خانه / حکیمانه / حکیمانه – ۱۴

حکیمانه – ۱۴

در زندگی هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری زیرا برای راضی نگه داشتنش حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی

در زندگی:
وقتی خدا دری را میبندد، اصرار به کوبیدنش نکنید.
هر آنچه پشت آن در است صلاح شما نیست.
در شگفتم از زنان که از خدای به این توانایی فقط یک مرد میخواهند و از مرد به این ضعیفی همه ی دنیا را…
در عاقبت کا نگریست
هرکه
در عاقبت کار نگریست…
در لاک خودت هم فرو نرو
وقتی سر طاس کرکس ها قبلا
هر سوراخی را گشته است
در مروت تو کمتر از درخت نباش
که سنگش میزنند و
میوه اش میچینند
در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند. چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی. پس :” هدف مهم تر از نیاز است “
در میان این همه "اگر"، تو چقدر "باید"ی!
در میان مردم ما کسانی که به کشورمان افتخار میکنند کم نیستند، ولی ما در تلاشیم نسلی را بسازیم که کشورمان به آنها افتخار کند. آبراهام لینکلن
در همین حوالی کسانی هستند که
تا دیروز میگفتند بدون تو نفس هم نمی توانند بکشند…
اما حالا در آغوش دیگری نفس نفس می زنند…
در هنگام مشکلات سکوت کن. شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد…
در کتاب قطور زندگی سطری بیاد ماندنی باشید نه حاشیه ای از یاد رفتنی
در کشاکش زندگی سعی کنیم باخدا باشیم نه ناخدا.
در کشور من تک تازان می تازند تک نوازان می نوازند وای بحال آنان که نه تازیدن بلدن نه نواختن
در کشوری که ارزش زن به زیبایی و ارزش مرد به دارایست
دنبال انسانیت نگرد
در کوچکترین موارد هم هرگز پیش داوری نکنید..
شکست امروز نتیجه ی پیش داوری دیروز است..
در یک رابطه دو نفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی باهم ندارند، حتما یکی از انها تمام حرف دلش را نمیگوید. (ویلیام شکسپیر)
دراین دنیا همه چیز اول کوچک است، بعد بزرگ میشود به جز مصیبت که اول بزرگ است، بعد کوچک میشود..
دربن بست
هم
راه آسمان باز است
"پرواز" را بیاموز…
درجات ترقی یک ملت در حیات اجتماعی منبعث از احترام به زن است.
گراتوآر
درخت دافعه دارد که سیب می افتد……..
وگرنه هیچ سقوطی دلیل جاذبه نیست……..
درخت غم به جانم کرده ریشه
به درگاه خدا نالم همیشه
رفیقان قدر یکدیگر بدانید
اجل سنگ ست و آدم مثل شیشه…
درخت گاهی دلتنگ تبر میشود، وقتی پرندگان سیم برق را به آن ترجیح میدهند.

درخت گاهی دلتنگ تبرمیشود…
وقتی پرندگان سیم برق رابه آن ترجیح میدهند!
درد اینجاست
ک
درد را نمیشود ب کسی حالی کرد….
درد را کاشتند انسان رویید…
دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند
زیر پایت بگذار تا پله شوند..
درسته ریل آهن دو خط موازی هستن که هیچ وقت به هم نمیرسن ولی هر قدم دستاشون توی دست هم هست تا قطار از ریل خارج نشه
درسقوط هم میتوان زیبابود….
این را آبشارمی‌گفت.
درمسیرزندگیت…! یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگرخدا را یافته ای هرچه باخته ای مهم نیست! 
خدا را برایت آرزو دارم.
درمواقع گرفتاری، نگویید :"این نیزبگذرد".
درست است؛ میگذرد. اما فراموش نکنیدکه تنها عمرگرانبهاست که میگذرد!
درود بر دوستانی ک
دعا دارند ادعا ندارن
نیایش دارند نمایش ندارند
حیا دارند ریا ندارند
رسم دارند اسم ندارند…
درود برعزیزی که روزقیامت زمین فقط ازسنگینی معرفتش شکایت دارد
دروغ گفتن کار آسونیه, مرد صفت ها دروغ نمیگن
درویشی را دیدم شتابان میدود گفتمش درویش را کجا؟ گفت مراسم عزا, گفتمش مگر که مرده است؟ گفت مردانگی و وفا!
دریا باش! تا بعضی در کنارت لذت ببرند و بعضی که لیاقت ندارند در تو غرق شوند!!!
دریا برای مردم صحرا نشین دریاست،،،، ساحل نشینان قدر دریا را نمی دانند!
دست هایی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. (کوروش بزرگ)
دستانت را به من بده تا از اتش بکذریم انان که سوختند همه تنها بودند
دستانم بوی گل میداد، به جرم چیدن گل مرا دستگیر کردند…..
اما هیچ کس فکر نکرد که شاید گلی کاشته باشم
دستم بوی گل میداد
مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند…
اما هیچ کس فکر نکرد که شاید…
یک گل کاشته باشم…!
چه گوارا
دستهایت راکه بازکنی
به هیچ چیز بند نیستم
سقوط میکنم خدا…
دل آدم ها به اندازه حرف هاشون بزرگ نیست،
ولی حرفی که از ته دل باشه میتونه آدم بزرگی بسازه.
دل دلایلی دارد که عقل از آن آگاه نیست (پاسکال).
دلا خو کن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد
محبت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد
دلبسته به سکه های قلک بودیم…
دنبال بهانه های کوچک بودیم….
"رویای بزرگتر شدن خوب نبود "
ای کاش تمام عمر کودک بودیم….
دلتنگ کودکى ام…
قهر میکردیم تا قیامت…
وتا لحظه اى بعد قیامت میشد….
دلخوش از انیم که حج میرویم`غافل از انیم که کج میرویم`کعبه به دیدار خدا میرویم`او که همینجاست کجا میرویم`حج بخدا جز به دل پاک نیست`شستن غم از دل دردناک نیست
دلخوش نباش از اینکه هرروز بایکی هستی
اینکه هرکسی می تونه باتو بودن رو تجربه کنه
این نشان از بی ارزش بودن توست
نه چیز دیگری
دلم برای تو که نه
اما برای اون کسی که
فکر می کردم بودی تنگ شده…!
دلم برای عقابی سوخت که عق آب شد…
دلی که ازبی کسی تنهاست، هر کس را میتواند تحمل کند…
استاد" دکتر علی شریعتی "
دنبال کلاغی میگردم تا قارقارش را بفال نیک بگیرم. وقتی قاصدکها همه لالند
دنیا از آن کسانی است که دارای اراده قوی هستند.
دنیا بزرگتر از آنست که با گناه تو خراب شود پس با گناهت خودت را خراب نکن…
دنیا بی جهت زندانی تنگ و تاریک است.
دنیا زنگ تفریح است،
حواسمان باشد زنگ بعد حساب داریم!!!
دنیا مانند فیلمی هست که کارگردانش خداست. فیلمبرداراش فرشته ها و بازیگراش ما. پس سعی کنیم در جشنواره آخرت اسکار رو بگیریم.
دنیا هم به ادم خوشبین نیاز داره هم بدبین.
اولی هواپیما میسازه.
دومی چتر نجات.
دنیای بی عدالتیست..
اگر قبولش کنی شریک جرم میشوی… و اگر بخواهی عوضش کنیجلاد میشوی
دهانت را با شیرینی کدام رشوه پر کرده ای که نمی توانی چیزی بگویی؟
دهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را
دو بیگانه ی همدرد
از دو خویشِ بیدرد
با هم نزدیک ترند…
(دکتر شریعتی)
دو ستاره در یک مدار حرکت نمی کنند.
ویلیام شکسپیر
دو چیز را در زندگی فراموش کن. ۱ (بدی که کسی در حق تو کرده۲ (خوبی که تو در حق دیگران کرده ای
دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آن که داشت و نخورد، دیگری آن که دانست و نکرد. سعدی
دوباره ماه رمضان شد واین سوالم بی جواب است! که خدایا!
فرو دادن این همه بغض روزه را باطل نمی کند؟
دور باش اما نزدیک, من از نزدیک بودن های دور تو میترسم
دکتر شریعتی
♫♪
دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است…
دوست داشتن را از کودکی بیاموز که ابنباتش رادر دریا انداخت تا اب دریا شیرین شود…..
دوست داشتن یعنی :حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادیم. شب پیام بده :آشتی نکردیما.. من بدون تو خوابم نمی بره!
دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم….
دوست و دَست بسیار است
اما
دَست دوست اندک…..
دوستان تو همه بی مایع وپیمان شکنن ناز کم کن که اساتید تو شاگرد منن
دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا می کنم…
گابریل گارسیا مارکز
دوستت دارم ها را بگین قبل از اینکه…
به دوستت داشتم تبدیل بشن…
دوستت دارم هایت را به کسی نگو…!
همه را نگه دار برای خودم
من جانم را برای شنیدنشان کنار گذاشته ام…!
دوستی و محبت را از دل بپرسید، چرا که قلب ها گواهانی رشوه ناپذیرند
دچار تناقض عجیب چیزی شده ام…
۱. مرگ حق است…
۲. حق گرفتنی است…
۳. خودکشی گناه است
دکتر :« متأسفانه چشم شما دوربین شده. » حیف نون :«آخ جان! پس می توانم یک حلقه فیلم بیندازم توش و چند تا عکس بگیرم. »
دیر میفهمیم بهترین روزهای زندگیمان روزهایی بودند که آرزو داشتیم زود بگذرند
دیروز تو گذشت. امروز تو گذشت ایا در میان این همه گذشت تو هم می گذری؟
دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد، در عزایش گوسفندها سربریدند. * دکتر علی شریعتی *
دیشب بابام رفت مسافرت
اومدم کولر رو زیاد کنم سوخت!
کلیداسرار 😐
قسمت :بابا!
دیشب رگ گردنموخاروندم.. خداخندش گرفت.. نمیدونسم قلقلکیه..
دیشب گرسنه بود دختری که مرد و همسایشان زیارتش قبول، برای چهارمین بار به مکه رفته بود.
دیوانه بمانید ولی مانند عاقلان رفتار کنید!
دیوانه حرف میزند از نور…..
با موشهای کور…..
(استاد فریدون مشیری)
دیگر نه "نهال" میکارم نه "باغبانی" میکنم!!!
آهنگر" میشوم و به ساختن "خنجر" می اندیشم….
راستی بیاموزید که بزرگترین و بهترین اموزش هاست
راستی،
دروغ گفتن را نیز، خوب یاد گرفته ام،
حال من خوب است خوبِ خوب…
رام بخوان چون آهسته نوشتم، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم، نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم :دوستت دارم…
راه ما ناپیدانیست بیش از دو گام هم نیست: ۱- گامی بسوی خود ۲- گامی در پیشگاه انسانیت
رد پای کسی آرامشم را بر هم زده بود دنبال کردم…
و به خودم رسیدم!
رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد، نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد.
* ارد بزرگ *
رسم امانتداری دنیا عوض شده سالم دل میدهی ولی شکسته پس میگیری…
رفاقت برای تازه ب دوران رسیده ها تفریحی بیش نیست، اما برای دوستانی ک رفاقت را میفهمند زندگیست!
رمز برد و پیروزی روشن است :«بکوشیم تا در یک زمینه دو بار بازنده نشویم».
روز وصل دوستداران یاد باد. یاد باد ان روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت. بانگ نوش شاد خواران یاد باد
(حافظ شیرازی)
روزتویی، روزه تویی، حاصل دریوزه تویی
آب تویی، کوزه تویی، آب ده اینبارمرا..
روزها همگی یک روزند، تکه تکه میان شبی بی‌پایان…
روزگار استاد فراموشی است امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی
روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم، چون دنیا منت کش کسی نیست…
روزگارا!! به من سخت مگیر
من از جنس خودت هستم!
روزگاریست که شیطان فریاد می زند :آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد.
روزی از دکتر علی شریعتی پرسیدند: سیگار طول عمر را کوتاه میکند پس چرا سیگار می کشید؟
دکتر گفت: من به فکر عرض زندگی هستم.
روزی خواهیم دانست که مرگ را هرگز یارای آن نیست که ما را از آنچه روحمان یافته برباید زیرا یافته هایش با او یگانه اند
روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته تان برایش اهمیتی ندارد چون میخواهد آینده تان باشد..
روزی که روز باشد روز است. شبی که شب باشد روز نیست
روی زمین اگه چیز خوبی بود…
خدا خودش تو آسمون ها نبود..
رُخ به رُخ که شدیم
من مات شدم…!
و تو چون پادشاهی که
از اینگونه فتح ها را زیاد دیده است
ریشه اعتقاد از آنجا خشک میشود…
که بخواهند تحمیلش کنند…
زبانی که حق را نگوید
فقط به درد لیسیدن بستنی قیفی می خورد…
زخم شمشیر به مرور زمان خوب میشود/اما زخم زبان هرگز خوب نمی شود
زخم که میخورم مزه مزش میکنم…. چون نمکش اشناست…
زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد.
هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست!
زمان استاد بزرگیه که بسیاری از مشکلات رو حل میکنه.
زمان میگذره.
خاطرات محو میشن.
احساسات تغیر میکنن.
مردم ترکت میکنن.
اما قلب ها هرگز فراموش نمیکنن…
زمان هیچوقت دردی را دوا نمی کند….!!؟
این ما هستیم که به مرور زمان به درد عادت می کنیم….
زمانه پندی ازاد وار داد مرا/زمانه را چو نکو بنگری همه پنداست/به روز نیک کسان هیچ غم مخور زنهار/بسا کسا که به روز تو ارزومنداست. رودکی
زمانی می آید که سکوت خیانت است…
(مارتین لوتر کینگ)
زمانی که باران میگیرد همه ی پرنده ها آشیانه میسازند
اما عقاب بالای ابر ها پرواز می کند…
زمانیکه خداوند مشکلت را حل میکند، به توانایی‌اش ایمان داری، و وقتی خدا مشکلت را حل نمی‌کند، به توانایی‌ات ایمان دارد!!!
زمستان براى جان دادن به درخت، جان میدهد ولى همه چیزبه اسم بهار تمام میشود….
زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی، بازم میل خودته… برو دوراتو بزن!
زمییییییییین خمیازه ای بکش به زیر پای من. فقط همیییییییین!!!
زن خودش را خوشگل میکند چون خوب فهمیده که چشم مردهااااا تکامل یافته تراز مغز اوست.
دوریس دی
زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند. (فئودور داستایوسکی)
زندگى تراژدى است براى آنکه احساس میکند و کمدى است براى آنکه مى اندیشد
زندگى گلى است که گلبرگ هاىش خىالى وخارهاىش واقعى هستند.
ناپلون
زندگی آنقدر عجیب نیست که بتوانی تصورش کنی..!!
بلکه زندگی آنقدر عجیب هست که نمیتوانی تصورش کنی…!!!
زندگی این نیست که تاس خوب بیاری، زندگی اینه که تاس بد رو خوب بازی کنی.
زندگی بعضی آدمها مثل بازی هست که تا آخرش رفتن حالا دارن واسه وقت گذرونی مرحله های قبلی رو بازی می‌کنن
زندگی بیش تر با یاد سرما ناآرام است تا با خود سرما.
فرناندو پسوا
زندگی حکم اوست.
چند برگی را تو ورق خواهی زد،
ما بقی را قسمت…
قسمتت شادی باد.
زندگی حکمت اوست…
زندگی دفتری از خاطره هاست…
چند برگی را تو ورق خواهی زد
و ما بقی را قسمت…
زندگی داستان مرد یخ فروشیه که ازش پرسیدن فروختی؟
گفت:
نخریدن تموم شد!
زندگی دانشگاهی است که بابت شهریه اش جوانی ام را دادم
زندگی در این دنیا آن چیزی نبود که فکرش را می‌کردیم؛ شاید آن دنیا نیز آن‌گونه نباشد که متصور هستیم. همیشه از تصّور تا واقعیت فاصلۀ بسیاری‌ست.
زندگی در حال بارگیری است، لطفا صبر کنید…
سرعت خوشبختی بسیار کم است…
تا زندگی ات لود شود… عمرت تمام شده…!!!
زندگی دقیقا به ما همان چیز را میدهد که از آن انتظار داریم،
نه کمتر و نه بیشتر
مارک فیشر
زندگی دوست داشتن داشتنی هاست. نه داشتن دوست داشتنی ها.
زندگی را این قدر جدی نگیرید، هیچ کس از آن زنده خارج نخواهد شد!
زندگی را با همین شرایط دنبال کنید چون شرایط سازنده شما و زندگیتان هستند
زندگی را تنها میتوان از انتها به ابتدا فهمید, ولی باید آنرا از ابتدا به انتها پیمود…
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست…
ودلم بس تنگ است… بیخیالی سپر هر درد است…
باز هم میخندیم… آنقدر میخندیم که غم از رو برود…
زندگی زیباست اگر به جای نیمه خالی،
نیمه پر لیوان را ببینیم.
زندگی زیباست باور کن
فقط گاهی اشتباه های عمدی وسهوی مردمانش باعث میشد این دنیای قشنگ بد شود
زندگی سربالایی های زیادی داره اما وقتی بیفتی تو سر پایینی اون بادی خنکی که بهت میخوره تمام اون سختی ها یادت میره.
زندگی شاید تنها، ثانیه ای از این ابدیت باشد، صبور باشیم
به نقل از وبلاگ خواندنی قرآن مصور
زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید…
زندگی شوق رسیدن به همان فردا نیست که نخواهد آمد
نه تو در دیروزی و نه در فردایی…
ظرف امروز پر از بودن توست!
زندگی را دریاب…
زندگی صاعقه ای است که به سر می زند و از دست می رود
زندگی صحنه یکتای هنر مندی ماست هر کسی نغمه خود خواندو از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
زندگی قانون نیست, زندگی قافیه باران است…..
زندگی دیپلماسی تضاد هاست, زندگی دموکراسی قفسهاست……….
زندگی درام صبح فریادهاست…
زندگی مانند بادکنک در دست های کودکی است
که ترس از ترکیدنش
لذت داشتن آن را از بین می برد…
زندگی مانند جدولی است که هر کسی اونو پر کند، جایزه اش مرگ است
زندگی مثل اتوبوس می مونه وقتی جا گیرت میاد که به آخره خط رسیدی!!
زندگی مثل شطرنج میمونه!
وقتی بلد نیستی همه میخوان بهت یاد بدن
اما ازوقتی که یاد بگیری همه میخوان شکستت بدن!
زندگی مثل صفحه اول روزنامه ورزشی است! پراز شایعه، سرشار ازبیم وامید، رنگارنگ وتوپی که گاه به دروازه میرسد گاه به دروازه بان
زندگی هدیه خداوند است به تو، طرز زندگی کردن هدیه توست به خداوند.
زندگی همچون پیانو ست؛ تنها زمانی می توانی آهنگی زیبا بنوازی که دکمه های سفید و مشکی را با هم فشار دهی.
زندگی هیچ گاه به بن بست نمیرسد. کافیست چشم باز کنیم و راههای گشوده بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشدهر معجزه ای ممکن میگردد.
زندگی کاروانیست زود گذر، خرابه ای ناپایدار، تابلویی زیبا و فریب دهنده، میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمیگیرد جز (معرفت)
زندگی کوتاه نیست
مشکل اینجاست که
ما زندگی را دیر شروع میکنیم…
زندگی کوزہ آبی خنک و رنگین است-آب این کوزہ گھی تلخ وگھی شیرین است-زندگی گرمی دلھای بھم پیوستست-تا در آن خدا نباشد ھمه درھا بسته است…
زندگی یعنی:
ناخواسته به دنیا آمدن
مخفیانه گریستن
دیوانه وار عشق ورزیدن
و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن…
زندگی یه شوخیه… پس بایدجنبه داشته باشم وبخندم…
زندگی یک مساله نیست که باید آن را حل کرد،
زندگی یک هدیه است که باید آن را درک کرد.
زندگی یک چمدان است که می اوریش!
بار و بندی سبک میکنی و می بری اش!
زندگی!
کلاهت را به هوا بیانداز…
که من دگر جان بازی کردن ندارم!
تو بردی…
زندگی, مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه
بخوری, تموم میشه
نخوری, حروم میشه
از زندگیت لذت ببر, چون در هر صورت تموم میشه:)
زنها دوست دارند حرفایشان را بشنوند، مردها دوست دارند حرفهایشان را بفهمند.
زیر خودم خط کشیدم که مهم شم
فکر کردن غلط املائیم
پاکم کردن
ساده ها همیشه باختند… گرگ باش تا خورده نشی…
ساده که باشى زود حل میشوى میروند سراغ مساله بعدى… سخت که باشى از تو خسته میشوند. بى خیالت میشوند… معماى عجیبیست :ساده باشیم یا سخت…
ساعتی ک زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده..
دیالوگی ماندگار از بهروز وثوقی در فیلم سوت دلان
سالها بعد..
محققان اعلام مى کنند
که هواى, بارانى مسرى, است!
مبتلا مى شوى….
سالها را نشمار…
خاطرات را بشمار و به یاد آور…
سایه ها محصول پشت کردن دیوار ها به افتاب است. گستاخی دیوار ها تقلید نکنیم تا افتابی بمانیم.
ستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند
(کوروش کبیر)
سخت است فهماندن چیزی به کسی که
برای نفهمیدن آن پول می گیرد.
احمد شاملو
سخت است
فهماندن چیزی به کسی که
برای نفهمیدن پول می گیرد.
سختی هایی که متحمل می شویم آنقدر نیست که کمرمان را خم کند بلکه کمرمان را برای دعا به زانو در می آورد.
سخن گرچه دلبند و شیرین بود/سزاوار تصدیق و تحسین بود /چو یکبار گفتی مگو باز پس/که حلوا چو یکبار خورند بس….!
سرمایه انسان به وسعت سوالهایی است که در سر می‌پروراند و آرزوهایی که در دل نهفته دارد.
سرنوشت گر نوشت بد نوشت اما باور کن نمیشه سرنوشت را از سر نوشت
سعادت عادت است آن را پرورش دهید.
آلبرت هوبار
سعی در تغییر دادن آدما مثِ اینه که بتونی با فتوشاپ از تو عکس ِ جیب کسی پول واقعی رو دربیاری…
سعی کن تو زندگی درخت باشی
که اگه کسی بهت لگد زد
شکوفه بارونش کنی…
سعی کن مثل خورشید زیاد نور ندی؛ چون همه از نورت استفاده می کنن، ولی اصلا نگات نمی کنن. سعی کن مثل ستاره کم نور بدی تا همه تو خلوت شباشون دنبالت بگردن…
سعی کنید فکر عوض کردن دنیا را به سر راه ندهید، اگر چیزی هم باید عوض شود این خود شما هستید.
تولستوی
سعی کنید چیزی را به دل نگیرید انچه که آدمها درباره شما میگویند بازتابی است از خودشان نه شما
سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی چراغی بر آن نصب کنی.
سلاااااااااااااام
خداحافظ
حرف تازه اگر داری بر این دو اضافه کن
"حسین پناهی"
سنجیده برشون دار…
قدمهاتو میگم!
سنگی که طاقت ضربه های تیشه سنگ تراش را ندارد
تندیس زیبایی نخواهد شد
ضربه های سنگین روزگار را تحمل کن
آینده برای توست
سنگین نمیشد اینهمه خواب ستمگران
گر میشد از شکستن دلها صدا بلند…
صائب تبریزی
سنگینی باری که خدا بر دوش ما میگذارد آنقدر نیست که کمرمان را خرد کند آنقدر است که ما را برای دعا کردن به زانو در بیاورد
سه پیام از کورش کبیر:
اگر کلید دری را نداری قفلش نکن
اگر کسی را دوست نداری خردش نکن
اگر دستی را گرفتی رهایش نکن
سه چیز تو زندگی ممکن نیست از بین بره…
صلح ودوستی..
امیدواری..
صداقت…
سهراب سپهری میگه :فاصله تو از خوشبختی، به اندازه فاصله تو از خداست…
سکوت سرشار از سخنان ناگفته است
از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان
در این میان حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو و من!!
سکوت شمشیری است که من همیشه از آن بهره جسته ام. * نادرشاه افشار *
سکوت می کنم نه اینکه دردی نیست!
گلویی نمانده برای فریاد!!!
سکوت هرکز اشتباه نمیکند
و هرچه طولانی تر باشد، بهترقضاوت میکند…
سکوتم مرحم است، مرحم زخمم!
خوب ِخوبم که نمی کند، فقط دردش را کم می کند. همین…!
سیگار
سیگار اول صبح یعنی،
یا فوق‌العاده خوشحالی یا اصلاً نخوابیده‌ای
شاد بودن بزرگترین انتقامیست که میشه از دنیا گرفت همانطور که خنده بهترین اصلحه ی جنگ برای زندگی است… پس بخند حتی اگه غمگینی
شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد
شاد بودن تنهاانتقامی است که میتوان از زندگی گرفت.
ارنستو چه گوارا
شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر کارهای ملال آور
و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست.
شازده کوچولو از گل پرسید آدمها کجان؟
گل گفت:باد به اینور و آنورشان می برد! این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده…
شاید آنکه بینی خود را عمل میکند
مبتلا به "عمل خودبینی" شده باشد
شاید به هم باز رسیم…
روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم…
و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی…
شاید درد من دلیل خنده کسی شود اما خنده ی من هرگز نباید باعث درد کسی شود.
(چارلی چاپلین)
شاید شیفته کسانی شویم که خیلی "سنگین" و "آرام" هستند،،،
اما بهتر است بدانیم…
"گاو" هم این خصوصیات را دارد،،،
شاید همه ی روز ها خوب نباشند
اما
در هر روز چیز خوبی وجود دارد
شاید چشم‌های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک‌های‌مان شسته شوند، تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف‌تری ببینیم.
شایدنشودبه گذشته بازگشت وآغازی زیباساخت، امامیشوداکنون آغازکردویک پایان زیباساخت.
شب ها اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب…
هر آدمی را وسوسه میکند که برود و هیچ وقت برنگردد!
شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.
وینستون چرچیل
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر! شخصیت من چیزیه که "من" هستم اما برخوردِ من بستگی به این داره که "تو" کی هستی…!
شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه دار شد دیگر جبران پذیر نیست
دکتر شریعتی
شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است وزن سیری ام را بکشم…
شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن. نود و پنج درصد خوشبختی ها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود
شصت سال گریه کردم تا یک دقیقه مردم را بخندانم (چارلی چاپلین)
شما بر روی زمین هستید.
هیچ درمانی برایش نیست!!!
شما میگویید زمان می گذرد؟ اوه نه! افسوس که زمان می ماند و ما میرویم.
هنری آستین دابسون
شما نمی توانید با کسی که فکر میکند با کشتن شما به بهشت میرود، منطقی بحث کنید.
ولتر
شمع تنها موجودی است دراین عالم که درانبوه جمع تنهاست,
در بحبوحه ساکت است، قلب انجمن است و بیگانه با انجمن!
استاد دکتر علی شریعتی
شناختن صدایی که میشنوی، کمکی در فهم حرفی که میشنوی نمیکند.
شهرت چون رودی است که اشیاء سبک و تو خالی را در سطح نشانده و اشیاء گران و پر مغز را در قعر خود فرو می برد
شکسپیر:
اگر به یاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما!
شگفتا!
رد پای دزد دهکده ی ما بر روی برف چقدر شبیه چکمه های کدخداست!!!!
شیفتگی سد راه شعور است,
صاحبان دل های حساس نمی‌میرند
بی هنگام ناپدید می‌شوند…
صبح بعد از بیدار شدن دو حالت وجود داره :بخوابی و ادامه رویاهاتو ببینی، یا بلند شی و رویاهاتو دنبال کنی
صبح پا میشم می بینم یکی از عکساتو
به دنبالت میام می خوام بگیرم دستاتو…
صبرکن…..
این تمام حرفم نیست
تونباید دعای من باشی
ازخدا خواستم موافق بود
میتونی خدای من باشی
صد خانه اگر به طاعت آباد کنی
به زان نبود که خاطری شاد کنی
گر بنده کنی به لطف آزادی را
بهتر که هزار بنده آزاد کنی
ضروری ترین کلمه تفاهم است آن را ایجاد کن
ضعف می رود
روح گرسنه ی بی تابم
برای یک دل سیر آرامش…
ضمیر ها را از من نپرس اینجا فقط اول شخص مفرد مانده است بقیه رفته اند.
طرز فکری که ما را به سطح زندگی کنونی رسانده است ما را به مقصدی که در نظر داریم نخواهد رساند.
آنتونی رابینز
طلا باش تا اگه روزگار آبت کرد روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود…
سنگ نباش تا اگر زمانه خردت کرد، تیپا خورده هر بی سر و پایی بشوی!
طلا باش که اگر روزگار آبت کرد طرح های جدیدی ازت بسازن
سنگ نباش که اگه زمانه خردت کرد تیپا خورده هر بی سروپایی باشی!
عادت به ناله کرده دل دردمند من….
ترسم گمان کنندکه… درمانم آرزوست…..
عاشق خدا باش تا از خلق بیزار شوی
عاشق طرز فکر آدما نشید…
آدما زیبا فکر می کنند… زیبا حرف می زنند…
اما زیبا زندگی نمی کنند.
عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش .
زرتشت
عاشق کسی است که تشخیص دهد:
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
معنای حقیقی در سکوتت را…
عاشقتم:
یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت،
گفتنش هنر نیست،
مسئولیت پذیریش هنراست..
عاقبت همه‌ ی ما، زیر ِ این خاک آرام خواهیم گرفت! ما که روی ِ آن، دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم…!
عاقل بودن کار بسیار آسونی است!!
کافی است به چیزی احمقانه فکر کنید، ولی آنرا به زبان نیاورید! به همین سادگی!!
سَم لیوِنسِن
عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر…
عجبا که تمامی علایم عشق و سوء حازمه یکیست جز سرزدن به افراد گرسنه است!
عشق انسان را داغ میکند اما دوست داشتن انسان را پخته میکند, هر داغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.
عشق خشن است وشدیدودر عین حال ناپایدارو نا مطمئن و دوست داشتن لطیف است ونرم ودرعین حال پایدارو سرشار از اطمینان
عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد.
عشق فقط سه حرف است
اما
سه حرفی که دنیا را تکان می دهد
عشق مثل پنیر میمونه..
زیادیش آدمو خنگ میکنه.
نرمالش چند ساعتی آدمو سیر میکنه…
از بی پنیری هم هیچ کس نمرده……………
عشق مثل یه شکلات شیرین میمونه؛
ولی ازدواج مثل یه آدامسه کا باید تا آخر عمرت بجویش!
عشق می تواند در یک چشم بر هم زدن دنیایی را دگرگون سازد
عشق چیزی بدتر از
یک کودتای نظامی
در دل است
عشق یعنی :یکی ” بود ” یکی ” نابود “
عشقی که تنها با یک نگاه شروع میشه، با شناخت سست و سست تر میشه؛ ولی عشقی که با شناخت شروع میشه، با هر نگاهی عمیق و عمیق تر میشه
عشق‎ ‎امانت باارزشی است که آدمها توقلبشون میذارن
برای همین که هروقت بخوای عشقت روازکسی بگیر باید قلبش را بشکنی
عطرهای گرانقیمت را بیخیال ادمها باید بوی اعتماد بدهند….
عقاب همیشه تنهاست اما لاشخور ها همیشه با هم هستند…
عقل بی عاطفه خطرناک است و
عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست،
آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه.
علم ثابت کرده، وابستگی و لیاقت رابطه ی عکس دارن، به هرکی بیشتر وابسته بشی، بی لیاقت تره!!!
علم میکوشد تا از راه عدد طبیعت را جعل کند
عمر خود را تو مکن بازیچه بی خبران
که چنانی و چنینی و چنینی و چنان
توچنانی که خودت ساخته ای عاقبتت
نه چنانی که بگویند چنینی توچنان
عنان مال خویش به دست غیر مده، که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست…
عکس‌های قشنگ، دلیل بر زیبایی تو نیست…
ساخت دست عکاس است…
درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی.
عید واقعی از آن کسی است که آخر سال را جشن بگیرد نه اول سال را!
دکتر سنگری
غافل که تبر خانه ای جز بیشه ندارد
از جنس درخت است ولی ریشه ندارد…
غم عقاب قفس نیس…
پرواز زاغک بی سرو پاس..
غمگین و بیقرارم /زخمی تر از بهارم /وقتی تو را ندارم /نفرین به هر چه دارم
غمگینم مثل عکسی در اعلامیه ترحیم…
که حتی لبخندش دیگران را می گریاند.
غیرت یعنی :زن مورد علاقه ات هرگز احساس تنهایی و بی پناهی نکند.
فاصله ات را با آدم ها نگهدار… آدم ها یکدفعه روی ترمز میزنند و تو مقصر میشوی!
فرار از بدی سخت نیست اما فرار از مرگ دشوار است
چرا که مرگ از بدی تندتر است
فردا روزیست بزرگ، بزرگتر از امروز. سعی کن امروز بزرگتر شوی تا در بزرگی فردا گم نشوی، یا دست بزرگتری را بگیر و هرگز رها نکن. کلمه خدا اعلاء بود
فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است…
از دلنوشته های پروفسور حسابی
فرض نکنید کسی که بهش دروغ گفتید فریب دادید بلکه لیاقت اعتماد او را نداشتید.
فرق طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنهاست!
یکی میشکنه… یکی آروم میکنه…
فریب آرامش دروغین دنیا را نخوریم دنیا هیچ گاه بدون طوفان نبوده است، آری، دنیا جای غریبی ست اینجا حتی پسر نوح بودن بی فایده است اگر با نوح نباشی
فقط در یک صورت حق دارم دیگری را از بالا نگاه کنم و آن هم برای گرفتن دست او باشد…
خدایا دلم که میگیرد تاوان لحظه هایست که به غیر تو دل بستم…
فقط دو چیز هستند که نهایت ندارند، جهان و حماقت انسانها!
در مورد اولی هم مطمئن نیستم…
" آلبرت انیشتین "
فقط یک قمارباز فرق بین "باختن" و "بد باختن" را میفهمد.
فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است
و ثروتمند برای معالجه ناراحتی…
(بنجامین فرانکلین)
فقیر ترین انسان, انسانی نیست که پول ندارد, بلکه انسانی است که رویای در سر ندارد "دیوید هال"
فکرکرده ای سادگی بهتراست؟ چقدرساده ای!؟

در ازدحام رنگ به رنگ شدن این مردم، سادگی هم یک رنگ است. بپا زیر پای این رنگارنگها له نشوی!
فلسفه آلاکلنگ اثبات بزرگی است که فرو مینشیند تا دیگری پرواز را تجربه کند.
فلسفه الاکلنگ؟
اثبات بزرگی کسیست که فرو مینشیند تا دیگری پرواز کند…
فک می کردم تو
همدردی ولی نه!
تو هم دردی…!
فکرهای خوب و مثبت زندگی ای ایده ال را میسازند…..
فیلسوفی میگوید:
مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثر ما
به اندازه یک چراغ موشی از آن استفاده میکنیم…
قبلا وقتی میمردیم فراموش میشدیم
امروز فراموش شده ایم بی آنکه بمیریم/۱۳
قدر را قدر بدانیم.
قدرت جاذبه ی مرده، جاذبه قدرت زن…
قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره، خب طبعا قرارم نیست دنیا هم اونجوری بچرخه که من دوست دارم!
دیوید سالینجر
قسم به بزرگی ات و لحظه هایی که از آن من کرده ای، دنیا و دار و ندارش به چشم برهم زدنی هم نمی ارزد..
قشنگی لیاقت اینه که هرکسی نمیتونه داشته باشه
قشنگ‌ترین لحظات را کسی به تو می دهدکه بتواند غمگین‌ترین لحظات را از تو بگیرد…
قطاری که تورا باخود برد چه چیزی راباخود برمیگرداند؟ تعادل دنیا گاهی فقط به مویی بند است! لوکوموتیوران کاش این را میدانست.
قطرات لطیف باران در اثر متانت و پشتکار خود سینه سنگ را میشکافند.
قلب یک زن اقیانوس عمیقی از رازهاشه!!!
قلبی که هر جا گیر کنه قلب نیست قلابه
قهوه چشمان توست
تلخ و تیره…
ولی اعتیاد آور و آرامش بخش
قوی ترین سلاح ها را برای دفاع از
مرز های جغرافیایی به کار میبرند
در حالی که مرز های ذهنی یک سنگر هم ندارد
لامصب بعضی دخترا با عینک آفتابی عینه هندونه در بسته ان :|| عینکو بر میداره اصن تصورات آدم له میشه:))))
لطف خدا بیشتر از جُرم ماست.
لطفا واسه
"خالی کردن" خودتون
یکی دیگرو
"پر" نکنید
لعنت به تو ای دل
که همیشه جایی جا میمونی
که تو رو نمی خواد..
لنگه های چوبی درِ حیاطمان،
گرچه کهنه اند و جیر جیر می کنند؛
محکمند…
خوش به حالشان که لنگه ی همند…
(حسین پناهی)
لیلی……..
به قصه ی خود بازگرد….!!!
اینجا مجنون با همه ی لیلی ها"محرم"است….
به جز لیلی خودش
ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است
نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم…
ما به مردمانی نیاز داریم که به چیزهایی بیندیشند که پیش از این کسی به آن نیندیشیده باشد.
"کندی"
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری
ما در حال دویدن زندگی می کنیم،
بی هیچ فرصتی برای نشستن……….
ما را به رخت و چوب شبانی فریفتند•◘○این گرگ سالهاست که با گله اشناست
ما زن ها رسم خوبی داریم
زمانه که سخت میگیرد
شروع میکنیم به
کوتاه کردن موها… ناخن ها… رابطه ها…
ما مردادیا مغرور نیستیم
فقط نیازی به حرف زدن با هر کسی رو نمیبینیم
ما مردمانی هستیم که به راحتی به هم دروغ میگوییم ولی بزرگترین معیارمون برای دوستی صداقته…
ما یک روز پروانه خواهیم شد……
بگذار روزگار هر قدر که می خواهد پیله کند….!!!!!!
مادر بهترین آشناست،
که با دستی گهواره کودک و با دستی دیگر دنیا را تکان میدهد.
مادرم میگفت :عاشقی یک شب است وپشیمانی هزارشب! اما حالا هزارشب است که پشیمانم… که چرا یک شب عاشقی نکردم. "دکترعلی شریعتی"
ماندن به پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت زندگی است! حسین پناهی
ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن.
بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن،
و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن…
– دکتر شریعتی
ماه نورش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه هایش را برای خود نگه می دارد
تاگور /شاعر هندوستانی
ماهی حجم سنگین آب را تحمل کن، آزادی در هوا مرگ است.
مترسک قدیمی در حالی که با دستان کشاورز به آتش انداخته میشد آرام زیر لب میگفت :این رسمش نبود…
مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد. (دکتر سنگری)
مثل یک رنگین کمونه هفت رنگ
سرگذشت زندگی مون رنگ رنگ….
محبت را وقتی درک کردم که کودکی در دفتر نقاشیش خورشید را سیاه کشیده بود تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد.
محبت رااز درخت اموز که سایه خود را از سر هیزمشکن بر نمیدارد
محبت مردابی است که گرفتار شدنش، خروج ندارد.
باید خرجش کرد…….
محبت را می گویم.
در این صورت دنیایی داریم که همه در آن گرفتارند.
محیط اطرافتان را وسعت دهید. فضای کوچک یعنی فکر کوچک و فضای بزرگ یعنی فکر بزرگ و باز
مدام میگویند مثل بچه آدم رفتارکن!
مانده ام هابیل رامیگویند یا قابیل؟
مدتهاپیش آموختم نبایدباخوک کشتی گرفت… خیلی کثیف میشوی ومهم ترازآن خوک ازاین کارلذت میبرد.
مذهب شوخی بزرگی بود که محیط با من کرد,
ومن سال ها مذهبی ماندم, بی آنکه خدایی داشته باشم.
«سهراب سپهری»
مرا شاید همیشه دیده اى مست فقط در دست خنده مینهم دست ولى اینها همه گریست اخر… مگر تنها نشان گریه اشک است!
مراقب باشید چیز های را که دوست دارید به دست اورید
و گر نه ناچار خواهید بود چیز هایی را که به دست اورده اید دوست بدارید…
مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود….
مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد……
مردان آفریننده کارهای مهم هستند
و
زنان به وجود آورنده مردان
مردانی که از خطاهای کوچک همسرانشان چشم پوشی نمی کنند از مواهب بزرگتر آن بهره مند نمی گردند. (جبران خلیل جبران)
مردم بالادست نه صفایی دارند، نه به اندازه یک نقطه کوچک عشقی…
رفت از خاطره ها، قصه زندگی و آب روان….
«سهراب»، بعد از تو آب را گل کردند…
مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند. (کورش کبیر)
مردم دقیقا به همان صورتی با شما رفتار می کنند که خودتان به آنها اجازه میدهید.
مردم همه تورابه خدا، سوگندمیدهند امابرای من توآن همیشه ای که خدارابه توسوگندمیدهم.
مردم همه در یک چیز مشترکند و آن هم این است که همه با هم فرق دارند.
مردم پس پای عشق سوختم سوختم از پس عاشقم نمی خوام دگر عاشق باشم کمک؟؟؟؟
مردم ۲ دسته اند :یک دسته زندگی می کنند که بخورند دسته دوم میخورند که زنده بمونند……… شما از کدام دسته اید؟
مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد…!
مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم
مردن آن است که از خاطر تو با همه خاطره ها محو شوم
مردها مثل الکل هستن دیر بجنبی میپره؛ ستاد یاد اوری فرصت ها به دخترها
مردی که عطر تورازده بود در خیابان از کنارم رد شد واین یعنی قتل عمد…!؟  
مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند، به اشک به دنبالش خواهد دوید. حکیم ارد بزرگ
مرگ یک مجازات نیست بلکه یک مرحله ی ضروری از چرخه ی زندگانی است.
مرگ
برای همگی آسایش جاودان است
زیرامردان را ازنامردان
و
نامردان را ازنامردی میرهاند
سنایی غزنوی
مزاحم آدمی که
مشغول فراموش کردن شماست
نشوید….
هیچ قاتلی دوس ندارد
هنگام کشتن کسی
مزاحمش شوند
مزرعه ای که حتی یک گندمش هم سهم من نمی شود، چه فرقی می کند با سگ پاسبانی شود یا با مترسک……
مزرعه را ملخ ها جویدند و ما برای کلاغ ها مترسک ساختیم
و این بود شروع جهالت…
مسئولیت دوش به دوش قدرت و لیاقت حرکت می کند. (گیلبرت هولاند)
مشورت خواستن از کسی که فکرش را به کار نمی اندازد، مثل نور خواستن از چراغِ بی نفت است.
مشکل اینجاست……. همه بلدن حرفای قشنگ بزنن
مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی. * دکتر علی شریعتی *
معجزات رخ می داد
اگر جوان ها می دانستند
یا پیر ها میتوانستند…
معجزه نام دیگر سخت کوشیست
معدود اشخاص قادرند عاشق شوند…. زیرا معدود اشخاص قادرند همه چیز را از دست دهند….
مقدس ترین مکان دنیا خانه ایست که در آن پدر و مادر احترام دارند
مقصد در انتهای مسیر نیست! مقصد در لا به لای مسیر است.

مقصد…
مال شهر قصه بچگی هاست
دنیای آدم بزرگ ها فقط جاده داره…
ملتی که فارسی حرف بزند، عربی دعا کند، انگلیسی نسخه بنویسد، اما به هیچ زبانی فکر نکند؛
عاقبتش همین میشود
ممکن است تکراری باشم اما یقین داشته باش تکرار نمیشوم
من آنانی را که دوست میدارم, تادیب و تنبیه میکنم. تورا نیز تنبیه میکنم تا از لاقیدی دست کشیده, برای خدا غیور شوی!!
من آنقدر عمر ندارم که بخواهم زندگانیم را صرف کسانی که از من نفرت دارند، کنم…. زندگانیم فدای کسانی که دوستشان دارم و دوستم دارند.
من از جهانی که جای خالی زنده‌هایش هم
به اندازه‌ی جای خالی مرده‌ها عمیق است
می‌ترسم…
من از نسلیم که سرسپرده ی عصر حجر شده/حتی به ساقیای ارمنی پیر راضیه…
نفهمیدی نه، مهم نیس
من ازروییدن خار سر دیوار دانستم که نا کس، کس نمیگردد بدین بالا نشینى ها
من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود…
ماهِ من، می دانم که بزودی آفتابی خواهی شد
من این را از قاصدکهای خوش خبر شنیده ام…
من برای متنفربودن از کسانیکه ازمن متنفرند وقتی ندارم، زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند!
من به اینده علاقه دارم
زیرابقیه عمرم رادران باید بگذرانم.
من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه
ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد
من به عشق در یگ نگاه اعتقاد دارم،
چون در اولین نگاه زندگیم "مادرم"را دیدم.
من جَهانِ خودم هستم؛
وُجدان صدای خداست…!
من خدارادارم… کوله باری بردوش، سفری تاته تنهایی محض، هرکجالرزیدی، ازسفرترسیدی، فقط آهسته بگو؛ من خدارادارم…!
من در اجتماعی زندگی می کنم که احساس می کنم در آن دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی است که نمی دوند.
دکترعلی شریعتی
من زن خانه دار محشری هستم. هروقت از مردی جدا میشوم خانه اش را نگه میدارم
تساتساگابور، هنرپیشه مجارستانی_آمریکایی
من زندگی را از درختان آموختم، شکست را پذیرفتم وبار دیگر چون آنان جوانه زدم…
من سخن از آتش آدم شدن در خویشتن گویم گفت :"بودن یا نبودن مساله این است"
ما اگر مستیم بی گمان هستیم
مهدی اخوان ثالث
من صبورم اما… بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم، بی دلیل ازهمه ی تیرگی تلخ غروب وچراغی که تورا، ازشب متروک دلم دورکند… میترسم….
من طرفدار آزادی بیان هستم، به شرطی که شدیدا تحت کنترل باشد.
آلن بنت
من قسم می خورم این باران، بارانی معمولی نیست
حتما جایی دور دریایی را به باد داده اند
من مجبور شدم عقل را کنار بگذارم تا برای ایمان جا باز کنم.
"امانوئل کانت"
من معنای زندگی را بهتر می فهمم زیرا اغلب در حال از دست دادن آن بوده ام!
فریدریش نیچه
من مهمترازگرفتاری های خودهستم.
من میتوانم ساده ترین جمله ایست که در ابتدای راه میتوان گفت…
مردی بگو من توانستم!
من میتونم دنیا رو یه دستی فتح کنم به شرطی که اون دست دیگه ام رو تو گرفته باشی…
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
چرخ برهم زنم گر غیر مرادم گردد
مولوی
من هرگز شکست نخورده ام، بلکه راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی که می خواهم منجر نمی شوند. – توماس ادیسون
من همان جرعه مشروبم که تلخی اش خیلیا رو عقب میکشاند و مستی اش کمتر کسی را نگه میدارد………
من همانند پلی برای رد شدن دیگران هستم
از من رد شو و به فرو ریختنم فکر نکن
من خود فرو خواهم ریخت
من هیچ وقت به اینکه کچل هستم اهمیتی نمیدم.
درواقع من از موهایم بلندتر هستم.
تام شارپ
من وسیگاردردمشترکیم!!!
ازهردویمان کسی خوب کام گرفت وزیرپا له کرد…
درست زمانی که به آخر رسیدیم…!
من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر میدهد-ویلیام شکسپیر
من گمان می کردم
دوستی, همچون سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگی ست
من چه میدانستم
دل هر کس, دل نیست!
حمید مصدق
منتظر " فردا " نباش! همیشه " امروز " ه.
منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد, در پرنده شدن خویش بکوش
دکتر علی شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان / صفحه۱۷۸
منی که نام شراب از دفتر میشستم، عاقبت زمانه کاتب دکان می فروشم کرد!
مهزبانی را از درخت شکوفه زده آموختم…
وقتی آن را زدم بجای تلافی، شکوفه بارانم کرد..!!!
مهم نیست توی این دنیا چقدراوج میگیری مهم اینه که توی این ارتفاع عقاب باشی یا لاشخور
مهم نیست زندگی با تو چه کرد. ازخودت بپرس خودت بازندگی چه کردی
مهم نیست همیشه حرفی برای گفتن داشته باشی مهمتر اینه که ی حرفای برای نگفتن داشته باشی
مهم نیست چقدربالایی!
مهم اینکه اون بالا عقابی یا لاشخور…
مهمترین فرد در زندگی خود شما هستید
مهیب ترین سلاح ها اگر یک پیروزی سریعتر به ارمغان آورند انسانی تر هستند
گاندی
مواظب باش، احتیاط کن
چون معمولا سر از روی خاطرجمعی شکسته میشه!!
موج التماس دریاست به آسمان، دریاهای بزرگتر موج های بزرگتری دارند
موفقیت های بزرگ متزلزل ریسک های بزرگ هستند…!
مولا علی (ع):حکمت، گمشده مومن است
مُردن هم مث چیزای دیگه بخوای نخوای اتفاق میفته
بعد از چند روز که مُردی به اون هم عادت می کنی.
می توان به دربند رفت اما حواستان باشد
دربند، نه دربند
می دانم…
می دانم که حرفهای دلم راهیچ وقت هیچ کس نفهمید. فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند!
می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین اونقدر بزرگه ولی آینه عقب اونقدر کوچیکه؟! چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.
میان مرغان مهاجر، آنکه در انتهاست،
شاید ضعیف ترین باشد اما او دلبسته ترین است.
میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم، به شرطی که دست دیگرم را تــــــــو گرفته باشی!
میدانی خدا
اینجا همان جاییست که شهرهایش پشت دریاها پنهان است
و آدمهایش برای ساختن قایقی فقط درختان را قطع میکنند
میدونی تنها راه پخته شدن چیه؟ اینکه زود از کوره در نریم!!
میدونی وحشتناک ترین چیز توی دنیا چیه؟
این که از یک کابوس وحشتناک از جا بپری
و ببینی زندگیت از اون کابوس وحشتناک تره!
(حال من همینجوریه)
میدونی چرا نیلوفر توی مرداب رشد میکنه و گل میده؟ چون ثابت کنه که میشه در بدترین شرایط هم بهترین بود.
میدونی چراشیشه جلوی ماشین اونقدربزرگه ولی آینه عقب کوچیکه؟ چون گذشته ب اندازه ى آینده اهمیت نداره بنابراین همیشه ب جلونگاه کن.
میشنوی؟؟؟
دیگرصدای نفسم نمیاد…
به دارکشیده مرابغض نبودنت… @
میشه پرنده باشی اما رها نباشی…
میل به انجام سریع کار، موجب میشود که آن کار ناقص انجام شود.
کنفوسیوس
میکوشم غم هایم را غرق کنم!!!
امابی شرف ها یاد گرفته اند شنا کنند..!!!
میگن :وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی, نترس! تو برنده ای!
آخه خدا همیشه دوتا دستش برای تو پره….
میگن هر موقع آب گوارا خوردی یادی از حضرت سید الشهدا (ع) کن اما این روزا که آب می بینی و نمی خوری آروم تو دلت بگو یا ابالفضل العباس (ع)
میگن کسایی که مشروب بخورن میرن جهنم!!!
جهنمی که آدم هاش مست باشن،
از دنیایی که آدماش پست باشن خیلی بهتره…
میگیوند شرط عشق دل است… نمیدانم چطور من که مدت هاست دلم را از دست داده ام اما هنوز هم عاشقم
نابرده رنج، گنج؟
نه واقعا گنج؟
ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست، هر بادی برایش باد مخالف است…!
نادان را از هر طرف نوشتم نادان بود!
ندا….. حسودی یعنی طرف مقابلت از صمیم قلب پذیرفته که تو بهتر از اونی
نسل من
نسلی است
ک غرق درمعشوقه های خیالی
پیر میشود..
نشستم ام روی بی تابی ام! تاب میخورم تا بیایی…
نعره ی ﻫﻴﺞ ﺷﻴﺮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺟﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ… ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ…
نفرین به تو ای دل که هر کس به طریقی
با عشق به تو مهر جفاکاری زد
هرکس به طریقی به تو دل بست و تو را برد
اما به تو آن تیر خطا کاری زد
نفس انسان دزده هر چی رو دزدید دیگه پس نمیده
نفهمی دردیست که فرد را نمیکشد ولی باعث دق مرگ شدن دیگران میشود
نقطه شروع بلوغ فکری, درک عمیق این نکته است :هیچکس به نجات شمانخواهد آمد.
نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گزاردن، دیگر برخواستن نیست…
نمی توان بازگشت و آغاز خوبی داشت…
اما می توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت.
نمی توانم بهترین را برگزینم، بهترین است که مرا بر می گزیند.
نمی دانم پس ازمرگم چه خواهدشد! البته برام مهم هم نیست!!! دراین دنیا که جهنمت راتامغزاستخوان حس کردم به بهشتت هم که امیدی ندارم!!
نمی دانم… من گم شده ام یا تو پیدا نمی شوی…
نمیتوانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند
اما
میتوانیم نگذاریم روی سرما آشیانه بسازند.
نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید. فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست.
دکتر شریعتی
نمیدانم قلاب علامت کدام سوالیست که ماهی ها بدان پاسخ میدهند!!!!!!
نمیفهمم!
وقتی به نماز می ایستم… من تو را میخوانم…؟
یا تو مرا میخوانی…؟
فقط کاش که عشقمان دوطرفه باشد…
نه صبر ایوبی هست!!
و نه بویی از پیراهن یوسف
عزیزم…
خودت را به کوری بزن
اینجا گرگ ها همه چیز را خورده اند
نه مسجد نه کلیسا نه بتخانه نه میکده… من بت پرست نیستم
نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند.
(سعدی)
نگاهت هر صراطی را از مستقیم پشیمان میکند!…
نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را از یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ،یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی !!!

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند…
نگفتن صلاح است، کم گفتن طلا است و پر گفتن بلا است…
نیازمندیم
به یه مخاطب آدم….
نخواستیم خاص باشه آدم باشه
کافیه…
نیازى. به انتقام نیست
آنها که آزارت دادند، سرانجام به خود آسیب میزنند و اگر بخت مدد کند، خداوند اجازه میدهد، تماشاگرشان باشى…
نیلوفر در مرداب میروید تا بگوید در سخت ترین شرایط باید زیباترین بود…
نیکی همه چیز را مغلوب میکند و خودش هرگر مغلوب نمیشود.
تولستوی
هاردی :فردا دم آفتاب اعدام مون کنن!!!
لورل :کاش فردا ابری باشه…
هدیه کردن، زیباترین طریقه ی از دست دادن است.
در زندگی می توان همه چیز را هدیه کرد، مگر یک چیز را :شادی…
کریستیان بوبن / دیوانه وار
هر اندازه فداکاری ما در جنگ زیادتر و دشوارتر باشد، تاج افتخاری که از آن حاصل می شود باشکوه تر خواهد بود. روزولت
هر اندیشه ای که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست.
هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش!!!!!
هر انسانی که متولد می شود نوید این است که خداوند هنوز به بشر امیدوار است…!
هر جا انسان لطمه ای دیده یا بر اثر عمل به احساسات اش بوده یا از روی نادانی
هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز!
هر روز ممکن است خوب نباشد؛
اما چیزی خوب، در هر روز وجود دارد…!!

همچنین ببینید

حکیمانه – ۱۹

ﭘﺸﺖ ﺳــــﺮﻡ ﺣﺮﻑ ﺑﻮﺩ ﺣﺪﯾــﺚ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳــــﻢ ﺁﯾﻪ ﺷﻮﺩ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻌـــــــــﻞ ﺑﻌﺪ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *