جمله سازی

. به تركه ميگن با آش جمله بساز ميگه محمدي اش صلوات !

. به ترکه میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی
با من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پرپر میشی!!!!
براساس واقیعت :به یکی میگن از چشمم افتاد جمله بساز
میگه :از چشمم افتاد به دماغم گیر کرد.
به اراکی میگن با تلاش جمله بساز میگه چند روز پیش زنم تلاش گم شد
به تركه مي گويند يك جمله بگو توش اب داشته باشه , ميگه لوله
به تركه ميگن : با بقيه جمله بساز. ميگه : ما ديشب پيتزا خورديم ! ميگن : پس بقيه اش كو ؟ ميگه : تو يخچاله
به ترکه ميگن با زن جمله بساز، ميگه تو دهاته ما با زن بچه ميسازن نه جمله
به ترکه میگن با “آجر” جمله بساز, میگه ایلده با آجر که جمله نمی سازن, با آجر دیوار می سازن
به طرف می گند با "خیار" جمله بساز
میگه :خیییییییار / صد دانه یاقوت /دسته به دسته /با نظم و ترتیب…..
به طرف میگن با ابریشم جمله بساز میگه هوا ابریشم خوبه
به لره ميگن با”قيمت”جمله بساز ميگه:مامان بدو تو اشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت
به لره میگن با “نخ سوزن” جمله بساز. میگه, من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب
به مرد میگن با لجن جمله بساز میگه همه تو خونه با من لجن
به یارو ميگن يك جمله بگو توش 6 تا بيل داشته باشه ميگه: والا نميدانم هابيل با بيل قابيلو كشت يا قابيل با بيل هابيلو كشت
به یارو میکن بافرشادجمله بسازمیکه :روح غضنفرشاد
به یارو میگن با (جیش) یه جمله بساز, میگه :حسن با آبجیش رفت سینما…!
بهش میگن منظورم (شاش) بود, میگه :حسن با داداشاش رفت سینما…!
به یکی ميگن با هندونه جمله بساز… ميگه هند اونه که بغل پاکستانه
به یکی می گن با دوچرخه جمله بساز.
می گه: با دوچرخه خسته می شم، ولی اگر می خوای با موتورگازی می سازم.
د اگه راست میگی ۳ بار نه نمیخواد فقط ۱ بار بگو :(افسر ارشد ارتش اتریش)
معلم : وقتی می گوییم : ” دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند” . ” میل ” در این جمله چه نوع کلمه ای است؟ دانش آموز : اجازه! حرف اضافه!!
معلمه به شاگردش میگه با ماتیز جمله بساز.
شاگرد میگه دیشب یه دزد رو گرفتیم. معلمه میگه اینکه ماتیز نداشت؟ میگه ماتیز بودیم که گرفتیمش دیگه!!!!
مناجات نامه غضنفر:
خدایا جز گناه از من چه دیدی…
خداوندا شتر دیدی ندیدی…
:-)))
میدونستی ادم با تمام چیز های دور و ورش میتونه یه جمله بسازه
هیچ کس نمیتونه اینو بخونه
دادامدامداردمنمتودامداریدادامدامدارم
جواب:
دادام دام دارد منم تو دامداری دادام دام دارم!
یه روز به یه تركه میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابره ما هیچه!
به دادشم كه 10 سالشه گفتم با گاري جمله بساز گفت:اخه تا كي بايد صبر كنم تابريم خواستگاري؟
به غضنفر ميگن با سرعت جمله بساز ميگه ويژ
به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال !
به غضنفر گفتن که با کاروان یه جمله بساز

گفت : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه

به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!
به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز.

میگه:روح غضنفر شاد

به مازندرانيه ميگن با نيما جمله بساز!
ميگه:ساعت چهار و نيما!
به معتادي گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه مي کشي؟ چلا شيشه مي شکني؟ چلا هف نمي زني ؟ چلا هشتي ناراحت؟
به يكي مي گن با توله سگ جمله بساز . ميگه توله سگ ضربدر عرض سگ برابر است با مساحت سگ
به يكي ميگن با اب جمله بساز ميگه لوله
به يه نفر ميگن با صداقت جمله بساز ميگه : داشتم با تلفن حرف مي زدم صدا قطع شد!
به يکي گفتن با کوچه جمله بساز گفت:مهمترين کارى که پرستو ها در طول عمرشون انجام ميدن کوچه….——-¿——
به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه. میگه:لوله!!!
به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)
به یه دانشجو میگن با صداقت جمله بساز میگه صداقت مهمترین اصل زندگی!! چیه دنبال سوتی هستی، دانشجو های ایرانی واقعا با سوادن!!!!
به یه معتاده میگن: با چهل و پنجو چهلو شیشو چهلو هفتو چهلو هشت جمله بساز. میگه:چلا پنجه میکشی؟ چلا شیشه میکشنی؟ چلا حف نمیزنی؟ چلا هشتی ناراحت؟
معلم : امیر جان ، با حمید یک جمله بساز. امیر : شما چقدر شبیه همید
معلم: رضاجان با "تکراری" یه جمله بساز.
رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!
معنی سیم کارت MTN

M:مملکت

T:تیلیفون

N:ندیده

یکجابخانید لطفا

معلم:باشیشه جمله بساز.

شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!!!

.

به ترکه میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی

.

به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست

.

معلم: رضاجان با “تکراری” یه جمله بساز.

رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!

.

يه چيزي رو خيل ي وقته ميخوام بهت بگم، ميدونم ميگ ي برو بابا . من عاشقه .عاشقه …عاشقه تو ..

.عاشقه تو..عاشقه تو …. عاشقه تربچه هستم

آموزش گویش مشهدی :
موبورُم = می برم
موبورُم = من برم
موبورُم = برنده میشم
موبورُم = می برُم
موبورُم = موهای من بوره
به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه ؟!
به اصفهانیه می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!
به حیف نون میگن با جوراب جمله بساز میگه:کولر ما بدجوراب میده
به حیف نون میگن با بید جمله بساز میگه دم خونه ی ما یک بید بید. بهش میگن اون بید نیست بوده.
حیف نون میگه اهان…دم خونه ی ما یک بود بید !
به خشايار ميگن با شمشير جمله بساز ، ميگه فولاد فدات شم شير بخور
يه آقا تركه ميگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه، ميگه روح الله، عين الله، سيندرالله
يه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: ديروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تي دسته دار تنمو شستم
کاف حرف جالبیه. وقتی به «مرد» بچسبه تحقیر می‌کنه. وقتی به «نارنج» بچسبه تخریب می‌کنه. اما وقتی به «لواش» بچسبه معجزه می‌کنه
یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.