده ايد؛ شما پير مي شويد چون نمي خنديد.((لوئيز هي))
دلی دارم گریزان زآشنایی ها و خرسندم که رامش کرد آن اهوی وحشی با رمیدنها پژمان بختیاری
دنیا کثیفه، با اشکای توام تمیز نمیشه…. (مادر)
دو زن هرگز با يكديگر دوستي و محبت نمي ورزند، مگر براي توطئه بر ضد زن سوم.((آلفونس كار))
دو چيز بي نهايت است: كهكشان ها و ناداني بشر، كه در مورد نخست شك دارم.((آيزنشتاين))
دوازده سال وقتم گرفته شد تا كشف كردم كه در نويسندگي استعدادي ندارم، اما ديگر نتوانستم از اين كار دست بكشم چون بيش از اندازه مشهور شده بودم.((رابرت بنچلي))
دوري، عشقهاي عادي را از بين مي برد و عشق هاي بزرگ و جاوداني را تشديد مي كند؛ مانند باد كه شمع را خاموش و آتش را شعله ور مي سازد.((لاروشفوكو))
دوست خيالي كه واقعا دوستت باشه خيلي بهتر از يه دوست واقعيه كه خيال ميكني دوستته (امين حيايي- چه کسي امير را کشت)
دوستان حقيقي، مشكلي با سكوت ندارند.((جيم لهرر))
دوستان راستين، انسان‌هاي كميابي هستند كه از ما مي‌پرسند: “حالت چطور است؟” و سپس چشم براه مي‌مانند تا پاسخ را بشنوند.((اِد كانينگهام))
دوستي با افراد برتر تلخ است، زيرا نمي توان چيزي در قبال اين دوستي به فرد داد.((نيچه))
دولتي كه آنقدر بزرگ است كه همه ي چيزهايي را كه مي خواهي به تو مي دهد، آنقدر بزرگ هست كه همه ي آن چيزها را از تو بگيرد.((بري گولدواتر))
ديدن لبخند آنهايي كه رنج مي كشند از ديدن اشك آنها دردناكتر است.((مادام دولير))
ديوانه خودش را عاقل مي پندارد و عاقل هم مي داند كه ديوانه اي بيش نيست.((ويليام شكسپير))
ذهن مانند چتر نجات است،اگر باز نشود هرگز عمل نمیکند
رؤياهاي كوچك را آرزو نكن؛ زيرا براي تكان دادن قلبت به اندازه ي كافي قدرت ندارند.((گوته))
راستگويي مي‌تواند به همه چيز شتاب بخشد. راستگويي حتي زماني كه موجب آزردگي آدمي مي‌شود نيز جنبه‌ي درماني پيدا مي‌كند و به كارها شتاب مي‌بخشد.((آبراهام مازلو))
رشك بردن را ناديده بگيريد و به كلي آن را فراموش كنيد؛ زيرا اين حس، هميشه شما را شكنجه خواهد داد.((ويكتور هوگو))
رفتند رفیقان دل صد پاره ببردند کـردنـد رهـا دامـن صـد پاره ما را -امیرخسرو دهلوی
روزی که بدون خنده سپری شود، یک روزِ تلف شده است. – چارلی چاپلین
رويدادهاي خوب براي تيمي پيش مي آيد كه هر بازيكن در جايگاهي قرار بگيرد كه بيشترين كارآيي را در آن دارد.((جان ماكسول))
رياست و مقام مثل كوه است؛ بالا رفتن از آن دشوار، ولي پايين آمدن از آن بسيار آسان است.((ريواردل))
زر اندوزاني كه براي مال دنيا كيسه دوخته اند، بدانند كه لباس آخرت جيب ندارد.((فرانسوا ولتر))
زماني كه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است، اما تقواي او كافي نيست، هر چه را كه او ممكن است به دست آورد دوباره از دست خواهد داد.((كنفسيوس))
زماني كه در زندگي يكي از سيم هاي سازتان پاره شد، آهنگ خود را با سه سيم ديگر تمام كنيد.((هاري امرسون فوسديك))
زماني كه شما گناهكار هستيد، دوست‌تان بايد كنارتان باشد؛ چرا كه هرگاه حق با شماست، همه در كنارتان هستند.((مارك تواين))
زماني كه گفتم تا آخر عمر مجرد مي مانم نمي دانستم آنقدر عمر مي كنم كه ازدواج كنم.((ويليام شكسپير))
زماني هوشمند خواهي بود كه در گفته‌هاي رئيس خود اشتباهي پيدا كني و زماني خردمندي كه از بيان آن بپرهيزي.((جيمز دنت))
زن خوب، وزير دارايي خوبي براي خانه است و در اثر لطف و مهرباني و بينايي و بينش او است كه بودجه ي خانه هميشه در تعادل است.((آندره موروا))
زن عاقل به تربيت همسرش همت مي گمارد و مرد عاقل اجازه مي دهد كه زنش او را تربيت كند.((مارك تواين))
زن مانند شيشه ظريف و شكستني است. هرگز توانايي مقاومت او را نيازماييد، زيرا ممكن است شيشه ناگهان بشكند.((ميگوئل سروانتس ساآودِرا))
زن هميشه سن خود را از تاريخ ازدواج حساب مي كند، نه تاريخ تولد.((ارهارد))
زنان به خوبي مردان مي توانند اسرار را حفظ كنند، ولي به يكديگر مي گويند تا در حفظ آن شريك باشند.((داستايوسكي))
زنان تحصيلكرده، همسران خوبي از آب در مي آيند. زيرا براي اينكه توضيح بدهند كه چرا غذا شور يا بيمزه شده است، كلمات بيشتري در اختيار دارند.((باب هاپ))
زناني که مي خواهند مرد باشند، زناني هستند که نمي دانند زن هستند.((الکساندر دوما))
زنده ياد خسرو شکیبایی: بعضی وقت ها یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.
زندگي يك خواب است و عشق روياي آن.((آلفرد دوموسه))
زندگی چیست؟ نان، آزادی، ایمان، فرهنگ و دوست داشتن (دکتر شریعتی)
زنها اميال خود را بهتر از مردها پنهان مي كنند، اما مردها بهتر از زنها اميال خود را كنترل مي كنند.((ريچارد استل))
زنها جنگ را شروع مي كنند و مردها آن را ادامه مي دهند.((ارنست همينگوي))
زنها هرگز نمي گويند تو را دوست دارم، اما وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري بدان كه درون آنها جاي گرفته اي.((لارو شفوكو))
زياد زيستن كمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يك عده معدود.((ج.هيوز))
سخت است زندگي، براي كسي كه آرزوي مرگ دارد، ولي بهر دلبندانش مي‌زيد.((جبران خليل جبران))
سختي ها و ناراحتي ها بهترين وسيله ي آزمايش زندگي زناشويي است، زيرا رنج و محنت، اخلاق حقيقي زن و مرد را آشكار مي سازد.((ساموئل اسمايلز))
سختيهاي بزرگ، مردان بزرگ مي سازد.((جان‌ اف‌ كندي‌))
سر دشمن به دست دشمن دیگر كوب كه از دست هردو خلاصی یابی. (سعدی)
سن هر كس با توجه به ميزان درد و رنجي كه در برخورد با ايده هاي نو تجربه مي كند، تعيين مي شود.((كوينسي جونز))
سياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و راي از فقرا، به بهانه ي نگاهباني هر كدام از اين دو دسته از ديگري است.((اسكار آمرينگر))
سياستمدار كسي است كه حوادث فردا و يك ماه و يكسال بعد را پيش بيني كند و سپس بتواند دلايلي بياورد كه چرا اتفاق نيفتاد.((وينستون چرچيل))
سگها و كودكان تنها موجوداتي هستند كه تا حدي رشد كرده اند كه عشق حقيقي را بفهمند.((جاني دپ))
سیمین: پدرت اصلا میفهمه که تو پسرشی!؟ نادر: اون نمیدونه من پسرشم، ولی من که میدونم اون پدرمه …. (جدایی نادر از سیمین)
شادمان بودن، آن هم زماني كه شرايط خوب است، كار چندان سخت و دشواري نيست؛ همه در اين شرايط مي‌توانند شادمان باشند و لبخند بزنند.((آنتوني رابينز))
شايد من بهتر مي دانم كه چرا بشر تنها حيواني است كه مي خندد؛ تنها انسان است كه به شدت رنج مي برد و ناگزير است خنده را بيافريند.((نيچه))
شجاعت مانند عشق از اميد تغذيه مي كند.((ناپلئون بناپارت))
شخص نادان به كسب دانش نمي پردازد، زيرا خود را دانا مي شمارد و بدبختي افراد نادان در همين است.((افلاطون))
شك حالت خوش آيندي نيست، ولي ادعاي يقين خنده دار است.((فرانسوا ولتر))
شهري كه زمامداران آن هيچ كوششي براي كسب مقام به خرج ندهند، به ناگزير داراي حكومت درستكار و شايسته‌اي خواهد بود.((افلاطون))
شيفتگي آن است كه شما چشمان زني را دوست بداريد، بي آنكه رنگ آن را به ياد آوريد.((گوته))
صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است. سعدی
صفا چگونه پذیرد میان ما ایدل؟ که من اسیر تو هستم تو مبتلای منی ابوتراب جلی
طمع، همچون آب شوري است كه هر چه بيشتر خورده شود، تشنگي را افزونتر مي كند.((گوته))
طي کردن راهي که هزار فرسنگ است با برداشتن يک قدم آغاز مي شود.((کنفوسيوس))
عاشق تنها زيبايي چهره را مي بيند و دانا زيبايي سيرت را و عارف هر دو زيبايي را.((گوته))
عاشق شدن و از دست دادن، بهتر از هرگز عاشق نشدن است.((آلفرد لرد تينسون))
عاشقي كه با تن بشري نه با نفس انساني عشق مي ورزد، نه او را قدر و قيمتي هست و نه عشق او را دوام و ثباتي.((افلاطون))
عشق آن نيست كه به هم خيره شويم، عشق آن است كه هر دو به يك سو بنگريم.((آنتوان دوسنت اگزوپري))
عشق از بزرگترين و قويترين مردان، ديوانگان و از ديوانگان، عاقلان دور انديش مي سازد.((گوستاولوبون))
عشق تنها مرضي است كه بيمار از آن لذت مي برد.((افلاطون))
عشق در حقيقت عذاب است، ولي محروم بودن از عشق، مرگ است.((ويليام شكسپير))
عشق راستين يعني اينكه شما كسي را به آسمان برسانيد و زماني كه به پايين مي‌افتد، براي گرفتن او، آنجا باشيد.((كتي لورنس))
عشق زماني ادامه مي‌يابد و پايدار مي‌ماند كه دو انسان عاشق، همه چيز را با هم دوست داشته باشند، نه اينكه تنها يكديگر را دوست بدارند.((فرانسيس گويلارم))
عشق عبارت است از اشتياق به دست آوردن خوبي براي هميشه.((افلاطون))
عشق مثل ويلون مي ماند؛ نواي آن اوج و فرود دارد، اما سيم هايش هميشه ماندني است.((باخ))
عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، اما ازدواج نمی تواند عشق بیاورد. “وشو “
عشق يعني اينكه شما شصت درصد ببخشيد و چهل درصد بگيريد و بگوييد اين دو با هم برابر هستند.((ديويد هال))
عشق، سوءتفاهمي است كه با يك متاسفم فراموش مي شود.((احمد شاملو))
عشقي كه در ازاي خود، خواهان عشق است، از اين داد و ستد، جز رنج بهره‌اي نخواهد بُرد.((دينا مولاك كريك))
عقايد و نظرهاي دشمنانمان در مورد ما به حقيقت نزديكتر است تا عقايد و نظرهاي خودمان درباره خود.((لاروشفوكلد))
عقل در دست نفس چنان گرفتار است كه مرد در دست زنِ گريز پاي.((سعدي))
عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید.

(آنتوني رابينز)

عوام، ثروتمندان را محترم مي شمارند و خواص، دانشمندان را.((افلاطون))
غروب کرده مرا آفتاب عمر ای غم چه شد که باز تو چون سایه در قفای منی؟ ابوتراب جلی
غرور مي‌تواند برانگيزاننده ي خوبي باشد. پول نيز مي‌تواند، ولي هرگز نبايد آنها را هدف بدانيم.((پائولو كوئيلو))
غــم ایــن تــنــگـنـایـم بـرنـیـاورد از پـریـشـانـی نـفـس آسـودگـی مـی‌خـواسـت امـا جـا نشد پیدا – بیدل دهلوی
غم نا امیدی من مگر آن نفس بدانی که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی بابا فغانی شیرازی
فرانک مورگان: قلب ها تا وقتی که غیر قابل شکستن ساخته نشن هیچ نفعی ندارن…! (جادوگر شهر اُز)
فرد خوشبين اظهار مي دارد كه ما در بهترين دنياي ممكنه بسر مي بريم و شخص بدبين بيمناك است كه نكند سخن او راست باشد.((برانچ كامل))
فرزانگان سخن نمي گويند، بلكه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي كنند.((كونگ تين گان))
فرق انسان و سگ در آن است كه اگر به سگي غذا بدهي، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.((لئو نيكولايويچ تولستوي))
فرق ما با ديوانه ها در اين است كه ما در اكثريت هستيم.((ميشل فوكو))
فرومايگان پس از پيروزي، حريف شكست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند.((اُرد بزرگ))
فقير آن نيست كه كم دارد، بلكه آن است كه بيشتر خواهد.((سنكا))
فقير براي سير كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند براي معالجه ناراحتي.((بنجامين فرانكلين))
فيلمسازان بايد به اين نيز بينديشند كه فيلمهايشان را در روز رستاخيز با حضور خودشان نمايش خواهند داد.((چارلي چاپلين))
كامپيوتر همان انسان توسعه يافته است: هوشمند، اما بدون اخلاق.((جان ازبورن))
كساني كه دير قول مي دهند، خوش قول ترين مردان دنيا هستند.((ژان ژاك روسو))
كسي كه به خودش دروغ مي گويد و به دروغ خودش گوش مي دهد، كارش به جايي خواهد رسيد كه هيچ حقيقتي را نه از خودش و نه از ديگران تشخيص نخواهد داد.((داستايوسكي))
كسي كه در جواني چيزهايي را مي خرد كه لازم ندارد، در پيري ناچار است چيزهايي را كه لازم دارد بفروشد.((لرد آويبوري))
كسي كه دريافته است خردمند نيست، گام در راه خردمندي نهاده است.((پوبليليوس سيروس))
كسي كه روح شادي دارد، هميشه وسيله خوبي براي شادماني و خنده پيدا مي كند.((آرتور شوپنهاور))
كسي كه شهامت پذيرش خطر را نداشته باشد، در زندگي به مراد خود نخواهد رسيد.((محمد علي كلي))
كسي كه عشق مي كارد، اشك درو مي كند.((پلين))
كسي كه مي خواهد رازي را حفظ كند بايد اين واقعيت را كه رازي دارد، پنهان كند.((گوته))
كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند.((آبراهام لينكلن))
كلمه ي “نه” در زبان يك زن به معني پاسخ منفي نيست.((سر فيليپ سيدني))
كم دانستن و پر گفتن مثل پول نداشتن و زياد خرج كردن است.((ناپلئون بناپارت))
كمال زن در مادر بودن است. زني كه مادر نباشد موجود ناقصي است.((اونوره دو بالزاك))
كودكان اعتماد مي كنند، زيرا هرگز شاهد خيانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ مي دهد كه اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم.((بوبن))
لعنت به جاده‌ها اگه معني‌شون جدائيه ( زنده ياد جميله شيخي- مسافران)
ما كمتر به ياد مي آوريم كه معلم ما به ما چه آموخته، اما كمتر از ياد مي بريم كه ما را چقدر دوست داشته است.((جان ماكسول))
ما نه براي يافتن فردي كامل، بلكه براي ديدن كامل يك فرد ناكامل عاشق مي شويم.((سام كين))
ما يا بايد ياد بگيريم كه چگونه با هم مثل برادر زندگي كنيم، يا بايد مثل احمق ها نابود شويم.((مارتين لوتركينگ))
مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال.((سعدي))
مجردان بيشتر از متاهلين درباره ي زنان آگاهي دارند، چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج مي كردند!((اچ.ال.منكن))
مجنون نشد آرام پذیر از رخ لیلی دردیست جدایی که به درمان نرسیده ست نظیری نیشابوری
مخمل: نمی شه بمونی؟ آخه اگه بری جات تو خونه خالی می مونه. هاپوکومار: مخمل کوماراهه، زندگی همینه، یک روز آمدن کرتاهه، یک روز هم رفتن کرتاهه … خونه مادر بزرگه
مرا یك شب تحمل كن كه تا باور كنی ای دوست چگونه با جنون خود مدارا می كنم هر شب محمدعلی بهمنی
مرد آنچه را مي داند، مي گويد و زن آنچه را كه خوش آيند شنونده است.((ژان ژاك روسو))
مرد بزرگ با روي خوش رد مي كند و مرد كوچك با روي ترش مي پذيرد.((كنفوسيوس))
مرد بزرگ دير وعده مي دهد و زود عمل مي كند.((كنفوسيوس))
مرد حقيقي خواستار دو چيز است : خطر و بازي. از اين رو زن را به عنوان خطرناك ترين بازيچه ها مي طلبد.((نيچه))
مرد دلير بهنگام ستيز و نبرد، همراهانش را نمي شمارد.((اُرد بزرگ))
مرد كامروا كسي است كه بيش از آنكه زنش بتواند خرج كند، پول در بياورد و زن كامروا كسي است كه بتواند چنين شوهري پيدا كند.((لانا ترنر))
مردان شجاع فرصت مي آفرينند، ترسوها و ضعيف ها منتظر فرصت مي نشينند.((ويليام جيمز))
مردم فكر مي كنند كه من عقل چنداني ندارم، پس چرا تصورشان را بر هم زنم؟((سيلوستر استالونه))
مردم هر كدام آرزويي دارند؛ يكي مال مي خواهد، يكي جمال و ديگري افتخار. ولي به نظر من دوست خوب از تمام اينها بهتر است.((سقراط))
مردمي كه منفي‌باف و ترسو هستند و به آساني، همه چيز را رها مي‌كنند، هرگز كار مهمي انجام نخواهند داد.((كيم وو چونگ))
مردن در حال ايستادن بهتر از زيستن در حالت زانو زدن است.((رولوروس باروسي))
مردي كه سزاوار گرفتن نام “مردي” باشد به كار خود بيش از همه ي جهان و حتا بيش از هر زني كه او را دوست مي دارد عشق مي ورزد.((آندره موروا))
مــی‌کــنــد افــشــای درد عــشـق داغ تـازه‌ام ایـن سـیـه‌رو دردمـنـدان را چـه رسـوا مـی‌کند – وحشی بافقی
ممكن است مردي كه هميشه سؤال مي كند، ابله به نظر برسد، ولي كسي كه هرگز سؤال نمي كند، در تمام عمر ابله باقي مي ماند.((لويي پاولز))
من از خاكسپاري ها بيزارم؛ اين مراسم براي شخص مرده نيست، بلكه براي كساني است كه زنده مي مانند و از عزاداري لذت مي برند.((همفري بوگارت))
من از عشق بدم مي آيد، زيرا يك بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم.((مارك تواين))
من براستي فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم، اما فرمول شكست را به خوبي مي دانم: سعي كنيد همه را خشنود نگه داريد!((بيل كازبي از ستارگان تلوزيون))
من تلويزيون را يك ابزار بسيار مهم فرهنگي مي‌دانم، زيرا درست زماني كه كسي دكمه‌ي آن را مي‌زند، بي‌درنگ به اتاق ديگري مي‌روم و كتاب مي‌خوانم.((گروچو ماركس))
من تنها با مردي ازدواج مي کنم که عتيقه شناس باشد؛ تا هرچه پيرتر شدم براي او عزيزتر باشم.((آگاتا كريستي))
من داناترين انسان ها هستم، زيرا يك چيز مي دانم كه ديگران نمي دانند، و آن اين كه هيچ چيز نمي دانم.((سقراط))
من در اجتماعي زندگي مي كنم كه احساس مي كنم در آن دويدن سهم كساني است كه نمي رسند و رسيدن حق كساني است كه نمي دوند.”شريعتي
من شكست نخورده ام، تنها هزار راه حل پيدا كرده ام كه به كار نمي آيند.((توماس اديسون))
من نمي دانم انسانها با چه سلاحي در جنگ جهاني سوم با يكديگر مي جنگند، اما در جنگ جهاني چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.((آلبرت انيشتين))
من نمیخوام محصول دنیای اطرافم باشم میخوام که دنیای اطرافم محصول من باشه جدا افتاده
موسيقي ابتدا و انتهاي زبان است، همان گونه كه احساسات، ابتدا و انتهاي عقل است. افسانه، آغاز و پايان تاريخ است و عشق، شروع و ختم شعر.((گلوك))
موسيقي از فكر تراوش مي كند و در قلب مي نشيند.((لودويگ وان بتهوون))
مي توان دنيا را در يك ذره ي ماسه مشاهده نمود و بهشت را در يك گل وحشي؛ مي توان ابديت را دست گرفت و جاودانگي را در يك ساعت جا داد.((ويليام بليك))
مي خواهم پير شوم بي آنكه پوست صورتم را بكشم. مي خواهم اين شجاعت را داشته باشم كه به چهره اي كه ساخته ام وفادار باشم.((مريلين مونرو))
مي‌توان اميدوار بود كه فردي خشن، روزي دست از خشونت بردارد، ولي چنين اميدي در مورد ترسويان وجود ندارد.((گاندي))
نا اميدي، نخستين گامي است كه شخص، به سوي گور بر مي دارد.((ناپلئون بناپارت))
نادان ترين انسان كسي است كه در حق دوست خود با دشمن مشورت و تدبير كند.((شيخ ابوسعيد))
نرسيدن به آرزوها دردناك است، ولي رسيدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناك باشد؛ زيرا همه چيز گذرا است.((بيل هريس))
نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.((ابوعلي سينا))
نصيحت؟ عاقل ها به آن احتياجي ندارند و احمق ها آن را نمي پذيرند.((بنجامين فرانكلين))
نقاش كامل آن است كه از هيچ براي خود سوژه بسازد.((چارلي چاپلين))
نه هر خامی ز پایان شب عاشق خبر دارد که فصل آخر این قصه را پروانه میداند باستانی پاریزی
نوابغ بزرگ زندگينامه بسيار کوتاهي دارند.((رالف والدو امرسون))
هاردی: میخوام ازدواج كنم لورل: با كی؟ هاردی: معلومه دیگه، با یه زن. مگه تو كسیو دیدی كه با یه مرد ازدواج كنه؟ لورل: آره هاردی: كی؟ لورل: خواهرم
هامون: اگه اونی باشم که تو می‌خوای اون وقت من٬ من نیست! یعنی منِ خودم نیستم! (هامون)
هر تغيير و تحولي كه براي جهان آرزو مي كني، در وجود خودت ايجاد كن!((ماهاتما گاندي))
هر حقيقت از سه مرحله مي گذرد: اول مورد تمسخر قرار مي گيرد. دوم به شدت با آن مخالفت مي شود و سوم به عنوان يك امر بديهي مورد پذيرش قرار مي گيرد.((آرتور شوپنهاور))
هر قدر كه مي تواني از اشتباهات ديگران درس بياموز؛به تنهايي، وقت براي انجام همه آنها نخواهي داشت.((آلفرد شين ولر))
هر كجا مردي يافت شد كه به مقامات عاليه رسيده، بدون شك، زني پاكدامن او را همراهي كرده است.((فريدريش شيلر))
هر كس به جهان آمد خانه اي نو ساخت و چون مُرد خانه به ديگري گذاشت. دومي، بنا را به سليقه ي خود تغيير داد، اما هيچ كس در پي اتمام آن برنيامد.((گوته))
هر كودكي با اين پيام به دنيا مي آيد كه: “خداوند هنوز از بشر نااميد نشده است.”((رابيندرانات تاگور))
هر وقت خواستيد درباره ي راه رفتن ديگري قضاوت كنيد، كمي با كفشهاي او راه برويد.((لئو نيكولايويچ تولستوي))
هر چیز باید تا حد امکان ساده شود ، اما از آن ساده تر نه (آینشتاین)
هرچه بالاتر روي، از نظر آنان كه پرواز نمي دانند كوچكتر به نظر خواهي رسيد.((آندره ژيد))
هرچه يكبار پيش مي آيد ممكن است ديگر هرگز روي ندهد، اما آنچه كه دو بار پيش آيد، بدون شك، بار سوم هم رخ خواهد داد.((پائولو كوئيلو))
هرگاه انسان در آستانه‌ي مرگ است، سخنانش حكيمانه مي‌شود.((كنفوسيوس))
هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم.((آبراهام لينكلن))
هرگاه كه دردمندي را هنگام درد كشيدن ديده ام، از شرم اش شرمسار شده ام، زيرا به ياري برخاستن من غرور اش را پايمال كرده است.((نيچه))
هرگز آرزويي به تو داده نشده، مگر آنكه توانايي به حقيقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند بايد براي رسيدن به آن كار كني.((ريچارد باخ))
هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن: اعتماد، قول، رابطه و قلب؛ زيرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند، اما درد بسياري دارند.((چارلز ديكنز))
هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند (مارک تواین)
هرگز براي پول ازدواج نكنيد، چون براي پول در آوردن راههاي آسانتري هم وجود دارد.((جرج برنارد شاو))
هرگز كسي كه استعداد خوبي در تايپ كردن دارد پروفسور نخواهد شد.((لوسي اسميت))
هرگز نمي توان با آدمهاي كوچك كارهاي بزرگ انجام داد.((سيسرون))
هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا، به گونه‌اي خودكار، شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد.((آنتوني رابينز))
هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش”عصبانی نشو”ساده زندگی کن”کم توقع باش”همیشه لبخند بزن”زیاد ببخش”یک دوست خوب داشته باش
همانطور كه مايل نيستم بنده كسي باشم، حاضر نيستم آقاي كسي باشم. كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند.((آبراهام لينكلن))
همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن اند (ارسطو)
همه افراد بشر استعداد نقاشي دارند، اما همه حوصله ندارند.((ميكل آنژ))
همه جور نون ديدم، نون سنگک، نون بربري، نون لواش، نون تافتون، ولي هيچ جا نون حلال نديدم ( پولاد کيميايي- جرم)
همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری سعدی
همه چشم اميد به محبت ديگران دوخته اند و بيخبر از آنند كه خود نيز مي توانند عامل محبت براي ديگران باشند.((فرانسيس بيكن))
همه ﺗﻼﺷﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ … چارلی چاپلین
همه‌ي مردم به خدا ايمان دارند، هرچند همه از آن آگاهي ندارند. همه به خود ايمان دارند و اگر اين “خود” را در بي‌نهايت ضرب كنند، ثمره‌ي آن، خداست.((گاندي))
هميشه ممكن است از بين تيرهايي كه به سمت هدف پرتاب مي كنيد، يكي به بار ننشيند، اما وقتي تيري را پرتاب نمي كنيد، صددرصد تيرها را از دست خواهيد داد.((واين گرتسكي))
هنگامي كه دشمنت در حال اشتباه كردن است، در كارش وقفه نينداز.((ناپلئون بناپارت))
هيچ صيادي در جوي حقيري كه به گودال مي ريزد، مرواريد صيد نمي كند.((فروغ فرخزاد))
هيچ عاملي همچون رؤيا آينده ساز نيست؛ آرزوهاي امروز حقايق فردايند.((ويكتور هوگو))
هيچ كس آن قدر ثروتمند نيست كه بتواند گذشته ي خود را بخرد.((اسكار وايلد))
هيچ كس نمي تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن.((جان ماكسول))
هيچ مي داني فرصتي كه از آن بهره نمي گيري، آرزوي ديگران است؟!((جك لندن))
هيچ گاه دشمن خويش را كوچك مپندار، چون او بهترين دوستت نيز هست. او انگيزه پيشرفت و پويش بيشتر را به تو خواهد داد.((اُرد بزرگ))
ور تــحــمـل نـکـنـم جـور زمـان را چـه کـنـم داوری نــیــســت کــه از وی بــسـتـانـد دادم – سعدی
وقتي “قدرت عشق” بر “عشق به قدرت” چيره شود، دنيا طعم صلح را مي چشد.((جيمي هندريكس))
وقتي جوانتر بودم همه چيز را به ياد مي آوردم، مي خواست اتفاق افتاده باشد يا نه!((مارك تواين))
وقتي دوست مي داري، دلت مي خواهد زنده باشي و وقتي كينه مي ورزي، آرزوي مرگ مي كني.((كنفوسيوس))
وقتي زندگي صد دليل براي گريه كردن به تو نشون مي ده، تو هزار دليل براي خنديدن به اون نشون بده.((چارلي چاپلين))
وقتي كه دو دوست با هم صميمي شوند، مرگ يكي تنها رنجش خاطر ديگري را فراهم مي آورد، ولي جدايي، هر دو را متاثر مي سازد.((لاروشفوكو))
وقتی با روحت آشنا بشم، چشمانت را نقاشی خواهم کرد. (مودیلیانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.