دلتنگی – 13

یه حرفایی رو فقط باید به آیینه زد..:)

یه درخواست مرخصی واسه خدا فرستادم یه هفته بیشتره نه تایید شده نه رد میشه
همین روزاست که از قسمت درحال بررسی هم حذف بشه
یه دنیاعشق تقدیم به کسی که ازپشت آسمون تنهایی سراغ ازدل ابری مانمیگیرد
یه رابطه فقط مخصوص دو نفره…
ولی بعضی احمق ها.،
شمارش بلد نیستن..!!!
یه روز یه جوجه تیغی رو دیدم که بدجور تو خودش بوددلم واسش سوخت گفتم چیه چرا ناراحتی؟؟ زل زد تو چشام و گفت :بغلم میکنی؟؟!!
یه عکس یادگاری
که خودتم نداری
شده رفیق شبهام
وقتی که خیلی تنهام♡♥
یه لحظه گوش کن خدا!
جدے میگم…
نه بچه بازیِ نه ادا و اطوار… (! )
حالم اصلا خوب نیست…
یه هوایت بگو آنقدر به سرم نزند…
من! سرم درد میکند…
یه وقت هایی آدم انقدر تنهاس که آرزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی
یه وقتایى انقدر دلت تنگه که حاضرى بمیرى ولى بتونى حسش کنى
یه وقتایی تو زندگیت میرسه
که باید دستت رو بزنی زیر چونت
و
جریان زندگیت رو فقط تماشا کنی
بعدشم بگی
ب ه درک…
یه وقتایی خودمو بغل میکنم و میگم:
غصه نخور دیوونه منکه باهاتم…….!
یه وَقتای هَست کِه جَواب هَمه نِگرانیات و دِلتَنگی ات
میشِه یه جُمله
که میکوبَن تو صورَتِت
بِهم گیر نَ ده، حُوصِله نَدارم
یه چندوقته تو فکر خریدن یه فرش هفتصد شونه ام… که هر شب سرموبذارم رو یکی از شونه هاش گریه کنم…!!
یه چیزی تو گلوم گیر کرده….
بهش میگن ب غض..
نمیدونم توفش کنم
یا تبدیل به اشکش کنم
یا بزار همونجا بمونه تا خفه شم
یوقتا دلم هییییییچییییییی نمیخواد.!!!!
یک روز من سکوت خواهم کرد!
تو آن روز،
برای اولین بار،
مفهوم "دیر شدن " را خواهی فهمید…
یک روز یک غریبه میاد، میشه همه کست! یک روز همه کست میشه یک غریبه
یک روز، فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت، و شما را متوجه خواهد
کرد که چرا هرگز با هیچ کس دیگری دوام نیاوردید…
یک روزی..
به هر دلیلی..
اگر از ته ِ قلب ِتان خندیدید..
لطفا”،
برای ِ من هم تعریف کنید!
یک ساعت آفتاب که بتابد خاطره ی آن همه شبهای مهتابی از یاد می رود!!
این است حکایت آدم ها… فراموشی…
یک شب یک غریبه میاد میشه همه کَست… و یک شب همه کَست میشه یک غریبه
یک لحظه دلم خواست صدات بکنم/گردش به حریم با صفایت بکنم/ اشوب دلم به من چنین فرمان داد/در سجده بیفتم ودعایت بکنم
یک نفرهمره باد…
آن یکی همسفرشعروشمیم…
یک نفرخسته ازاین دغدغه ها،
آن یکی منتظربوی نسیم…
************************
یکم با من راه بیا تنهایی به جایی نمی رسم..!
یکی ازخصلت های تنهایی اینه که دلمان هوای کسانی رامیکند که واقعأ دوستشان داریم.
یکی بود یکی نبود…..

بیخیال ،برای کسی که نمیفهمه چرا داستان را تعریف کنم

یکی می پرسد :اندوه تو از چیست؟
سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟
برایش صادقانه می نویسم :برای آنکه باید باشد و نیست.
یکی نیس به من بگه مگه چند بار به دنیا اومدیم که این همه می میریم؟
۲۱دسامبر، پیشگوئیِ دروغین بود
دنیا به آخر رسید
همآن روز که تو رفتی…
۷میلیارد ادم رواین زمینه…. خدایا من فقط یکیشونا میخام!!! زیاده :- (
ღしѺ√乇ღ
ای ابر ها نبارید…
من دریا را به پایش ریختم!!! .. بر نگشت…

اگه دیدی دنیا برات مفهومی نداره تحمل کن شاید خودت دنیای کسی باشی.
“ مـنـي” که . .

کـنـارش “ تـــــــــو ” نـبـاشـد

بـزرگـتـریـن پـارادوکـس دنـیـاسـت

“من” یک نقطه دارد؛ من تنها هستم!
“تو” دو نقطه دارد پس تنها نیستی!!!
” تنها ” که باشی؛
نه دلت دستمالی میشود
و نه خیالت انحصاری…
♂♥♥♥♥♥♥ کاری نداردکارش با من وتوست اگر بر تو سخت میگذردبدان که همچنان روشنی!
ﭼﻪ ﺩﺭﺩﻳﺴﺖ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﻰﺩﺭﮔﻮﺷﻪ ﺍﻯﺗﻨﻬﺎﻧﺸﺴﺘﻦ/ﺑﺮﺍﻯﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﻛﻮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﻰﺩﺭﺑﻄﻦ ﺧﻮﺩﺁﺭﺍﻡ ﺷﻜﺴﺘﻦ/ﺑﺮﺍﻯﻫﺮﻟﺒﻰﺷﻌﺮﻯﺳﺮﻭﺩﻥ ﻭﻟﻰﻟﺒﻬﺎﻯﺧﻮﺩﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺴﺘﻦ/ﭼﻪ ﺩﺭﺩﻳﺴﺖ…
ﮐﺎﺵ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﺩﯾﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ..
)))):
ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺯﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯﺵ، ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ…
ﮐﻔﺶ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭘﺎ ﺭﺍ, ﻭﺍﯼ ﺑﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ.
ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺘﯽ

، ﻋﺎدت آن روزﻫﺎﯾﺖ ﺑﻮد

اﯾﻦ روزﻫﺎ

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺒﺮی از ﻣﻦ

!!!! ﻋﺠﯿﺐ ﺻﺒﻮر ﺷﺪﻩ ای
ﮔﺎﻫﻲ ﺟﻠﻮﻱ ﺁﻳﻨﻪ ﻣﻰ ﺍﻳﺴﺘﻢ…
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ…
ﺩﺳﺖ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﺰﺍﺭﻡ…
ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ :ﭼﻪ ﺗﺤﻤﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻟﺖ…!
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺩِﻧﺞ… ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ… ﯾﮏ
ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺑﻐﺾ… ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺮﻑ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﺷﺪﻥ…
↪ℳ
ﺁﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺎﺩه،
ﺍمﺎ
ﺁﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎﻧﻤﺎ زیادتر…..
ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ، ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻤﻮﻥﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖﻧﻤﻴﺸﻪ…
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺳﻤﺸﻮﻧﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺩﻟﺪﺍﺭﻧﻤﯿﺸﻦ"ﺧﻮﺏ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻧﻤﯿﺸﻦ"ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺳﻤﺸﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﻥ"ﺩﻝ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻧﻤﯿﺸﻦ"
ﺁﺭﺍﻡ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ…
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ…
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ
ﺩﺍﺭﺩ…
ﺍﯼ ﺍﺷﮏ، ﮔﺮﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﻦ 
 ﺍﯼ ﻏﻢ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻦ 
ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ..
ﻭ..
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ!
ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ..
ﺭﻭﯼِ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ..
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ! ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻲ ﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ!!!
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻡ، دﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺶ!!!
ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ،
خودم را گوری
ﯾﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎﺯ
ﻫﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺩﺳﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﺮﺍ
ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺏ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ…
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ,
ﺍﻣﺎ…
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﻧﻤﻴﮕﺬﺭﻡ!
ﺑﯽ ﻭﻓﺎ!!
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ..
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﺎدست هایت مرا آرام کن… دلم سر رفته است"از احساس"!
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ…
ﺍﻣﺎ….
ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﻣﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ……
ﻥ ﺩﻟﺖ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻥ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﺩﺭﺩ ﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ…
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ،
ﻓﻘﻂ ﺍﺩّﻋﺎ ﺩﺍﺭﺩ!
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺵ..
ﺟﺎﯼ ِ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ..
ﭘُﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ…
ﺗﻨﻬﺎﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﺍﺯﺑﺎﻫﺮﮐﺲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﮑﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﻮﺩ، ﺁﺗﺸﻢ ﺯﺩ….
ﺗﻮﺑﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﻣﻦ ﺩﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ!! ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ
ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻨﺪﻩ
ﻫﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ…
ﺣﺘﯽ ﻋﮑﺴﺘﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﺑﺮﻭﻡ…
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻨﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﻡ…
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﮔﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﮕﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻡ
ﻧﮕﻮ ﺗﻮ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﯼ….!
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺩﺭﻫﺎﯼ ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺍﺯ ﺣﺲ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﭘﺮﻡ ﻭ ﺑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ…
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺎﻟﺘﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻨﺪ!!
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ…
ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﯾﻢ…!!!
ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ﺷﮑﺮﺕ
ﻧﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ﻧﻪ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﮐﺴﯽ……
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻤﻮ ﺗﻮ ﻭ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯽ؟
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯼ ﺑﺪﯼ ﻫﺴﺘﻢﻫﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺯﻭ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻣ…. ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻤ… ﺷﺐ ﺍﻣﺎ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢﻣﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﻭﻥﺩﺭﻭﻏﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﮕم..
ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺑﻪ " ﺟﻬﻨﻤﺖ "
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ
" ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ "
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ، ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ..
بی تو اما….. تمام <بار>های جهان، فقط بر دوشم است
ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﭽﮑﻨﺪ ﺳﺮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺪﯼ
ﺩﻝ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﺗﺼﺎﺩﻓﻪ…. ﺍﻭﻟﺶ
ﺑﺪﻧﺖ ﮔﺮﻣﻪ ﺣﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ…
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﺭﺩﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ.
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ…
ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ…
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ…
ﮔﺎﻫﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻟﺎﻥ…!!!
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ﻭﺷﺒﻬﺎﻯ ﭘﺮﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩ/ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺁﺗﺶ ﻧﻔﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭﺳﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩ/ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﻋﺸﻖ/ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺪﺍ ﻛﺮﺩﻣﺮﺍ ﻣﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩ
ﺳﻼﻡ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ…
ﭼﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﻧﺎﻣﺮﺩﻣﺎﻥ…
ﻣﻦ ﻫﻢ… ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ… ﺩﺍﺭﻡ ﺧﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ… ﭼﺴﺐ ﻣﯿﺰﻧﻢ…
ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ, ﺩﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﺷﺐ ﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺒﯿﻦ، ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﺎﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ…
ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺧﻂ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ!
ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻳﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﭼﻜﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ…
ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ! ﺳﻜﻮﺕ ﺟﺎﺭﻳﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻰ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ! ﻣﺎ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﻢ. 
ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ!! ﻋﮑﺎﺱ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ..!
ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ ﮐﺮﻡ ﺷﺐﺗﺎﺏ
ﻫﻢ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻨ
ﻧﯿﺴﺘ…!
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺪﻥ ﮐﺴﯽ ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮ، ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ…
ﻣﺮدی و ﻧﺎﻣﺮدی، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﺮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﻧﺎﻣﺮدی
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ!
ﺑﺎﻭﺭ کن ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮﯾﯽ که "ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ” ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ…
ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﻜﻢ. ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺑﺎﺯ ﺍﻱ…!
ﺭﻓﺘﻲ "ﺑﻪ سلامت
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻡ ﺑﻪ اﻭ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻢ ﻭﻟﻲ اﻭ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺵ ﺑﻪ…!!!
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ، ﺻﺪﺍﯼ ﺳﺮﻓﻪ
ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ . ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻥ

ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﺖ

ﻣﺪﺩ ﮐﻨﺪ

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ . .

ﻧﺒﺎﺵ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ…
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻏﻬﺎﺕ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﯼ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩ
ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺁﺷﻐﺎﻟﻢ!!!
ﻭقتی ﻃﺮﻓﺖ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺩﻳﮕﻪ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ…
ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ
ﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻧﯿﺴت
اصن یه وضی
از دستم رفتی…
کاش از دلم هم می رفتی
“دلـــــــــــــم”تنگ شده….

واسه روزایی که “دلــــــــــــم”برای چیزی تنگ نمی شد..

.

“مرد برای هضم دلتنگی هاش گریه نمیکنه قدم میزنه” خدایا زمینو یه بار دور زدم ولی باز برگشتم سرجای اول. چرا زمینو گرد آفریدی…؟؟؟

.

آرام گفت دلتنگتم چیزی نگفتم،تکرارکردمن نازکردم، بلندترگفت من سکوت کردم، خیال می کردم همیشه هست.امارفت، من ماندم واین غرور لعنتی..

آدمت می شدم اگر،
با هر سیبی وسوسه نمی شدی…!
آدمها وقتی از هم دور میشن
که؟؟
دارند به کس دیگری نزدیک میشن
شک نکن…..
آدﻣﻬﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ…
ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻳﮏ ﺩﻟﮕﺮﻣﻴﺴﺖ،
ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﺴﺖ…
آرام میروم
آنچنان آرام که ندانی کی رفته ام
اما وقتی جای خالیه مرا ببینی
آنچنان سخت رفته ام که تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنی!
آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم میدهند…
آرامشی ملیح در گوشه چشمانم…
مانند بارانی بروی شیروانی..
اما…
ناودان ندارد..!!
غصه هایم درون سینه ام به چاه میروند….
آسمان ها وزمین و مه و سالت، مهر تو کند در آشیان ها
ای عشق وفاداری شب ها، گر من چه کند…! کار از آنهاست!
آسمون بغضتو بشکن اون دیگه برنمیگرده
نفسای گرمش امشب همنفس باخاک سرده
آغوشم را به اندازه عشقم برایت باز کردم…
افسوس کوچک بودی برایش…
آمدنت راحیران بنگرم، یارفتنت را مات بمانم….؟
آن آدم هایی که خیال می کنی پل می شوند برایت حتم داشته باش روزی مزد بهایشان را می خواهند….
آن روز که با سنگ کوچکی بر سنگ مزارم میزنی به یاد خاطراتم بخند چرا که اگر گریان باشی آخر چگونه با دستان زیر خاکم اشکت را پاک کنم…!؟!!!
آن یاری که آشنای خود کرد مرا، بیگانه شد آنچنان که نشناخت مرا، دربازی عشق من نبردم اورا،
او برد مرا و رایگان باخت مرا
آنان که عوض شدنشان سخت است عوضی شدنشان حتمی است
آنروز که ما حسرت نان می خوردیم
سر در برهم به زیر پر می بردیم
تا سیر شدیم جدا زهم گردیدیم
ای کاش که از گرسنگی می مردیم
آنقدر این فاصله هارا زیاد کردى, آنقدر دور شدی, که منی که بی تو نفسم بند می آمد,
امروز باور دارم زندگی بی تو جریان دارد, نه با تو!
آنقدر باورت دارم که بگی باران
خیس میشوم…..
آنقدر تنهایم که حتی کسی نیست صندلی را از زیر چوبه دارم بکشم!
آنقدر جای تو خالیست
که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد…
آنقدر دلم برایت تنگ شده است که میخواهم بدهم به اولین کسی که در خانه ام را میزند…
آنقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب آمدنت را نمیبینند
آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت میبرد… از این همه خیانت!!!
آنقدر فرو ریخته ام از دنیا که میخواهم بگویم:
خدایا خسته ام صبح بیدارم نکن..
آنقدر نیستی
که گاهی حس می کنم
عشق را نسیه به من داده ای
بی تابم!
نقد می خواهمت…
آنقدر پیش این آن از خوبیهایش گفتم که…
وقتی سراغش را میگیرند شرم دارم ک بگم تنهایم گذاشت.
آنقدر که به یاد تو هستم اگر به یاد خدا بودم وقتی که میمردم نیمی از بهشت از آن من بود.
آنکه بخواهد میرود, برای رفتن, خواستن کافیست که همه چیز را تمام کند, بیهوده نکوش.
آنکه ویران شده از یار، مرا می فهمد آنکه تنها شده بسیار مرا می فهمد….
آنکه که یک روز مرا در دل خود مهمان کرد…
عاقبت رفت و دل غم زده ام ویران کرد…
آه…
باران…. باران…
شیشه ی پنجره را باران شست
نقش تو را اما..
چه کسی از دل من خواهد شست؟
آهای آدم خوب قصه های من
من تو را به وسعت چشمان زیبایت دوست دارم
لطفا با من بمون دلبرکم…
آهای تو
همه چیز را هم که تقصیر من بیاندازی
عاشق شدن من تقصیر توست…
آهای پسر… میدانی با من چه کردی؟ تو مرا کشتی… برای خودت ناراحت نیستم، برای دخترت نگرانم… نکند تقاص "آه مرا" او پس بدهد…
آهسته بیا
چیزی هم ننویس
نظر هم نگذار
همان که بخوانی بس است
من به بی محلی آدمها عادت دارم…
آهسته گفت :"خداحافظ"…
و در را آهسته بست و رفت…
آدم ها چه راحت وظیفه خود را به گردن "خدا" میاندازند…!!!!
ابر، دودِ سیگارِ مردی ست که حرف هایش را می خورد و بعد فوت می کند…
غم که زیاد باشد، باران می بارد..
ابگذار دیگر هیچ نگویم. فقط همین یک جمله را بگویم؛ اگر زود تر رفته بودی بیشتر از این ها دلتنگت میشدم پس بهتر که اکنون رفتی…
اتفاقاتی که طبق میل ما نیست، بدون شک تحت مدیریت خداست..!!
اتل متل جدایی
دل تنگتم کجایی؟
اتل متل یه اردک
دوست دارم با نمک
اتل متل چی بگم
بدون تو می میرم
اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند. * آنتونی رابینز *
احمقانه ترین، مضحک ترین، ودروغین ترین
بهانه برای پایان دادن به یک رابطه این جمله است:
"عزیزم تو خیلی خوبی، من لیاقت تو رو ندارم
ارزش وصل نداند مگر آزرده ی هجر/مانده آسوده بخسبد چو به منزل برسد.
) رمان دالان بهشت (
از آدم‌ها خسته‌ام!
مثل جنگجویی
از شمارش زخم‌هایش…
از آنسوی تنهایی
از آنسوی بغض
از آنسوی باران
کسی صدایم میکند؛
تو بگو.. بروم یا بمانم؟!
از ان روز که رفتی کارت شارژها را… پاکت سیگار میخرم و با خیابان حرف میزنم
همینطوزر پیش برود باید گوشی را بفروشم کفش بخرم
از اون دستهای نامحرم که دستاتو ازم دزدیده دلگیرم…
از این دنیا که توش از عاشقی خیری ندیدم آخرش میرم…
آخرش میرم.
از این پس از خوبان بیشتر میترسم….. روزی تو خوب من بودی…
از اینجا که پر از غمه خسته شدم می خوام برم، قلبمو که دادم به تو دیگه باید پس بگیرم، موندن هرگز، خداحافظ
از باغ خزانی دلم می آیم
از دفن جوانی دلم می آیم
ای خاطره ها سر به سرم مگذارید
از فاتحه خوانی دلم می آیم
از تجربه ها یاد گرفته ام، جلوی تنها پسری که زانو میزنم پسرم باشد…
آن هم برای بستن بند کفشش!!!
از تنفر برجی خواهم ساخت که هیچکس قادر به ویران کردنش نباشد.
از تو دلگیرم که نیستی کنارم.. من دارم می‌میرم تو کجایی من باز بی قرارم
میدونی جز تو کسی رو ندارم.. باورم نمیشه اینقدر آسون رفتی از کنارم
از تو مینویسم
تا جایی که همه خودکار های دنیا تمام شود
بعد از آن خونم را مرکب میکنم برای قلمی که از تو مینویسد…
از جدایی مان برای هر که میگویم همه حق را به من میدهند اما آنها نمیدانند که حق برای من، تو نمیشود
از حریم چشم سردم اشک رفت
محرم میخانه گردم، رفت رفت……..
از خط خطی هایم ساده نگذر…!
به یاد داشته باش…
این دلنوشته ها را یک دل، نوشته…
از دست دادمت، به راحتی یک نفس، به آسانی یک پلک، سخت ست؛ ولی انگار باید بگویم خداحافظ. ای تمام آن چه دارای ام بودی در این روزگار سخت، خداحافظ.
از دیروز بدنبالت دویدم و به امید دیدارت به امروز رسیدم ولی افسوس……
افسوس که تو به فردا سفر کردی.
از دیروز که لبخند زدی هزار سال میگذرد
تو رفته ای…
و لبخندت به جا مانده که امروز به من میخندد…
از روزی میترسم، که وقتی بهم میگه؛ دوستت دارم
یاد تو بیوفتم!!
از زخم هایی که از زندگی خورده ام آموخته ام با کسی باشم که دوستم دارد نه با کسی که دوستش دارم… اینگونه است زندگی من!
از زیر سنگ هم که شده پیدایم کن…
مدت هاست که تنهایی های مرا…
دست های جستجوگری لمس نکرده اند…
از ساعت متنفرم!
این اختراع غریب بشر که مدام،
جای خالی حضورت را به رخ دلتنگی یادم می کشد!
از سفره ی دلم عقب کشیدی!!!!!
چشمم شور بود یا دستم بی نمک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
از شما چه پنهان؟؟؟
کسی که من بزرگش کردم…
برای همیشه کوچکم کرد…!!!
از ما که گذشت اما به دیگری موقتی بودنت را گوش زد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند!
از ماضی ها و مضارع ها خسته ام.
دلم برای یک حال ساده ی با تو بودن تنگ است!!
از وقتى رفتى جات خالیه تو خونه
همدمم عکس جلو رومه
گفته بودم اگه برى بخدا میمیرم
نمیتونم دست کسى رو جز تو بگیرم
از وقتی تو رفتی، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ… گذشته هم هیچ وقت نگذشت…!
از کاهِ دوستت دارم های کشکی تو؛
کوهی مستحکم از عشق ساخته ام…
از تیشه ی فرهاد هم کاری بر نمی آید…
هرروز دعای زلزله می خوانم..
از کی شروع کردی به دوست نداشتنم
که الان هیچ دوستم نداری
از گدایی پرسیدند:
بدبخت تر از تو کسی هست؟
خندید و گفت :آری، عاشقی که به عشقش نرسد!
ازتک تک چیزهای که مرایاد او می اندازد نفرت دارم، خودش که دیگر هیچ…
ازش پرسیدم چقد دوسم داری؟ گفت :به اندازه ی شکوفه های بهاری… و چه راست میگفت چون شکوفه های بهاری مهمون دو روز بودن…
ازمن جدا شد و گفت :کارخداست! 
 مانده ام.. مگرخدای او، خدای من نبود؟!
استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید…
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی!
من از دوری تو منقرض شدم…
استعداد عجیبی در شکستن داری، قلب، غرور، پیمان، استعداد عجیبی در نشستن دارم، به پای تو، به امید تو، در انتظار تو
اسراف بود… آنهمه احساسی که پای تو هدر دادم
اسم هردویمان را در گینس ثبت میکنند!
تو در دروغ گفتن رکورد زدی…
من در باور کردن…!!!
اسمانی را دوست دارم که بارانش فقط برای شستن غم های تو باشد و بس…!
اشپزیم خوب نیست
اشک پشت پا میخواهی برایت بریزم
اشک سه حرف ندارد اشک خیلی حرف دارد…
"حسین پناهی"
اشکم که سرازیر میشود دیری نمیابد که یخ میزند، عجب سرد است هوای نبودنت…
اشکهامو هدیه میکنم به جاده ى جدایمون، به التماس آخرم دو واژه ى نرو بمون، اشکهامو هدیه میکنم به رفتنت بدون من به تلخیه این واقعه حادثه ى جداشدن….
اعتبار آدما
به حضورشان نیست… به دلهره ایست که
در نبودشان
حس می شود!!!
اعتراف می کنم عاشقت نبودم، هنوز هم شاید نباشم اما اعتراف میکنم مرگ را بارها در نبودنت زیسته ام…
مرگ همان تویی هستی وقتی که نیستی!
افسانه ها را رها کن دوری و دوستی کدام است؟ فاصله ها دوستی را می بلعند! من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند به همین راحتی!
افسوس آن زمان که باید دوست داشته باشیم کوتاهی میکنیم و آنگاه که دوستمان دارند لجبازی می کنیم،، اما بعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم…
الان فهمیدم چرا ۱۳ عدد نحسیه
آخه هم ۱ داره هم ۳
درست مث رابطه های الان ک یا ۱طرفس یا ۳طرفه!
امتداد فاصله از اعتبارعاطفه نمى کاهد! 
همیشه هستى، همین حوالى…
امروز را
برای پایان احساس غنیمت بدار…
شاید
فردایی باشدولی عزیزی نه!
امروز وقتی راننده تاکسی پولو از دستم گرفت. پرسید… یه نفری؟ مکث کردم وگفتم بله آقا خیلی وقته.
امروزا بارون هم که باشی بعضی تورو به یه چشمک ستاره می فروشند……………………….. پس به سلامتی خودت
امروزفهمیدم که رفته ای ودلم بازشکست وتنم بازگریست و نگاهم پی یاری گم شد؛ من چه تلخم امروز!
امروی هرچی خواستم اسمتو رو قلبم رایت کنم نشد همش ارور میداد :خش داره
امشب از اون شباس که دلم گرفته..! منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش! اشکهات را با دستهای خودت پاک کن…. که همه نامرد و رهگذرند…!!!
امشب انگار قرص. هایم الزایمر گرفته اند، لعنتی ها انگار یادشون رفته خواب اورند ن یاداور
امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد (…..)
امشب قراره که با خاطرات تو بازم بشینمو باز دردو دل کنم
با خاطرات تو صبحو ببینمو غرق اشک بشم
با قطره های اشک رو خاطره های خیس
اموخته ام که وابسته نباید شد، نه به هیچ کس و نه به هیچ رابطه ای واین نشدنی ترین اصلی بود که اموختم…..
انتقام کار من نیست
رهایت میکنم و تورا به حال خودت می گذارم…
همین برایت کافیست
اندوهت را به برگ ها بسپار،،،
شب های پاییزیت بخیر رفیق چهار فصل من!
انقدر زیبا عاشق او شده…
که آدم لذت می برد از این همه خیانت…
روزی هم اینگونه عاشق من بود..!
نمیدانم…
یادش هست!؟!
انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم که همیشه باقیمانده ی پولمان را چسب زخم میدهد…!!
انگار صبورتر که میشوی؛
دنیا”پرروتر”میشود….!!!
انگار چشمام حرف های دلم را بهتر میفهمند
هروقت ساکت میشینم و لبمو گاز میگیرم
خودشون میدونند باید خیس بشن تا دلم آروم بشه
انگشتات را به من قرض بده، برای شمردن لحظه های نبودنت کم آورده ام…
اهای تموم زندگیم/بی تو تمومه زندگیم
اهای تو که ما رو قال گذاشتی و رفتی هنوز عاشقتم ولی مرد باش دیگه بر نگرد دیگه طاقت شکست ندارم
اهل پنهان کاری نیستم
اعتراف میکنم!
زمانی دل یکی را سوزانده ام!!
حالا
یکی یکی، دلم را میسوزانند..
او راحت از من گذشت… اگر خدا هم راحت از او بگذرد قیامت را من به پا خواهم کرد…
او راحت ازمن گذشت…
اگرخداهم راحت از او بگذرد…
قیامت را من به پا میکنم……!!!
او می رود. و من یه (می) بیشتر می میرم.
او که میگفت بدون تو زندگی محاله… حالا با یکی دیگه وسط عشق و حاله…
او
زیرِ همه چیز زد
و
من
فقط زیرِ گریه…
اولین تازیانه ای که زنم،
به سر انتظار خواهم زد.
اونکه بهت ۳بار مهلت میده، پین کده گوشیته… نه من!!!!
اونیکه با من راه نیامد با دیگران دوید…
اِلتِمآس مآلِ دیروز بود
مآلِ وَقتی بود ڪﮧ سآده بودم
اِمروز میخوآی بِری؟؟؟
!!! هیس!!!
فَقَط " פֿُداحآفِظ "
اگر از حوالی دلم گذشتی اهسته رد شو دلتنگی را با هزار بدبختی خوابانده ام
اگر خوابیده بودم
بی شک هر شب خوابت را می دیدم
سال هاست به انتظار دیدارت بیدارم
من بازنده ی خواب و بیداریم
اگر خواستی برگردی، برگرد؛
به هر حال صندلی ات هنوز هم خالیست..
اگر شیری درنده در برابرت باشد
+
+
+
، بهتر از آن است که سگی خائن پشت سرت باشد..
اگر نیمه گمشدتو پیدا نکردی زیاد مهم نیس..
درد واقعی از اونجایی شروع میشه که نیمه پیداشدتو گم کنی!
اگر واقعا دوستم داشتی. منو با اغوش سردت نمیکشتی.
گوش هایم کر شد از فریاد های دروغت…
اگردرخواب میدادم غم روزجدایی را/به دل هرگزنمیدادم خیال آشنایی را
اگه تو زندگی موفق باشی خوب به نشانه ها دقت کن ودنبال رو اونها باش هر چیزی که اتفاق میافته حتما حکمتی داره
اگه دوتا بودی میزاشتمت رو جفت چشام
چون یه دونه ایی میزارمت رو قلبم…. ღ
اگه میبینی چشمامو میبندمو باز نمیکنم تنها یه دلیل دارم… اخه نمیخوام جای خالی تو ببینم…. و میخوام تو خیالم جاتو پرکنم…
اگه میخواست بره…
پس چه اصراری داشت که میگفت هیچوقت نمیرم…
اگه کسی رو دوست داری، فقط بهش بگو اندازه تمام بی وفایی های دنیا دوست دارم…
چون تنها بی وفایی های دنیا هستند که تمومی ندارند
اگه که خالیه دستام، اگه چیزی ندارم/عوضش برای تو یه قلب دیونه دارم
اگه که تورو گرفتن، اگه تو داری میری/عوضش توی خیالم با تو پروازی دارم
اگه گفتی چرا بی من راحت رفتی چون دوسم نداشتی
ولی من بی تو نمی تونم حتی نفس راحت بکشم.
اگه یه روزی فرشته ها بخوان تو رو زودتر ببرن
به اونا میگم:که از قدیم ماهی رو با تنگش میبرن……
اگہ حوصلش و نداری..
بهش بگو!
اما؛
هیچ وقت
جوری رفتار نکن که…
احساس کنه اضافیه!
ای (دل) تا کی می خواهی غرورتو بشکنی و خودتو کوچیک کنی؟
ی لبخندی زد وگفت:
تا وقتی که (عقل) از سفر برگرده…
ای آنکه نگاهم به نگاهت می نگاهت
به نگاهم بنگاه تا نگاهم به نگاهت بنگاهد
ای بی خبر از محنت روز افزونم
دانم که ندانی از جدایی چونم
باز آی، که سرگشته تر از فرهادم
دریاب که دیوانه تر از مجنونم
رهی معیری
ای تویی که توی دلم درخشید دیگه دوست ندارم ببخشید.
ای خدا. معرفتتو بنازم. یکی داره واسه یکی میمیره و مثل سگ دوسش داره ولیاونیکی بهش محل سگم نمیذاره
ای دستم خالی از دستت!
فواصل بین انگشتانم را
پر نمی کنی…؟
ای دل آرام باش, بگذار اگر میخواهد برود, برود
ای دوستان بی وفا از غم بیاموزید وفا
غم با آنهمه بیگانگی هر شب به من سر میرند
ای ساعت لعنتی بس کن دیگر
آری / من کم آوردم
خودمم میدانم که او دیگر نیست
انقد با صدایت نبودنش را به رخم نکش…
ای کاش آشنایی ها نبود
یا به دنبالش جدایی ها نبود
یا مرا بااو نمیکردی آشنا
یا مرا ازاو نمیکردی جدا
ای کاش این زنگی میفهمید که جدا کردن انسان ها از یکدیگر باعث افسردگی انسان میشود نه راحت کردن دل آنها
ای کاش بجای دهنم، جاده ی زندگیم آسفالت میشد
ای کاش که میرفتم نه حالا که شکستم
حالا که حتی از خودم بیزار و خستم…
ای کاش گفته بودی…
ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای
من خودم عاشق بودم…
درکت می کردم…
ای یار به جهنم که مرا دوست نداری
از بهر تو هرگز نکنم گریه و زاری
بعد از من اگر بار دگر یار بگیری
امید که شب تب کنی تا صبح بمیری
ایرادی ندارد، این شبها که من تو را آه می کشم تو در آغوش دیگری نفس عمیق بکش تا دیوانه ترش کنی…!!
ایستاده ام
بگذار سرنوشت راه خودش را برود
من اینجا درست روبه روی دوست داشتنت
کنار قول هایت
و در عمق نبودنت
محکم ایستاده ام
این آخرین بارم بود…
دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم…
صداقت یعنی حماقت…
این اخرین حرفم بود…
برو خوش باش..
ب هیچکدام ازحرفهایم انقدرگوش نداده بود…..
این است ترازوی عدالت، توپادشه مکرورذالت
ارزانی آن تازه رس خوش قدوقامت
توپیشکشوقصه ی ماهم به سلامت
لعنت به توعشق توذات خرابت
این تب ولرز ها تمامش بهانه است… تاشاید لحظه ای دستت را بر پیشانی ام بگذاری وحس کنم که مالک تمام دنیا هستم…..
این حقم نیست
این همه تنهایی وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم
این حقم نیست
حق من که یه روز با تو بودم اما با تو روز خوش ندیدم
این روزها ادم ها تنهاییت را پر نمیکنند….. فقط خلوتت را میشکنند!!!
این روزها با هر که دوست می شویم احساس می کنیم آنقدر دوست بوده ایم که دیگر وقت خیانت است 🙁
این روزها جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم… همانند توست/مرا دوست ندارد/احساسی ندارد/اما هرچه هست دل شکستن بلد نیست…
این روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم
تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم…
شاید از این تنهایی خلاص شدم…
این روزها میترسم حتی سری به دلم بزنم… میترسم باز، دلش تنگ شود برای یک آغوش محکم!!!
این روزها هر کی منو میبینه میگه :وای خوش به حالت چقدر لاغر شدی!!!!
رمز موفقیتت چی بوده؟
من فقط لبخند میزنم و تو دلم میگم :بازیچه شدن….
این روزها،
از سنگ شدنم حرف می زنند
سنگی که
برای ِ تو
از هر خاکی
خاکی تر بود
این روزهابه امید آمدن کسی دلخوش نیستم، بی کسی هم بد کسی نیست.
این زندگی بدون توادامه هم داره مگه حتی اگه منم بخوام عطر تو میزاره مگه
این سرنوشت ماست که ما از هم دور بشیم
وما نمی تونیم به هم برسیم چون تو اون دنیا من این دنیا.
این عشق براى من هیچ نداشت
اما…
گلهاى بالشم را باغبان خوبى بود
اشک هاى هر شب من…!!!
این فاصله ها که بین ما بسیارند
از بودن ما کنار هم بیزارند
یک روز برای دیدنت می آیم
اما اگر این فاصله ها بگذارند
این موسیقی اسپانیایی که فرودگاه را به گریه انداخته مرا یاد تو می اندازد… عزیزم!!
هیچ پروازی به خاطر دلتنگی مسافرش لغو نمی شود….
این گونه ز کو دل شتابان نگذر/از گوچه عشقمان هراسان نگذر/دیریست که با تو اشنایم ای دوستاشنایم ای دوست/از این اشنای زود نگذر
این گونه عادلانه نیست
چشمانت را زمین بگذار
بیا دست خالی بجنگیم…
اینجا با من ننشین…
اینجا زمینه گرم است…
اینجا بجز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست…
اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند دیگر گوسفند نمی درند به نی چوپان دل می سپارند و گریه میکنند…
"حسین پناهی"
اینجا زمین است، زمین گرد است!
تویی که مرا دور زدی….. فردا به خودم خواهی رسید!!!!
حال و روزت دیدنیست….
اینجا مهم نیست کجاست…..
بی تو همه جا دور است.
اینقد به عکسم خیره شو تا دق کنی
شباتو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتمو رفتم رفیق
شاید بتونی عکسمو عاشق کنی
اینقدر مثل گاو "ما ما"نکن… خیلی وقت است ک من "من"شدم و تو"تو"
اینه شکست و هزاران تصویر حاصل شد حال بگو سهم نداشته ام از این همه تو کدام است….
اینی که می کشم، درد نبودنت تو این روزا نیست؛
تاوان بودنت تو اون روزاست!
ایکاش آشنایی ها نبود، یا به دنبال جدایی ها نبود
یا مرا با او نمیکردی آشنا یا مرا از او نمیکردی جدا
با احتیاط عاشق شوید… .. ..
جدایی خبر نمی کند..!
با از ما بهترون بهتر باش.
با تو از عشق می گفتم از پشیمانی و از این که فرصتی دوباره هست یا نه؟…!
در جواب صدایی بی وقفه می گفت :مشترک مورد نظر خاموش میباشد!
با رفتنت باعث شدی که به یاد بیاروم واقعا که بوده ام و چه ویژگی هایی داشتم…
ممنونم که باعث پیشرفتم شدی…
با رفتنت خارپشتی شده‌ام
که؛ تیغ‌‌ هایش دنیای امنی برایش ساخته
اما؛ حسرت نوازشی عاشقانه
تا ابد؛ بر دلش میماند…..
با رفتنت چیزی عوض نشده هنوز نفس میکشم
با من که شکسته ام کمی راه بیا
بالی بگشا و گاه و بیگاه بیا
آزرده مشو، بیا گناه از من بود
کفتم که مقصرم تو کوتاه بیا..
با یه خداحافظ دل من زیر وروشد
زندگیم من داغون شد
اروزو ها خراب شد
دلم شکست
باختی در کار نیست
برای تو
قلبم را ریسک می کنم
یا می برم….
یا می میرم….
بادآورده رابادمیبرد، قبول! اماتوکه باپاهای خودت امده بودی… چرا؟؟
باران دیر باریدی دیر. من مدت هاست از غم ندیدن کسی خشکیدم.
باز هم دیدمش…
نه اینکه بغض کنم، نه!!
فقط از دور
هزار سال پیر شدم!!!
بازم دلم گرفته͵ تو این نم نم بارون
چشام خیره به نور چراغ تو خیابون
خاطرات گذشته ͵ منو میکشه آسون
چه حالی دارم امشب بیاد تو زیر بارون
باغبانان دگر لاله مکارید. دودست از گل بدارید
اگر عهد گلان این بود که دیدم. بیخ گل برکنید وخار بکارید
بالاخره منو بعد ۶سال به آرزوم رسوند، بلاخره بهم گفت عزیزم. ولی نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت، آخه این جمله رو بهم گفت{خداحافظ عزیزم}
بالشت های خود راترجیح میدهم چراک شانه های امروزی مثل بالشت مسافرخانه اند؛
وخوب میدانم سرهای زیادی راتکیه گاه بوده اند…
بالشتم را به میهمان ندهید!
گناه دارد
شب بدون اشک های من…
خوابش نمی برد..!
بامن بمان این روزها، بامن که تنهامانده ام، تقدیرخودراخط به خط/درچشم هایت خوانده ام
باهرکس بایدمثل خودش رفتار کرد.
به من یادبده بی معرفتی را…
نامردی را…
بی وجدانی را…
باهم. هم قد شده ایم…
خدا میداند به خاطرش چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم!
باور نداشتم که گل آرزوى من با دست نازنین تو بر خاک افتد، با اینهمه هنوز بجان میپرستمت، باالله، اگرکه عشق چنین پاک افتد
باور کن….
که دیگر باور نخواهم کرد عشق را……
دیگر باور نمی کنم محبت را…….
و اگر بازگردی به تو نیز ثابت خواهم کرد
باورم شد دوستی ها لحظه ایست.
بی وفایی ام قسمتی از زندگیست
باید برای زمستان کتی گرم بخرم،
با جیب هایی برای دستانم،
تن های تنها، زود یخ میزنند…
ببار باران….
من سفرکر ده ای دارم که یادم رفته آب پشت پایش بریزم!
ببخشید آب نبود پشت سرت بریزم…
اشک هایم بدرقه راهت…
به سلامت!!!
ببند در قلبت را….! به روی همه باز است یخ کردم…
ببین برو من روانیمااااا
چرا اومدی گند زدی به تنهاییم هااااا
ببین دلخوری باش عصبانی؟ باش…. قهری؟ باش… اما حق نداری روتو از من برگردونی با من حرف نزنی!!!!!
بخاطر خیانتی که کرد این بار میخواهم قلبم را به سوسک های قبر هدیه کنم تا خیانتش جبران شود.
بخوام از تو بگذرم با خاطرات چه کنم
توروازیادببرم با خاطراتت چه کنم
حتی ازیاد ببرم توو خاطراتتو
بگو من با این دل خونه خرابم چه کنم
بد ترین شکل دل تنگی اینه که کنارش باشی و بدونی که هرگز بهش نخواهی رسید!
بدترین قسمت یادآوری خداحافظی با عشقت میدونی کجاشه؟
همون التماسای بی جوابت
چیزی مثل:
-ببین تو رو خدا……..
– متأسفم
بدترین مشکل تو دنیا اینه که
نصفه شب که داغونی و خوابت نمیبره…….
آخرین نخ سیگارتم بخاطر لرزش دستت بشکنه…..
بدترین کاری که میتونه با دلت کنه اینه که باعث شه دیگه از بودن هیچ کس ذوق نکنی…..
بدرقه اش کن!
شاید با دیگری خوشتر باشد،،،
مگر خوشحالیش آرزویت نبود؟؟؟
بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن..
داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن…
بر روی عکست دست میکشم
و تو بر عکس من
دست میکشی از من
برای ادای احترام به عشقم یک دقیقه سکوت….
او نمرده است! فقط مرا دیگر نمی خواهد. او در آغوش دیگری است و من در آغوش دیگری.
برای باهم یکی شدن باید همچون قطرات آب باشیم نه تکه های سنگ
برای بعضی دردهآ نه میتوان گریه کَرد
نه میتوان فریآد زد
برای بعضی دردهآ
فقط میتوان نگآه کَرد و
بی صدا شکست….
برای تو….. نمیدانم چطور میگذرد…! اما برای من… انگار… خنجر بر گلویم گذاشته اند… اما نمیبرند….;
برای تو
برای چشم هایت
برای من
برای درد هایم
برای م ا
برای این همه تنهایی
ای کاش خدا کاری کند
برای کسی که بامیل خودش رفته، یک ثانیه دلتنگی هم حماقت است…
برایم بمان! آنهایی که رفتنشان را طاقت آوردم مثل تو نبودن!!!
برنگرد جانم، دیگر کسی منتظرت نیست…
برهنه ات میکنند تابهتر شکسته شوی،
نترس گردوی کوچک من،
آنچه سیاه میشود
روی تو نیست
دست آنهاست
برو عقب بابا…
من خودم به خودم انقد نزدیک نمیشم تو که جای خود داری ؛)
برو موندنت رو به اسرار نمی خوام/نه هرگز من عشق و به اجبار نمی خوام
برو و بدون که بد بودی اما خدایی
روزا خیلی ام پر رنگ, شبا کجایی¿ :- (
برگرد دیروز که خداحافظی کردی فرصت نشد قد و بالایت را به خاطر بسپارم.
برگرد نه بخاطراینکه بمونی برگرد محکم بزن توگوشم که باورکنم رفتی.
برگرد و از "اول" برو
چشمانم پر از "اشک" بود… 
واضح ندیدمت!
برگرد یادت را جا گذاشتی نمی خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش برمیگردی
بزرگترین خطایت این بود…
که…
فکر می کردی…
من همیشه"صبورم"…
بزرگترین خطایش این بود که می پنداشت من براى همیشه صبور خواهم ماند….!
بس که دیوار دلم کوتاه است..
هر که..
از کوچه تنهایی ما میگذرد..
به هوای هوسی هم که شده..
سرکی میکشد و میگذرد!!
بس که سکوت کردند
لال شدند…
ناگفته هایم!
بسترم صدف خالی یک تنهایی است…
و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری…
بسلامتی اونی که باهاش بهم زدی; 
بهش إس میدی تو بغل یکی دیگه میخونه، میگه ولش کن مزاحمه…..
بشنو از نی چون حکایت می کند
ازجدایی ها شکایت میکند
از نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
بعد از تو با حروف و قلم همسفر شدم
با بیت بیت مثنوى ات شعله ور شدم
بعد از رفتنت همه ی دنیام به آتش کشیده شد…
به غیر از…
خاطرات…
بعد تو دلم همیشه (در دست تعمیر است) خواهد ماند
بعد مرگم روی قبرم، روی عکسم ننویسید جوان ناکام؛ من از سیگار خیلی کام گرفتم، بدنامش نکنید…
بعداز رفتنت موهایم را از ته تراشیدم! خاطره دستانت دیوانه ام میکرد
بعضی آدمها
باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته باشند تا فراموش نکنی که دوست داشتن آنها فقط برای تو ضرر دارد
بعضی از سردرد ها نه با چایی خوب میشه…
نه با ژلفن و نه حتی با خواب..!
بعضی از سردرد ها فقط با دیدن اون دو تا چشای تو خوب میشه…!
بعضی اوقات انقدر جای بعضی ها خالیست که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند
حتی تمام موارد,,,,,,,,,
بسلامتی تمام اونایی که مثل من تنهان
بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن
مثله :« پنیر تازه رسید» رو شیشه‌ی بقالی…
یا مثله «دوست دارم»!!! ^.
بعضی خاطرات
مثل مین های عمل نکرده توی روحت کاشته شده اند…!
با یک حرف می ترکانندت…!!
بعضی دوستا هستن ک ادم حتی نمیخاد اونا دشمنشون باشه ک حتی ۱ درصد احتمال دوستیشون وجود داشته باشه
بعضی سختی هآ
نه آدم را قوی می کند
نه آب دیده!
فقط "فرسوده "اش می کند…
بعضی وقتا….
بعضی خاطرات گوشه ی ذهنمون می مونن!
که یادمون بیارن که یه زمانی سادگیمون در چه حدی بوده…!!!
بعضی وقتها آدما برا اینکه رو قولشون وایسن، قولشونو زیر پاشون میزارن تا روش وایسن!!
بعضی وقتها اونقدر دلتنگه کسی میشی که اگه بفهمه
خودش از نبودن خودش خجالت میکشه…
بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی، مثل کندن چسب زخم (̲̅ :̲̅ :̲̅ :̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅ :̲̅ :̲̅ :̲̅) از روی پوست!
پس چه خوبه زودتر تا خیانت نکردی بکنمت از دلم
بغض امشبم را به دست آسمان سپرده ام…
خدا به خیر کند باران امشب را…!!
بغضام…
اشکام…
دلتنگی هام…
همه برای بعد!!!
فقط بگو با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت؟؟؟
به باران بگو حوالی ما هم ببارد، تو که میروی خشکسالی وجودم را میسوزاند..!
به بضیا باید بگی…. یه خرده راست بگو ببینم بلدی!؟
به بعضی ها تو زندگی باید گفت:
من چشم میذارم،
تو فقط
گمشو…
به بعضیا هم باید گفت :میری؟ فقط ازکنار برو قاطی آدما نشی *
به تاوان اینکه شکستند دلم را
میشکنم دلها را
گناهش پای کسی که دلم راشکست!!
به تو گفتم برو… سخت بود
ولی میدانستم
بودن و ماندنت هر دو ما را نابود میکند…
اما نبودنت تنها من را..
به جای پاک کردن اشک هایتان…………………….
آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید.
به حرمت نان و نمکی که باهم خوردیم نان را تو ببر که راهت طولانیست طاقتت کوتاه…
ونمک را برای من بگذار که میخواهماین زخم همیشه تازه بمند
به خاطر زخم هایی که به قلبم زد و هیچ نگفتم حس غرور کرد و من را ضعیف خواند نفهمید همین سکوت گاهی می تواند خیلی خطرناک باشد.
به خاطراتت بگو که انقدر جلوی دست و پای من نباشند!!! دیروز بازکنار همان نیمکت همیشگی زمین خوردم
به خدا بگو زمستان سرد نیست! جمع کند تکرار فصلهایش را
من در تابستان هم از بی وفایی دندان ب دندان ساییدم…
به خدا بگویید:
زمستانش سرد نیست……
جمع کند تکرار فصلهایش را….
من در تابستاننش هم از سوز سرد تنهایی دندان به دندان ساییده ام…..
به درک برو

رفتی?
آهای با توام بهت گفتم برو ولی نگفتم کی
به روز وصل چه دلبسته ای؟ که مثل ِ دو خط
به هم رسیدن ِ ما نقطه ی جدایی ماست
به سرم اگر شلیک کنند…
جای خون…
فکر تو میپاشد بر روی دیوار..
به سلامت باشی ای زخم خورده و سکوت کرده که درد و معنای سکوتت را نمیتوان با واژه ها بیان کرد…
پس………
به سلامتی اونی که…
خاک بر سر من ببین به سلامتی کی می نویسم…
سلامتی ات پیشکش فقط دیگر برنگرد!!!
به سلامتی اونیکه فانتزی بود… براورده شد… حالا از خاطرات خنده دارمونه.
به سلامتی تنهاییم
که هروقت بهش خیانت کردم
بازم اومد سراغم!!
به سلامتی سیگارم که تا آخرش به پام سوخت…
نمیتونم باور کنم از یه سیگار هم کمتری…
به سلامتیه اونی که وقتی توی آغوشش منو میگیره…..
همه ی وجودم میلرزه…
نه ازترس یا سرما…..
واسه وحشت از فردای بدون اون
به سمتت بر نمی گردم
حتی اگر
تمام دور برگردان ها
خانه تو را
نشانم دهند
به عشقه دیدنت منه دیونه
نشستم روی پله های خونه
امیدوارم تا وقتی برمیگردی
نفس کشیدنو یادم بمونه…
به قدری دلم تنگ میشه برات
که آب از سر فاجعه میگذره
زمین و زمون با خبر میشن و
دلم آبروی من و میبره…
به من حرفی بزن که باز
تموم قلبم آشوبه
تو که حتی دروغاتم
واسه این حال من خوبه
به من گفت برو گورِت رو گم کن…
و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد!
کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی:
“زبانم لال! ”
به مَن قول بده در تمامِ سال هایے که باقے مانده تا ابَد…. مُواظب خودت باشےدیگر مَن نیستم که یاد آوری ات کنم…
به نسیمی همه ی راه به هم میریزد.. کی دل سنگ تو را آه به هم میریزد
سنگ در برکه می اندازم و میپندارم… کز همین سنگ زدن ماه به هم میریزد
به نظر میرسید بی تو یعنی هیچ. حالا که رفته ای تازه فهمیدم فقط به نظر میرسید…
به هر کی خوبی کردم غریبه با نگام شد
گفت منو میخواد اما بغضی تو صدام شد
به همین سادگی تو رفتی و رد پای رفتنت رو، رو دلم جا گذاشتی…
به همین سادگی
به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش
حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد…
به پشت سرم نگاه کردم
گفتم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد
افسوس که همه کاسه اب به دست گرفته و منتظر رفتنم بودند.
به پشت سرنگاه میکنم، شاید هنوزکسی مرادوس داشته باشد. 
اما افسوس، ‏! 
همه کاسه آب بدست، منتظر رفتن من هستن…
به چه قیمتی منو به خودت وابسته کردی!
به کلاغ ها بگویید قصه ی من همینجا تموم شد. یکنفر بودو نبود مرا باخود برد..
به یاد آور اسیری را که میدانی نخواهی رفت از یادش..
بهار و این‌همه دلتنگی؟
نَه،
شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه
ورق زده باشد
بهانه برای رفتن نمیخواهد…
همینکه بهانه های ماندنت تمام شود…
باید بروی…
بهانه را دو دستی تقدیم کسی کن که برای گذشتن از تو در به در دنبال بهانه میگردد…
بهای سنگینی دادم…
تا فهمیدم
کسی را که "قصد" ماندن ندارد…
باید راهی ڪرد…!!!
بهترین کسم گفت :تو دنیا یک آرزو دارم برایم دعا کن چه شبها که اشک ریختم و برای آرزویش دعا کردم غافل از این که بدانم آرزویش جدایی از من بود….
بهش گفتم 'به امید فردای بهتر'
مدتی بعد ازدواج کرد افسوس که یک 'الف' ازجمله ام کم شد…
خداااااا
بهش گفتم تو مال منی؛ با لحن نا امیدانه ای گفت :هرچی قسمت باشه، ولی معلوم بود تو دلش میگفت خدایا قسمتم این نباشه!! ¡¡
بهش گفتم دلتنگتم…
گفت بزرگ میشی یادت میره، چند روز گذشت سراغمو گرفت
گفتم بزرگ شدم خداحافظ
بهش گفتم سرتو بذار رو سینم تا ببینی قلبم برای تو چقد نامنظم میزنه. وقتی سرشو گذاشت قلبم به احترامش ایستاد. فکر کرد دروغ گفتم تنهام گذاشت و رفت…
بهم گفت :چجوری میشه عاشق کسی موند؟
گفتم :هر وقت عاشق کسی شدی دیگه به کسی نگاه نکن.
دفعه ی بعد که دیدمش نگاهم نکرد.!.!.!
بهم گفت منبع نوشته هات کجاست؟
گفتم زیاد دور نیست. یک وجبی بغضم…
بهم گفتی دوست دارم! گفتم چقدر؟!
گفتی از خودت تا خدا…
اشک توی چشمام جمع شد اخه یادم افتاد که گفتی خدا از همه چیز ب ما نزدیک تره!!!
بودن یا نبودن…
مسئله همین بودن من و نبودن توست…
بوی یوسف میدهد پیراهنت/پیر کنعانم برای دیدنت
بچه که بودیم؛
میدانستیم هر وقت گم شدیم،
باید سر جایمان بمانیم تا پیدایمان کنند!
مدتهاست ایستاده ام….
کسی مراپیدا نمی کند…!!!
بگزاراغوشم برای همیشه یخ بزندنمی خواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن احساسم بیاندازد…..
بگو با من دیگه چرا د ِ آخه نوکرتم
بگو خاطره هات دست از سرم بردارن
ابنجوری نمیشه خوبیاتو فراموش کرد و دل کند :- (
بی آنکه بخواهَم تمام شُدی!…همان طور که… بی آنکه بخواهَم تمام م ن شُدی!…
بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای که این چنین بی خیال ما شدی؟
بی تو هر لحظه را نفس که نه!
درد می کشم…
بی تومهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم،
بی تواما به چه حالی از آن کوچه گذشتم
بی دلیل برای خودم…
خوشابحالت که دلت خوش شد به زندگی ای که همش دم از نامردیش میزدی…
موقعی که تو مرا ترک کردی آخر مردانگی بود..
بی شَک من
رتبه اوَل میشدم
بس که تکرار کَردم
نامت را در مرور خاطرات!
بی صدا رفت,
اماپر از صدا شد دنیایم
صدایِ خرد شدنِ تمام استخوان هایم…
بی قرارم ودردل تنگم گله هاست. آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده درآب دردلم هستی وبین من وتوفاصله هاست…
بی معرفت تو اون کسی بودی که
اومدی زیر چترم, نه برای همراهی با من, بلکه فقط برای اینکه خیس نشی…. بارون که بند اومد, رفتی که رفتی…..
بی وفا باشی، خیانت میکنند
با وفا باشی، شکایت میکنند
مهربانی گرچه آیین خوشیست،
مهربان باشی، رهایت میکنند!!
بی وفا!!
این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم و نه حوصله ات را.. ولی با این همه،
گاه گاهی دلم هوای تو را میکند
بی وفایی کن وفایت می کنند…….
با وفا باشی خیانت می کنند…..
مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست….
مهربان باشی رهایت می کنند…
بیآ غریبگی نکن…
بیآ!
یک زمآنی مآل من بودی…!
بیا از قلمرو ات دفاع کن!
دارند
فتح ام می کنند
غمها..
بیا بشکن سکوت قلب خسته / ببین بی تو دلم غمگین شکسته
ز صبح عاشقی حیران ترم کن / که تاریک است این قلب شکسته…
بیا دوری کنیم از هم/بیا تنها بشیم کم کم/بیا با من تو بدتر شو/بیا از من تو رد شو… رد شو
اهنگ زیادی از باران
بیخود ب خودت زحمت نده، این بذرهای تنفر ک در دلم میکاری هرگز جوانه نخواهد زد…
بیخیال است…
خیلی بیخیال…
همان کسی که تمام خیال من است..!!
بیراهه هم برای خودش راهیست
وقتی من را به تو برساند
و حوصله چه زود بی طاقت می شود
در ادامه ی راهی که به تو ختم نمی شود
بیهوده ورق می خورند تقویم های جهان……..
روزهای من، همه یک روزند…….
شنبه هایی که فقط پیوندشان عوض می شود………
تا امروز از تو نوشتم امشب از عشقت انصراف میدم سخت است دوست داشتن تو خسته ام 
می خواهم کمی استراحت کنم شاید فردا دوباره عاشقت شدم…
تا جایی که من یادم می‌آید
تو ترکم کرده ای!
پس چرا
استخوان‌هایِ من
از درد تیر می‌کشند!
تا که میفهمه میخوامش، کار من اشکِ و خواهش…
توی یک اطاق خالی،
التماس یک نوازش…
اون نمیفهمه میخوامش… میخوامش
تابوتم زهرجا بگذرد!! غوغا به پا خیزد!!
چه سنگین میرود این تن زبس که آرزو دارد!!!
تاوان کدام کارم را میدهم خدا… یعنی دوست داشتن جرم است که بهترین هایم را از من میگیری؟
تایادت میکنم"باران"
می آید,,,
نمیدانستم لمس خیالت هم, وضو میخواهد….!
تحمل میکنم بی تو بودن رابه هرسختی به شرطی که بدانم شادوخوشبختی
تختی که هرشب تنها با یاد کسی روش بخوابی…
تخت نیست که…
تابوته!!!
ترس من از گم شدن نیست…
از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند…
ترسم از آن است
آنقدر پیر شوم،
که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم…
ترسم ازشبیست که خاطراتت حجوم بیاورند و پاکت سیگارم خالی باشد خداتاصبح به دادم برسد
ترکت میکنم، تا هر سه راحت شویم…
من، تو و رقیبم
من از قید تو، او از قید من و تو از قید خیانت…
ترکت کرده؟؟
شبها به یادش گریه میکنی؟!
ناراحت نباش….
یه روز تو تنها آرزوی زندگیش میشی!!
این بدترین انتقامه….!
تسبیحى بافته ام; نه ازسنگ نه ازچوب نه ازمروارید. بلوراشک هایم رابه نخ کشیده ام تاهمیشه براى شادبودنت دعاکنم
تسبیحی بافته ام!
نه ازسنگ.
نه ازچوب.
نه ازمروارید.
بلوراشکهایم رابه نخ کشیده ام تابرای شادمانی وسلامتیت دعاکنم.
تشنه ام…
مثل گلدانی که جای نور و آب,
دو تا چشم میخواست که نگاهش کند…
تظاهر کن از هم دوریم…
تظاهر می کنم هستیم…
تعلق که نداشته باشی به جایی… به کسی… به چیزی…
تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی!
تقصیر از من است…
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی،
یادم رفت بپرسم
کنار خودت یا خاطره هایت…..؟!؟
تلخ میگذرد
این روزها را میگویم
که قرار است
از تو…
که ارام جان لحظه هایم بوده ای
برای دلم
یک انسان معمولی بسازم
تمام "من" در یک کلمه خلاصه می شود:
"سکوت"
تمام دلخوشی دنیای من به این است
که ندانی و دوستت بدارم!
وقتی میفهمی و میرانی ام
چیزی درون دلم فرو میریزد…
چیزی شبیه غرور!
تمام زخم هایم
مرهمش
لب های توست
بوسه نمیخواهم! فقط حرفی بزن…
تمام زندگی ام را حراج کردم ولی او رفت و گفت :هیچ ارزانی بی علت نیست!
تمام شد…
من به عقد غم ها در امدم…
خیلی دیر امدی…!
تمام نیمکت های این پارک۲نفره اند…
بیخیال!! به درخت تکیه میدهم…
تموم شد…
برام راحت تر از این بود
اگه می رفتی از یادم
به هر حال آخرش باید
تو را از دست می دادم…
تموم لحظه هایی که سرگرمیت بودم
زندگیم بودی….. لعنتی….
تنهآیی شب هایم را به هیچ نمی فروشم…
جز…
یک لحظه نگاهت..
تنها بودن قدرت میخواد…
و این قدرت را کسی به من داد
که روزی میگفت:
تنهایت نمیگذارم!!!
تنها ترکت نمی کنند…………
بلکه هنگام رفتن باتمام پرویی میگویند،. مواظب خودت باش!
تنها دلیل شکست در عشق یک عامل است
تفاوت تعریف هرکس از عشق…
تنها کسی ک توزندگی بهم پاداد غم بود… الآنم تیریپ ازدواجیم!
تنهاترازتنهایی ام. تنهایی راخیلی هادارندولی هیچ کس مرادرزندگیش ندارد…
تنهام نزار تو این فاصله منو با این همه خاطره ببین اسیر دنیات شدم پس نزار عشقمون از یاد بره
تنهایم مثل همان مسجد بین راه…. هر که می آید مسافر است.. میشکند.. هم نمازش را هم دلم را
تنهایی بی کس بودن نیست… تنهایی فقط تجربه ی بی تو بودن است…
تنهایی تنهایم نمی گذارد. این روزها، من وتنهایی، همه کس هم شده ایم انگار!…….
تنهایی رو دوست دارم ولی نه بدون تو
تنهایی سهم منه خیلی عزیزه نمیخوام کسی اونو ازم بگیره / دیگه تنهاییمو به دنیا نمیدم نمیزارم دل تنهاییم بمیره. (قسمتی از آهنگ شب یلدا با صدای رضا صادقی)
تنهایی وادارم کرد بنویسم عاشقانه درد دل خود را و باور حقیقت تلخ جدایی…..
تنهایی یعنی…
دل هیچکس…
سایز دلت نیست…
ته نشین شدی در من….. حل نمیشود نبودنت
تو با من باش………
من"""
دست تمام اتفاق ها را میگیرم که نیفتند..
تو بردی همه برایت هورا کشیدند
حالا پایت را از روی خرده های دلم بردار…
تو خاص نبودی گلم
احساس من به تو خاص بود
اینو یادت باشه
تو دنیای دلم بودی
چرا ترک وفا کردی؟!
تو را ارزو نخواهم کرد هیچ وقت
تورا لحظه ای خواهم پذیرفت که خود بیایی
با دل خود نه با آرزوی من…..
تو را نه یک بار
نه صد بار
هزار بار آرزو کردم
افسوس که همیشه آرزوهای من دست نیافتنی هستند…
تو راحت بخواب من مشق گریه هایم هنوز مانده.
تو رفتی بعد تو حالم،،،
یه حالی مثل مردن بود…
تو هم تنها شدی اما،،،
کجا حالت مث من بود؟!؟!؟!
تو رفتی ولی بعد تو مواظبم این دل رو دیگه کسی کِش نره
تو رفتی
و اینها می مانند تا ابد
یک آه
یک بغض لعنتی
و یک سوال بی جواب
آیا هنوز هم گاهی دلت برایم تنگ می شود…
تو زندگی گاهی به جایی میرسی؛
که تازه میفهمی:
چه خوشبختند کسانی که….
دچار آلزایمر هستند…!!!

همچنین ببینید

دلتنگی – 07

قلبم آسمان میشود به شوق تپیدن ستاره وجودت! کاش میان تمام ستارگان "سهیل" نمیشدی!!قلبم را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.