خانه / حکیمانه / حکیمانه – ۰۴

حکیمانه – ۰۴

در شگفتم از کسی که می تواند به خاطر گناه استغفار کند ولی ناامید است. امام علی (ع)

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست. ولی در نماز پایان است.
شاید این بدان معناست که نماز آغاز دیداریست…
در طریق مرد بودن
همچوکوه درد باش
یا دم از مردی نزن
یا در حقیقت مرد باش♥
در عجبم از زنان که از خدای به این منزلت و بزرگی فقط یک شوهر میخواهند و از شوهر به این درماندگی…! همه ی دنیا را! (شکسپیر…)
در عجبم…
از شیطانی که دیروز حاضر نبود انسان را سجده کند و امروز به پایش می افتد تا از راه به درش کند!
در قرن ما تعریف عشق گره خوردن "تن ها "ست نه پیوند قلبها!
در قطار مواظب خودت باش! روزگاریست ریز علی ها قطار ها را فدای یک پیراهن میکنند…
در مبارزه بین موج و صخره درساحل‎
موج همیشه برنده خواهد شد‎
نه از راه قدرت ‎، بلکه به خاطر تداوم‎! ‎
در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد.
در مدرسه تحصیل محبت نتوان کرد / این مسئله علمیست که آموختنی نیست
در معادله ی زندگی ثابت خداست باقی متغیرند.
در مورد دیگران از جایی که اونا یستادن قزاوت میکنم نه از جایی که خودم ایستادم
در میان هر سیب، دانه ها محدود است
در دل هر دانه، سیبها نا محدود
روزگاریست عجیب
دانه باشید نه سیب
در نهان به آنان دل میبندیم که دوستمان ندارند؛
و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم.
شاید این دلیل تنهایی ماست!؟
در نوبتی دوباره دلت را مرور کن/ از غم به هر بهانه ممکن عبور کن /گیرم تمام راه تو مسدود شد بگرد / یک آسمان تازه و یک جاده جور کن
در واقع تنها دو چیز هست که میتواند یک انسان را تغییر دهد :عشقی بزرگ یا خواندن کتابی بزرگ…
پل دزلمان
در وجود هر یک از ما خائنی بنام "خودخواهی" وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید.
ارد بزرگ

چرا تاشکفتم
چرا تا تورا داغ بودم، نگفتم
چرا بی هوا سردشد باد
چرا از دهن حرفهای من افتاد..
قیصر امین پور
افتاد

قیصر امین پور
چراغ های رابطه تاریکند…
چشم بیهوده به آیینه شدن دوخته‌ای
اشک آن روز که آیینه شد از چشم افتاد
(شعر از فاضل نظری)
چشم دل بازکن که جان بینی***آنچه نادیدنیست آن بینی!
چشم گذاشتم……. رفت….. اما تا همیشه شمردن شرط بازیمان نبود…..
چقدر احمقانه است!!
از یک قهوه تلخ، انتظار فال شیرین داشتن..
چقدر سخته منطقی فکر کنی وقتی احساسات داره خفت میکنه
چقدر میطپد دلم که خالی حیاط را خط خطی کنم…
چنان آغوشت
بوی باران می دهد!
که هی می خواهم
نفس عمیق
بکشم
شاعر :علیرضا دل آرام
چه ازدخامی به پا کرده ای در من….
همین تو یک نفر
چه بهتر از نفس هایم…
کسی در خستگی هایش نفس گیرد…
هوای زندگی را در تنش جاری کند با من…
چه جالب…
من و تو چقدر با هم تفاهم داریم…
من "دلشکسته ام" و تو… "دل شکسته ای"…
چه حرفایی تو دلهامون…. سوالا که نپرسیدیم…. همیشه از نگاه هم… منو تو هر دو ترسیدیم!!!
چه حرمتی از این والاتر
که نامَت، قَسَمِ راستِ کسی باشد؟؟؟؟
چه درختانی را با امید نظاره کردم که شاخه هاشان از تهی سرشار و ریشه هاشان بی رگ و من به انتظار میوه هاشان نشسته!
چه دعایی کنمت بهتر از این
که خدا پنجره ای رو به اتاقت باشد….
عشق محتاج نگاهت باشد
عقل لبریز زبانت باشد
ودلت وصل خدایت باش
چه زیبا گفت سعدی
که ای
که ای
یادم رفت چی گفت!!!
چه ساده در میان گریه های خویش زاده میشویم…
و چه ساده در میان گریه های دیگران میمیریم…
و در میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام زندگی!
چه ساده و چه شیک تو را میخواهم
چه دور و چه نزدیک تو را میخواهم
بگذار که ورزشی کنم عشقم را…
در حد المپیک تو را میخواهم…
چه شود به چهره زرد من
نظری تو برای خدا کنی
که اگر کنی همه درد من
به یکی نظاره دوا کنی
چه شود که نازنینا، رُخ خود به من نمائی
به تبسّمی، نگاهی، گرهی ز دل گشائی
چه ماجرای غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر "پریدن" بود…
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟!
خانه اش ویران باد
من اگر ما نشوم، تنهایم
تو اگر ما نشوی خویشتنی.
فریدون مشیری
چهار فصل کامل نیست..!
هوای "تو"،
فصل دیگریست…
چو انسان را نباشد فضل و احسان
چه فرق، از آدمی تا نقش دیوار
بدست اوردن دنیا، هنر نیست
یکی را گر توانی دل بدست آر
سعدی
چو تابستان شد و هنگام کنکور***هزاران بار رفتم تا لب گور
پشیمان گشته ام از کرده خویش***نبرده علم کار بنده را پیش
چو عکس ماه که در چین آب می لرزد// به سینه قلب من از اضطراب می لرزد
گناهکار به دام اوفتاده را مانم// که در محاکمه وقت جواب می لرزد
چو نیلوفر عاشقانه, چنان مى پیچم به پاى تو*
که سرتا پا بشکفد گل, ز هر بندم در هواى تو…
چون اشتر مست در قطاریم همه
چون گرگ گرسنه در شکاریم همه
گر پرده ز روی کارها برگیرند
معلوم شود که در چه کاریم همه
چون یوسف حق را بنمودند به چاه
فریاد پدر زسینه برخاست به ماه
گرگان نشنیدند که یوسف میگفت
لاحول ولاقوه الا بالله.
چگونه پیش تو ناید پری به شاگردی // که مو به موی تو در علم غمزه استاد است
چی شده ای دل دیوانه بازهم هوایش کردی! با دو چشمان پرازاشک صدایش کردی! مگه بت نگفته بودم که دلش معدن بی وفایی است! تو نشستی ودلت را خوش به وفایش کردی!!
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم…
کاریز خوش دارد خیال کند
که رودها
تنها برای این هستند
که به او آب برسانند!
(تاگور)
کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم… مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود
کاش تمام فصل هااردیبهشت بود! آنوقت تنها من بودم و تو و آدمهایی که همگی بوی بهشت می دادند…
کاش می شد انگشتری بودم و در دستانت جای داشتم و هیچوقت مرا از خود جدا نمیکردی، انگشتری که به بودنش عادت کردی ونمی توانستی از اون جدا شوی.
کاش میاورد مستی هر حرامی چون شراب
آن زمان معلوم میشد در جهان هوشیار کیست
خودم
کاش میشد در آسمان ها پر کشید
چون عقابی ابرها را هم درید
پر کشید و در حضورت جان سپرد
لحظه ی آخر دو چشمان تو دید
کاش میشد شبها گوش من کر میشد
وصدای گریه ی مادر نمی امد به گوش
ولی افسوس که من
با صدای هق هق مادر به یادت بارانیم هنوز
کاش میشد همچو آواز خوش یک دوره گرد / زندگی را بار دیگر دوره کرد..
کاش میشداشک راتهدیدکرد,
مدت لبخندراتمدیدکرد,
کاش میشدزیرباران بهار,
عشق راازشاپرک تقلیدکرد.
کاشکی هایم را کاشته ام
آّبشان اشک
نورشان چشم
کاشکی هایم قد کشیده اند
درخت های بزرگ "کاشکی" من!
ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …
بجاى آنکه فکر کنیم که چرا گلها خار دارند، به این فکر کنیم که چرا خارها گل دارند!!!
بجای اینکه به نیمه پر لیوان نگاه کنی، زل بزن به نیمه خالی و سعی کن پرش کنی!
بخشیدن کسی آسان است اما اینکه بتوان دوباره به او اعتماد کرد داستان کاملامتفاوتی است
بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری…
بد بختی این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما می شناساند. بالزاک

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . ارد بزرگ
بدترین مسئله در مورد یک کره خر این است که خواهی نخواهی روزی خر …می شود…! رابرت هینلین
بدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان را نمی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش برای بیرون امدن از انجا نمی کنید
بدترین رفیقها اونایی هستند که یه روز برای درد دلهات ، دلسوزی می کنندو یه روز دیگه با همون درد دلها ، دلت رو می سوزونند
بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد
بدترین گناه آن است که به کسی که توراراستگومیشناسددروغ بگویی
بدن های ما برای این دنیا ساخته شده و به زودی از بین خواهد رفت (شهید ابراهیم بارگاهی) مشغول کارهای مهم تر بشیم
برای خریدن عشق هرکه هرچه داشت آورد دیوانه هیچ نداشت وگریست گمان کردم چون هیچ نداردمیگریداماهیچکس ندانست که بهای عشق اشک است وبهای اشک عشق
برای خودت دعا کن که آرام باشی؛
وقتی طوفان می آید، تو همچنان آرام باشی.
تا طوفان از آرمش تو آرام بگیرد
برای دوست داشتنی که عمیقه…
ندیدن ونبودن هرگزبهانه ازیادبردن نیست
برای رسیدن تا به کبریا؛
باید نه کبر داشت، نه ریا…
برای همه چیز شدن، باید تا سر حد هیچ شدن صعود کرد…
برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد: هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنید.
توماس ادیسون
برای پیمودن راه نو…
کفش های نو لازم است…
بندهایش را محکم ببند…
برای کشف ذهنیات مردم به خودت زحمت نده بهترین کسانت را از دست میدهی… ذهن مردم با ظاهرشان خیلی فرق دارد!!! (احمد محمود)
برای کشوری که خردمندانش خانه نشین هستند باید گریست.
حکیم ارد بزرگ
برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد
هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد
دکتر شریعتی
برایم متأسفم…
چرا مزه ی عشق را از دست ِ تویی چشیدم
که تا همیشه در شک ِ دروغ ‌بودنش بمانم!!!
برایم مهم نیست که بهشتی باشم یا جهنمی
وقتی که صاحب هر دو خانه خداوند است…
برخی زیبای های زندگی بسته به زشتی های است که باید خودمان زیبایش کنیم…
برنده شدن همیشه به این معنی نیست که اولین باشی…
بلکه بدین معنی است که بهتر از قبل عمل کرده باشی *! *! *
بر داشتن قدمهای بزرگ در زندگی باعث پاره شدن خشتک انسان میشود !
بر روی بالشی که از مرگ پرنده ها، پر است؛ نمی توان خواب پروازرا دید…!
برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه ریخت حسرت نخور زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمی شد..
برآنچه گذشت وآنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود باگریه شروع نمیشد!
برادری به تعداد نیست ، به وفاداری است یوسف یازده برادر داشت وحسین (ع ) ، تنها عباس (ع) را
براى آدم نابینا شیشه و الماس یکیه! پس اگه یکى قدرتو ندونست،فکر نکن تو شیشه اى،اون نابیناست…
براى انجام ندان ١ کار میتوان ١٠٠١ دلیل آورد اما براى انجام دادن ١٠٠١ کار، ١ دلیل کافیست
براى قضاوت در مورد خودت ببین چه بدست آورده اى و در قبال آن چه از دست داده اى
برای آدم نا بینا شیشه و الماس فرقی نداره , , , , اکه کسی قدرتو ندونست فکر نکن تو شیشه ای اون نا بیناست
برای بدست آوردن چیزی که تا به حال بدست نیاوردی باید تبدیل به کسی بشی که تا حالا نبودی
برای جاودانه ماندن باید فکری جاوید داشت عاقبت کوته فکران در تنهایی زندگی کردن و تنهایی مردن است
برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی
برای داشتن چیزی که تابه حال نداشتی کسی باش که تابه حال نبودی
برای راه یافتن به دل هر کس باید از چیزی سخن گفت که نزد او عزیزتر است.((دیل کارنگی))
برای روشنایی چراغ های همسایه هم دعا کن، بی شک حوالی تو نیز روشنتر خواهد شد…
برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند، بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد. – آندره موروا
برای یاد گرفتن انچه میخواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم اکنون برای خوب به پا کردن انچه که میدانم احتیاج به جوانی دارم
برای یک زن بیست سال طول میکشد تا از پسرش مردی بسازد اما زن دیگر ظرف بیست اورا خر میکند (هلن رولند)
برای اشتباه کردن انسان باشید
و برای بخشیدن خدا . . .
بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه ..
” دکتر علی شریعتی “
بغضی از آدما خوبه که هستن ممنون از بودنشون! اما یه عده ایم هستن تا وقتی داریشون عین خیالت نیست اما امون از نبودنشون!
بـی آنکـه بخواهـم تمـام شـدی ! … هـمانـــ طـور که … بـی آنکـه بخـواهـم تمــام مــن شـدی… !!!!
به افتخاراونی که پشتمون وایستاد بااونکه میدونست ی روزی جلوش در میایم به افتخار خدا جون مهربون
به افکارت عادت نکن، از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس ، وگاهی از سمت اندیشه های دیگران بیندیش
به اندازهی باور های هر کسی با او حرف بزن… بیشتر که بگویی تو را احمق فرض میکند!!!
به بعضی رابطه‌ها باید زمان داد ، ادامه بعضی رابطه‌ها را نباید امان داد . . .
به بعضیا باید گفت دم از مردونگى نزن … سنگینه ، سُرفت مى گیره !
به بودن ها دیر عادت کن وبه نبودن ها زود….!آدم ها،نبودن رابهتربلدند
به تعبیر و تفسیر این زندگی /بیایید با هم همه شک کنیم// خطا بوده شاید تعابیر ما / نگاهی به تعبیر جلبک کنیم! (حسین پناهی)
به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم
به جرم وسوسه چه طعنه ها که نشنیدی هوا!!! پس از تو همه تا توانستند آدم شدند؟؟؟!! چه صادقانه هوا بودی و چه ریاکارانه آدمیم
به خدا نگو مشکلات بزرگی دارم به مشکلات بگو خدای بزرگی دارم
به دنبال واژه ها مباش ، کلمات فریبمان میدهند وقتى اولین حرف الفبا سرش کلاه برود ، باید فاتحه ی دیگر کلمات را خواند.
به دنبال کسی نباشید که شما را کامل کند…کسی را بیابید که شما را بطور کامل قبول کند…
به دنیا امدی که به زندگیت قیمت دهی نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنی…
به دنیا زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قدم باشد.
به دیدن کسی که با تو سرسنگین است نرو، با کسی که سخنت را انکار کند گفتگو مکن و برای کسی که گوش نمی دهد حرف مزن.((افلاطون))
به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند
با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است .
(دکتر شریعتی)
به زمین زانو نخواهم زد اگرآسمان به کوتاهی قامتم گردد
به سرنوشت بگویید
اسباب بازیهایت بی جان نیستند،
آدمند،
میشکنند
آرامتر!
به سلامتــــــی دختر معلولـــــی که گفتــــــ: خوشحالـــــم که هر کســـی منو میبینـــه فقط و فقط یــــه جملــــه میگــــه: خدا رو شکـــــر!
به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده !
به غیر از خدا به هر آنچه امید داشته باشى خدا از همان چیز نا امیدت میکند
به فرزندانمان در کودکى
وقت بیشترى براى عروسک بازى بدهیم
تا وقتى بزرگ شدند با آدمها بازى نکنن….!
به من بگو نگو ،
نمی گویم
اما نگو نفهم
که من نمی توانم نفهمم،
من می فهمم.
"دکتر شریعتی"
به منظور موفقیت
تمایل شما برای رسیدن به موفقیت ، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .
به میزانی که انسان از سطح معمولی اوج بکیرد ،به خلوت می رسد(شریعتی)
به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم در حالی که پیوسته در اندیشه ی چیزهایی هستیم که نداریم.
به هر آسمان زلالی شک دارد گنجشکی که با سر به پنجره خرده است..
به هنگام خشم ، بردبار
موقع ترس ، شکیبا
و در راه کسب آهسته باش
به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.
به یادداشته باشیدکه باشماآن گونه رفتار میشودکه به دیگران میاموزیدباشمارفتارکنند.
به گذشته ات نگاه نکن و بگو ” چـــرا ؟ ” به آینده ات نگاه کن و بگو ” چـــرا کــه نـــه ؟ ” …
به یاد بسپار،کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت
به یاد داشته باش !
همیشه هم نباید سگ درونت را کنترل کنی …
گاهی آزادش بگذار تا آنگونه که شایسته است با طرف مقابلت برخورد کند.
به یادندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هروقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟
بهتر است که روی پاهایتان بمیرید تا اینکه با زانو زدن زندگی کنید.
بهتره بی رحم باشیم وقتی بی رحمی در وجود ماست، تا اینکه سعی کنیم تحت عنوان دل رحمی روی ناتوانی خودمان سرپوش بگذاریم. “گاندی”
بهترین سیاست صداقت است!سر وانتس
بهترین لحظات زندگی،اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا را برای دیگران قابل لمس می سازیم
بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند
بهترین نقطه واسه شروع همان جاییست که هستید.
بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند
بهترین و تاثیر گذارترین نوشته ها از اعماق ذهن های مشوش بیرون میاد . . .
بهترین پیش بینیه رفتار آینده ی یک نفر،نگاه کردن به رفتار گذشتشه…
بى تفاوتى،دشمن عشق وزندگى است.
بی صبری، شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی را برای از پا در آوردن او به وجود می آورد.(افلاطون)
بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود / پسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود
بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست ، پس محبت کن چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . " کوروش کبیر "
بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی
بی تفاوت باش .. به جهنم ! مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟!
بی گناهی پای چوبه ی دار میخندید…… نمیدانست زمان ضرب و المثلها به پایان رسیده است..!!
بیا خلاف باد حرکت کنیم، حداقلش اگه اشتباهی رفتیم، سریع و راحت برگردیم و راه درست بریم
بیاد داشته باش ارزش واقعی تو در برخورد با کسانی مشخص میشود که هیچ منفعتی برای تو ندارند.. بععععععععععله …
بیش تر کسانی که انتخاب شده اند کم تر تعریف شنیده اند.
بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیتشون نمونده
بیشتر ایده ها و نقشه های بزرگ اگر آسانتر از ایده ها و نقشه های کوچک نباشند ، دشوار تر از آنها نخواهند بود
بین آدم ها فقط باید عاقــــــلانه زندگی کرد نه عاشــــــقانه…:|
بین این همه که جــــــان آدم را به لـــب می رسانند نام عزرائــــــیل بد در رفتــــــه است …!
تا امکان سفر به سرزمین با شکوه رویاها وجود دارد …چرا سفر به سرزمین برهوت تلخی ها!!!
تا با کفش های کسی راه نرفته ای در مورد راه رفتن اون قضاوت نکن. (دکتر شریعتی )
تا توانی ساده یک رنگ باش / فرش با صد رنگیش زیر پا افتاده است
تا توانی در جهان همراه اهل درد باش،یا نبر نامی زمردی یا در حقیقت مرد باش
تا حالا به این فکر کردی ؟ که بعضی وقتها بی فکری از هزار مدل فکر خیال راحتره و نتیجه بخش هم هست
تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن. پوشکین
تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.
تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مند کردی مسئولی… (زنده یاد خسرو شکیبایی)
تا شب نشده ، گله از روز مکن
تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمی دونیم و تا موقعی که کسی برای ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمی دونیم
تا پیش از این به دنبال سهم خود از دنیا بودم ، اما اکنون میدانم که دنیا از من سهمی دارد. سهمی که اگر بپردازم ، خود حقیقی ام را پاداش می گیرم.
تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجارهمیشگی است..
تاثیرگذاری را از جیرجیرک بیاموز که با دوبال کوچک دنیا را کر میکند
تاریخ تبلورت مهم است نه تاریخ تولدت اهل و بجا بودنت مهم است نه اهل کجا بودنت منطق زندگیت مهم است نه منطقه زندگیت
تاریک ترین کلمه “نادانی” است آن را با نور علم روشن کن
تازه حکمت بازی های کودکانه را میفهمم:
زووووو…

تمرین این روزهای نفس گیر بود…
تجربه شانه ایست که زندگی وقتی موهای تو ریخت به تو هدیه میدهد!!!
تجربه معلم سخت گیری ست ، اول امتحان میگیرد بعد درس میدهد…
تجربه همیشه ب نفع انسان ها نیست, زیرا هیچ حادثه ای ۲بار ۱شکل رخ نمیدهد…
ترجیح می دم روی موتورسیکلتم باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه تو کلیسا باشم و به موتورسیکلتم فکر کنم – مارلون براندو
ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .
تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم (شکسپیر)
تشنه که باشی ، آب بیشتر خودنمایی می کند…
تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشکها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند. (ویلیام شکسپیر)
تصمیم با شماست: می توانید میزبان خداوند باشید یا گروگان نفس…(وین دایر)
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است، اما همیشه به سود ماست.
تصور کن اگه قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزنه چه سکوتی بر دنیا حاکم میشد…
"ناپلئون"
تــرس از پایان مانعی است بر یک آغاز . .
تـنـهـایــی ، شـکل ِ هــوشــمـنـد ِ “مـــرگ” اســت !!!
تفاهم از ۳ تا (( ت )) تشکیل شده تفاهم یعنی : توانایی تحمل تفاوت ها
تفاوت دیدمنو تودرنمره ی عینکمان است / خوش به حال فقیرکه یک حرف از غنی بیشتردارد
تفنگهای پر را برای شلیک به مغزهای پر ساخته اند ومغزهای خالی را برای پرکردن این تفنگها…!
تفکری که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما!!!
تقصیرما نیست که بر روی حرفهایمان نمیمانیم ما بر زمینی زندگی میکنیم که روزی دوبارخودش را دور میزند .
تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم؛ دیدن آنچه که همه مى بینند هنر نیست
تلاش وپشتکارومیانه روی، برای انسان ایجادخوشبختی خواهد کرد.فرانکلین
تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. (گراهام بل)
تمام چیزهایی که در زندگی دوست دارم یا چاق کننده است! (آلفرد هیچکاک)
تن مرد و نامرد یکیست! ولى باید دید مرد کیست و نامرد چیست!
تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .
تنها در ناملایمات زندگی است که فضایل انسان رشد میکند و به اوج میرسد.وگرنه در غیاب باد، انبوه پنبه چون کوه استواراست!
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا
تنها راه جبران یک اشتباه تکرار دوباره همون اشتباهه… بعضی موقع ها تو مسیر برگشت خیلی چیزها رو میبینم که وقت رفتن ندیده بودیم…
تنها راه حقیقت عاشقانه حرف زدن است «هنری»
تنها کسانی که دل و جرات شکست های بزرگ را دارند به توفیق های بزرگ دست می یابند.((رابرت کندی))
تنها مانع موجود بر سر شادمانی و نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر این راه است. به همین دلیل راه را اشتباه می روید و گرفتار مشکل می شوید. الهی قمشه ای
تنها نگاه خیره زیبا نگاه دو عاشق به یکدیگر است فقط دو عاشق می توانند به هم خیره نگاه کنند
تنها وظیفه تو در زندگی این باشه : با خودت رو راست باش
تنها چیزی که "بدی" نیاز دارد تا موفق شود، سکوت و بی تفاوتی انسان های خوب است. – ادموند بورک
تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند . . . (شهید آوینی)
تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق مینامند
تنهاشادی زندگی ام این است که هیچکس نمی داند تاچه حد غمگینم!
تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی؛ اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …
تو آنگاه که عطا می کنی براستی نیکوکاری و چون عطا کنی ، روی برگردان ، مبادا که شرمندگی گیرنده را ببینی!!!
تو این زمونه می بایست بگذاری کمی یخ بزنی تا بلکه بدونی هنوز احساس داری
تو بازی زندگی چه خوبه بگی منو عشق ام شما همه
تو دنیا نر زیاده ولی بین اونها مرد نیست
تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره
تو نامحدودی
پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش
توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .
تو نباشی بهشت هم برود به جهنم!!!
تو که با چراغی در دست در جاده ها می تازی ، فرقت با اون کور شبگرد چیست وقتی مسیرت را اشتباه در پیش گرفتی؟
تو که در روزگارت پر ز دردی، اگر نداری حسرت بگو قیمت چندی…
. فروغ فرخزاد .
تواضع بیجاآخرین حدتکبراست(لابروی)
توانا ترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران‎ ‎را ترجمه کند؛شایدسکوتی تلخ گویای دوست داشتنی زیبا باشد.
توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است
توانتخاب دوستامون مثل انتخاب واحداگه دقت نکنیم بایدهمش استرس داشته باشم نکنه حذف اضافه تموم شه
توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره
تونل ها می گویند همیشه راه است حتی در دل سنگها
توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه زندگیتون و دلیل زنده بودنتون
تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد. مثل اسکاتلندی
تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده قدرت معنوی
جاده زندگى نباید صاف و مستقیم باشد خوابمان میگیرد دست اندازها نعمت اند
جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم (زنده یاد حسین پناهی)
جامعه همان تجلی همبستگی اجتماعیست نه نفع شخصی.. (امیل دور کیم)
جاییکه بودن ارزشی نداره، نبودن منطقی تره…
جذابیت همیشه در تفاوت هاست هیج آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نمی کند
جز توکل بر خدا، سرمایه اى در کار نیست / هر که را باشد توکل، کار او دشوار نیست
جـــایتان خــــالـی دیشـب خـــوشــبخـتـی را خــــوابـــ میـــدیـدم… !
جمله “به تو افتخار می کنم”
همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .
جمله " آدمی و جایزالخطا " بزرگترین شیره مالوندن سر خودمونه واسه کارای اشتباهمون
جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . ارد بزرگ
جهان امروز از نداشتن دارویی به نام پرهیز و اخلاق رنج می برد. (ماری کوری)
جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن
اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس!!
جهان گرد است جایی که فکر میکنم پایان راه است می تواند آغاز شروعی دوباره باشد
جوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا وابسته است. جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است. آگوستین قدیس
حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد
حالا که آمدی حرفِ ما بسیار، وقتِ ما اندک، آسمان هم که بارانی‌ست ..
حالم خوب است تنها دستم به این زندگی نمیرود…
حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست ، موقع رد شدن از خیابان، دو طرف خیابان را نگاه می کنند!
حتی اگر بدانم فردا دنیا تکه تکه خواهد شد، باز هم درخت امیدم را عاشقانه خواهم کاشت، نه برای برداشت میوه اش، برای آنکه افسوس “نکاشتن” را با خود حمل نکنم…
حتی اگر گاو هم باشی در جای مناسب قرار بگیری کسانی هستند که شما را عبادت کنند…
حرفی برای گفتن اگر بود دیوارها سکوت نمی کردند
حرمت که شکست، ببخشید گفتن بیهوده است پس حرمت نگه دار!
حس روئیدن که در تو باشد حتی در کویر هم رشد خواهی کرد
حسادت دستو پاتونو مثل زنجیر میبنده یادتون باشه به قول ۱ بزرگی هرکس قهرمان راهیه که خودش میره پس الکی خودتو تو راه موفقیت دیگران نبین و واسه خورت تلاش کن
حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت خفته است دریایم و نیست هیچ باکم از توفان دریا همه عمر،خوابش آشفته است
حضرت علی (ع) میفرمایند هر وقت دیدی که دشمن زیاد داری مطمئن باش که خیلی بزرگی
حــامــد بهــداد: هـمـه ی مــوجــودات زنــده بـعـد از مـرگــشــون فـاســد مـیـشـن و آدمـا قـبـل از مـرگـشــون..
حق ،حق است،حتی اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ،اشتباه اشت؛حتی اگر همه موافق آن باشند. (ویلیام پن)
حقیقت چون روغن بادام تلخ است همیشه به خورد دیگران میدهیم بدون اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم
حماقت هایی هستند که با یاد آوری آنها می خندیم
و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند . . .
حوایی باش که آدمت به هوای تو زندانی زمین شود.
حکایت عجیبی دارد این … اشک…! کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به ….. کاش …..؟ هی وای بر من کاش !!!
حکیمی را پرسیدن روی نگین انگشتری چه حک کنم که وقتی شاد شدم به بنگرم و وقتی غمگین باز به آن؟ گفت :حک کن « میگذرد»
حکیمی را گفتند جمله ای بگو که وقتی غمگینیم شادمان کند و وقتی شادیم غمگینمان کند
حکیم گفت: “این نیز بگذرد”
خاطرات ما چیستیم ؟! جز ملکلولهای فعال ذهن زمین ، که خاطرات کهکشان هارا مغشوش میکند ! *****مرحوم حسین پناهی*****
خاطرات هر چ شیرینتر ؛ بعدها ب همان اندازه عذاب آور خواهد بود. اگه شیرین باشه حسرتشو خواهیم خورد؛اگه بد باشه ب خاطر عذاب کشیدن خودمون ناراحت خواهیم شد.
خالص ترین عشق.عشق به شکم است (تولستوی)
خاموش باشیم زیرا آنگاه است که صداى نجوای خدا را خواهیم شنید.،امرسون،
خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند . . .
خانه دلت را ازشیشه بساز ولی به سنک ها بگو دلم از فولاداست.(دکترعلی شریعتی)
خبرت هست که مرغان سحر می گویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار . . .
خدا آنقدر صدایت را دوست دارد که گاهی گاهی اوقات سکوت میکند تا بگویی خدای من…
خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت . . .
دکتر شریعتی
خدا همانیست که مامیخواهیم،ای کاش ماهم همانی بودیم که خدا میخواست…
خدا هیچ یک از اینها که می گویند نیست .او عاشق انسان نیست بلکه معشوق اوست .ساکنی است که جهان از او در حرکت است. (ارسطو)
خدا پرسید می خوری یا میبری؟ من گرسنه پاسخ دادم می خورم،،، چه میدانستم لذت ها را میبرند،حسرت ها را می خورند “حسین پناهی”
خدا یک زن آفرید یک مرد… موندم پس این همه نامرد ازکجا پیدا شد ؟!؟!؟
خداهم که باشی، بازهم یک عده ازتوناراضی هستند..
اماازبچه های مردم راضی!
خداوند آتش را آفرید تا ارزش آب را بدانیم وخلا زاییده شد تا ارزش هوا را بدانیم و بعد مرگ آمد تا ارزش زندگی را بشناسیم.
خداوند امید شجاعان است نه آینده ترسوها {نورمن وینسنت پیل}
خداوند هرگاه بخواهد انسانى را فاسد کند او را به تمام آرزوهایش میرساند
خداوندا برایم تقدیری بنویس نیک و سرنوشتی خیر که هر آنچه را تو زود خواهی من دیر نخواهم و هر آنچه را تو دیر خواهی من زود نخواهم (شریعتی)
خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود،نان!!برای عزیزانی که قلب مرا شکستند،مهربانی!!برای کسانی که روح مرا آزردند،بخشش!!و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم
خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد “دکتر علی شریعتی
خدایا بینشى به مابده که درمورد راه رفتن کسى قضاوت نکنیم تا زمانى که باکفش هایش راه نرفته ایم
دکتر شریعتى
خدایا کمکم کن اونقد بزرگ شم که دنیا دیگه جامو نداشته باشه …
خدای من ، مردم همه شکر نعمت های تو را میکنند ؛ اما من ، شکر بودنت ؛ تو نعمت منی . . .
خدایا آدم خلق کردی یا تخم مرغ؟ چرا همه تو زرد از آب در میان….
خدایا کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تاشبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشیش برای دیگری.
(دکترشریعتی)
خدایا…. “قربت” را نصیبم کن… “غربت” را بگیر… آمین
خدایا…………………. مرا ببخش به خاطر درهایی که زدم اما خانه تو نبود………..
خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . حکیم بزرگمهر
خردمند به کار خویش تکیه میکند و نادان به آرزوی خویش
خسته ام ، خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نشد …
خشم احساسی است که باعث میشود زبانتان سریعتر از فکرتان عمل کند.
خشم مانند طوفان است فرو خواهد نشست اما بدان حتما شاخه هایی را خواهد شکست…
خشمگین شدن مانند این است که ذغال داغی را در دست بگیری و قصد داشته باشی آنرا به سوی دیگران پرتاب کنی، کسی که می سوزد خودت خواهی بود
خطاهای دیگران راچون خطای خویش تحمل کن
خطاکار اشک می ریزد تا «دید» دیگران نسبت به خودش را به «تردید» تبدیل کند.
خــاکی بودن ، آســفالت شــدن را در پــی دارد…
خــدایـــــا: بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!! مــن پر از بغــضم ، بغـض شکـن هــم داری؟؟؟
خنده مانند خورشیدی است که حالت یخ چهره ها را آب می کند.
(ویکتور هوگو)
خندیدن یعنى استقبال ناملایمات باخاطرى آسوده.
خواب کلک شیطان است تا از شصت سال عمر ، سى سالش را به نفع مرگ ذخیره کند
خوابیدن سخت ترین کار دنیاست چون شما برای انجام دادنش باید تمام روز را بیدار بمانید
خواستی بدونی چقدر ثروتمندی پولاتو نشمار,قطره ای اشک بریز و دستهایی رو که برای پاک کردن اشکات میان بشمار…این است ثروت واقعی(کوروش کبیر)
خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک …
خوبه اگه : قدمی در جهت اصلاح شرایط بر نمی داریم ، دست کم غر نزنیم………..
خود را ببخش تا زندگیت تباه نشود! و این رابدان که فقط انسان مرده اشتباه نمیکند
خود نیز حسرت رابطه ای را می خورم که حسادت دیگران نسبت به من را بر انگیخته است !!!
خودم را سرگرمه چه کرده ام ؟ چرا همه چیز دست به دست هم داده اند که از خودم غافل باشم؟؟ خدایا تو کاری کن…
خورشید هم خیانت میکند این روزها صبح ها دیرتر مى آید وعصرها زود مى رود!
خورشید باش که اگر خواستی بر دیگران نتابی،نتوانی. گاتها
خوش بین معتقد است که ما در بهترین جهان ممکن زندگی می کنیم و بد بین می ترسد که واقعا حق با خوش بین باشد
خوشبخت ترین زن و شوهر هاى دنیا دو نفر بوده اند یک زن کور یک مرد کر !
خوشبختى توپى است که وقتى مى غلتد،به دنبالش مى دویم و وقتى توقف میکن به آن لگد مى زنیم.[شاتو بریان]
خوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریو
 
خوشبختی در۳جمله است
تجربه ازدیروز،استفاده ازامروزامیدبه فردا
امامابا۳جمله دیگرزندگیمان راتباه میکنیم
حسرت دیروز،اتلاف امروز،ترس ازفردا
خوشبختی وظیفه نیست، بلکه نتیجه انجام وظیفه است.((ارنست ناروت))
خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیوم
خوشبختی چیست؟
فاصله ی این بدبختی تا بدبختی دیگر
(چارلی چاپلین)
خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می دویم ، و وقتی متوقف می ماند به آن لگد می زنیم … (شاتو بریان)
خوشبختی حقیقی از آن کسانی است که افکار خودشان را به طرف چیزی غیر از خوشبختی خودشان برگردانده باشند!!!
خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلر
خوشبختی معلم بزرگی است اما بدبختی معلم بزرگ تری است
در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت
در عجبم……..!! راننده نیستم……..!! اما هر کس به من میرسد ……. مسافر است….!!!‬
در عرض ۱ دقیقه میشه یه نفرو خورد کرد در عرض ۱ ساعت میشه کسی رو دوست داشت ودر ۱ روز فقط یک روز میشه عاشق شد ولی یه عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد …….
در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد
در مقابل وزش باد، عده ای دیوار می سازند، بعضی دیگر آسیاب بادی.
در مورد هیچ چیز از روی ظاهر قضاوت نکن مار هر چقدر زیباتر، نیش آن کشنده تر "گوته
 
در نهایت باید یک روز چیزی از هیـــــــــچ شروع شده باشد…
در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کوچک تر می شوی…
در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است داستانی ، راهی ، بی راهه ای طرح افکندن این راز راز من و راز تو ، راز زندگی پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید
در پنهان به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند…ودر آشکارا از آنان که دوستمان دارند غافلیم…شاید این است راز تنهایی ما…
در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست (ابوسعید ابوالخیر)
در گذرگاه زمان، خیمه شب بازی دهر، با همه تلخی و شیرینی.
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ آدم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ، ﺑﺰرگ ﺷﺪ ، در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ !
درآسانیهاخدارابخوان تادرسختیها صدایت برایش اشناباشد
دراین دنیا خود راباکسی مقایسه نکنید،زیرا به خودتان توهین کرده اید
(بونی بلیر)
درتمام دوران زندگی همواره از این نکته در عذاب بوده ام که چرا نتوانستم مانند دیگران نقاشی کنم!هِنری ماتیس
درجستجوی قهرمان نباشید،بلکه خودقهرمان بشوید.آنتونی رابینز
درد دارد وقتی چیزی را کسر میکنی…
که با وجودت جمع زده ای…
درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت , بی عرضگی را صبر , و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خدا می دانند..” گاندی ”
درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!! گاندی
درد هایت را دورت نچین تا دیوار شوند زیر پایت بگذار تا پله شوند
دردم این است ک درکت ب “دردم”نمےرسد………!!!
دردنادانى بسیاربزرگ استولى همنشین نادان بودن از آن هم بزرگ تراست…
دردو دلم را به جز خدا به هیچ کس نمی گویم چون فقط خدا تحمله شنیدش را دارد
درسی از جامعه شناسی: اگر کسی به سرعت عصبانی می­شود، حتا برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده، این بدان معناست که او عاشق شده است.
درقرض دادن پول به دوستانت احتیاط کن مبادا هردو را ازدست بدهی !
درمقابل تقدیر خداوند مثل کودکی بی دغدغه باش که وقتی او را به هوا می اندازند،می خندد، چون ایمان دارد که اورا خواهند گرفت. (کورش کبیر)
درمقابل سختیها چون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند.
درنبردهاى زندگى همیشه برد..با قویترین ها نیست…. بلکه دیر یا زود برد باکسى است که بردن را باور دارد!!!
دروغ مثل برف است هرچه آنرا بغلتانید بزرگتر میشود
دریک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمیشوید ، میتوانید مطمئن باشید که درمسیر اشتباه حرکت میکنید .
دست خالی که نمیشود خاطرات را تداعی کرد. همراه خودم یک چمدان گریه می اورم…..
دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن، چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت کنن قلبی رو که وقتی توی بد ترین حالت هستی دوست داشته باش
دستت رو بزار روی قلبت، این ساعته عمرته که داره تیک تیک می کنه، جالبه، همونی که بهت زندگی میده برات شمارش معکوس رو شروع کرده.
دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم کند
دشوارترین قدم قدم اول است قدم اول را که برداری بقیه راه آسان سهل است آنچه جذاب است دشواری رسیدن به سهولت است نه دشواری و نه سهولت
دکتر علی شریعتی:
ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکرکنم
تا این که در مسجد بشینم و به کفشهایم فکر کنم

 

دل بستن مثل یک قصه است با یکی بود شروع میشه و با یکی نبود تمام میشه
دل تو پیوند توست با هستی و ذهن پیوند تو با جامعه. ( عارف هندی )
دل منطقی دارد که عقل از آن بی خبر است.(بلز پاسکال)
دل های پاک خطا نمی کنند ، بلکه سادگی می کنند و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست!!!
دلبستگی انسان به زندگی نیست به خوبی آن است.. (سقراط)
دلم تنگ است پروازمیخواهم.تابعه کجایش نمیدانم؟فقط اززمین بیزارم
دلمان که میگیرد،تاوان لحظه هاییست که دل می بندیم.
 خداوندا…"هرگز کسی رابه آنچه قسمتش نیست عادت نده" *دکترشریعتی*
دلهاتان را از دنیا بیرون کنید پیش از آنکه بدنهاتان را از آن بیرون کنند . . .
دنیا هم به آدمهای خوش بین نیاز دارد هم به آدمهای بد بین چون افراد خوش بین هواپیما میسازند،افراد بدبین چتر نجات!
دنیاراهیچ دیدم… هیچی که همه چیزداشت،شایددرطالع من چیزی نبوده!
دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. چارلی چاپلین
دنیا خوبه، جای بذر پاشیدنه. اما بذرمون نباید پوسیده باشه.
دنیا دوروز است: یه روز با تو یه روز بر ضد تو
روزی که باتوست مغرور نشو!!!
روزی که بر ضد توست مایوس نشو!!!
دنیا روز به روز بهتر می شود……و متاسفانه شب به شب بد تر
دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .
 
دو بیگانه همدرد،از دو خویش بی درد به هم نزدیک ترند.
دو کس رنج بسیار بردند و درد فراوان کشیدند: یکی آنکه می دانست و هرگز نگفت ، یکی آنکه می گفت و هرگز ندانست
دو نوع زن وجود دارد با یکی ثروتمند می شوی با دیگری فقیر!
دو چیز در جهان ندارد صدا , عیب ثروتمند و مرگ گدا
دوام ازدواج… یک قسمت آن از روی محبت است، و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطاست. — ضرب المثل اسکاتلندی
دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید
دوست بدار :
آن هایی را که در زندگیت نقشی داشته اند …
نه آن هایی که برایت نقـش بازی کرده اند … !
دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره
مثل بغل کردنِ کاکتوس می مونه
هر چی محکم تر بغل کنی
بیشتر آسیب میبینی …
دوستان آزموده شده را با قفل های فولادی به قلب و جان خود ببندید. شکسپیر
دوستانی که داری و انان را ازموده ای با قلابهای فولادین به جان و دل خود پیوسته نگه دار. (شکسپیر)
دوستی که از او به تو سودی نمی رسد، از دشمنی او نیز تو را زیانی نخواهد رسید.(( کیقباد))
دیدن لبخند آنها یىکه رنج می کشند از اشکهایشان دردناکتراست (ناپلئون)
دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد، در عزایش گوسفندها سر بریدند…(دکتر شریعتی)
دیگران را ببخش،
نه به خاطر اینکه لایق بخشش تواند،
بلکه بخاطر اینکه “آرامشت” را ادامه دهی
دکتر شریعتی : من تو را دوست دارم و تو دیگری را، و دیگری دیگری را و در این میان همه تنهاییم
دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است که اینگونه آغاز شود :و قسم به روزی که دلت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت
دکتر شریعتی: چه دنیای بدی است؛
هر کس را به اندازه ای که هست احساسش نمی کنند
بلکه به اندازه ای که احساسش می کنند، هست!!!
دکترشریعتی:لحظه ها را گذراندیم تا به خوشبختی برسیم غافل از آنکه خوشبختی همان لحظه هایی بود که گذشت.
دیدن با نگاه کردن خیلی فرق می کنه … خیلی … مردم به لباس ها و تیپ تو نگاه می کنن ولی کار ها و رفتارا و طرز فکرت رو می بینن ! خداییش اشتباه می گم ?
دیروز را سوزاندیم برای امروز ؟ امروزمان را گذراندیم برای فردا و فردایمان دیروزی دیگر !!! این است بازی پوچ ما انسانها
دیروزها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد،
اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیفتد، باز هم زندگی خواهم کرد
دیـــــدن لـبـــخـنـــد آنهـایـی که رنج می کــشند از دیدن اشک هــایشان درد ناکتر است
ذهن آدم مثل چتر نجات میمونه موقعی که باز باشه بهتر عمل میکنه
ذهن مثل چتر نجات است فقط وقتی عمل میکند که باز شده باشد.
ذهنم با افکارم گره خورده است ؛ همانند چهار راهی شلوغ ، در روز بارانی بدون هیچ قانون و چراغ راهنمائی . . . نه افکارم می روند نه ذهنم آزاد می شوند . . .
رئیس قبیله به پسرش میگه : ترس مثل یه مرضه
کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره
(دیالوگ از فیلم آپوکالیپتو)
رابطه ۱۰ قسمت داره، ۱ قسمت محبت و ۹ قسمت گذشت غرور بدترین چیز برای یک رابطه است
رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد
راز خوشبختی مادراین است که بدانیم دیگران دلیل خوشبختی ماهستند٠
راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند.
راز ها روى نوک زبان ما مانند فلفل قرمزند دیر یا زود زبان مان را آتش میزنند
رازیک موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسائل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم. هنری فورد
رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . ارد بزرگ
ردپاى کسی که آرامشم راگرفته بود دنبال کردم ، ناگهان به خود رسیدم!
رستگاری در چهار چیز است : کم خوری ٫کم خوابی ٫خاموشی ٫تنهایی
رسول اکرم (ص) به حولا فرمود :روسری خود را که جلب نظر می کند نشان مده اگر چنین کنی دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید
رسیدن به خواسته ها ریسک میخواد و ریسک کردن جرأت و جرأت نیز مرد می طلبد ٫ تا مرد نباشی ب خواسته هایت دست نخواهی یافت..
رفاقت را در مکتبخانه ای باختم که بابت شهریه اش زندگیم را باختم!
رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته
رفیق مثل کفش میمونه،رفاقت مثل جاده
چقدر سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای !
رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی ؛ که منتظرت نیست … !!!
رمز عاقبت به خیری ترس از خداست
رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی
رمزی برای موفقیت وجود نداشته، بلکه کسانی موفق بوده اند که عادت به انجام کارهائی داشتد اند که افراد شکست خورده مایل به انجام آن نبوده اند. ((راسل کن ول))
رنج بردن باعث فهمیدن میشود ، تا جایى که روزی از خود فهمیدن بیشتر رنج می برى ، و آنجاست که رویاى ندانستن؛ *دعاى شبانه ات* میشود …!
رودها آواز خود را از دست خواهند داد اگر سنگ ها را از مسیرشان برداریم…
روزت را دریاب با آن مدارا کن، این روز از آن ِ توست ۲۴ ساعت ِ کامل، به قدر کفایت فرصت هست تا روزی بزرگ شود! نگذار هم در پگاه فرو پژمُرَد.
روزتان را با تکه شکسته های دیروز آغاز نکنید هر روزی که بیدار می‌شویم اولین روز از باقی عمرمان است
روزهای برفی طولانی ترند ، برای کودکی که از سوراخ کفشش به زمستان می نگرد !
روزی که بود ندیدم،روزی که خواند نشنیدم ،روزی که دیدم نبود،روزی که شنیدم نخواند(دکترشریعتی)
روزیه هر روز از یزدان گرفتن مفت نیست ، آنکه روزى میدهد روزى از عمرت میگیرد
روزگار غریبیست باشد که رستگار شویم
روزگار میخندی ؟ کمی حرمت نگه دار … مگر نمیبینی سیاهپوش آرزوهایم هستم !
روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کنند فوق العاده مهربان است. (لرد اویبوری)
روزگارم گله مندی شده است
من بگریم تو بخندی شده است
از دلم هیچ یاد نکردی شاید
عشق هم سهمیه بندی شده است
روزگاری فانوس نشانه یاری بوداما حالا به خورشیدهم اعتباری نیست. . .
روزی با خود گفتم: خداوندا چرا لذات دنیا را برما حرام کردی ،که در اخرت برما حلال شوند ندایی قلبم را روشن کردکه:(اثبات حقیقت بندگی)فلسفه اعمال توست
روزی لقمان دید کاندر دست داوود
همی آهن به معجز موم گردد
نپرسیدش چه میسازی که دانست
که بی پرسیدنش معلوم گردد
روزی که مقام تو پایین آمد،ناامید مشو،آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید..
روی بالشی که از پر پرندگان درست شده نمی توان خواب پرواز را دید
روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز
رویا های کوچک نداشته باشید چون انها تواناای به حرکت در اوردن قلب شما را ندارند یوهان ولف گانگ فان گوته
رویاهای شما تارخ انقضاء ندارد پس نفس عمیقی بکشی و دوباره تلاش کنید …
ریختنی‌تر از خون ِ تو آبرویی بود که نریخت تا خون ِ تو ریخته شود
ریشه ها به عمق میروند که درخت ها سر به آسمان می سایند
ز آنچه رنج می بریم زندگی نیست، زندگانند…
زانو نخواهم زد.حتی اگر آسمان کوتاهتر از قدم باشد
زانو نمیزنم حتی اکر اسمان کوتاهتر از قد من باشد (کوروش کبیر)
زشتیهای دیگران را بپوشان و زیباییهای آنان را بازگو کن،زیرا با بزرگ کردن آنان خود را بزرگ کرده ای.
زلال که باشی دیگران سنگهای کف رودخانه‌ات را میبینند ، بر میدارند و نشانه میروند ، درست سوی خودت
زمان ناگذیر است بگذرد..این من و تو هستیم ک هنر چگونه عبر کردن را به او یاد میدهیم.ب گمانم زمان شاگرد مطیعی باشد پس ما هم نیز استادی را بیاموزیم…
زمانی که تسلیم باشی؛ تمام هستی از تو حمایت می‌کند هیچ چیز با تو مخالف نخواهد بود، زیرا تو با هیچ چیز مخالف نیستی.
زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .
زینت انسان سه چیز است۱-علم ۲-محبت ۳-آزادی(افلاطون)
زیباترین دیالوگ پدرژپتو :
پینوکیو، چوبی بمون. دنیای آدما سنگیه…..
زیباترین لحظه زندگی انسان لحظه ایی است که به ارزوی خود رسیده است
زیباترین چیز ها در دنیا دیدنی نیستند ، حتی نمی توان آنها را لمس کرد ، بلکه باید آن ها را با قلب احساس کرد. ( هلن کلر )
ساحل جواب سرزنش موج را نداد گاهی فقط سکوت سزای
سبک سریست
ساده لباس بپوش، ساده راه برو، اما در برخورد با دیگران ساده نباش. زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت …
سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است. کنفوسیوس
ساعتها را بگذارید بخوابند . بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
سالهاست که معناى این را نفهمیده ام “رفت و آمد” یا “آمد و رفت” ؟
آدمها مى روند که برگردند ؟
یا مى آیند که بروند …؟
ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری…
سخت ترین کار در دنیا … ترمیم اعتمادیه که از دست رفته ! اعتماد به عشقت ، اعتماد به نفست ، اعتماد به آینده ات ……!
سخن حق زیبا نیست و سخن زیبا ، حقیقت نیست. سخن خوب ، متقاعد کننده نیست و سخن متقاعد کننده خوب نیست. ( Lao Tzu )
سرزنش شروع سردی رابطه هاست ولی از کینه توزی بهتر است . امام صادق (ع)
سرنوشت ننوشت ، گر نوشت بد نوشت ، باور کن سرنوشت را نمیتوان از سرنوشت….
سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست
سعى کنید استاد تغییر باشید ، نه قربانى تقدیر…
سعی کنید آن چیز ی را که دوست دارید بدست اورید، وگرنه باید آن چیز ی را که بدست میاورید دوست بدارید.
سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی.البرت انیشتین
سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود
سعی کن توشناخت آدما غواص باشی تا صیاد……….. مفهوم:غواص دریارو ازداخل میبینه. مفهوم:صیاد دریاروازرومیبینه.
سعی کنید استاد تغییر باشید، نه قربانی تقدیر!!!
سقراط : تحمل ظلم از ارتکاب آن بهتر است
سلامتى چشمى که چشم ما رو رو هـمه چشمها بست . . . !
سلامتی عمو نوروز که با اینکه گدایی میکردو روسیاه بود ولی همیشه میخندید …
سلامتی اونایی ک تو دریایی مردونگی غرق شدن ولی از پل نامردی نگذشتن …
سلامتی خودم که خیلی خوبم ولی همه فکر می کنند خوبی از خودشونه…
سلامتی همه اونایی ک آرزو بودن ولی خاطره شدن..
سنگی که به پایم گرفت و به زمین ام انداخت را میبوسم , چون به من آموخت راه زندگی هموار نیست.
سه راه خوشبختی عبارت است از: بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن.
سه نکته برای کسب موفقیت : ۱- بیشتر از دیگران بدانید ۲- بیشتر از دیگران کار کنید ۳- کمتر از دیگران انتظار داشته باشید
سوگواری مناسب انسانی است که پا به این جهان می گذارد نه آن که از این جهان رخت می بندد
سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بی صدا
پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود
بیشتر آرام و بی صدا باشید . . .
سکوت بهترین تحقیر است (جرج برنارد شاو)
سکوت هیچ وقت اشتباه نمیکند و مؤدبانه میگوید: به تو چه…!!!
سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من. شریعتی
شاد کردن قلبی با یک عمل ،
بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد !

آخرین کلمات ورودی

در طریق مرد بودن همچو کوه درد باش یا نزن حرفی ز مردی یا حقیقت مرد باش یعنیچه

همچنین ببینید

حکیمانه – ۱۶

بشر تا زمانی که زندگی را به عنوان چیزی مقدس باور نداشته باشد و به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *