روز بزرگداشت حافظ

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم روز بزرگداشت حافظ مبارک

حاصل کارگه کـــون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست روز بزرگداشت حافظ مبارک
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یُمن دعای شب و ورد سحری بود روز لسان الغیب ، حافظ شیرازی مبارک
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.