خانه / سخن مشاهیر / سخن مشاهیر – ۳

سخن مشاهیر – ۳

یادمان باشد شایدشبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشود، پس به امید فرداها محبتها یمان را ذخیره نکنیم.
(کورش بزرگ)

یادمان باشد که زمان ما محدود است….
پس زمانمان را با زندگی گردن در زندگی دیگران هدر ندهیم!
استیو جابز
یه لبخند ساده بسیار بهتر از یه لباس گران قیمت است
(پرمودا باترا)
یک آموزگار ناپخته می تواند سالها شاگردان خود را گمراه و سرگردان کند. ((اُرد بزرگ))
یک بوسه مادرم مرا نقاش کرد. رافائل
یک جمله جالب از آلبرت انشتین
دو چیز در جهان پایان ناپذیرند:
۱- کائنات
۲- حماقت انسان ها!!!!
یک روز چو شیر زیستن به از صد سال گوسفند وار
(سیلونه)
یک زن، تنها زمانی می تواند به مقام دوستی با یک مرد دست یابد که ابتدا آشنا و سپس معشوقه او بوده باشد. (آنتوان چخوف)
یک ساعت اندیشیدن در خیرو صلاح از هزار سال عبادت بهتر است
امام صادق (ع)
یک لیوان آب که تا نیمه داشته باشد،
ازنظر یک فرد بدبین، خالی؛
و از نظر یک فرد خوش بین، نیمه پر است..!
یک وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه

و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی…

بعدشم بگی به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم…!!!

یکی از راههای رسیدن به کامیابی وپیروزی داشتن اگاهی و پول است (البرت کامو
یکی بود یکی نبود زیر کنبد کبود سه تا پری نشسته بود
زاروزار گریه می کردن پریا مث ابرای باهار گریه می گردن پریا
(شعربه یاد ماندنی احمد شاملو)
یکی بچه گرگ می پرورید چو پرورده شد خواجه را بر درید
یگانه داورى که گناه مارا هرچه باشد میبخشد!!
مادر است…
۳پسام از کوروش کبیر:
اگرکلید دری را نداری قفلش نکن
اگرکسی را دوست نداری خوردش نکن
و اگر دستی را گرفتی رهایش نکن….
“… مگر نه عشق تنها با اشک سخن می‌گوید؟… ”
♥مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم♥
♥که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم♥
*سعدی*
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻼﺕ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻮﻫﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ
ﺣﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ. ﻫﯿﺘﻠﺮ
ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﻲ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ. ﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ” ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ” ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ…
(ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ)
ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﻳﻢ ﻣﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎ، ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﺍﻧﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺎﻣﺘﻢ ﺷﻮﺩ..
*کورش بزرگ*
آریایی باشی احساس غرور میکنی…
ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺍﺭﺍﺯ ﺷﺐ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺳﺎﺯﺩ. ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻜﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻴﻮﺩﺭ داستایوسکى
ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻨﺴﺖ
ﻓﺎﺭﻍ ﺑﻮﺩﻥ ﺯ ﮐﻔﺮ ﻭ ﺩﻳﻦ؛ ﺩﯾﻦ ﻣﻨﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﻫﺮ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ
ﮔﻔﺘﺎ ﺩﻝ ﺧﺮﻡ ﺗﻮ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ. ﻻﺋﻮ ﺗﺰﻭ
ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ
ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ, ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا…
ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ:
ﯾﮏ ﺑﻬﺎﺭ، ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ!!
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﺴﺖ…
ﻧﺎﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﺴﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮﺩ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺶ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﯿﻼﻥ
ﻛﻮﻧﺪﺭﺍ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﻲ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻲ، ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﺍﻣﻀﺎﻳﺶ ﮐﻨﻲ ﻭﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ.
one day you will miss me…

یه روز دلت برام تنگ خواهد شد

حقیقت مثل خورشید است؛ می توانی مدتی روی آن را بپوشانی، اما جایی نمی رود.((الویس پریسلی))
خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.((موریس مترلینگ))
اگر همواره به لبخند فکر کنی، صورتت جوان و شاداب خواهد ماند.((فرانک گلت بارگس))

این یکی از تضادهای زندگی ماست

که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد . . .

( چــارلـی چـاپلـیـن )

در زندگی یک مرد ۲ روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد. ویکتور هوگو

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست ! (رنه کوتی)

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود . آگاتا کریستین

هرگاه قصد شوخی دارم، حقیقت را بیان می‌کنم

این بزرگترین شوخی جهان است . . .

(جرج برنارد شاو)

چین و چروک ها صرفاً از جایگاه لبخندها حکایت می کنند.((فرانک گلت بارگس))

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم

فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم

(لئو بوسکالیا)

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریان

. “اینطورشد”رابه”اینطور خواستم”تغییردهید(نیچه)
. آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . .
. احساس می کنم در این مثنوی بزرگ طبیعت مصرع هایی ناتمامیم . بودنمان انتظار یک بیت شدن . دکتر شریعتی
. اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است (دهخدا )
. از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. (دیپاک چوپرا)
. از “گناه” تنفر داشته باش نه از “گناهکار” . . . (گاندى)
. اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا
. انسان شکست نمی خورد،بلکه دست از تلاش بر می دارد.(ارنست همینگوی)
. اینکه همه‌ چیز به روال همیشگی پیش می‌رود، خود همان فاجعه است! والتر بنیامین
. اگر انجام دادن، به اندازه دانستن نیک از بد آسان بود، نمازخانه­ها کلیسا بودند و کلبه درویشان قصر پادشاهان. «« شکسپیر»»
. اگر روزگاری شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . . (افلطون)
. اگر یک فکر احمقانه را حتی پنج میلیارد نفر هم قبول داشته باشند،باز هم آن فکر احمقانه است.”مارکس”
. برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی
. برای اینکه دوستان واقعی گردیم باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم . (تولستوی )
. برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد
. بزرگترین تراژدی انسان آن است که وقتی هنوز زنده است ، چیزی در درونش بمیرد ( آلبرت شوایتزر )
. بسیاری ازما درتلاش برای زندگی بهتر،زندگی راازیادمیبریم.مارگارت فولر
. بی صبری، شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی را برای از پا در آوردن او به وجود می آورد.(افلاطون)
. تاخم نشوید کسى نمیتواند سوارتان شود (مارتین لوترکینگ)
. تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشکها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند. (ویلیام شکسپیر)
. تمام شان و عظمت انسان در فکر است.پاسکال
. تنها چیزی که “بدی” نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. – ادموند بورک
. خدا با آن عظمتش خودش را کوچک میکند تا در ذهن ما جا بگیرد (ملاصدرا)
. در دعا کردن باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است . . . (اسکوال شین )
. درجستجوی قهرمان نباشید،بلکه خودقهرمان بشوید.آنتونی رابینز
. درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی
. دکتر علی شریعتی: ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکرکنم تا این که در مسجد بشینم و به کفشهایم فکر کنم
. دل منطقی دارد که عقل از آن بی خبر است.(بلز پاسکال)
. دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم / همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب اوحدی مراغه‌ای
. رفیق واقعی کسیه که به تو آزادیِ کامل میده تا خودِت باشی. – جیم موریسون
. زینت انسان سه چیز است۱-علم ۲-محبت ۳-آزادی(افلاطون)
. شادی هر کس بستگی به این دارد که در ذهن خود را تا چه اندازه شاد می داند. آبراهام لینکلن
. شاید این جهان ،جهنم سیاره ای دیگر باشد ”آلدوس هاکسلی”
. صداقت دربرابرسیاست دیگران سادگیست و سیاست دربرابرصداقت دیگران خیانت…… ::شریعتی::
. صورت شما کتابیست که مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند… “ویلیام شکسپیر”
. عشق هنگامی که شما را می پرورد ، شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . (جبران خلیل جبران)
. کسانیکه ب آنان عشق میورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند “فرانسیس بومو”
. لذت داشتن دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه ی گرم زیره برفه!!!!! درسته هوا رو گرم نمی کنه ولی تو رو دل گرم میکنه
. ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )
. من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم .. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. شکسپیر
. موفقیت متشکل از یک سری پیروزی های کوچک روزانه است. لادی هوتار
. هدف به زندگی روشنای می بخشد و انگیزه ساز میشود
. هر زمان که ارزشی به دنیا می آید هستی معنایی تازه پیدا می کند و چون ارزش می میرد بخشی از آن معنا می میرد – جوزف وود کروچ
. هرچه خواستم بفهمند فقط خندیدند(چارلی چاپلین)
. هرگز از مرگ نهراسیده ام اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود هراس من باری همه از مردن در سرزمینی ست که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد.(شاملو)
….نه کنجکاو ونگران بهشتم نه جهنم چون هم خنده ی مادرم را دیده ام هم گریه اش را .!!! ” اوزدمیر آصف”
«مادرم صبحی می گفت: موسم دلگیری است // من به او گفتم: زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست»سهراب سپهری
آدم باید همیشه عاشق باشد، از این رو مرد نباید ازدواج کند.((اسکار وایلد))
آدم شجاع یک بار می میرد، اما ترسو هزار بار.((الین چانک))
آدمی نه تنها باید از استعدادهای خداگونه‌ی درونی خویشتن آگاهی داشته باشد، بلکه باید محدودیت‌های وجودی انسان را نیز بپذیرد.((آبراهام مازلو))
آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.((مارتین لوترکینگ))
آزادی زن این است که در قفسی زندانی شود، اما میله های آن از طلا باشد.((ارنست ایبسز))
آزادی چیزی است شبیه سلامتی؛ تا زمانی که این دو را از دست ندهیم، قدرشان را نمی دانیم.((والتر))
آسوده باشید که در طول زندگی، هر چیزی که نیاز داشته و خواهان آن باشید، زندگی در دسترس تان قرار خواهد داد.((گیل لیندن فیلد))
آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این کار، یک فرصت بود.((بیل گیتس))
آموزگاران در را باز می کنند، اما این تویی که باید وارد شوی.((گالیله))
آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دیگران امید و بیم بسته است، بیش از همه شایسته ستایش است.((بزرگمهر))
آنان که زندگانی را بستری از گلهای سرخ می دانند، همیشه از خارهای آن شکایت دارند.((ویلیام آلن وایت))
آنچه آینده به شما خواهد داد، بستگی به این دارد که شما خودتان، امروز چه سرنوشتی را برای فردایتان ذخیره می کنید.((کاندز))
آنچه نتیجه بخش است، عمل است. دانش فقط نیروی بالقوه ای است در دست آنان که می دانند چگونه می توان عمل مؤثری انجام داد.((آنتونی رابینز))
ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند
احساس مسئولیت نسبت به جامعه، هسته اصلی داد و ستد را تشکیل می دهد.((کونوسوکی ماتسوشیتا))
احساسات، منطقی نیستند. مردی خطرناک است که احساساتش را با منطق توجیه کند.((دیوید بورنشتاین))
احمد چته؟عاشق شدم !نگران نباش ! این شتریه که در خونه هر خری میخوابه. (حمید لولایی – خانه بدوش)
احمق ها تحسین می کنند و خردمندان تایید.((الکساندر پوپ))
از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.((ویلیام شکسپیر))
از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار.((چارلی چاپلین))
از روی سوالهای فرد، بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید.((فرانسوا ولتر))
از عجایب روزگار این است که زن در عین زیبایی، وفادار هم باشد.((اسکار وایلد))
از وقتی که انیشتین در سال ۱۹۰۵ خبر داد که سکون و آرامش مطلق وجود ندارد، از آن به بعد این گونه شد. تا پیش از آن، سکون و آرامش خوبی وجود داشت.((استیون لیکاک))
از وقتی که تصمیم گرفتم دیگه نبینم، خیلی چیزا دیدم (پرویز پرستویی-بید مجنون)
از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار.((گاندی))
ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی خواهید شد.((سقراط))
ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج [ آن ] هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند.((بنجامین فرانکلین))
ازدواج چیز شگفت آوری‌ است، گاه شیران را روباه و گاه روبهان را شیر می‌کند.((ویکتور هوگو))
ازفکرمصیبتهای بیشماری رنج بردم که بیشترآنها اتفاق نیفتاد(ب.ویلسون)
اشتباه ما در این است که گمان می‌کنیم تنها داوری دیگران اهمیت دارد نه داوری خودمان.((استیو چندلر))
افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. – جورج ادوارد مور
افرادی که دائماً دلواپس و نگران فردای خود هستند برای چیزی نگرانند که اصلاً وجود ندارد.((سر ویلیام آسلر))
البته که سیاستمداران باید از دادن حق رأی به کودکان بترسند، زیرا کودکان همه چیز را می بینند و به ماهیت همه چیز پی می برند.((اشو))
امروزه جوانان تصور می‌کنند که پول، همه چیز است و زمانی که بزرگتر شدند، یقین پیدا می‌کنند که این چنین است.((اسکار وایلد))
امید برای کسانی وجود دارد که از آرزو برخوردارند و عشق برای کسانی وجود دارد که برایشان دادن به معنای گرفتن است.((فرناندو پسوا))
امید دارویی است که شفا نمی دهد، اما درد را قابل تحمل می کند.((مارس آشار))
امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.((ویکتور هوگو))
امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.((ژان ژاک روسو))
امیدوارم در تمام طول زندگی چنان همدیگر را دوست داشته باشیم که انگار هرگز ازدواج نکرده ایم.((جورج گوردون بایرون))
ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. – چالرز داروین
انتقام، دلیل سبکی عقل و پستی روح است.((سقراط))
اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.((آبراهام لینکلن))
اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی. مولانا
انسان آرزومند جهانی است که در آن خیر و شر آشکارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سرکش داوری کردن پیش از فهمیدن، وجود دارد.((میلان کوندرا))
انسان به دلیل نداشتن حوصله، کارش به طلاق می کشد و بر اثر نداشتن حافظه، دوباره ازدواج می کند.((مارس گرانشو))
انسان بی قراراست چرا که می داند”این خانه خانه ی او نیست”دکترعلی شریعتی
انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادی می گردد، اما انسان دانا آن را در زیر پاهای خود پرورش می دهد.((جیمز اوپنهیم))
انسان همیشه برای چیزهایی که آرزو می کند قدرت کافی دارد؛ فقط سستی اراده است که نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوی خود گام بردارد.((ژان ژاک روسو))
انسان وقتی بلند حرف میزند صدایش را میشنوند،اما هنگامیکه آهسته صحبت میکند به حرفش گوش میدهند.(پل رینو)
انسانها نه به نسبت تجربه های خود، بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کردن دارند عاقل هستند.((جرج برنارد شاو))
انسانهای باهوش مسائل را حل می کنند، نوابغ آنها را اثبات می کنند.((آلبرت انیشتین))
این حقیقتی است کهن که در سیاست باید اغلب از دشمنان آموخت.((ولادیمیر لنین))
این عشق نیست که دنیا را می چرخاند؛ عشق چیزی است که چرخش آن را ارزشمند می کند.((فرانکلین پی جونز))
اینکه برای انجام خوبی یا بدی، فداکاریهایی انجام می دهیم ارزش نهایی اعمال ما را تغییر نخواهد داد.((نیچه))
اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.((بنجامین فرانکلین))
اگر آینه نبود، من همیشه خود را جوان می دانستم.((پابلو پیکاسو))
اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.((اُرد بزرگ))
اگر از طبقه بالا زن بگیرید، به جای خویشاوند ارباب خواهید داشت.((لئوپول))
اگر انسان تنها در روزهایی کار کند که همه چیز بر وفق مراد است در عمرش کاری از پیش نمی برد.((جری وست))
اگر انسان فقیر و گرسنه باشد،بهتر از آنست که پست و بی عاطفه باشد.”چارلی چاپلین”
اگر با ثروتی اندک بخشنده و بزرگوار نباشید، با ثروت زیاد هم ناگهان بزرگوار و بخشنده نخواهید شد.((جان د. راکفلر))
اگر بازی، قانون نداشته باشد، کودکان هم به بی‌قانونی خو می‌گیرند و زمانی که بزرگ شدند، مردان وظیفه‌شناس و درستکار نخواهند بود.((افلاطون))
اگر بتوانید آرزوهای خود را تجسم کنید، بی‌گمان به آنها دست پیدا خواهید کرد.((والت دیسنی))
اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی … اما اگر بازنده شوی بهتر است آنجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.((آدولف هیتلر))
اگر به قضاوت مردم بنشینی، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت.((مادر ترزا))
اگر تمام شب برای دیدن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد!((ویلیام شکسپیر))
اگر تنها از امید انتظار معجزه داری، در اشتباهی؛ امید باید با حرکت همراه باشد.((محمد اقبال))
اگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیکی و نیکوکاران کاسته می‌شود.((افلاطون))
اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد. مولانا
اگر دو ماه شیفته‌ی دیگران باشید، دوستان بیشتری به دست خواهید آورد، تا اینکه دو سال بکوشید دیگران را شیفته‌ی خود کنید.((دیل کارنگی))
اگر زمانی مقام تو پایین آمد، ناامید مشو. زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود و بامداد روز دیگر بالا می آید.((افلاطون))
اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید، سر دیگر آن به گردن خودتان گره می خورد.((رالف والدو امرسون))
اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه کن تا شادی ناامید نشه.((چارلی چاپلین))
اگر عدم خشونت، قانون هستی ماست، پس آینده از آن زنان است.((گاندی))
اگر فقط طلب عشق کنی، نابالغ خواهی ماند، بچه خواهی ماند. تا زمانی که بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار کنی، هنوز از بچگی در نیامده ای …((آچاریا))
اگر کسی از حمله و بدگویی نسبت به من دست بکشد، هرگز گذشته را برای تلافی به خاطر نخواهم آورد.((آبراهام لینکلن))
اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.((دالایی لاما))
اگر کسی، دیگران را به سبب شکست‌های خود، گناهکار بشمرد، جای آن دارد که به سبب کامیابی‌هایش هم دیگران را ستود.((هاوارد نیوتن))
اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان کنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند.((میکل آنژ))
اگر منتظر بمانید که ابتدا احساس را به دست آورید و بعد دست به کار شوید، ممکن است هرگز اشتیاقی در خود نیابید.((جان ماکسول))
اگر مهربان باشید ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسی کنند، با وجود این مهربان باشید.((مادر ترزا))
اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.((بنجامین فرانکلین))
اگر می خواهید شما را دوست بدارند، اشتباهات خود را بیش از نیکی های خود بگویید.((بارون لیتون))
اگر می‌دانستید که یک محکوم به مرگ، هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آن‌گاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید، می‌دانستید… “ابوعلی سینا”
اگر نخواهید دست کم، برخی از قوانین دیگران را بپذیرید و پاس بدارید، نباید امیدوار باشید که دیگران، بر پایه ی قوانین شما رفتار کنند.((آنتونی رابینز))
اگر نمی خواهی درباره تو قضاوت شود، درباره دیگران قضاوت نکن.((آبراهام لینکلن))
اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن چیز را به خوبی درک نکرده اید. – آلبرت اینشتین
اگر پدران و مادران می‌فهمیدند که از پس هر دوره‌ی تلخی، دوره‌‌ای شیرین در راه است، شاید ازدواج‌ها پابرجاتر می‌بود.((آل پاچینو))
ای سرو که اسباب جوانی همه داری با ما به جفا پنجه مینداز که پیریم اوحدی مراغه ای
این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی خردمند
این ما نیستیم که عیب و نقص هامون رو انتخاب می کنیم، اونها بخشی از وجود ما هستن که باید باهاشون کنار اومد. (مری و مکس)
با زنی ازدواج کن که اگر «مرد» بود بهترین دوستت می شد.((بردون))
با شوخ طبعان نیک می توان شوخی کرد؛ آن که غلغلکی است به سادگی می توان غلغلک اش داد.((نیچه))
با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش ‏ [دکتر شریعتی]
باید یکی از هدف‌های آموزش و پرورش این باشد که بیاموزیم زندگی گرانبهاست.((آبراهام مازلو))
بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.((ویل دورانت))
بدبختی پولدار شدن این است که باید با پولدارها زندگی کنی.((لوگان پیر اسمیت))
بدبختی، مربی استعداد است.((ویکتور هوگو))
بدگمانی نسبت به یک دوست، به مراتب بدتر از این است که به راستی، فریب او را خورده باشید.((پرمودا باترا))
بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا
برای برآوردن میزان هوشمندی یک حاکم، نخستین روش این است که ببینید چه افرادی را به دور خود گرد آورده است.((جان ماکسول))
برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست.((بنجامین فرانکلین))
برای جوانمردی و مروتی که در حق هر کس می کنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.((پابلو پیکاسو))
برای زنده ماندن باید خود را تطبیق داد و برای تطبیق باید در خود تغییر ایجاد کرد.((کرت لوین))
برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم، نیاز به پیری داشتم، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم، نیاز به جوانی دارم.((ژوبرت))
برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که به او ترحم کنی.((ناپلئون بناپارت))
برای پی بردن به قلب و ذهن کسی، به آرزوهای آینده‌ی او بنگرید، نه به دستاوردهای گذشته‌اش.((جبران خلیل جبران))
برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم << زنده یاد خسرو شکیبایی >>
برده فقط یک آقا دارد، اما شخص طمعکار نسبت به هر کسی که او را یاری کند، برده است.((رالف والدو امرسون))
برگزیدن پدر و مادر، دست خود انسان نیست، اما برگزیدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.((پرل پاک))
بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.((وینستون چرچیل))
بزرگترین نیکی شما در حق دیگران این نیست که بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلکه این است که ثروتهای خودشان را بر آنان آشکار سازید.((دیزریلی))
بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود.((توماس کارلایل))
بسیاری از نتیجه گیری های نادرست به دلیل فقدان اطلاعات است، نه داوری غلط.((لویزا دبرنادز))
بــه مــن گــفــتــی کــه جــور مـن نـهـان مـی‌دار از مـردم تـو هـم نـوعـی جـفـا مـی‌کـن کـه بـتـوان داشـت پـنـهانش – هاتف اصفهانی
بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری.((آندره ژید))
بکوش تا نیک را از بد بشناسی و از خود نام نکو باقی گذاری؛ بیش از این دو، چیزی مخواه که همه چیز را از دست خواهی داد.((گوته))
به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین
به دنیا نیامدن بهتر از آموزش نیافتن و نادان ماندن است؛ زیرا جهالت، ریشه ی همه بدبختی ها است.((افلاطون))
به سبب جذابیت زن، نه، بلکه به سبب مَنشی که دارد، درباره‌‌‌ی او داوری کنید.((پرمودا باترا))
به عنوان یک کارگردان خودم را در مقام بازیگر دوست ندارم و به عنوان بازیگر خودم را در مقام کارگردان دوست ندارم.((رابرت ردفورد))
به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز، که وی را افکاری دیگر به سر است؛ تفکراتی از آن خویشتن.((جبران خلیل جبران))
به کسانی که گمان می‌کنند خودشان همه چیز را می‌دانند، نمی‌شود چیزی یاد داد.((اسکیپ باربر))
به کسی رأی دهید که کمتر از همه وعده می دهد، زیرا کمتر از دیگران، خود و شما را ناامید خواهد کرد.((برناردپاروخ))
به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزی سیراب می شود …((ویکتور هوگو))
به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن.((آندره ژید))
به هر اندازه که زن، آرام و فرمانبردار و با عصمت و با عفت باشد، به همان اندازه قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است.((میشله))
به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن.((ویلیام شکسپیر))
به چیزی دل ببند که دل داشته باشه (محمدرضا فروتن- مرسدس)
بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.((آندره ژید))
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.((دکتر جانسون))
بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند.((سام منتز))
حبیب،خواری من خواست بر مراد رقیب خدا مراد دل هرکسی روا نکند ادیب نیشابوری
حجت به قاضی: من همه زندگی مو باختم. منو از حبس می‌ترسونی؟ برو از خدا بترس (شهاب حسینی-جدایی نادر از سیمین)
حرفای خوب همیشه مال آدمای خوب نیست (هانیه توسلی- شب های روشن)
حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند.((چایمن))
حقیقت داروی تلخی است که نتایج شیرین دارد.((گاندی))
خانواده‌ای که هم‌اکنون دارید، بسیار مهم‌تر از خانواده‌ای است که از آن می‌آیید.((رینگ لاردنر))
خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است.((فرانسوا ولتر))
خدایا! رحمتی کن… تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از آنان که پول دین را میگیرند و برای دنیا کار می کنند. دکتر علی شریعتی
خرد ابزار توانایست و خردمند باشکوه دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر رخدادهای امروز و فرداهاست . ارد بزرگ
خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند
خرد، به هیچ رو، بر دل حکم نمی‌راند؛ فقط همدست او می‌شود.((ماینن مک لافلین))
خردمند آن نیست که چون در کاری می افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آن است که بکوشد در کاری نیفتد.((غزالی))
خردمند برای رسیدن به هدف، ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه‌هایش سوار کند.((پنچا تنترا))
خردمندترین فرد کسی است که حتی یک دَم هم گمان نکرده خردمند است.((نیکولا بوئالو))
خستم ، خستم از اینکه تموم راه رو باید تنها برم ، مثل یه پرنده زیر بارون… مسیر سبز
خسته شد بال و پرم بس در بیابانها دویدم کاش منهم آشیانی داشتم بر شاخساری ابوتراب جلی
خسیس برای ثروت خود نگهبان است و برای وراث، انباردار.((بوذرجمهر))
خشم زن مانند الماس است؛ می درخشد، اما نمی سوزاند.((تاگور))
خطاهایی که برنده‌ها انجام می‌دهند به مراتب بسیار بیشتر از خطاهایی است که بازندگان انجام می‌دهند و به همین دلیل است که آنها برنده‌اند.((اندرو متیوس))
خوار کردن دیگران با هدف بزرگ نمودن خودمان، نشان ناتوانی‌ست. بیشتر سبب دلسوزی است تا خواری؛ چرا که نشان می‌دهد چه نومیدانه آرزو می‌کنیم که دوست‌مان بدارند.
خود را همان گونه که هستی بشناس، بی هیچ ایده آلی، بی هیچ قضاوتی و بی هیچ سرزنشی.((اشو))
خودت باش؛ شاید بدترین پندی باشد که به برخی می توان داد.((تام سامسون))
خودخواهی، در بالاترین حد خود، کار چندانی نمی کند، اما عشق، در جزیی ترین حد خود، بیشترین کار را می کند.((زیگ زیگلار))
خوشا به حال آنان که میبخشند بی آنکه به یاد آورند..و میگیرند بی آنکه فراموش کنند.”الیزابت بیسکو”
خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.((چارلی چاپلین))
دارایی، دارایی می‌آورد و تهیدستی، بچه.((گاس کان))
داشتن دانش بهتر از داشتن ثروت است، اما نداشتن ثروت بدتر از نداشتن دانش است.((ویلیام شکسپیر))
دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند
دانش بدون دین لنگ است، دین بدون دانش کور.((آلبرت انیشتین))
دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.((سقراط))
دانش پزشکی در طی چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی داشته که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود، عضو سالمی پیدا کند.((اریل ویلسون))
دانشمند کسی است که بکوشد تا از درد و رنج خود بکاهد.((ویکتور هوگو))
دانه از خال سیه داری و دام از سر زلف وای بر حال من و مرغ دل غافل من – فرصت شیرازی
در آرزوی دیدن کسی هستم که بر خلاف مقام و مرتبه بالای خود، بیشتر روحیه تایید و پسند و رضایت داشته باشد تا روحیه انتقاد و خرده گیری.((چارلز شواب))
در انتخاب دوست می توان دقت کرد، ولی دشمن را نمی توان به خوبی تشخیص داد.((اسکار وایلد))
در جستجوی گناهکار در ستارگان نباشید، سبب در خود ماست.((ویلیام شکسپیر))
در جهان تنها کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشینید و همه چیز را از خود بخواهد.( فردریش شیللر )‏‎
در دنیا جای کافی برای همه هست. پس به جای اینکه جای کسی را بگیری، سعی کن جای خودت را پیدا کنی.((چارلی چاپلین))
در زندگی باید دو عامل را هدف قرار داد: رسیدن به آنچه که می خواهی و لذت بردن از آن.((لوگان پیرسال اسمیت))
در زندگی، زمانی که کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.((ارسطو))
در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.((آلبرت انیشتین))
در شهر طبیبی ست که داند همه رنجی او نیز ندانست که مجروح چه تیریم؟ اوحدی مراغه ای
در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی .سعدی
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید به امید اینکه روزی باز شود، [ بلکه ] در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید، همان در را بشکنید.((اُرد بزرگ))
در گذشته انسان می خواست شهرت پیدا کند، اما امروز این کار دیگر کافی نیست، زیرا بازار بیش از حد گسترده شده است.((نیچه))
درمان فقر جسمانی، ورزش؛ فقر روحانی، دین؛ فقر مالی، تلاش و فقر معنوی، دانش است.((ژان ژاک روسو))
دست مرا از تابوت بیرون گذارید تا مردم بدانند که با اینهمه رنج چیزی از دنیا با خود نبردم.((اسکندر))
دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان امکان پذیز نیست نباید بست، به این دلیل که مایه رنج تن و بلای جان است.((بزرگمهر))
دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.((سعدی))
دلیل این که نمی خندید آن نیست که پیر شده اید؛ شما پیر می شوید چون نمی خندید.((لوئیز هی))
دلی دارم گریزان زآشنایی ها و خرسندم که رامش کرد آن اهوی وحشی با رمیدنها پژمان بختیاری
دنیا کثیفه، با اشکای توام تمیز نمیشه…. (مادر)
دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند، مگر برای توطئه بر ضد زن سوم.((آلفونس کار))
دو چیز بی نهایت است: کهکشان ها و نادانی بشر، که در مورد نخست شک دارم.((آیزنشتاین))
دوازده سال وقتم گرفته شد تا کشف کردم که در نویسندگی استعدادی ندارم، اما دیگر نتوانستم از این کار دست بکشم چون بیش از اندازه مشهور شده بودم.((رابرت بنچلی))
دوری، عشقهای عادی را از بین می برد و عشق های بزرگ و جاودانی را تشدید می کند؛ مانند باد که شمع را خاموش و آتش را شعله ور می سازد.((لاروشفوکو))
دوست خیالی که واقعا دوستت باشه خیلی بهتر از یه دوست واقعیه که خیال میکنی دوستته (امین حیایی- چه کسی امیر را کشت)
دوستان حقیقی، مشکلی با سکوت ندارند.((جیم لهرر))
دوستان راستین، انسان‌های کمیابی هستند که از ما می‌پرسند: “حالت چطور است؟” و سپس چشم براه می‌مانند تا پاسخ را بشنوند.((اِد کانینگهام))
دوستی با افراد برتر تلخ است، زیرا نمی توان چیزی در قبال این دوستی به فرد داد.((نیچه))
دولتی که آنقدر بزرگ است که همه ی چیزهایی را که می خواهی به تو می دهد، آنقدر بزرگ هست که همه ی آن چیزها را از تو بگیرد.((بری گولدواتر))
دیدن لبخند آنهایی که رنج می کشند از دیدن اشک آنها دردناکتر است.((مادام دولیر))
دیوانه خودش را عاقل می پندارد و عاقل هم می داند که دیوانه ای بیش نیست.((ویلیام شکسپیر))
ذهن مانند چتر نجات است،اگر باز نشود هرگز عمل نمیکند
رؤیاهای کوچک را آرزو نکن؛ زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه ی کافی قدرت ندارند.((گوته))
راستگویی می‌تواند به همه چیز شتاب بخشد. راستگویی حتی زمانی که موجب آزردگی آدمی می‌شود نیز جنبه‌ی درمانی پیدا می‌کند و به کارها شتاب می‌بخشد.((آبراهام مازلو))
رشک بردن را نادیده بگیرید و به کلی آن را فراموش کنید؛ زیرا این حس، همیشه شما را شکنجه خواهد داد.((ویکتور هوگو))
رفتند رفیقان دل صد پاره ببردند کـردنـد رهـا دامـن صـد پاره ما را -امیرخسرو دهلوی
روزی که بدون خنده سپری شود، یک روزِ تلف شده است. – چارلی چاپلین
رویدادهای خوب برای تیمی پیش می آید که هر بازیکن در جایگاهی قرار بگیرد که بیشترین کارآیی را در آن دارد.((جان ماکسول))
ریاست و مقام مثل کوه است؛ بالا رفتن از آن دشوار، ولی پایین آمدن از آن بسیار آسان است.((ریواردل))
زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند، بدانند که لباس آخرت جیب ندارد.((فرانسوا ولتر))
زمانی که دانش یک مرد برای موفقیت کافی است، اما تقوای او کافی نیست، هر چه را که او ممکن است به دست آورد دوباره از دست خواهد داد.((کنفسیوس))
زمانی که در زندگی یکی از سیم های سازتان پاره شد، آهنگ خود را با سه سیم دیگر تمام کنید.((هاری امرسون فوسدیک))
زمانی که شما گناهکار هستید، دوست‌تان باید کنارتان باشد؛ چرا که هرگاه حق با شماست، همه در کنارتان هستند.((مارک تواین))
زمانی که گفتم تا آخر عمر مجرد می مانم نمی دانستم آنقدر عمر می کنم که ازدواج کنم.((ویلیام شکسپیر))
زمانی هوشمند خواهی بود که در گفته‌های رئیس خود اشتباهی پیدا کنی و زمانی خردمندی که از بیان آن بپرهیزی.((جیمز دنت))
زن خوب، وزیر دارایی خوبی برای خانه است و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است که بودجه ی خانه همیشه در تعادل است.((آندره موروا))
زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل اجازه می دهد که زنش او را تربیت کند.((مارک تواین))
زن مانند شیشه ظریف و شکستنی است. هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند.((میگوئل سروانتس ساآودِرا))
زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند، نه تاریخ تولد.((ارهارد))
زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند، ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند.((داستایوسکی))
زنان تحصیلکرده، همسران خوبی از آب در می آیند. زیرا برای اینکه توضیح بدهند که چرا غذا شور یا بیمزه شده است، کلمات بیشتری در اختیار دارند.((باب هاپ))
زنانی که می خواهند مرد باشند، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند.((الکساندر دوما))
زنده یاد خسرو شکیبایی: بعضی وقت ها یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن، بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.
زندگی یک خواب است و عشق رویای آن.((آلفرد دوموسه))
زندگی چیست؟ نان، آزادی، ایمان، فرهنگ و دوست داشتن (دکتر شریعتی)
زنها امیال خود را بهتر از مردها پنهان می کنند، اما مردها بهتر از زنها امیال خود را کنترل می کنند.((ریچارد استل))
زنها جنگ را شروع می کنند و مردها آن را ادامه می دهند.((ارنست همینگوی))
زنها هرگز نمی گویند تو را دوست دارم، اما وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای.((لارو شفوکو))
زیاد زیستن کمابیش آرزوی همه است، اما خوب زیستن آرمان یک عده معدود.((ج.هیوز))
سخت است زندگی، برای کسی که آرزوی مرگ دارد، ولی بهر دلبندانش می‌زید.((جبران خلیل جبران))
سختی ها و ناراحتی ها بهترین وسیله ی آزمایش زندگی زناشویی است، زیرا رنج و محنت، اخلاق حقیقی زن و مرد را آشکار می سازد.((ساموئل اسمایلز))
سختیهای بزرگ، مردان بزرگ می سازد.((جان‌ اف‌ کندی‌))
سر دشمن به دست دشمن دیگر کوب که از دست هردو خلاصی یابی. (سعدی)
سن هر کس با توجه به میزان درد و رنجی که در برخورد با ایده های نو تجربه می کند، تعیین می شود.((کوینسی جونز))
سیاست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا، به بهانه ی نگاهبانی هر کدام از این دو دسته از دیگری است.((اسکار آمرینگر))
سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.((وینستون چرچیل))
سگها و کودکان تنها موجوداتی هستند که تا حدی رشد کرده اند که عشق حقیقی را بفهمند.((جانی دپ))
سیمین: پدرت اصلا میفهمه که تو پسرشی!؟ نادر: اون نمیدونه من پسرشم، ولی من که میدونم اون پدرمه …. (جدایی نادر از سیمین)
شادمان بودن، آن هم زمانی که شرایط خوب است، کار چندان سخت و دشواری نیست؛ همه در این شرایط می‌توانند شادمان باشند و لبخند بزنند.((آنتونی رابینز))
شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد؛ تنها انسان است که به شدت رنج می برد و ناگزیر است خنده را بیافریند.((نیچه))
شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند.((ناپلئون بناپارت))
شخص نادان به کسب دانش نمی پردازد، زیرا خود را دانا می شمارد و بدبختی افراد نادان در همین است.((افلاطون))
شک حالت خوش آیندی نیست، ولی ادعای یقین خنده دار است.((فرانسوا ولتر))
شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد بود.((افلاطون))
شیفتگی آن است که شما چشمان زنی را دوست بدارید، بی آنکه رنگ آن را به یاد آورید.((گوته))
صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است. سعدی
صفا چگونه پذیرد میان ما ایدل؟ که من اسیر تو هستم تو مبتلای منی ابوتراب جلی
طمع، همچون آب شوری است که هر چه بیشتر خورده شود، تشنگی را افزونتر می کند.((گوته))
طی کردن راهی که هزار فرسنگ است با برداشتن یک قدم آغاز می شود.((کنفوسیوس))
عاشق تنها زیبایی چهره را می بیند و دانا زیبایی سیرت را و عارف هر دو زیبایی را.((گوته))
عاشق شدن و از دست دادن، بهتر از هرگز عاشق نشدن است.((آلفرد لرد تینسون))
عاشقی که با تن بشری نه با نفس انسانی عشق می ورزد، نه او را قدر و قیمتی هست و نه عشق او را دوام و ثباتی.((افلاطون))
عشق آن نیست که به هم خیره شویم، عشق آن است که هر دو به یک سو بنگریم.((آنتوان دوسنت اگزوپری))
عشق از بزرگترین و قویترین مردان، دیوانگان و از دیوانگان، عاقلان دور اندیش می سازد.((گوستاولوبون))
عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد.((افلاطون))
عشق در حقیقت عذاب است، ولی محروم بودن از عشق، مرگ است.((ویلیام شکسپیر))
عشق راستین یعنی اینکه شما کسی را به آسمان برسانید و زمانی که به پایین می‌افتد، برای گرفتن او، آنجا باشید.((کتی لورنس))
عشق زمانی ادامه می‌یابد و پایدار می‌ماند که دو انسان عاشق، همه چیز را با هم دوست داشته باشند، نه اینکه تنها یکدیگر را دوست بدارند.((فرانسیس گویلارم))
عشق عبارت است از اشتیاق به دست آوردن خوبی برای همیشه.((افلاطون))
عشق مثل ویلون می ماند؛ نوای آن اوج و فرود دارد، اما سیم هایش همیشه ماندنی است.((باخ))
عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، اما ازدواج نمی تواند عشق بیاورد. “وشو “
عشق یعنی اینکه شما شصت درصد ببخشید و چهل درصد بگیرید و بگویید این دو با هم برابر هستند.((دیوید هال))
عشق، سوءتفاهمی است که با یک متاسفم فراموش می شود.((احمد شاملو))
عشقی که در ازای خود، خواهان عشق است، از این داد و ستد، جز رنج بهره‌ای نخواهد بُرد.((دینا مولاک کریک))
عقاید و نظرهای دشمنانمان در مورد ما به حقیقت نزدیکتر است تا عقاید و نظرهای خودمان درباره خود.((لاروشفوکلد))
عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد در دست زنِ گریز پای.((سعدی))
عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید.

(آنتونی رابینز)

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص، دانشمندان را.((افلاطون))
غروب کرده مرا آفتاب عمر ای غم چه شد که باز تو چون سایه در قفای منی؟ ابوتراب جلی
غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم.((پائولو کوئیلو))
غــم ایــن تــنــگـنـایـم بـرنـیـاورد از پـریـشـانـی نـفـس آسـودگـی مـی‌خـواسـت امـا جـا نشد پیدا – بیدل دهلوی
غم نا امیدی من مگر آن نفس بدانی که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی بابا فغانی شیرازی
فرانک مورگان: قلب ها تا وقتی که غیر قابل شکستن ساخته نشن هیچ نفعی ندارن…! (جادوگر شهر اُز)
فرد خوشبین اظهار می دارد که ما در بهترین دنیای ممکنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد.((برانچ کامل))
فرزانگان سخن نمی گویند، بلکه با استعدادان سخن می گویند و تهی مغزان بگومگو می کنند.((کونگ تین گان))
فرق انسان و سگ در آن است که اگر به سگی غذا بدهی، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.((لئو نیکولایویچ تولستوی))
فرق ما با دیوانه ها در این است که ما در اکثریت هستیم.((میشل فوکو))
فرومایگان پس از پیروزی، حریف شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند.((اُرد بزرگ))
فقیر آن نیست که کم دارد، بلکه آن است که بیشتر خواهد.((سنکا))
فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.((بنجامین فرانکلین))
فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند که فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.((چارلی چاپلین))
کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است: هوشمند، اما بدون اخلاق.((جان ازبورن))
کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردان دنیا هستند.((ژان ژاک روسو))
کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.((داستایوسکی))
کسی که در جوانی چیزهایی را می خرد که لازم ندارد، در پیری ناچار است چیزهایی را که لازم دارد بفروشد.((لرد آویبوری))
کسی که دریافته است خردمند نیست، گام در راه خردمندی نهاده است.((پوبلیلیوس سیروس))
کسی که روح شادی دارد، همیشه وسیله خوبی برای شادمانی و خنده پیدا می کند.((آرتور شوپنهاور))
کسی که شهامت پذیرش خطر را نداشته باشد، در زندگی به مراد خود نخواهد رسید.((محمد علی کلی))
کسی که عشق می کارد، اشک درو می کند.((پلین))
کسی که می خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، پنهان کند.((گوته))
کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.((آبراهام لینکلن))
کلمه ی “نه” در زبان یک زن به معنی پاسخ منفی نیست.((سر فیلیپ سیدنی))
کم دانستن و پر گفتن مثل پول نداشتن و زیاد خرج کردن است.((ناپلئون بناپارت))
کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است.((اونوره دو بالزاک))
کودکان اعتماد می کنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.((بوبن))
لعنت به جاده‌ها اگه معنی‌شون جدائیه ( زنده یاد جمیله شیخی- مسافران)
ما کمتر به یاد می آوریم که معلم ما به ما چه آموخته، اما کمتر از یاد می بریم که ما را چقدر دوست داشته است.((جان ماکسول))
ما نه برای یافتن فردی کامل، بلکه برای دیدن کامل یک فرد ناکامل عاشق می شویم.((سام کین))
ما یا باید یاد بگیریم که چگونه با هم مثل برادر زندگی کنیم، یا باید مثل احمق ها نابود شویم.((مارتین لوترکینگ))
مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال.((سعدی))
مجردان بیشتر از متاهلین درباره ی زنان آگاهی دارند، چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج می کردند!((اچ.ال.منکن))
مجنون نشد آرام پذیر از رخ لیلی دردیست جدایی که به درمان نرسیده ست نظیری نیشابوری
مخمل: نمی شه بمونی؟ آخه اگه بری جات تو خونه خالی می مونه. هاپوکومار: مخمل کوماراهه، زندگی همینه، یک روز آمدن کرتاهه، یک روز هم رفتن کرتاهه … خونه مادر بزرگه
مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب محمدعلی بهمنی
مرد آنچه را می داند، می گوید و زن آنچه را که خوش آیند شنونده است.((ژان ژاک روسو))
مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد.((کنفوسیوس))
مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود عمل می کند.((کنفوسیوس))
مرد حقیقی خواستار دو چیز است : خطر و بازی. از این رو زن را به عنوان خطرناک ترین بازیچه ها می طلبد.((نیچه))
مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد، همراهانش را نمی شمارد.((اُرد بزرگ))
مرد کامروا کسی است که بیش از آنکه زنش بتواند خرج کند، پول در بیاورد و زن کامروا کسی است که بتواند چنین شوهری پیدا کند.((لانا ترنر))
مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند.((ویلیام جیمز))
مردم فکر می کنند که من عقل چندانی ندارم، پس چرا تصورشان را بر هم زنم؟((سیلوستر استالونه))
مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.((سقراط))
مردمی که منفی‌باف و ترسو هستند و به آسانی، همه چیز را رها می‌کنند، هرگز کار مهمی انجام نخواهند داد.((کیم وو چونگ))
مردن در حال ایستادن بهتر از زیستن در حالت زانو زدن است.((رولوروس باروسی))
مردی که سزاوار گرفتن نام “مردی” باشد به کار خود بیش از همه ی جهان و حتا بیش از هر زنی که او را دوست می دارد عشق می ورزد.((آندره موروا))
مــی‌کــنــد افــشــای درد عــشـق داغ تـازه‌ام ایـن سـیـه‌رو دردمـنـدان را چـه رسـوا مـی‌کند – وحشی بافقی
ممکن است مردی که همیشه سؤال می کند، ابله به نظر برسد، ولی کسی که هرگز سؤال نمی کند، در تمام عمر ابله باقی می ماند.((لویی پاولز))
من از خاکسپاری ها بیزارم؛ این مراسم برای شخص مرده نیست، بلکه برای کسانی است که زنده می مانند و از عزاداری لذت می برند.((همفری بوگارت))
من از عشق بدم می آید، زیرا یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم.((مارک تواین))
من براستی فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم، اما فرمول شکست را به خوبی می دانم: سعی کنید همه را خشنود نگه دارید!((بیل کازبی از ستارگان تلوزیون))
من تلویزیون را یک ابزار بسیار مهم فرهنگی می‌دانم، زیرا درست زمانی که کسی دکمه‌ی آن را می‌زند، بی‌درنگ به اتاق دیگری می‌روم و کتاب می‌خوانم.((گروچو مارکس))
من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد؛ تا هرچه پیرتر شدم برای او عزیزتر باشم.((آگاتا کریستی))
من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.((سقراط))
من در اجتماعی زندگی می کنم که احساس می کنم در آن دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی است که نمی دوند.”شریعتی
من شکست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند.((توماس ادیسون))
من نمی دانم انسانها با چه سلاحی در جنگ جهانی سوم با یکدیگر می جنگند، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.((آلبرت انیشتین))
من نمیخوام محصول دنیای اطرافم باشم میخوام که دنیای اطرافم محصول من باشه جدا افتاده
موسیقی ابتدا و انتهای زبان است، همان گونه که احساسات، ابتدا و انتهای عقل است. افسانه، آغاز و پایان تاریخ است و عشق، شروع و ختم شعر.((گلوک))
موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند.((لودویگ وان بتهوون))
می توان دنیا را در یک ذره ی ماسه مشاهده نمود و بهشت را در یک گل وحشی؛ می توان ابدیت را دست گرفت و جاودانگی را در یک ساعت جا داد.((ویلیام بلیک))
می خواهم پیر شوم بی آنکه پوست صورتم را بکشم. می خواهم این شجاعت را داشته باشم که به چهره ای که ساخته ام وفادار باشم.((مریلین مونرو))
می‌توان امیدوار بود که فردی خشن، روزی دست از خشونت بردارد، ولی چنین امیدی در مورد ترسویان وجود ندارد.((گاندی))
نا امیدی، نخستین گامی است که شخص، به سوی گور بر می دارد.((ناپلئون بناپارت))
نادان ترین انسان کسی است که در حق دوست خود با دشمن مشورت و تدبیر کند.((شیخ ابوسعید))
نرسیدن به آرزوها دردناک است، ولی رسیدن به آرزوها هم می تواند به همان اندازه دردناک باشد؛ زیرا همه چیز گذرا است.((بیل هریس))
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.((ابوعلی سینا))
نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند.((بنجامین فرانکلین))
نقاش کامل آن است که از هیچ برای خود سوژه بسازد.((چارلی چاپلین))
نه هر خامی ز پایان شب عاشق خبر دارد که فصل آخر این قصه را پروانه میداند باستانی پاریزی
نوابغ بزرگ زندگینامه بسیار کوتاهی دارند.((رالف والدو امرسون))
هاردی: میخوام ازدواج کنم لورل: با کی؟ هاردی: معلومه دیگه، با یه زن. مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه؟ لورل: آره هاردی: کی؟ لورل: خواهرم
هامون: اگه اونی باشم که تو می‌خوای اون وقت من٬ من نیست! یعنی منِ خودم نیستم! (هامون)
هر تغییر و تحولی که برای جهان آرزو می کنی، در وجود خودت ایجاد کن!((ماهاتما گاندی))
هر حقیقت از سه مرحله می گذرد: اول مورد تمسخر قرار می گیرد. دوم به شدت با آن مخالفت می شود و سوم به عنوان یک امر بدیهی مورد پذیرش قرار می گیرد.((آرتور شوپنهاور))
هر قدر که می توانی از اشتباهات دیگران درس بیاموز؛به تنهایی، وقت برای انجام همه آنها نخواهی داشت.((آلفرد شین ولر))
هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده، بدون شک، زنی پاکدامن او را همراهی کرده است.((فریدریش شیلر))
هر کس به جهان آمد خانه ای نو ساخت و چون مُرد خانه به دیگری گذاشت. دومی، بنا را به سلیقه ی خود تغییر داد، اما هیچ کس در پی اتمام آن برنیامد.((گوته))
هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که: “خداوند هنوز از بشر ناامید نشده است.”((رابیندرانات تاگور))
هر وقت خواستید درباره ی راه رفتن دیگری قضاوت کنید، کمی با کفشهای او راه بروید.((لئو نیکولایویچ تولستوی))
هر چیز باید تا حد امکان ساده شود ، اما از آن ساده تر نه (آینشتاین)
هرچه بالاتر روی، از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید.((آندره ژید))
هرچه یکبار پیش می آید ممکن است دیگر هرگز روی ندهد، اما آنچه که دو بار پیش آید، بدون شک، بار سوم هم رخ خواهد داد.((پائولو کوئیلو))
هرگاه انسان در آستانه‌ی مرگ است، سخنانش حکیمانه می‌شود.((کنفوسیوس))
هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم.((آبراهام لینکلن))
هرگاه که دردمندی را هنگام درد کشیدن دیده ام، از شرم اش شرمسار شده ام، زیرا به یاری برخاستن من غرور اش را پایمال کرده است.((نیچه))
هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنکه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن کار کنی.((ریچارد باخ))
هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند.((چارلز دیکنز))
هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند (مارک تواین)
هرگز برای پول ازدواج نکنید، چون برای پول در آوردن راههای آسانتری هم وجود دارد.((جرج برنارد شاو))
هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد پروفسور نخواهد شد.((لوسی اسمیت))
هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد.((سیسرون))
هرگز نمی‌توانید امیدوار باشید که دنیا، به گونه‌ای خودکار، شرایط رسیدن به هدفتان را فراهم سازد.((آنتونی رابینز))
هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:متنفر نباش”عصبانی نشو”ساده زندگی کن”کم توقع باش”همیشه لبخند بزن”زیاد ببخش”یک دوست خوب داشته باش
همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن))
همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن اند (ارسطو)
همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند.((میکل آنژ))
همه جور نون دیدم، نون سنگک، نون بربری، نون لواش، نون تافتون، ولی هیچ جا نون حلال ندیدم ( پولاد کیمیایی- جرم)
همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری سعدی
همه چشم امید به محبت دیگران دوخته اند و بیخبر از آنند که خود نیز می توانند عامل محبت برای دیگران باشند.((فرانسیس بیکن))
همه ﺗﻼﺷﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ … چارلی چاپلین
همه‌ی مردم به خدا ایمان دارند، هرچند همه از آن آگاهی ندارند. همه به خود ایمان دارند و اگر این “خود” را در بی‌نهایت ضرب کنند، ثمره‌ی آن، خداست.((گاندی))
همیشه ممکن است از بین تیرهایی که به سمت هدف پرتاب می کنید، یکی به بار ننشیند، اما وقتی تیری را پرتاب نمی کنید، صددرصد تیرها را از دست خواهید داد.((واین گرتسکی))
هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است، در کارش وقفه نینداز.((ناپلئون بناپارت))
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودال می ریزد، مروارید صید نمی کند.((فروغ فرخزاد))
هیچ عاملی همچون رؤیا آینده ساز نیست؛ آرزوهای امروز حقایق فردایند.((ویکتور هوگو))
هیچ کس آن قدر ثروتمند نیست که بتواند گذشته ی خود را بخرد.((اسکار وایلد))
هیچ کس نمی تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن.((جان ماکسول))
هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!((جک لندن))
هیچ گاه دشمن خویش را کوچک مپندار، چون او بهترین دوستت نیز هست. او انگیزه پیشرفت و پویش بیشتر را به تو خواهد داد.((اُرد بزرگ))
ور تــحــمـل نـکـنـم جـور زمـان را چـه کـنـم داوری نــیــســت کــه از وی بــسـتـانـد دادم – سعدی
وقتی “قدرت عشق” بر “عشق به قدرت” چیره شود، دنیا طعم صلح را می چشد.((جیمی هندریکس))
وقتی جوانتر بودم همه چیز را به یاد می آوردم، می خواست اتفاق افتاده باشد یا نه!((مارک تواین))
وقتی دوست می داری، دلت می خواهد زنده باشی و وقتی کینه می ورزی، آرزوی مرگ می کنی.((کنفوسیوس))
وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.((چارلی چاپلین))
وقتی که دو دوست با هم صمیمی شوند، مرگ یکی تنها رنجش خاطر دیگری را فراهم می آورد، ولی جدایی، هر دو را متاثر می سازد.((لاروشفوکو))
وقتی با روحت آشنا بشم، چشمانت را نقاشی خواهم کرد. (مودیلیانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *