حکیمانه – 13

از خداوند برایت چیزی میخواهم که جز خدا در باور هیچ کس نگنجد.

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است….
تا ذهنت رو باز نکردی؛
دهنت رو باز نکن…!!!
از روزگار پرسیدم با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردن چه کنم؟
گفت آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگاربالا و پایین دارد…
از زمان مدرسه آموخته ام
که به هر تکلیفی می شود سر وسامان داد
الّا..
"بلاتکیفی"!!
از زمانی که جستجو ملولم کرد، یافتن آموختم
از زمانی که باد از من روی گرداند، در همه ی بادها بادبان میگشایم
(نیچه)
از زندگیم وعشقم خسته نیستم..
از تنهایی هام و عین دیوونه ها با خاطراتت زندگی کردن وجایگزین بالش ب جای تو خستم
از سراب بنوشید, نگذارید به دروغ خود افتخار کند!
از عشق سخن گفتن……
برای آدمی هنوز خیلی زود است!
خیلی زود……
از غرش شیر خانه خراب نمیشود از سکوت موریانه نابود میشود
از فشار زندگی نترس و به یاد داشته باش که فشار ذغال سنگ را تبدیل به الماس میکند
از قورباغه ی کوچکی که ته چاهی زندگی میکرد پرسیدند :آسمان چیست؟
گفت :دایره ی کوچکی به رنگ آبی!
از مخالفت ها نترسید بادبادک فقط وقتی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود چرچیل
از میزان حماقت انسانی در شگفتم که کاری که همیشه انجام میداده را انجام می دهد اما در دل به نتیجه ای متفاوت امید دارد
انیشتین
از نظر انسانها سگ ها حیواناتی مفید و وفادار اند اما از نظر گرگ ها سگها گرگهایی بودند که برای رفاه و آسایش تن به ذلت و خواری در برابر انسانها دادند!!
از هر چه میترسیدم سرم آمد…
کاش تو هم ترسناک بودی…
از هیچ چیز پشیمان نباش چونکه یه زمانی این دقیقا همون چیزی بوده که تو میخواستی!!
از چراغ های قرمز این شهر
که نمی گذارند رد شوم
دلگیرم…
اینجا تمام کودکان فقیر جهان هر روز به من گل می فروشند
از کسی تشکر نکن که بهت ماهی میده از کسی تشکر کن که بهت ماهیگیری یاد میده
از کوتهی ماست که دیوار
بلند است
"صائب تبریزی"
ازدواج مانند یک تماس تلفنی نیمه شب است. اول زنگ به صدا در می آید، بعد، از خواب بیدار می شوید.
ازدواجی که بخاطر پول صورت بگیرد، به خاطر پول هم به هم می خورد.
رولاند
اززشت رویی پرسیدند:
آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟
گفت :در صف کمال
استاد گفت چرا سمت راست کلاس شلوغ تره
بچه ها گفتن آخه اینجا وایرلس بهتر آنتن میده
طفلی استاد دچار یاس فلسفی شد
اشتباه نکن! نه زیبایی تو؛ نه محبوبیت تو، مرا مجذوب خود نکرد…. تنها آن هنگام که روحِ زخمی مرا بوسیدی! من عاشقت شدم…!!!
اشتباه کردن کار انسان است
ولی در اشتباه ماندن، نه….!!!
اشتباه کردن, اشتباه نیست,
دراشتباه ماندن اش, اشتباه است.
اشتباهاتم اول رهگذرن بعد مهمان میشن و سپس صاحبخانه
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﺩﻣﻬﺎﺑﺎﺁﺩﻣﻬﺎﻧﯿﺴﺖﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻘﺎﺑﻬﺎﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﻬﺎﺳﺖﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍﺑﺒﯿﻨﻨﺪ…
ﺟﻨﮕﻞ فقط دیدنی نیست
ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ…
ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯ،
ﻭﮔﺮﻧﻪ " ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ " ﺑﻪ ﺗﻮ " ﺷﮑﻞ " ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺩﻝ ﻣﻴﮕﻪ اﺭﻩ, ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻳﮕﻪ ﺧﻔﻪ!
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ
ﻭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻧﺪ…
ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﺩ :ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﯽ. ﺍﻧﺎﺗﻮﻝ ﻓﺮﺍﻧﺲ
ﺯﻣﺎﻧﻲﻓﺮﺍﻣﻲﺭﺳﺪﻛﻪبايد رفت حتی اگر جای مشخص و مطمئنی در انتظارت نباشد
تنسی ویلیامز
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ: ﻋﺰﯾﺰﻡ! ﯾﮏ ﺑﻬﺎﺭ، ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ!
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﺴﺖ…
ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻐﯿﯿﺮ.
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﮕﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺩﺭﺩ ﺯﺧﻤﯿﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺧﻨﺪﻩ ﺷﺎﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻛَﺮَﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺩﺭَﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭَﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻛَﺮَﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣَﻦ ﺁﺩﻣﯽ ﻫَﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭَﻡ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺷُﻌﻮﺭ و شخصیت ﻃﺮﻓَﻢ ﺳِﺖ ﻣﯽ ﮐﻨم شما چطور؟؟؟؟؟
ﻣﺎﻛﺎﺭﻫﺎﻱ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺭاﺑﺎﺭﻫﺎﺗﻜﺮاﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻓﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻴﻢ…
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ A ﺑﻪ B ﻣﯽﺑﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺗﺨﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺑﺮﺩ.
انیشتین
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺩﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺵ…
" ﺧﺪﺍﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ" ﻓﺮﺩﺍ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
" ﻓﺮﺩﺍﯾﺖ ﻗﺸﻨﮓ "
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺍﮔﻪ ﻛﺴﯽ ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﯽ ﻳﻪ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺭﻭ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩ…
🙂
ﻧﺼﻒ ﺍﺷﺒﺎﻫﺎﺗﻤﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ…
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﺪ…
ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺍﺵ ﺭﺍ!!….
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ۲ﭼﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ….!!! دﯾﻮار ﺗﺎزﻩ رﻧﮓ ﺷﺪﻩ…. آدم ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪﻩ….
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮏ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ!
ﻫﻮﺍﮔﺮﻓﺘﻪبود، باران میبارید…کودکی آهسته گفت: خدایا گریه نکن درست میشه.
ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻲﻣﻴﺰﻧﻪ
ﻧﻪاﻳﻨﻜﻪﻳﻪ ﺗﻴﻎ ﺑﺮﺩاﺭﺩ ﺭﮔﺶ ﺭا ﺑﺰﻧﻪ
ﻧﻪ
ﻗﻴﺪ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﺭاﻣﻲ ﺯﻧﺪ…
(ﭼﺎﺭﻟﺰﺑﻮﻛﻮﻓﺴﻜﻲ)
ﻳﻪ ﻫﻴﺰﻡ ﺷﻜﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺗﺒﺮﺵ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﺰﻣﺶ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺗﺒﺮ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ…

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی
اما شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد..
بر مستی من حد سزاوار زدند
با شک و یقین تهمت بسیار زدند
حلاج شدم ولی به کفر سوگند
دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند
میل تو بر دل آمد و میل گناه رفت / ورنه من از گناه ابایی نداشتم
چندین شب است گریه شده کار من ولی / بازم برات کرب و بلایی نداشتم
میگن باران مظهر دلتنگی های عاشقانه است، ببین چیکار کردی بادلم که داره برف میباره.
میگن وقتی می خوای از این همه بدبختی راحت شی/یا باید بگذری از جون، یا همرنگ جماعت شی (قسمتی از ترانه نامردمی ها از رضا صادقی)
نابینای توام
نزدیک تر بیا
فقط به خط بریل
می توانم که تورا بخوانم
نزدیک تر بیا
که معنی زندگی را بدانم…
ناراحتی ها را باید روی شن نوشت تا باد آن ها را پاک کند و خوشبختی ها را باید روی سنگ حک کرد تا هیچ چیزی نتواند آن را پاک کند!
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم — دیگر اکنون، با جوانان نازکن باما چرا
"استاد شهریار"
نام تو چیست؟ لبخند کودکی است که با حالتی نجیب لب باز میکند که بگوید :سیب
قیصر امین پور
نام تو کلید بستگیهاست * یاد تو دوای خستگیهاست * ای مرهم دل شکستگیها دل میشکند شکنج زلفت * تاری زکمند گیسوانت پیوند بسی گسستگیهاست…
نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود
وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراگنده شود
نان را، هوا را
روشنی را، بهار را
از من بگیر
اما خنده ات را هرگز
تا چشم از دنیا نبندم!
"پابلو نرودا"
ناگهان!
تو…
از بیراهه لحظه ها، میان دو تاریکی
به من پیوستی.
نباشد از شهیدان دور گردیم, به ذلت رهسپار گور گردیم
نبرى گمان که شاید ز دلم تو رفته باشى, تو عزیز دل مایى هر کجا نشسته باشى.)
نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل
چو تخته پاره بر آب رها رها رها من
نخ داخل شمع از شمع پرسید :چرا وقتى من مى سوزم تو آب میشى؟ شمع گفت :مگه میشه کسى که تو قلبمه بسوزه و من اشک نریزم؟!
نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو/چشمهای خسته و پر انتظارم مال تو/یک دل دیوانه دارم با هزاران ارزو/ارزویم هیچ, قلب بی قرارم مال تو
نرسد دست تمنا چون به دامان شما
می توان چشم دلی دوخت به ایوان شما
از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست
نیمه جانی است درین فاصله قربان شما
نشاط عمر باشد تا چهل سال
چهل آید فرو ریزد پروبال
نشسته ام
چو غباری
به شوق اذن دخولت
بیا بگو
نتکانند
پادری ها را…
"یا امام رئوف"
نعمت روی زمین قسمت پر رویان است. خون دل میخورد انکس ک حیایی دارد.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد…..
نفسی پیش من آی وبه کنارم بنشین/من به آهنگ نفسهای توعادت دارم
نقاش را گفتم نقشی بکش از عشق ، اونم ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﯾﻪ
ﭘﺮﺍﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﻍ ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ !
نمیدانم اینجاک ایستاده ام تقدیر منست یاتقصیرمن، اماوقتی یافته هایم راباباخته هایم مقایسه میکنم میبینم چون تورایافتم هرچه باختم مهم نیست…
نمیدانم کجایی…
ولی جای خوبی از این قصه ایستاده ای، که هیچگاه از حواس لحظه هایم پرت نمیشوی… حواسم همیشه پیش توست و دلم تنگ مهربانی هایت..
نه بلای جان عاشق. شب هجر نیست تنها
که وصال هر بلایی. شب انتظار دارد
نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت
که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت
نه چراغی است در آن پایان
هر چه از دور نمایان است
شاید آن نقطه نورانی
چشم گرگان بیابان باشد…
نهان از پرده های چشم می گریم، نه آن شمعم
که سازم نقل مجلس گریه ی مستانه خود را…
نوری به زمین فرود آمد:
دو جا پا بر شن های بیبان دیدم.
از کجا آمده بود؟
به کجا می رفت؟
"سهراب"
نگاه کن فقط با نگاه کردنت
منو تو چه رویایی انداختی
به هر چی ندارم ازت راضی ام
تو این زندگی رو برام ساختی
نیا باران، زمین جای قشنگی نیست…
من از جنس زمینم خوب می دانم که گل در عقد زنبور است…
ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست می دارد!!!
نیا…
به جهنم!!
مگر دریا مرد
از بی بارانی…؟؟!
نیست در لوح دلم جز الف قامت یار * چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
نیست درشهر نگاری که دل ما ببرد….
بختم ار یار شود, رختم از اینجا ببرم…..
فقط خودمونو عشقه; -)
هادی سبزی:
به یکدیگر مهر بورزید، اما از مهر، بند نسازید.
های دخترک! از من چه می خواهی؟
عشق؟ امید؟ زندگی؟ آه چه میدانی که شور جوانی ام کفاف دلگرمی خودم را هم نمی دهد.
هر بار که کودکانه دست کسی را گرفتم گم شدم و آنقدر که در من هراس گرفتن دستی هست ترس از گم شدن نیست
هر شب ترا بی جستجو می یافتم اما
نگذاشت بی خوابی به دست آرم ترا امشب
ای ماجرای شعر و شب های جنون من
آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟
هر شب ز غم عشق تو من خواب ندارم
فکر دل من کن که دگر تاب ندارم
پس گریه نمودم ز فدای غم عشقت
چشمم به زبان امد و گفت اشک ندارم
هر شب ستاره ی دنباله داری به خانه ات میفرستم
هر روز شبدر چهارپری در کفشهایت میگذارم
به امید روزی که ایمان آوری هیچ, آرزویی محال نیست.
هر صبح پلکهایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند
سطر اول همیشه این است :خدا همیشه با ماست…
پس دوست عزیز بخوانش با لبخند
اشک ها قطره نیستند!
بلکه کلماتى هستند که مى افتند….
فقط بخاطر اینکه:
پیدا نمیکنند کسى را
که معنى این کلمات را بفهمد…!!!
اشک هایم روی رشته های فرش اتاقم میچکند/اما رشته ها رشد نمی کنند/ شاید رشته ها مرده اند/ نه, شاید جانی ندارند
اعتبار آدم ها به حضورشان نیست بلکه به ذهنیت خوبى است که از خودشان در هنگام نبودنشان براى دیگران به جاى میگذارند و سهم تو از این ذهنیت خوب بى نهایت است.
اعتماد ساختنش سال ها طول میکشد!
تخریبش چند ثانیه…
و ترمیمش تا ابد!
اعتماد مانند شیشه است. وقتی شکست، دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد.
اعتماد یعنی اینکه اختیار بدی تا نابودت کنه…… ولی مطمئن باشی که اینکا رو نمیکنه
اعوذ باالشیطان من الانسان العجیب!!
هرکی قبول داره لایک کنه!!
افراد نه علیه تغییر، بلکه علیه تغییر داده شدن مقاومت میکنند.
"پیتر سنگه"
افرادی هم که معتغد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست؛ موقع رد شدن از خیابان ابتدا دو طرف آن را نگاه می کنند. (استیون هاوکینگ)
افسار دلم دست خدا بود چنین شد ای وای اگر دست خودم بود چه می شد مقصود دلم صلح صفا بود چنین شد ای وای اگر جور وجفا بود چه می شد
افلاطون :شاعران را باید تاج‌گلی بر سرشان گذاشت و از آرمانشهر بیرون کرد چون آنها دروغگو هستند و بر اساس تخیل صحبت می‌کنند
اقیانوس آرام بزرگ است, پس آرام باش تا بزرگ شوی.
الماس حاصل سختی سنگ است. اگر در خود لیاقت الماس شدن را میبینید. از سختی زندگی هرگز نترسید.
الهی به زیبایی سادگی
به والایی اوج افتادگی
رهایم مکن جز به بند غمت
اسیرم مکن جز به آزادگی
الهی دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم
الهی! به هر که دوست داری بیاموز که عشق از زندگی بهتر است و به هر که دوست تر میداری بچشان
که دوست داشتن از عشق…
الهی! میدانی ناتوانم, پس ازبلا برهانم
امام علی (علیه اسلام):گرانبها ترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث می گذارن ادب است
غررالحکم
امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم
امروز دیروز فرداییست که چون دیروز خواهد گذشت…
امروز همان فرادیی است که دیروز منتظرش بودی و همان دیروزی است که فردا حسرتش را می خوری.
امواج زندگی را با آغوش باز پذیرا باش.
حتی اگر گاهی تو را به قعر ببرد
آن ماهی هایی که روی آب میبینی مردهاند.
اندکی سکوت….
شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد…..!
اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد.
اندیشه_ حتی دروغ _ااگر معتقد باشیم که راست است می تواند بر ما اثر نهد..
انسان اگر چرایی زندگی را یافته باشد با هر چگونگی خواهد ساخت.
انسان با شکست به پایان راه نمیرسد تنها زمانی که تسلیم میشود به پایان میرسد.
انسان تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست.
انسان فقط خدا نمیشود…
انسان ها برای یک دیگر سنگ تمام میگذازند
اما نه وقتی در کنار هم هستند
وقتی یکی از آن ها مرد، برایش سنگ تمام را میگذارند و میروند
انسان ها درختان را قطع میکنند و با آن کاغذ میسازند، و روی کاغذ مینویسند درختان را قطع نکنید…!!!
انسان ها را از زیستن بشناس، در گفتار همه آراسته اند.
انسان ها رو بدون این که به وجودشون نیاز داشته باشی ودست بدار
کاری که خدا با تو میکنه
انسان ها کفش و لباس پنج سال پیش خود را استفاده نمی کنند اما با باور های هزار سال پیش زندگی می کنند.
انسان هر آنچه است که می اندیشد
{انیشتین}
انسان گاهی فکر میکند میتواند به آنچه میخواهد برسد! بی آنکه بداند آنچه میخواهد انجام دهد از آن خداست…
انسانها به آن چیزی که دوست دارند نمی رسند مگر با صبر بر آنچه که دوست ندارند. عیسی مسیح
انسانها در قول و قرار شبیه هم هستند
تنها در عمل است که با هم فرق دارند
انسانها ناگهان شکسته نمی شوند. این ما هستیم که دیربه دیر نگاهشان میکنیم.
انسانها گرگ یکدیگرند. توماس هابز
انسانی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد ولی اونیکه خودشو به خواب زده رو هرگز!!!
انسانیت رفته توکما، براش دعا کنین برگرده.!
انچنان زی که گر ازحادثه بر باد روی/حسن معنی نگذارد که تو از یاد روی
انکه در زندگی چندین مسیر پیش و رویش بگذارد به تمام به هیچ یک از انها نخواهد رسید
اولین سرمشق زندگیم، فراموش نکردن کسانیست که معرفتشان بی انتهاست…
اونقدر زیبا می خندم تا اطرافیانم از گریه انداختنم، خجالت بکشن…
اونی که داداش نداره مثل کسیه که بدون سلاح به جنگ میره!
سلامتی همه ی داداش ها که تا هستن مثل کوه پُشت مونن 🙂
اين امتحان زندگي بزرگترين عيبش اينه که : اگر چيزي ام بلد نباشي تا آخرجلسه بايد بشيني.
اگر آدم ها فقط هنگام نیاز به یاد شما می افتند ناراحت نشوید؛ بلکه به خودتان ببالید که مثل شمع، هنگام تاریکی به ذهن آن ها خطور می کنید
اگر انسانها قدرت خواندن افکار یکدیگر را داشتند…
اولین چیزی که در جهان از بین می رفت عشق بود!
برتراند راسل
اگر انچه را دوست داری در دست نداری پس انچه را ک در دست داری دوست بدار
اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم، روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شویم…
اگر بخواهم با پروانه ها آشنا شوم، تحمل دو یا سه حشره بد نیست
بنظرم خیلی زیبا هستند….
آنتوان دوسنت اگزوپری
اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید.
درواقع هزارو یک اشتباه از شما سرزده است.
ابوعلی سینا
اگر بعداز هرخنده ای خدا راشکرنکنید حقی هم ندارید که بعداز هرگریه ای ازاوگلایه کنید…
اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.
ماروا کلینز
اگر به دیگران کمک کنید تا به آن چه می خواهند برسند، شما هم می توانید در زندگی به آن چه می خواهید برسید
اگر به سویت اینچنین دویده ام
به عشق عاشقم نه بر خیال تو
به ظلمت شبان بی فروغ من
خیال عشق خوش تر از خیال تو
اگر تمام گلها رو هم از شاخه بچینید نمی توانید جلو امدن بهار را بگیرید
اگر تنها ابزار شما چکش باشد با هر چیزی مانند میخ رفتار می کنید.
اگر تنها ترین تنها هم شوم
باز هم خدا هست، او جانشین همه ی نداشته های من است!
اگر حس روئیدن در تو باشد؛
در کویر هم خواهی روئید…!
دکتر شریعتی
اگر حس روییدن در تو باشد
حتی در کویر هم رشد خواهی کرد…
اگر خداوند آرزویی را در ماپدید می آورد،
توان به آن رسیدن را به ما هم می دهد.
اگر در خانه 4 تکه نان خوشمزه باشد و شما 5 نفر باشيد كسى كه اصلا از مزه آن خوشش نمى آيد مادر است
اگر در زندگی به ناگاه یکی از سیمهای سازت پاره شد آهنگ زندگی را آنچنان ادامه بده که هیچ کس نفهمه به تو چی گذشت, حتی اونی که سیم رو پاره کرد.
اگر دو نفر را همزمان دوست داشتید، نفر دوم را انتخاب کنید. چون اگر نفر اول را واقعا دوست داشتید، هیچ وقت به نفر دومی فکر نمی کردید.
اگر روزى تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند. اگر روزى خیانت دیدى، بدان قیمتت بالاست. و اگر روزى ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت میخواهد.
اگر زندگیتان بالا و پایین نداشته باشد
یعنی مرده اید
اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی
فردا به آن چشم نگاهش نکن،
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی.
اگر شجاعت کشتن خودمان را داریم، پس شجاعت ادامه دادن زندگیمان را هم داریم.
اگر شیفته کارت نباشی٬روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد.
ارد بزرگ
اگر قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر جهان حکمفرما می شد.
اگر لذت ترک لذت بدانی…..
دگر لذت نفس، لذت ندانی…..
اگر مردم بستایند، بهتر از آن چه احساس می کنند، تاثیر می گذارد، چرا که در ستایش، خویشتن را فراموش می کنند.
فرناندو پسوا
اگر مسیر زیباست، ابتدا یقین پیدا کن که به کجا می رود؛ اما اگر مقصد زیباست، به مسیر توجهی نکن، به راهت ادامه بده…
اگر منیت خودت را بیندازی، آنگاه نفرت نیز تو را ترک می کند زیرا نفرت چیزی نیست جز سایه منیت تو. نفس را دور بینداز و زیبایی بی نفسی را ببین
اگر می خواهی بدانی ثروتت چقدر است،
پولهایت را نشمار! قطره اشکی بر روی
گونه ات بریز، دستانی که آنرا پاک میکنند
" ثروت " توست.
اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید. ((جورج لوریمر))
اگر میخواهی عسل به دست آوری، به کندو لگد نزن…
اگر میخوای برده کسی نشی؛ بنده چیزی نشو…
اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید…
اگر می‌دانستم این آخرین دقایقی است که عزیزی را می‌بینم، به او می‌گفتم «دوستت دارم» و نمی‌پنداشتم او خود این را می‌داند…
(گابریل گارسیا مارکز)
اگر نتوانستی کسی را فراموش کنی به خاطر ان است که او هم تو را فراموش نکرده است… ویلیامشکسپیر…
اگر نصیحت اثری داشت… آن را مفت نمی دادند…
اگر همه‌ی خشم پنهان و رنجش و ناباوری خود رابیان کنید، دیگر چیزی جز عشق باقی نمی‌ماند و با عشق است که می‌توان همه چیز را آفرید.
جک کانفیلد
اگر چه دستانم خالیست ولی به تو رنگ بنفش را هدیه می کنم
اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.
پائولو کوئیلو
اگر یاد کسی هستیم، این هنر اوست.
نه هنر ما…………….
لحظاتت پر از شادی
اگرشبی ازشب های زمستانی مسافری به امید گرمای نگاهت به تو پناه آورد، تنهایش نگذارشایددرگرم ترین روزهای تابستان به خنکی لبخندش محتاج شوی
اگه تو زندگیت یکی از سیم های سازت پاره شد…
آهنگ زندگیت جوری ادامه بده که هیچکس نفهمه بهت چی گذشت.
حتی اونی که سیم رو پاره کرده…
اگه خدا اهل پز دادن بود الان زیر چشات نوشته بود چند مگاپیکسله
اگه کسی به خودش اعتماد نداشته باشه بقیه هم به اون اعتماد نداره……
اگه ی روز از خواب بیدار شدی دیدی همه چیز خیلی خوبه، نه غمی هست نه دردی بدون دیشب تو خواب مردی! روحت شاد یادت گرامی!
اگه یه وقت تنها شدی
اینو بدون که خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش!
اگه یکی توی یه جمع صحبت نکنه دلیل بر نادانی اش نیست شاید دلیلی بر دانایی اش باشد
اگه یکی خواب باشه، ی بار صداش کنی بیدار میشه…… ولی اگه خودشو ب خواب زده باشه، صد بار هم صداش کنی بیدار نمیشه…..
ای آینده کدام بود که بهترین روزهای عمرم را حرام دیدارش کردم….. پناهی
ای دلبر طناز سیه چشم، نگاهی
بر چشم من انداز و دلم ریز به آهی
چون تیر نگاهت بپرد بر دل تارم
از هم بدرد پرده دیوار تباهی
ای دنیا چرا گاهی نمی شود نمی شود بشود،
و چرا گاهی نمی شود می شود،
و گاهی نمی شود و گاهی میشود؛
چرا!!!!
ای کاش آن روشندل کور چشم بودم و نه……
این روشن چشم کور دل
ای کاش تو زندگیم میشد ctrl+Z زد…
ای کاش زندگی کاغذی بود……. تا میزدیم آنگونه که میخواستیم……..
ایا میدانید خدا کجاست؟؟؟؟؟ خدا در قلب مادریست که برای مداوای فرزندش کلیه اش را می فروشد
ایران من جایی است که :برخى هر روز ایده هاى بهشتى میفروشند, اما خودشان سوار ماشین هاى ضد گلوله میشوند تا ورودشان به بهشت را تا حد ممکن به تعویق بیندازند.
ایستادن اجبار کوه است،
رفتن سرنوشت آب،
افتادن تقدیر برگ،
و صبر پاداش آدمی.
ایمان داشتن یعنی گذاشتن نقطه ی پایان تهِ خطِ فکر کردن!!!
این دل تنگم غصه ها دارد گویی یا میل کربلا دارد گویی یا میل کربلا دارد
شیر غم دینم از کجا عباس، شکو از شمر بی وفا دارم شکو از شمر بی وفا دارم
این دنیا چیزی برای دل بستن نداره! پس چرا اینقدر میگن دل به دنیا نبندید؟
این دنیا یک توهم بیشتر نیست! دنیایی شکل گرفته از رویاهای
ما، و ماآدم های شکل گرفته از توهم خداوند!
این روز ها زندگی زیباست…
نمی دانم! سکوت زیباییست…
الهی در پسش طوفان نباشد…!!
این روزا هیچ چیز سر جاش نیست اما تو چه زیبا جا گرفته ای در دلم
این روزها مهمترین کشف, حجاب است…
کشف نکن حجابت را, تا کشف ات کنند…
این روزها هوا خیلی غبار آلود است؛
گرگ را از سگ نمی توان تشخیص داد!
هنگامی گرگ را می شناسیم؛
که دریده شده ایم…
این سرنوشت ما را دست قضا نوشته از دیگران عروسی از ما عزا نوشته (نسیم شمال)
این کلمه ارزشش چقدره
الله
این کنکور به هیچ دردیم نخوره لا اقل باعث بروز استعداد های هنری آدم میشه…
والا!!!!!!!!
این یه قانونه :هرچی کمتر در دسترس باشی ارزشت بیشتره، زیاد که باشی، میره به حساب آویزون بودنت..!!!
این یک قانون است"همیشه کسی که دوستتان دارد را ترک میکنید و آنکه شما را ترک میکند، دوست میدارید"
اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمی درند
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند…
اینجا کشور واژه های وارونه است گنج میشود "جنگ"
درمان میشود " نامرد"
اﻧﺴﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺭاﻣﺘﺮ اﺳﺖ
ب این فکر کنید ک چطور میخواید ب زخمهای پاتون بگید تمام مسیر رو اشتباه اومدید
با احمق ها جر وبحث نکنید! علاوه بر اینکه هم سطح انها میشوید، باتجربه هایشان شکستتان خواهند داد
با تمام زنها میتوان خوابید، اما با تعداد محدودی از آنها میتوان بیدار ماند.
"راسل"
با شوهر خود نیز مثل یک کتاب رفتار کنید،
فصل های سخت کننده آن را اصلا" نخوانید،
با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تسلیم فرود نیاورم.. دکتر شریعتی
با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد، اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود.
* ارد بزرگ *
با هم حرف بزنید زیرا تا وقتی باهم حرف میزنید همه چیز سر جآیش است.
بابارا دی انجلیس
با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو؛
در انزوا پاک ماندن نه سخت است نه با ارزش!
دکتر علی شریعتی
با چنان عشقی در قلبت زندگی کن که اگر اشتباها به جهنم رفتی… خود شخص شیطان تو را به بهشت بازگرداند…
باد می وزد…
می توانی در مقابلش دیوار بسازی, یا آسیاب بادی…
تصمیم باتوست.
باد همیشه می وزد. میتوانی در مقابلش دیوار بسازی یا آسیاب بادی…
انتخاب با توست
باران رحمت خداوند همیشه درحال باریدن هست فقط این ما هستیم که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم و…..
باران یادت باشد هر وقت به شهر آمدی یک گوشه چشمی هم به بیابان بیانداز! آخر تا کی قهر!؟ رعیت ها از دستت، دست به آسمان شده اند…
باشیران گشتیم وباپلنگهانشستیم وباگرگان خوردیم… ولی اسیرآهوشدیم…!
باورهای انسان ممکنه روی یک اتفاق تغییر کنه آوارگی زمانی شروع می شه که اتفاقی باعث تغییر چیزی بشه که بهش ایمان داری
باید به بعضیا گفت
باید ژن " آدم " بودن رو داشته باشید
نه ژستشو!!!
باید به دنبال شادی ها رفت. غم ها خودشان ما را پیدا خواهند کرد.
نیچه
باید در زندگی، بعضی را گم کنی تا خودت را پیدا کنی
بعضی ها هستن وقتی به ما میرسن با کلی اعتماد به نفس میگن “ من با بقیه فرق دارم و مثل همه نیستم ”، بعد معلوم میشه تنها فرقشون اینه که از بقیه خیلی بدترن!
بعضی ها یک عمر به تشییع جنازه خود مشغولند…
بعضی یا رو با ید نبینی تا ببیننت…
بعضیا اونقد حرفای بزرگ می زنن که….. خودشونم به پای اون حرفا نمی رسن… بعضیا هم هستن که انقدر حرفای کوچک و خار می زنن… حرفاشون زیر دست و پا گم میشه….
بعضیا مث پَنکَن;
چون "کولر" نییست عزیزن!
بعضی‌ آدما؛ مثل نوازنده ی ویلن میدونن کجای مغزت راه برن تا صدات در بیاد
بن لادن:
اگردنبال مردانی هستی که تاپای خونشان ازعهدشان دفاع کنند.
درسرزمین پارس به کاوش بپرداز……
بنده ای به خدا گفت :اگر تقدیر را تو نوشته ای پس چرا آرزو کنم؟
خدا گفت :شاید نوشته باشم…
«هرچه آرزو کند. »!
بنگربه چرخ زمان که کمرشکن است، منگر به مد لباس که آخرش کفن است، هنوز روی خاکیم و یادمان نمیکنندوای به حال روزی که خاکمان کنند..
بنی ادم اعضای یک پیکرند سر لقمه نانی به هم میپرند
به آدمها بگویید، لطفا از کاه، کوه نسازند که ارزش اطرافیانشان بیش از این است
به آسانی می‌شود در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد، ولی به سختی می‌شود در قلب او جایی دست و پا کرد.
به تجربه آموختم که انسانها از تجربه هیچ نمی آموزند
به جایی که زمین خورده ای نگاه نکن، به جایی که پایت سر خورده نگاه کن
به خاطر هیچکس دست از “ارزشهایت” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد، تو می مانی و یک “من” بی ارزش!!!
به خداوند امیدوار باش, امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد, و از خداوند بیم داشته باش, بیمی که تورا از رحمتش نا امید نگرداند.
به خداگفتم به من همه چیزبده تااززندگی لذت ببرم، خداگفت به توزندگی میدهم تاازهمه چیزلذت ببری.
به درختان جنگل گفتم :چرا شما با این عظمت از تکه اهنی به نام تبر میرنجید؟ گفتند رنج ما از تبر نیست از دسته ی ان است که از جنس خودمان است.
به دریایی گرفتارم که موجش عالمی دارد
به دکتر شریعتی گفتند :استادسیگارطول زندگیرو کوتاه میکنه. استاد درجواب گفتند من به عرض زندگی فکر میکنم
دکتر علی شریعتی
به سادگی رفت؛
نه اینکه دوستم نداشت!
نه،
فهمید
خیلی دوستش دارم!
به ساعت ها بگو بایستند. بیهوده زیستن نیاز به شمارش ندارد.
(دکتر شریعتی)
به سلامتی کسایی که سنی ندارن ولی روزگار پیرشون کرده…..
به فردا بگو نیاید من هنوز دیروزرا زندگى نکرده ام
به قول مادر بزرگم که میگه اگه می خوای خدا رو بخندونی از برنامه هات براش بگو
به قولِ حسین پناهی
این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرامِ دیدارش کردم!؟
به ما دروغ گفتن که خواستن، توانستن است،
گاهی خواستن داغ بزرگیست که تا بد بر دلت میماند.
به معلولی فکر کن که دوست دارد یکبار فرصت راه رفتن داشته باشد ممکنه احساس بیهودگی کنی و فکر کنی که اصلا برای چی زندگی میکنی و بپرسی هدف من چیه؟ شکر گذار باش.
به من بگوقبل ازتولدکجا بوده ای
تابه توبگویم پس ازمرگ کجا خواهی رفت.
"نیچه"
به من که می رسی…
به جای سلام…
فاتحه ای بخوان…
و رد شو… ..
به ندای "قلبت" گوش بسپار…
"قلبت" همه چیز را می داند…
به ندای درون خود گوش کن تا آنچه را باید بدانید بر شما آشکار کند. (وین دایر)
به نسل های بعد بگویید…
که نسل ما نه سر پیاز بود نه ته پیاز…
نسل ما خود پیاز بود…
که هر که ما رو دید گریه کرد
به همه اعتماد داشتن خطرناک است، به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است. (آبراهام لینکلن)
به چارلی چاپلین:
در کشوری که من زندگی میکنم، زندگی خود دلیل غمگین بودن است.
به چشم دشمنان گر پای تا سر گل شوی, خاری…. که نا کس را اگر جان هم به پا ریزی, بدهکاری….
به چه می نازی؟
مقصدت خاک است…
به کجا چنین شتابان، شاید آن نقطه ی نورانی چشم گرگان بیابان باشد.
به کدام اطمینان میکنید؟
گوشی که شاید دروغ بشنود
یا
چشمی که همیشه حقیقت را خواهد دید…؟
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز تو را تشخیص دهد
اندوه پنهان شده در لبخندت را،
عشق نهان در عصبانیتت را،
و معنای حقیقی سکوتت را…
به کسی عشق بورز که لایق عشق باشد
نه تشنه عشق
زیرا تشنه عشق روزی سیراب خواهد شد…
ویکتور هوگو
به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد پیرمرد گفت :نرو بن بست است، گوش نکردم و رفتم، بن بست بود برگشتم، به سر کوچه که رسیدم پیر شده بودم.
به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند.
و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم کوشیدند
به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد, اما هر وقت تنم به جماعت بینا خورد گفتند :مگر گوری.
به یه سری هام باید گفت
میخوای کوتا بیام!؟
ولی کو تا بیام
به یکرنگی تخمرغ ندیده بودم؛ آن هم شکست فهمیدم۲رنگ است!!
بهتر است انسان کار صحیح انجام دهد
تا کار را به روش صحیح انجام دهد…
بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.
بهترین تحسینی که می توانید دریافت کنید این است که روی شما حساب کنند.
جان ماکسول
بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست…
(جرج برنارد شاو)
بهترین لبخندها، لبخندنوزاداست… بدون دوزوکلک وحساب کتاب است… شادی محض است. (پم براون)
بهترین مترجم کسیست که توانایی ترجمه سکوت دیگران را داشته باشد.
بهشت هم مانند جایزه بانک برای مشتریان دایمی خوداست. ولی ای کاش خدایا جایزه نمی گذاشتی تا می دیدی که تورا به خاطر بهشت ات دوست دارند.
بهشت، بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست
بو علی سینا :چیزی که دانش بیاراید راستی است
بودن یا نبودن مسئله این نیست
مسئله این است که چه تاثیری در این عالم داری
بوی خیانتت از دور آنچنان نزدیک است که احساس میکنم جغرافیا دروغ محض تاریخ است…..
بُت شکن
بُت بزرگ را شکست
خانه جای بُت آسمانی شد
بُت بزرگ نا پیدا.
بچه بودیم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مردای قوی.
بزرگ شدیم دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسک
بچه ها راستی میدونید معنی غذا یعنی شاش شتر و چرا میگن اخر شاهنامه خوش است چون اعراب بر ایرانی ها پیروز میشن پس بیایید دیگر از این جملات استفاده نکنیم
بچه که بودم وقتی بستنی ام را گاز میزدند غوغا به پا میکردم. چه بیهوده بزرگ شده ام… روحم را گاز میزنند و میخندم!
دکتر علی شریعتی
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان می نگری. "
بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا
بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن.
دکتر شریعتی
بی تو نه بوی خاک نجاتم داد، نه شمارش ستاره ها تسکینم! چرا صدایم کردی؟ چرا؟ سراسیمه و مشتاق، سی سال بیهوده در انتظار تو ماندم… نیامدی!
بی دوست حتی باران هم بوی تشنگی می ده
به سلامتی همه ی دوست ها
بی هیچ اسمی هم میتوان عاشق شد…
بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست، پس محبت کن چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. ” کوروش کبیر
بیایید وضعمان را تغییر دهیم تا خداوند حالمان را تغییر دهد
بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم. شاید خدا پشت خط باشد.
بیشتر انسانها، زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده…
بیشتر مردم دعا نمی کنند التماس می‌کنند "شاه برنارد"
بیچاره سنگی که رها میشود از دست کودکی سوی قناری ، نمی داند نشکند دل کودک یا بال قناری.
بیچاره چوب کبریت کوچک آتش از سرش شروع شد ولی بر جانش افتاد.
فکرت را مراقب باش…
تا بتوانی خسته مکن کس را/بر آتش خشم خویش منشان کس را/گر راحت وجاودان طمع میداری/میرنج همیشه ومرنجان کس را
تا بهشت دوقدم فاصله است پاروی هوای نفس بگذار قدم دوم بهشت است.
تا حالا دقت کردی
با اینکه خدا میتونه مچتو بگیره
ولی همش دستتو می گیره
تا خاک نشدی خاکی باش
تا خدا بنده نواز است به خلقتش چه نیاز،
می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم
تا دروغی به اسم امید هست، فکر به مرگ هم جایز می ماند..!
تا عاقل کنار آب به دنبال پلی می گشت، دیوانه پابرهنه
ازآب گذشت.
تا وقتی که روی زمین راه می رویم، پرواز یک آرزوست. اما وقتی میان زمین و آسمان معلق شویم، پرواز یک ضرورت است.
تاخیرها خطرناک هستند
تازمانی که,
خواسته ای ازکسی نداری,
خواستنی هستی.
تجربه مانند شانه ای است که زندگی زمانی آن را به تو میدهد که مویی برای شانه زدن نداری.
تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.
ارسطو
تجربه، شانه ایست که وقتی ما کچل شدیم زندگی به ما میدهد…
تحمل تنهایی بهتر از با هر کس بودن است…
تحمل کردن آدم هایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از آدمای غیر منطقیه
تربیت بچه ها مثل نگهداشتن صابون تو دسته….
اگه زیادی صفت بگیری بد تر از دستت در میره
تربیت كودك را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز كرد
ناپلئون بناپارت
ترجیح میدهم در خیابان باشم و بیاد خدا
نه آنکه درمسجدباشم و به فکر کفشهایم…
ترس از خدا، سرآمد هر حکمتی است.
(پیامبر اکرم (ص))
ترسم که تو هم یار نگه دار نباشی،
عاشق کش و معشوقه نگه دار نباشی،
ترسم که بمیرم به مزارم ننهی گل،
یا آن دم که بمیرم تو خبر دار نباشی…
ترسم که شبی از غم ناگه بمیرم،
در بستر دلسوز با آه بمیرم،
آن لحظه ی آخر که اجل گفت بمیر،
ای کاش تو را ببینم آن گاه بمیرم…
ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی است
با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است
خیام
تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است :صبر وامید
((الکساندر دوما))
تشخیص زنانی که به شوهرانشان اعتماد دارند آسان است :انها زنان خوشحالی نیستند. اسکار وایلد
تفاهم مثل هم بودن نیست, تفاهم مثل دو تکه پازل میمونه, بعضی قسمتاش دقیقا صاف و مثل هم ولی بعضی جاهاش کاملا متضاد ولی باهم یه سطح صاف و هماهنگ رو تشکیل میدن
تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد .
آلبرت انیشتین
تفسیرهای ما زندگی ماست و زندگی ما تفسیرهای ماست.
تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها…
"نیچه"
تقصیر ه تو نیست. سالهاست کسی مرا نمیفهمد. پیچیده نیستم… مرا پیچیده اند.
تمام آسمان اگر
بغض شود
و سی و یک زمستان
آنی بر سرم آوار،
باز هم شکوفه می کنم
هزار بار
از باور بهار.
تمام باورهایم را به بهانه باور کردنت از من گرفتی، اما هرگز مرا باور نکردی…
تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمیشناسند
و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند…
تمام سپاسم ار آن کسی است که به من نیازی نداشت اما فراموشم نکرد"کوروش کبیر"
تمام وسایل و امکانات زندگی ما رو مامانم میزاره "همون جا "
کلا همه چی و هر چی رو که می پرسی همون جاست.
تمام گلها به دست انسان چیده شدند. . . . . . .
تنها گل خشخاش بود. . . .
که انتقام همه ی گلها را از انسان گرفت…!
تمامی روزها ییک روزند… تکه تکه میان شبی بی پایان…!!!!!
تمرین روزانه ی تشکر یکی از راههای ثروتمند شدن است
تنها بودن قدرت می خواهد،
و این قدرت را کسی به من داد،
که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم…
تنها در زندگیست که این امیدواری وجود دارد که روزی خواهی مرد
تنها راه کشف ممکن ها رفتن به ورای غیر ممکن هاست…
"آرتور کلارک"
تنها رمز عبور از جهنم :دوری از گناه!!!!!!
تنها مسابقه ای است که هیچگاه برنده ای نداشته است
فرار از مشکلات را می گویم…
تنها وظیفه آدم تو زندگیش باید این باشه:
که اول با خودش رو راست باشه
تنها یک نفر را میشناسم که معقول و سنجیده با من رفتار میکند.. او خیاط من است هر بار که مرا میبیند از نو اندازه گیری مکندوبه سابقم قضاوت نمیکند
تنهایی آدم را عوض میکند…
از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای
تنهایی ریشه تمام گناهان و درد هاست…،
"چوپان" را "تنهایی" دروغگو کرد…!!
تنهایی فقط مخصوص خداونده پس هبچگاه بنده نمیتواند تنهایی رو تجربه کند هیچگاه خداوندبنده اش را رها نمیکند
تو ازکسانیکه اذیتت کرده اند بگذر! تا خدا هم کاری کند که کسانیکه اذیتشان کرده ای از تو بگذرند.
تو زنده هستی اگر…
امیدهای فردا برایت بیشتر از مشکلات امروز اهمیت داشته باشند.
تو سکوت میکنی، فریاد زمانم را نمی شنوی! یک روز من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید…
تو سیب سرخ کدامین بهشتی که با تو باز،
میشکند توبه ی آدمی…
تو هم میتونی دایره باشی و هم یه خط راست……. انتخاب با خودته…….. میتونی تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بینهایت ادامه بدی
تو…،
فرصتی برای دنیا هستی؛
قرار نیست کسی را تکرار کنی…
توزندگی یک جاهایی هست که فکرمیکنی چقدر زندگی برات سخت شده. زمان کشدار شده…. اونجاست که نسبیت زمان برات معنا پیدا میکند…
تولد هر کودک نشان آن است که خدا هنوز از انسان ناامید نشده است.
توی بازی زندگی….
اگر عوض نشی…. مطمئن باش تعویض میشی….
»استاد تغییر باش نه قربانی تقدیر«
توی بازی مار و پله ی زندگی مهره نباش
که هر چی گفتن بگی باشه تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه
توی زندگی حقایقی هست که میشه فهمیدامانمیشه فهموند… آدم ها وقتی تورانمی فهمند ترجمه ات میکنند امابه زبان خودشان…!!!!!
توی مارپله زندگی مثه مهره نباش که هرچی گفتن بگی باشه!.. مثه تاس باش که هرچی گفتی بگن باشه!!
توی ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیستٰ
چون
اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونیم که داری رو از دست بدی.
جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار
که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست
جاده جوانی لغزنده است!!!!
لطفا بااحتیاط قدم بردارید!
جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد، وگرنه خوابمان میگیرد؛ دست اندازها نعمت اند…
جاذبه سیب آدم را زمین زد
و جاذبه زمین سیب را…
فرقی نمیکند ‍‍‍‍‍‍‍‍!
سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست.
جالب تا امروز فکر میکردم دنیا نه سر داره نه ته. ولی در اشتباه بزرگی بودم
جایی که مردم از دولتشان بترسند، ستم حاکم است و جایی که دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد. (توماس جفرسون)
جر و بحث و متاقشه ایجاد خشم می کند و ادم خشمگین قادر به درک حقیقت نیست. <<کنفوسیوس>>
جهالت بیش تر از دانایی، احساس امنیت ایجاد میکند_داروین
جهنم هوشمندان بهتر از بهشت احمقان است………..
ویکتور هوگو
جهنمیا یخ زدن همه♦♦اخه خدا نداره پول گاز بده واسه اتیش
حاجی
بردن با باختش قشنگه
سوختن با ساختش قشنگه
خوب در کنار بد قشنگ و
مسأله با حله راش قشنگه…
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
در بند ان نباش که نشنید یا شنید
حافظه گنجینه ای است که باید در آن سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم کمکی را که به آن نیاز داریم از آن دریافت کنیم.
حال نداری ثواب کنی, حداقل گناه نکن!
حال، زمان ناپایداری است که به گذشته تبدیل می شود…
حالم توپ است…
حال همان توپی رادارم که افتاده درحیاط خانه ی همسایه ای که تهدیدکرده اگرباردیگربیفتدباکاردپنچرش میکنم…!
حالی که پریشان است
احتیاج به آرامش دارد
نه سرزنش…
کاش می فهمیدند!
حتماً بویی از ریاضیات زندگی نبرده اند
آنان که بی حساب وکتاب، شکستهای خود را به
حساب تقصیر دیگران واریز میکنند.
حتی اگه امواج منو ته ته دریا ببره با تمام وجودم میپذیرم چون اون ماهی که همیشه رویه ابه مردست
حتی اگه گاو هم باشی، در صورتی که در جای مناسب قرار بگیری، کسانی پیدا می شوند که تو را بپرستند!!
حتی یک تصمیم درست هم غلط خواهد بود وقتی خیلی دیر اتخاذ شده باشد.
لی ایاکوکا
حراس من از مردن در سرزمینست که درآن بهای گورکن از آدمی بیشترباشد
حرام‌ها و حلال‌های خداوند دارای مصلحت‌ها و حکمت‌هایی است که فقط
با پیشرفت علم می توان به آن ها پی برد.
حرف دلت را امروز بزن!
اگر امروز گفتی اسمش "حرف دل "است..
اگر نگفتی فردا میشود "درد دلت "…
حرفهای دلم را انبار می‌کنم
این روزها هر چه انبار کنی… گرانتر میشود
حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرفهایی است که برای نگفتن دارد و کتاب هایی نیز هست برای ننوشتن و من اکنون رسیده ام به آغاز چنین کتابی…
حسرت فرشته نبودنم رو نمیخورم،
حسرت این رو میخورم که میتونم از فرشته بالاتر باشم، ولی نیستم.
حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست، خداوند در هر حضور جادویی پنهان کرده برای کمال ما… خوش آن روز که دریابیم جادوی حضور یکدیگر را…!
حق با هگل بود که میگفت آنچه ما از تاریخ می آموزیم این است که انسانی از تاریخ چیزی نمی آموزد!
حق سنگین اما گوارا و باطل سبک اما کشنده است.
امام علی (ع)
حقیقت آن چیزی نیست که گقته میشود حقیقت آن چیزی است که هرگز گفته نمیشود. (دکتر علی شریعتی
حقیقت ابدا آن چیزی نیست که خود را نشان می دهد…
حقیقت برای آدمیان…
همان چیزیست که از او یک انسان می سازد.
حقیقت مانند آب است اما مردم اغلب نوشابه را ترجیح می دهند
حقیقت، چون روغن بادام است، همیشه به خورد دیگران می دهیم بدون اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم.
سقراط
حقیقی بودن یه عشق از عمرش مشخص میشه نه از عمقش
حواسمو پرت کردم افتاد زمین دستش شکست | :الان حواسم دستش درد میکنه
حِسِ چوب های مصنوعی شومینه رو دارَم,
میسوزم و تمام نمی شوم,,,
حکایت جالبیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنن
خاطره هاچوب های خیسی هستندک باآتش زندگی نه می سوزندنه خاکسترمی شوند"دوستان خوب بهترین خاطره های روزگارند"
خاطـــــــــــــــرات! همان ســــــرباز ِ مفقود الاثری ست
که تا مردنــــــــــــــــــــــــــش را باور میکنی، زنگ در را می فِشارد!
خانه ای میسازم. بردرش برگ گلی میکوبم مینویسم با قلم سبز بهار ای یار خانه ی دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد خانه ی دوست کجاست.
خدا با من بازی نکن من هم بازی خوبی نیستم…….
خدا جون دلم بدجور هواتو کرده میخوام بغلم کنیو بغضی که تو گلومه بشکنه و تادلم میخواد گریه کنم
خدا جون یه حرفو چند بار باد بگم تا بگى باشه
خدا جون..
یکم از این برنامه هایی که داری برامون پیاده میکنی بزار برا جهنم..
عذاب کم میاری ها!!
خدا دوست دار آشناست عارف عاشق میخواهد نه مشتری بهشت {دکتر علی شریعتی}
خدا دوست دارد, لبى که ببوسد
نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد.
خدا دوست دارد منو تو بخندیم
نه در جاهلیت بپوسیم, بگندیم…
خدا را در قلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند
خدا را دوست بدار، حداقلش اینست که یکی
را داری که روزی به او میرسی!!
خدا شونه هامونو فقط برای اینکه کوله بار غم هامونو روش بذاریم نیافریده… آفریده تا بعضی وقتا بندازیمشون بالا و بگیم :بی خیال!
خدا مرحم تمام درد هاست…
هرچه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد،
خدا برای پر کردن ان بیشتر در وجودت جای میگیرد.
خدا نکنه تا ادم نشدیم :دنیا بهمون رو بیاره!!!!!!
خدا یا به آنان که به تو ایمان دارند بیاموز که تو خدایی نه آن ها
خداااایا
به آدمهایت یاداوری کن
که تو خدایی نه آنهااااا…
خداتنهامعشوقی است که عاشقانش به هم حسادت نمی کنند.
خداوند برای آفرینش جهان تاس نیانداخت. * انیشتین *
خداوند فرمود
هرشب قبل از خواب تو دیگران را ببخش
صبح قبل از اینکه از بیدار شوی من تمام گناهانت را بخشیده ام
خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم…
خداوندا…
انتهای دریا را برکه ها نمیفهمند!
پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانی ات را///
خداوندا، خداوندا!!!
قرارم باش و یارم باش…
جهان تاریکی محض است!!!
می‌ترسم،
کنارم باش…
خدای قشنگم مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که آبنباتش را به دریا انداخت تا آب شیرین شود…
خدای من خدایی است که خانه اش کیلومترها دورتر است،
اما در کنار ما زندگی میکند…
خدایا :چگونه زیستن راتو به من بیاموز چگونه مردن راخود خواهم آموخت—-!
خدایا از گناهانم ساده بگذر… همانطور که ساده از آرزوهایم گذشتی…
خدایا جای هیچ پدر و مادری رو توی عکسهای دست جمعی خالی نکن.
خدایا حصار تکرار خطاهایم بنویس جوانی!!!
مدعیان رفاقت تا نقطه ای همراهند
خدایا دعا میکنم انسانها نیت پاک در دل داشته باشند و همانطور که تو را دوست دارند با یکدیگر نیز همانگونه باشند زیرا وجود انسان وجود خداست.
خدایا لج نکن…
قبول کن حق با شیطان بود، آدم ها قابل پرستش نیستن….
خدایا لطفا برو و به بعضی از آنهاییکه ایمان آورده اند یادآوری کن که تو خدا هستی نه آنها!!
خدایا مراقب خودت باش چون ما جز تو کسی رو نداریم…
خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم می گشایی ندانسته نبندم
و کمکم کن تا درهایی که به رویم می بندی به اسرار نگشایم
خدایا سپاس!
خدایا! خورشید را به من قرض میدهی؟ از تو که پنهان نیست سرزمین خیالم سالهاست یخ بسته است…
خدایا! من می تونم ورقمو بدم! می دونم هنوز وقت دارم ولی من دیگه خسته شدم.
خدایا!!!
خودمونیما,,, این ضربه هایی که به من خورد,,, چند امتیازی بود!?؟!
خدایا…..
می خواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم..
و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم….
خدایا
یک مرگ بدهکارم وهزاران ارزو طلبکار.
یا طلبم را بده.
یا طلبت را بگیر.
خدایاخط ونشون دوزخت رابرایم نکش، جهنم ترازدنیایت ندیده ام.
خدایانترس
نه به گناه میفتی
نه به جهنم میروی…
من و تو به هم محرمیم،
♡دستانم را بگیر… ♡
خدایاهرچه دوست داشتم ازمن گرفتی، به هرچه دل بستم دلم راشکستی، تابه چیزی دل نبندم وکسی رابه جای تونپرستم، فقط تورابخواهم، بخوانم، بجویم وبپرستم… شهیدچمران
خدایی خدا غریبه…
خروش و خشم توفان است و، دریا،
به هم می کوبد امواج رها را.
دلی از سنگ می خواهد، نشستن،
تماشای هلاک موج ها را!
خسته ام از مردمانی که به ظاهر همچو آهوانی زیبا به دور زندگیمان میچرخند، اما در باطن همچو کفتار بر سر لاشه ی زندگیمان چنگ و دندان تیز می کنند
سزار
خسته تر از آنم کز عهد عشق تو بر آیم
باریست سنگین به دوش، نخواه که پا به پای تو بیایم
خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.
فردریش نیچه
خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است
کارم از گریه گذشت است بدان میخندم
خواستن توانستن است اما نخواستن نتوانستن نیست فقط نخواستن است.
خواستند از عشق…
آغوش و بوسه را حذف کنند…
عشق…!
از آغوش و بوسه
حذف شد…!!!
خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است.
امرسون
خود را جستن در دنیایی که ازآن تو نیست بیهوده است.
(ایتالو کالوینو)
خود را سرزنش نکن اگر گاهی وقت خود را با بازیچه ها تلف میکنی، این کارها خوشیهای کوچکی هستند که تو را به کارهای بزرگ تحریک میکند.
خوشبخت کسی نیست که مشکل ندارد، بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکل ندارد
خوشبختی :مجموعه بدبختی هایست که بر سر شما نیامده باشد.
خوشبختی لذت مشترکی است که حاصل
یاری بی چشمداشت دیگران است!
هلن کلر
خوشبختی گمشده ی همه ی ماست….
مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم…
خودمان را گم نکنیم…
خوشبختی یعنی
منتظر شادی های بزرگ نماندن
و کیف کردن از تمام چیزهای کوچک
خوشبختی یه حسیه که میشه تولیدش کرد
خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی اینکه خود داشته
باشیم دیگران را از آن برخوردار سازیم. کارمن سیلوا
خوشبختی!
بی آنکه روی ماهت را دیده باشند
زنان سرزمین من
از تو کودکی دارند در بطن خویش
خوشبختی, :مجموعه بدبختیهایست که هنوز بر سر شما نیامده!!!……
خویش را خوار نکنیم و ارزشمندش بداریم؛ بدین گونه است که در برابر یاوه گویان می ایستیم و پاسخ شان را می دهیم.
ارد بزرگ
خیره باشی به کسی
بعد… ای داد ای داد
خیرگی دردِ بدی ست.
"سیدعلی میرافضلی"
داشتن دو گوش یک زبان تصادفی نیست!!!
دانستن کافی نیست
باید اقدام کرد خواستن کافی نیست
باید کاری کرد
(کوته)
دانش بی اندیشه دام است، و اندیشه بی دانش بلا…
دانی که چرا خروس هنگام سحر می کند روضه گری؟ یعنی که شبی ز غمر ما گزشته ما هنوز بی خبریم.
در آغوش خودم هستم
من خودم را در آغوش گرفته ام!
نه چندان با لطافت، نه چندان با محبت..
اما، وفاداره وفادار…
در آنسوی ناکامیها، خدایی هست که داشتنش جانشین همه ی نداشتن هاست.
در آنچه به علیّ سفارش کرده است :ای علی! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است. (رسول خدا صلی الله علیه و آله)
در ان شهری که مردانش عصا از کور میدزدند. من از خوش باوری محبت جستجو کردم.
در این روزگار هر که به ما سلامی کرد
تا خداحافظ هزار بار سواری کرد…
در باز و بسته شد، حتما باز باد شوخیش گرفته…
ادای آمدنت را در میآورد!!!!!
در باطن اگر چه دل پریشی داریم گرگیم ولی لباس میشی داریم
شیری که به قصد جان من آمده بود گفتم که برو ما رگ خویشی داریم
در بی کرانه ی زندگی دو چیز افسونم میکند، آبی آسمان که می بینم و می دانم نیست و خدا که نمی بینم ولی می دانم که هست. دکتر شریعتی
در دلم چیزی هست مثل یک بیشه نور مثل خواب دم صبح و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا سر کوه دورها اوایی است که مرا میخواند
در دنیا سه دوست وفادار وجود دارد :۱-همسر سالخورده۲-سگ پیر۳-پول نقد. بنجامین فرانکلین
در دنیا همیشه یک رنگ باش چون قالی از صد رنگ بودنش زیر پا افتاد
در دین اسلام بخشش حکم میکند نه انتقام.
در زمان حمله اعراب به ایران بزرگان عرب از سران ایرانی پرسیدند که حجاب زنانتان چیست..!؟ سران ایرانی پاسخ دادند :حجاب زنان ما پلکهای مردانمان است…
در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی رادوست دارد و نه دلش میخواهد کسی او را دوست داشته باشد!

همچنین ببینید

حکیمانه – 17

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش. پیمان شکنی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.