خانه / بایگانی برچسب: متن فکاهیات برای تلگراماس ام اس سوتی ها

بایگانی برچسب: متن فکاهیات برای تلگراماس ام اس سوتی ها

سوتی ها

یه بار اومدم به دوستم بگم اسم منو به دهن کثیفت نیار. اشتباهى گفتم اسم کثیف منو به دهنت نیار… اصن یه وضى!!!یه بار معلممون برگشت بگه خاندان. گفت خانه دان. بعد بچه گفتن :نمک دان-قلم دان -تیر دان بیچاره معلمه هنگ کرد.یه بار یه دویستی دادم به گدائه، گدائه …

ادامه نوشته »