خانه / فکاهیات / جمله سازی

جمله سازی

. به ترکه میگن با آش جمله بساز میگه محمدی اش صلوات !

. به ترکه میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی
با من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پرپر میشی!!!!
براساس واقیعت :به یکی میگن از چشمم افتاد جمله بساز
میگه :از چشمم افتاد به دماغم گیر کرد.
به اراکی میگن با تلاش جمله بساز میگه چند روز پیش زنم تلاش گم شد
به ترکه می گویند یک جمله بگو توش اب داشته باشه , میگه لوله
به ترکه میگن : با بقیه جمله بساز. میگه : ما دیشب پیتزا خوردیم ! میگن : پس بقیه اش کو ؟ میگه : تو یخچاله
به ترکه میگن با زن جمله بساز، میگه تو دهاته ما با زن بچه میسازن نه جمله
به ترکه میگن با “آجر” جمله بساز, میگه ایلده با آجر که جمله نمی سازن, با آجر دیوار می سازن
به طرف می گند با "خیار" جمله بساز
میگه :خیییییییار / صد دانه یاقوت /دسته به دسته /با نظم و ترتیب…..
به طرف میگن با ابریشم جمله بساز میگه هوا ابریشم خوبه
به لره میگن با”قیمت”جمله بساز میگه:مامان بدو تو اشپزخونه که خورشت قیمت سوخت
به لره میگن با “نخ سوزن” جمله بساز. میگه, من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب
به مرد میگن با لجن جمله بساز میگه همه تو خونه با من لجن
به یارو میگن یک جمله بگو توش ۶ تا بیل داشته باشه میگه: والا نمیدانم هابیل با بیل قابیلو کشت یا قابیل با بیل هابیلو کشت
به یارو میکن بافرشادجمله بسازمیکه :روح غضنفرشاد
به یارو میگن با (جیش) یه جمله بساز, میگه :حسن با آبجیش رفت سینما…!
بهش میگن منظورم (شاش) بود, میگه :حسن با داداشاش رفت سینما…!
به یکی میگن با هندونه جمله بساز… میگه هند اونه که بغل پاکستانه
به یکی می گن با دوچرخه جمله بساز.
می گه: با دوچرخه خسته می شم، ولی اگر می خوای با موتورگازی می سازم.
د اگه راست میگی ۳ بار نه نمیخواد فقط ۱ بار بگو :(افسر ارشد ارتش اتریش)
معلم : وقتی می گوییم : ” دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند” . ” میل ” در این جمله چه نوع کلمه ای است؟ دانش آموز : اجازه! حرف اضافه!!
معلمه به شاگردش میگه با ماتیز جمله بساز.
شاگرد میگه دیشب یه دزد رو گرفتیم. معلمه میگه اینکه ماتیز نداشت؟ میگه ماتیز بودیم که گرفتیمش دیگه!!!!
مناجات نامه غضنفر:
خدایا جز گناه از من چه دیدی…
خداوندا شتر دیدی ندیدی…
:-)))
میدونستی ادم با تمام چیز های دور و ورش میتونه یه جمله بسازه
هیچ کس نمیتونه اینو بخونه
دادامدامداردمنمتودامداریدادامدامدارم
جواب:
دادام دام دارد منم تو دامداری دادام دام دارم!
یه روز به یه ترکه میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابره ما هیچه!
به دادشم که ۱۰ سالشه گفتم با گاری جمله بساز گفت:اخه تا کی باید صبر کنم تابریم خواستگاری؟
به غضنفر میگن با سرعت جمله بساز میگه ویژ
به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال !
به غضنفر گفتن که با کاروان یه جمله بساز

گفت : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه

به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!
به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز.

میگه:روح غضنفر شاد

به مازندرانیه میگن با نیما جمله بساز!
میگه:ساعت چهار و نیما!
به معتادی گفتند با ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ جمله بساز. گفت : چلا پنجه می کشی؟ چلا شیشه می شکنی؟ چلا هف نمی زنی ؟ چلا هشتی ناراحت؟
به یکی می گن با توله سگ جمله بساز . میگه توله سگ ضربدر عرض سگ برابر است با مساحت سگ
به یکی میگن با اب جمله بساز میگه لوله
به یه نفر میگن با صداقت جمله بساز میگه : داشتم با تلفن حرف می زدم صدا قطع شد!
به یکی گفتن با کوچه جمله بساز گفت:مهمترین کارى که پرستو ها در طول عمرشون انجام میدن کوچه….——-¿——
به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه. میگه:لوله!!!
به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)
به یه دانشجو میگن با صداقت جمله بساز میگه صداقت مهمترین اصل زندگی!! چیه دنبال سوتی هستی، دانشجو های ایرانی واقعا با سوادن!!!!
به یه معتاده میگن: با چهل و پنجو چهلو شیشو چهلو هفتو چهلو هشت جمله بساز. میگه:چلا پنجه میکشی؟ چلا شیشه میکشنی؟ چلا حف نمیزنی؟ چلا هشتی ناراحت؟
معلم : امیر جان ، با حمید یک جمله بساز. امیر : شما چقدر شبیه همید
معلم: رضاجان با "تکراری" یه جمله بساز.
رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!
معنی سیم کارت MTN

M:مملکت

T:تیلیفون

N:ندیده

یکجابخانید لطفا

معلم:باشیشه جمله بساز.

شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!!!

.

به ترکه میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی

.

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست

.

معلم: رضاجان با “تکراری” یه جمله بساز.

رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!

.

یه چیزی رو خیل ی وقته میخوام بهت بگم، میدونم میگ ی برو بابا . من عاشقه .عاشقه …عاشقه تو ..

.عاشقه تو..عاشقه تو …. عاشقه تربچه هستم

آموزش گویش مشهدی :
موبورُم = می برم
موبورُم = من برم
موبورُم = برنده میشم
موبورُم = می برُم
موبورُم = موهای من بوره
به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه ؟!
به اصفهانیه می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!
به حیف نون میگن با جوراب جمله بساز میگه:کولر ما بدجوراب میده
به حیف نون میگن با بید جمله بساز میگه دم خونه ی ما یک بید بید. بهش میگن اون بید نیست بوده.
حیف نون میگه اهان…دم خونه ی ما یک بود بید !
به خشایار میگن با شمشیر جمله بساز ، میگه فولاد فدات شم شیر بخور
یه آقا ترکه میگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه، میگه روح الله، عین الله، سیندرالله
یه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: دیروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تی دسته دار تنمو شستم
کاف حرف جالبیه. وقتی به «مرد» بچسبه تحقیر می‌کنه. وقتی به «نارنج» بچسبه تخریب می‌کنه. اما وقتی به «لواش» بچسبه معجزه می‌کنه
یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *